Dosje javnega naročila 005913/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODSTRANITEV OBJEKTOV NA LOKACIJAH SV PO SLOVENIJI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.645,00 EUR

JN005913/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.08.2021
JN005913/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2021
JN005913/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.08.2022
JN005913/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005913/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Glavna pisarna
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/412427/JN_MORS_270_2021-JNMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5563
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODSTRANITEV OBJEKTOV NA LOKACIJAH SV PO SLOVENIJI
Referenčna številka dokumenta: MORS 270/2021-JNMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MORS 270/2021-JNMV. Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.09.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.09.2021   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predmet razpisanih del je izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov, pri čemer je edini podan kriterij "zahtevnost". Ker na vsebino dokumentacije in obseg dejansko vpliva še cela množica drugih dejavnikov, pozivamo za opredelitev projektnih zahtev. Žal sta na tako podano povpraševanje le dve možnosti: kalkulirati z maksimalno možni izhodišči (neracionalen pristop naročnika) ali pa poznavanje obsega razpisa s strani ozke ali privilegirane množice ponudnikov (nezakonito).

1. Pozivamo, da v grobem podate dodatne podkriterije, ki bodo podali več informacij o objektih, in sicer za vsak posamezen objekt:
- zahtevnost,
- stavba ali linijski objekt (predvsem pri slednjih sta važna vrsta in dimenzija),
- klasifikacija CC-SI,
- etažnost,
- ali gre za podzemne objekte,
- ali je objekt varovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,
- potreben dostop do objekta le osebam s pooblastilom iz naslova varnostnega preverjanja (op: postopek dostopa iz časovnega vidika tudi vpliva na obseg del, kar v seštevku lahko predstavlja pomemben dejavnik) ter zahtevana stopnja zaupnosti (ZAUPNO in ali tudi višja stopnja?),
- lociranje objektov po regijah.

2. Seveda je potrebno opredeliti še ostale dejavnike povezane z odstranitvijo objektov:
- ali je potrebno varovanje sosednjih objektov in okolice,
- ali je potrebno varovanje nastale gradbene jame, sanacija jame, zasutje, sanacija terena ...,
- kje so in kateri so potrebni ostali posegi nastali kot posledica odstranitve objektov (npr. vplivi na komunalne in energetske vode ter prevezave, okoljske zahteve itd.),
- ali bodo kje potrebne geotehnične preiskave kot posledica načrtovane odstranitve.

3. Prav tako pogrešamo jasne podatke za vsakega od objektov:
- kdo zagotovi podlage za lokacijske prikaze (naročnik?),
- ali se lokacijski prikazi izdelajo na zemljiškokatastrskem prikazu ali grafičnem prikazu geodetskega načrta (predvsem pri slednjem je potrebno opredeliti velikost, lokacijo in ostale okoliščine, ki vplivajo na vrednost geod. storitev),
- ali naročnik dostavi proj. dokumentacijo izvedenega stanja ali pa je potrebna tudi izdelava posnetkov objektov (koliko in kje),
- ali lahko nastanejo pri odstranitvi nevarni odpadki (večjo količine, ravnanje z njimi, nevarnost za okolje ...),
- ali na kateri od lokacij obstaja onesnažen teren, ki bi terjal posebne obravnave, študije ....

4. Na vsa vprašanja podana v predhodnih skupinah se seveda veže tudi zahteva iz pogodbe: "drugi elaborati, v kolikor so zahtevani, glede na zahtevnost objekta in del".
Te je nemogoče opredeliti in oceniti brez poznavanja objektov.
Pozivamo za podatke o objektih ali izločitev omenjene alineje.

5. V skladu z vprašanji 1-4 pozivamo za podatke o objektu "kontrolni stolp v Cerkljah ob Krki". Brez podatkov ni moč predvideti potrebnih del!

6. Seveda pogrešamo tudi jasnejše zahteve, v kolikšnem nivoju podrobnosti se izdela popis del, sploh za področje strojnih in elek. inštalacij. Seveda iz tega naslova pogrešamo opis vsebin objektov za odstranitev.

7. Pozivamo tudi za opredelitev (ker niso podane lokacije), kako se bo obračunavala dokumentacija. Kot primer: npr. za dva objekta, med sabo nepovezana, ki se nahajata na isti lokaciji eden ob drugemu (npr. dva ločena objekta: stavba in konstr. ločen podporni zid)!
Če se to smatra kot ena dokumentacija, je potrebno to opredeliti v opisu zahtevanih del.

8. Ali obstaja možnost, da v realnosti naročite manjše število objektov od tega, ki je opredeljeno v ponudbi? Kolikšno je lahko odstopanje?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
V1. V 14. členu pogodbe ste podali zahteve za varnostna preverjanja ter zahteve za osebje z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje:
- koliko je objektov posebnega pomena za obrambo,
- koliko objektov ima lahko zahtevo za dostop do tajnih podatkov višje stopnje tajnosti od ZAUPNO?

V2. V 14. členu pogodbe ste podali zahteve za osebje z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov zveze NATO:
- koliko objektov ima lahko zahtevo za dostop do tajnih podatkov zveze NATO?

V3. Zadnji odstavek 14. člena pogodbe se glasi: "V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu izvajalcu, se mora ..".
Vsebine ne razumemo. Kdo je potencialni izvajalec? S sklenitvijo pogodbe ponudnik postane dejanski izvajalec in ne potencialni.

V4. Postopek varnostnega preverjanja oseb lahko traja dalj časa. Verjamemo, da bo uvedba v delo izvedena po izvedbi postopka. Prosimo za potrditev.

V5. Iz razpisa niti ne prepoznamo potrebe za dostope do tajnih podatkov, saj gre za objekte, ki se odstranjujejo.
Tudi ne prepoznamo potrebe, da bi morala imeti organizacija varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v svojih prostorih.
A je takšen člen v pogodbi res smiseln ali pa je dan le "kot običajna praksa v pogodbah", saj gre za načrtovanje odstranitev?
Predlagamo v razmislek, da se 14. člen črta iz pogodbe. S črtanjem določila bodo tudi verjetno skrajšani postopki uvajanja.

Lp


ODGOVOR
Naročnik objavlja odgovore v nadaljevanju na vprašanja, ki so prispela dne 07.09.2021.Datum objave: 09.09.2021   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

se iskreno opravičujemo za prehitro podana vprašanja (7.9.2021, ob ca. 13.25), saj smo žal pomotoma spregledali prilogo v datoteki Popis_260721.xls.
Zato naprošamo, da predhodna vprašanja ne upoštevate. Podajamo nova v novelirani skrčeni vsebini.

1. Naprošamo za podatke:
- ali je kateri objekt varovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,
- za kateri objekt je dejansko potreben dostop do objekta le osebam s pooblastilom iz naslova varnostnega preverjanja (op: postopek dostopa iz časovnega vidika tudi vpliva na obseg del, kar v seštevku lahko predstavlja pomemben dejavnik) ter zahtevana stopnja zaupnosti (ZAUPNO in ali tudi višja stopnja?)
- če so, kje so in kateri so potrebni ostali posegi nastali kot posledica odstranitve objektov (npr. vplivi na komunalne in energetske vode ter prevezave, okoljske zahteve itd.).

2. Pogrešamo informacijo za vsakega od objektov:
- ali naročnik dostavi proj. dokumentacijo izvedenega stanja ali pa je potrebna tudi izdelava posnetkov objektov (koliko in kje),

V1. V 14. členu pogodbe ste podali zahteve za varnostna preverjanja ter zahteve za osebje z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje:
- koliko sploh je objektov posebnega pomena za obrambo,
- koliko objektov ima lahko zahtevo za dostop do tajnih podatkov višje stopnje tajnosti od ZAUPNO?

V2. V 14. členu pogodbe ste podali zahteve za osebje z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov zveze NATO:
- koliko objektov ima lahko zahtevo za dostop do tajnih podatkov zveze NATO?

V3. Zadnji odstavek 14. člena pogodbe se glasi: "V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu izvajalcu, se mora ..".
Vsebine ne razumemo. Kdo je potencialni izvajalec? S sklenitvijo pogodbe ponudnik postane dejanski izvajalec in ne potencialni.

V4. Postopek varnostnega preverjanja oseb lahko traja dalj časa. Verjamemo, da bo uvedba v delo izvedena po izvedbi postopka. Prosimo za potrditev.

V5. Iz razpisa in informacij o objektih niti ne prepoznamo potrebe za dostope do tajnih podatkov, saj gre za objekte, ki se odstranjujejo.
Tudi ne prepoznamo potrebe, da bi morala imeti organizacija varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v svojih prostorih.
A je takšen člen v pogodbi res smiseln?
Predlagamo v razmislek, da se 14. člen črta iz pogodbe. S črtanjem določila bodo tudi verjetno skrajšani postopki uvajanja.

Lp


ODGOVOR
Spoštovani,

se iskreno opravičujemo za prehitro podana vprašanja (7.9.2021, ob ca. 13.25), saj smo žal pomotoma spregledali prilogo v datoteki Popis_260721.xls.
Zato naprošamo, da predhodna vprašanja ne upoštevate. Podajamo nova v novelirani skrčeni vsebini.
1. Naprošamo za podatke:
- ali je kateri objekt varovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,
- za kateri objekt je dejansko potreben dostop do objekta le osebam s pooblastilom iz naslova varnostnega preverjanja (op: postopek dostopa iz časovnega vidika tudi vpliva na obseg del, kar v seštevku lahko predstavlja pomemben dejavnik) ter zahtevana stopnja zaupnosti (a ali pa je potrebna tudi izdelava posnetkov objektov (koliko in kje),

Odgovor:
Noben objekt ni varovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
Naročnik ne dostavi projektne dokumentacije izvedenega stanja, zato je potrebna izdelava posnetkov objektov, v primerih, ko je to potrebno za pripravo dokumentacije za odstranitev.

V 1. V 14. členu pogodbe ste podali zahteve za varnostna preverjanja ter zahteve za osebje z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje:
- koliko sploh je objektov posebnega pomena za obrambo,
- koliko objektov ima lahko zahtevo za dostop do tajnih podatkov višje stopnje tajnosti od ZAUPNO?

Odgovor:
Vsi objekti so posebnega pomena za obrambo.
Noben objekt nima zahteve za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje.

V2. V 14. členu pogodbe ste podali zahteve za osebje z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov zveze NATO:
- koliko objektov ima lahko zahtevo za dostop do tajnih podatkov zveze NATO?

Odgovor:
Noben objekt nima zahteve za dostop do tajnih podatkov zveze NATO.

V3. Zadnji odstavek 14. člena pogodbe se glasi: "V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu izvajalcu, se mora ..".
Vsebine ne razumemo. Kdo je potencialni izvajalec? S sklenitvijo pogodbe ponudnik postane dejanski izvajalec in ne potencialni.

Odgovor:
V pogodbi bo naveden dejanski izvajalec.

V4. Postopek varnostnega preverjanja oseb lahko traja dalj časa. Verjamemo, da bo uvedba v delo izvedena po izvedbi postopka. Prosimo za potrditev. -

Odgovor:
V 5. členu pogodbe je zapisano: Naročnik se obvezuje uvesti izvajalca v delo najkasneje v roku 10 (desetih) dni po veljavnosti pogodbe in po prejemu odobritve vstopa v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo osebam izvajalca.

V5. Iz razpisa in informacij o objektih niti ne prepoznamo potrebe za dostope do tajnih podatkov, saj gre za objekte, ki se odstranjujejo.
Tudi ne prepoznamo potrebe, da bi morala imeti organizacija varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v svojih prostorih.
A je takšen člen v pogodbi res smiseln?
Predlagamo v razmislek, da se 14. člen črta iz pogodbe. S črtanjem določila bodo tudi verjetno skrajšani postopki uvajanja.

Odgovor:
V tem primeru ni potrebe po dostopu do tajnih podatkov in dovoljenju za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkih, gre za splošen člen v pogodbi.
Datum objave: 09.09.2021   13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji imate navedeno:

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:
cena vključuje izvedbo storitve na izbrani lokaciji naročnika (INCOTERMS 2020).

Incoterms določajo pravice in dolžnosti pogodbenih strank glede kraja, časa in načina izročitve blaga, časa in kraja prehoda stroškov in rizika ter druge sestavine (plačilo stroškov, zavarovanja in davščin).

Prosimo za jasno navedbo katero klavzulo po Incoterms 2020 mora ponudnik upoštevati in s tem povezane stroške vključiti v svojo ponudbeno ceno?

Lep pozdravODGOVOR
Ni potrebe po upoštevanju klavzul INCOTERMS 2020, saj niso povezane z vsebino javnega naročila in gre za splošno besedilo.