Dosje javnega naročila 005688/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Obnova pogonov na transportu premoga
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 98.740,70 EUR

JN005688/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.08.2021
JN005688/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2021
JN005688/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.11.2021
JN005688/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2021
JN005688/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2021
JN005688/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005688/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/412201/Obnova_pogonov_na_transportu_premoga.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5849
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova pogonov na transportu premoga
Referenčna številka dokumenta: 40 01-813/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova pogonov na transportu premoga
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: POPRAVILO - REDUKTOR STT BI 400
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova pogonov na transportu premoga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: POPRAVILO - REDUKTOR STT B 280
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova pogonov na transportu premoga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: POPRAVILO REDUKTOR STT SBNS DČT
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova pogonov na transportu premoga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.09.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2021   06:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim za kontakt odgovorne osebe za tehnična vprašanja oz.vzdrževalca za dogovor ogleda pogonov.

ODGOVOR
Spoštovani,
informacije in navodila, vezana na ogled objekta in naprav, so zajeta v točki 7.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (splošni del dokumentacije). Ponudniki lahko morebitna vprašanja naročniku postavljajo preko Portala javnih naročil do navedenega roka.
Lep pozdrav.Datum objave: 30.08.2021   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v točki 7.2 je navedeno sledeče:

Naročnik bo organiziral ogled objekta in naprav, kjer se bodo izvajale storitve, ki so predmet tega javnega naročila v skladu z omejitvami, povezanimi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19.
Termin ogleda: 01.09.2021 ob 11.00 uri.
Za ogled se je potrebno prijaviti na elektronski naslov: javna.narocila@te-sostanj.si najkasneje 2 dni pred ogledom.

Ko smo na omenjeni e-mail nalov poslali prijavo za ogled, smo iz tega naslova prejeli sledeče obvestilo:
"Vsa komunikacija med naročnikom in potencialnimi ponudniki poteka izključno preko Portala javnih naročil, tako da ponudniki morebitna vprašanja naročniku postavljajo preko Portala javnih naročil do navedenega roka."

Prosim za jasna navodila kje in kako se lahko prijavimo za ogled.
Prav tako zaradi neusklajenosti navod naprošamo za novi termin, saj smo zaradi tega že zamudili prijavo na ogled (najkasnej 2 dni pred ogledom)

ODGOVOR
Kot je zapisano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je termin ogleda 01.09.2021 ob 11. uri.
Za ogled se je res potrebno prijaviti na elektronski naslov: javna.narocila@te-sostanj.si najkasneje 2 dni pred ogledom - za ostala vprašanja v zvezi z ogledom (kot npr. dodatni termin, ....) se pa komunikacija izvaja preko portala javnih naročil, saj gre za spremembe v dokumentaciji.

Hkrati sporočamo, da bo naročnik organiziral dodatni termin ogled objekta in naprav, kjer se bodo izvajale storitve, ki so predmet tega javnega naročila v skladu z omejitvami, povezanimi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19.
Dodatni termin ogleda: 02.09.2021 ob 11.00 uri.
Za ogled se je potrebno prijaviti na elektronski naslov: javna.narocila@te-sostanj.si najkasneje 2 dni pred ogledom.
Lep pozdrav.