Dosje javnega naročila 005960/2021
Naročnik: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup laboratorijskega pohištva in opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005960/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.09.2021
JN005960/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.09.2021
JN005960/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2021
JN005960/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005960/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Klavdija Beton
klavdija.beton@zag.si
+386 30706095

Internetni naslovi
http://www.zag.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/412395/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6143
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup laboratorijskega pohištva in opreme
Referenčna številka dokumenta: NMV-ZAG-7/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39180000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup laboratorijskega pohištva in opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39180000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup laboratorijskega pohištva in opreme skladno z opisom v razpisu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 98
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z opisom v razpisu.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb poteka prek e-JN aplikacije na naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6143


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.09.2021   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani, v SKLOPU 3 - oprema pri zahtevi pomivalnega stroja navajate naslednje: "Učinkovita raba virov, da se voda in energija varčno uporabljata. Dokazila o eko-delovanju. "

Prosimo za pojasnilo, saj nam ni jasno kakšno dokazilo naj priložimo. Prvič slišimo za dokazilo o "eko delovanju".

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani.

Pomivalni stroj naj omogoča program pranja v načinu "eko" (manj vode in porabljene energije pri ene ciklu pranja) ali katerokoli drugo dokazilo, da spada v višji razred energijske učinkovitosti ali da porabi manj vode za pranje kot podobni pralni stroji in podobno.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.09.2021   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V RD imate navedeno naslednje: Ponudnik opreme mora zagotoviti usposobljenega serviserja, ki izvede priklop in zagon stroja ter osnovno šolanje končnega uporabnika. K ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o zastopstvu ter certifikat šolanega serviserja.
Ali zadošča, če v ponudbi predložimo potrdila in certifikat našega pogodbenega serviserja, ki bo v našem imenu opravil priklop in zagon in izvedel osnovno šolanje ali ga moramo prijaviti kot podizvajalca?

Hvala,
Lep pozdrav.


ODGOVOR

V primeru, da ponudnik sam ne zagotavlja ustreznega kadra oz. servisa, ki bo izvedel del predmeta naročila, tj. priklop, zagon in šolanje končnega uporabnika, in ta del izvedbe naročila izvede z drugim gospodarskim subjektom, potem mora ponudnik tega prijaviti v ponudbi kot podizvajalca.


Datum objave: 06.09.2021   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za pojasnilo zahteve v sklopu 3 -pomivalni stroj, in sicer: "Izpiranje z demi vodo. "

Ali to pomeni, da mora pomivalni stroj omogočati priklop demi vode in je ta na voljo iz sistema?
Ali pa želite, da ob pomivalcu ponudimo tudi sistem za pripravo demi vode?

Hvala

ODGOVOR

Pomivalni stroj ima omogočen priklop na sistem za demi vodo. Lahko pa vsebuje svoj sistem za pripravo vode.Datum objave: 06.09.2021   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika vljudno prosimo, da nam posreduje (objavi) načrte prostorov in skice želene opreme in pohištva.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Nimamo načrtov. Možen je ogled prostorov in izmere.

Datum objave: 06.09.2021   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za načrte laboratorijskih prostorov z vsemi dimenzijami razpisanih laboratorijskih pultov, omaric....
Na osnovi sedanjih popisov ni mogoče pripraviti ponudbe.

Prosimo za odgovor vezano za zahtevo barv laboratorijskega pohištva, predvidevamo, da so korpusi zahtevani v beli barvi, puti - Trespa prav tako v beli barvi - T05.0.0.

Opažamo neskladne opise laboratorijskih pultov, ki so v Trespa materialu, zanje je zahtevano bodisi inox korito, bodisi keramično. Prosimo za popravek.

- prosimo za natančne informacije o notranji oblogi digestorija - ali keramika ali polipropilen - oz. podatek o izvajanju aplikacij v digestoriju, s katerimi kemikalijami se bo delalo..

- Prosimo za natančnejše podatke o priklopu digestorija in ventilatorja, podatek o dolžini cevovodov, poteku trase le-teh, o mestu namestitve ventilatorja...
- Kako je s prezračevanjem poddigestorijskih omaric, ali se ponudijo ventilatorji, kje bodo nameščeni, kako je s traso cevovodov zanje...kdo izvaja cevovode?

- varnostni izpiralec za oči - kakšen naj bo, montiran na zid ali na pult
- varnostna prha kje se predvideva montaža - na zidu ali na stropu - pomemben podatek je o dovodu inštalacij za vodo...
- zahtevo po košu za smeti - prosimo, da se odstrani, saj je zahtevan v opisu pri omarici za smeti - podpultni
- lokalno premakljivi odsesovalni sistemi - kje naj bodo montirani, na zidu ali na stropu?
- natančen opis inox nape, ali se ponudi tudi ventilator, kakšen in kje bo nameščen, kako je s cevovodi zanj?
- ventilator za lekarniško omaro, ali ga ponudimo, kje bo nameščen, kako je z namestitvijo, dolžina cevovodov...

hvala, lp

ODGOVOR

1. Nimamo načrtov. Možen je ogled prostorov in izmere.
2. Korito je lahko vgrajeno v pult. Torej pult iz trespa, korita iz drugih materialov (inox, keramika).
3. Delalo se bo s koncentriranimi kislinami (dušikova, žveplova, HCl).
4. Ventilacijski sistem in cevovodi bodo narejeni naknadno, glede na potrebe opreme. Ventilatorji se lahko ponudijo zraven.
5. Izpiralec za oči naj bo montiran na pult. Varnostna prha je lahko montirana iz stropa ali zidu. Instalacije za vodo bodo narejene naknadno glede na potrebe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.09.2021   11:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

prosimo za podaljšanje roka saj ne najdemo načrtov in jasnih zahtev naročnika.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za vprašanja do 8.9.2021 do 10. ure, rok za oddajo ponudb pa do 17.9.2021 do 10. ure. Posledično je odpiranje ponudb dne 17.9.2021 ob 10.01 uri. Spremembo bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 06.09.2021   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosimo vas za informacijo zakaj ne odgovarjate na vprašanja ponudnikov sproti in čakate, da se Portal zapre, kar za nas pomeni, da na vsak vaš odgovor nimamo več nikakršne možnosti dodatnih pojasnil, le revizijo ?

Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR

Naročnik odgovarja na prispela vprašanja v skladu z veljavnimi določili.

Hkrati naročnik pojasnjuje, da podaljšuje rok za vprašanja do 8.9.2021 do 10. ure, rok za oddajo ponudb pa do 17.9.2021 do 10. ure. Posledično je odpiranje ponudb dne 17.9.2021 ob 10.01 uri.


Datum objave: 06.09.2021   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zaradi ne odgovarjanja na zastavljena vprašanja, prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za pet dni.

Hvala, lep dan,

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za vprašanja do 8.9.2021 do 10. ure, rok za oddajo ponudb pa do 17.9.2021 do 10. ure. Posledično je odpiranje ponudb dne 17.9.2021 ob 10.01 uri.


Datum objave: 08.09.2021   10:00
VPRAŠANJE
1.2.1. Ali je predvidena delovna plošča s koritom iz nerjavnega jekla izdelana iz kislinoodpornega ali navadnega nerjavnega jekla?

1.3.1. Ali so omarice v sklopu 007a/3 oz. 007b/3 del samostojnega pulta (v tem primeru manjkajo delovni plošči) ali so del pultov v sklopu 007a/1 oz. 007b/1 (v tem primeru jih je potrebno obesiti na kovinsko podnožje pultov in morajo biti nižje - ne 880 mm)?

3.1.1. do 3.1.5, 3.4.1., 3.4.2. in 3.5.1. Ali se oba digestorija, varnostne omare za kemikalije, odsesovalne roke in napa priključujejo na obstoječe prezračevanje ali je pri ponudbi potrebno upoštevati dobavo, montažo in priključevanje novih ventilatorjev?

3.4.2. Ali je napa izdelana iz kislinoodpornega nerjavnega jekla ali iz navadnega?

1.2.3, 2.2.3. in 3.2.1. Ali se obe armaturi za demineralizirano vodo in laboratorijski pomivalni stroj priklučujejo na obstoječ sistem za pripravo demi vode ali je potrebno v ponudbi predvideti dobavo in priključevanje novega sistema za pripravo demineralizirane vode?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik podaja naslednje odgovore na vprašanja:
1.2.1. Ali je predvidena delovna plošča s koritom iz nerjavnega jekla izdelana iz kislinoodpornega ali navadnega nerjavnega jekla?

ODG: Korito mora biti iz jekla, ki je tudi odporen na kisline.

1.3.1. Ali so omarice v sklopu 007a/3 oz. 007b/3 del samostojnega pulta (v tem primeru manjkajo delovni plošči) ali so del pultov v sklopu 007a/1 oz. 007b/1 (v tem primeru jih je potrebno obesiti na kovinsko podnožje pultov in morajo biti nižje - ne 880 mm)?

ODG: Podpultne omarice se mišljene za pod pulti (obešene na kovinsko podnožje) in so lahko tudi rahlo drugačnih dimenzij. Pomembno je, da se maksimalno izkoristi prostor in da ni nepotrebnih prostorov med pultom in omarico spodaj. Omarice morajo biti tudi malo dvignjene od tal (v primeru poplave, da se ne omočijo).

3.1.1. do 3.1.5, 3.4.1., 3.4.2. in 3.5.1. Ali se oba digestorija, varnostne omare za kemikalije, odsesovalne roke in napa priključujejo na obstoječe prezračevanje ali je pri ponudbi potrebno upoštevati dobavo, montažo in priključevanje novih ventilatorjev?

ODG: Potrebno je zraven dodati tudi ventilatorje in upoštevati tudi montažo le-teh.

3.4.2. Ali je napa izdelana iz kislinoodpornega nerjavnega jekla ali iz navadnega?

ODG: Tudi napa se pričakuje, da je iz kislinoodpornega materiala.

1.2.3, 2.2.3. in 3.2.1. Ali se obe armaturi za demineralizirano vodo in laboratorijski pomivalni stroj priklučujejo na obstoječ sistem za pripravo demi vode ali je potrebno v ponudbi predvideti dobavo in priključevanje novega sistema za pripravo demineralizirane vode?

ODG: Na lokaciji je že vzpostavljen centralni sistem z demineralizirano vodo, tako da ni potrebno dodajati sistema za pripravo le tega, pričakuje se le priključek na obstoječi sistem.

Lep pozdrav.