Dosje javnega naročila 005713/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Rezervni deli za silos osušene sadre
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.235.535,98 EUR

JN005713/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.08.2021
JN005713/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.08.2021
JN005713/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.09.2021
JN005713/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2021
JN005713/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2021
JN005713/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.11.2021
JN005713/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005713/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/412284/Rezervni_deli_za_silos_osusene_sadre.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5870
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rezervni deli za silos osušene sadre
Referenčna številka dokumenta: 40 01-811/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42419800
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Rezervni deli za silos osušene sadre
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42419800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rezervni deli za silos osušene sadre
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2021   12:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pripravljamo se na oddajo ponudbe za JN "Rezervni deli za silos osušene sadre".
Ne strinjamo se z vsemi točkami v vzorcu pogodbe - določene stvari bi radi spremenili. Kdaj in kako se to ureja? Ali je potrebno pogodbo uskladiti pred oddajo ponudbe ali se to ureja kasneje?

Lp,

Janez Golob
Teknol d.o.o.

ODGOVOR
Spoštovani,

vsa vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, vključujoč tudi vzorec pogodbe, poteka izključno preko Portala javnih naročil, tako da ponudniki morebitna vprašanja naročniku postavljajo preko Portala javnih naročil do navedenega roka.

Lep pozdrav.


Datum objave: 30.08.2021   13:06
VPRAŠANJE
Kot potencialni ponudnik smo pri pregledu osnutka pogodbe ugotovili, da pogodba v določenih členih ni v skladu s poslovno prakso in prosimo, da člene, s katerimi se ne strinjamo, prilagodite tako, da bomo podpisali pogodbo.

Ti členi so:

4. odstavek 2. člena ni sprejemljiv, zato prosimo, da člen
"Kupec si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam. Prodajalec nima nobenih pravic iz naslova povzročene škode, izgubljenega dobička, odškodnine ali podobno v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega"
spremenite v naslednjo dikcijo
"Kupec si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam v roku 15 dni od podpisa pogodbe."

ODGOVOR:
Gre za tipsko določilo pogodbenega upravičenja naročnika v skladu z javnonaročniško zakonodajo po povečanju ali zmanjšanju obsega v kolikor bi se to izkazalo za ta predmet naročila kot potrebno. Ker gre za enkratno dobavo blaga, naročnik ocenjuje, da do povečanega obsega ne bo prišlo.

1. odstavek 4. člena ni sprejemljiv. Rok dobave je lahko 32 tednov ali več.

ODGOVOR:
Naročnik bo popravil rok dobave na 32 tednov.

3. in 4. odstavek 4. člena ni spremljiv. Rok dobave lahko kupec enostransko podaljša za največ 60 dni.

ODGOVOR:
Pridržek pravice do podaljšanja roka dobave je v korist obeh pogodbenih strank - tudi dobavitelja, če nepredvidene okoliščine dobavitelju ne omogočijo pravočasne dobave.

3. odstavek 5. člena ni sprejemljiv, zato prosimo, da člen
"Pogodbena kazen se plača v višini 0,5% celotne skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujen koledarski dan, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 15% celotne pogodbene vrednosti"
spremenite v naslednjo dikcijo
"Pogodbena kazen se plača v višini 1% celotne skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujen koledarski teden, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 5% celotne pogodbene vrednosti"

ODGOVOR:
Naročnik sporoča, da deloma sprejema vaš predlog in spreminja določilo na način, da glasi:
Pogodbena kazen se plača v višini 1% celotne skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujen koledarski teden, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% celotne pogodbene vrednosti.

6. odstavek 16. člena, ki se glasi
"Ne glede na zgoraj navedeno pogodbeni stranki soglašata, da lahko kupec kadarkoli odstopi od pogodbe z dvo (2) mesečnim odpovednim rokom, pri čemer odpovedni rok začne teči, ko prodajalec prejme pisno odpoved"
ni sprejemljiv, prosimo, da se v celoti črta.

ODGOVOR:
Naročnik sporoča, da sprejema vaš predlog in določilo črta.

Naročnik bo objavil popravek vzorca pogodbe.

Datum objave: 02.09.2021   13:50
VPRAŠANJE
Kot potencialni ponudbnik, smo pri pregledu novega osnutka pogodbe ugotovili, da 3. odstavek 5. člena še vedno ne ustreza.
V novem dokumentu ste predlagali pogodbeno kazen v višini 1% celotne skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujen koledarski dan, medtem ko je bilo v vašem zadnjem odgovoru na portalu navedeno 1% celotne skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujen koledarski teden. Prosim da ustrezno popravite v osnutku pogodbe.
Skupen znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% celotne pogodbene vrednosti - to ustreza.

Dodatno predlagamo, da se popravi točka 10 iste pogodbe - garancijski rok za dobavljeno blago je lahko največ 12 mesecev šteto od datuma uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga.

Poleg tega je naš predlog, da se zaradi nenehnega spreminjanja cen na trgu, določi krajši rok veljavnosti ponudbe - največ 60 dni. Rok 180 dni nikakor ne pride v poštev - člen 10.3.4 v dokumentu "Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 40 01-911/2021".
ODGOVOR
Spoštovani,
objavljamo naslednje odgovore:
- glede pogodbene kazni se bo 3. odstavek 5. člena, ki se nanaša na višino pogodbene kazni, ustrezno popravil v vzorcu pogodbe (kot je bil objavljen v prejšnjem odgovoru);
- naročnik sprejema garancijski rok za dobavljeno blago 12 mesecev, šteto od datuma uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga.
- rok veljavnosti ponudbe se spremeni na 90 dni.

Lep pozdrav.
Datum objave: 06.09.2021   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Potrdili ste rok veljavnosti ponudbe 90 dni.
Ali boste spremenili točko 4 v dokumentu "Izjava ponudnika" ali lahko potencialni ponudnik enostavno odda ponudbo z veljavnostjo 90 dni?
Lp

ODGOVOR
Spoštovani,
z objavljenim odgovorom na vprašanje se hkrati spreminja dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu.
Lep pozdrav.