Dosje javnega naročila 005637/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-92/21; Nadomestna gradnja mostu (MB0291) čez Cerkovnik v Vuzenici na cesti R3-702/2704 v km 7,000
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 710.493,03 EUR

JN005637/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.08.2021
JN005637/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2021
JN005637/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.11.2021
JN005637/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2021
JN005637/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.11.2022
JN005637/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005637/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001154/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5752
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-92/21; Nadomestna gradnja mostu (MB0291) čez Cerkovnik v Vuzenici na cesti R3-702/2704 v km 7,000
Referenčna številka dokumenta: 43001-312/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadomestna gradnja mostu (MB0291) čez Cerkovnik v Vuzenici na cesti R3-702/2704 v km 7,000
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadomestna gradnja mostu (MB0291) čez Cerkovnik v Vuzenici na cesti R3-702/2704 v km 7,000
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.09.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2021   09:47
VPRAŠANJE
0001 S 5 8 214 Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm
"Opomba: Ograja višine h=1,2 m"
M1 30,00

Ograja v popisu zgoraj in ograja iz prečnega prereza objekta v načrtu nista isti. Prosimo da objavite detajle ograje in ustrezno popravite popis.


ODGOVOR

Gre za AB ograjne zidove, ki so vpeti v robni venec in povezani z ograjo iz vertikalnih polnil (slika spodaj).
Prilagamo tudi načrt ograje.


Obloga AB ograjnega zidu:


Ograja, ki povezuje AB ograjni zid


Načrt ograje je objavljen na Naročnikovi spletni strani.