Dosje javnega naročila 005759/2021
Naročnik: VRTEC MLADI ROD, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil za sklop 12. zamrznjene ribe za potrebe Vrtca Mladi rod
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.837,23 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005759/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.08.2021
JN005759/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2021
JN005759/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.12.2021
JN005759/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005759/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 163-428520
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MLADI ROD
Črtomirova ulica 14
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/412179/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5837
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil za sklop 12. zamrznjene ribe za potrebe Vrtca Mladi rod
Referenčna številka dokumenta: 7560-21-600030
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.09.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.09.2021   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 9. 2021 in se bo izvedlo ob 11.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.09.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC MLADI ROD
Črtomirova ulica 14
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2021   09:11
Številka: 430-1407/2021-6
Oznaka JN: 7560-21-600030
Datum: 25. 8. 2021ZADEVA: Odgovor na vprašanje


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »sukcesivna dobava živil: sklop 12. zamrznjene ribe za potrebe Vrtca Mladi rod« številka objave JN005759/2021-B01, objavljeno dne 23. 8. 2021 in v Uradnem listu EU, številka objave 2021/S 163-428520, prejeli naslednje vprašanje potencialnega ponudnika:

1. Vprašanje:
sklop 12: ribe
Glede na izredne specifične zahteve in pričakovanja kvalitete nas zanima ali boste izvedli vzorčenje v skladu z pričakovano kvaliteto blaga saj konkurenca za zahtevano ponuja slabšo kvaliteto.

Odgovor:
Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb skladno z možnostjo, opredeljeno v 4. odstavku 89. člena ZJN-3.
Poleg navedenega, si naročnik pridružuje pravico, da od ponudnika v fazi analize ponudb zahteva predstavitev posameznih ali vseh živil iz ponudbe in v ta namen zahteva deklaracije, proizvodne specifikacije ali vzorce živil, z namenom preverjanja ustrezne kvalitete.
Naročnik se bo torej o tem, ali bo zahteval vzorce ali ne, odločil v fazi analize.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.08.2021   15:11
Številka: 430-1407/2021-7
Oznaka JN: 7560-21-600030
Datum: 26. 8. 2021ZADEVA: Odgovor na vprašanje


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »sukcesivna dobava živil: sklop 12. zamrznjene ribe za potrebe Vrtca Mladi rod« številka objave JN005759/2021-B01, objavljeno dne 23. 8. 2021 in v Uradnem listu EU, številka objave 2021/S 163-428520, prejeli naslednje vprašanje potencialnega ponudnika:

1. Vprašanje:
Sklop 12: zamrznjene ribe
Št 2: Ali je možno točno definirati za katero vrsto osliča povprašujete?
Prosimo za informacijo kateri je za vas primeren:
Merluccius hubbsi ali Theragra chalcogramma,.

Odgovor:
Ponudite vrsto osliča Merluccius hubbsi (Argentinski oslič file).


Lepo pozdravljeni!


Datum objave: 01.09.2021   13:11
Številka: 430-1407/2021-8
Oznaka JN: 7560-21-600030
Datum: 1. 9. 2021

ZADEVA: Odgovor na vprašanje

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »sukcesivna dobava živil: sklop 12. zamrznjene ribe za potrebe Vrtca Mladi rod« številka objave JN005759/2021-B01, objavljeno dne 23. 8. 2021 in v Uradnem listu EU, številka objave 2021/S 163-428520, prejeli naslednje vprašanje potencialnega ponudnika:

1. Vprašanje:
Sklop: Zamrznjene ribe
številka 1:Atlantski losos file porcijski zm.
Ali vam lahko ponudimo losos porcijski (brez kože) zm. Oncorhynchus gorbuscha.
Odgovor: Ne.

Lepo pozdravljeni!