Dosje javnega naročila 005844/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 433.320,82 EUR

JN005844/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.08.2021
JN005844/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2021
JN005844/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2021
JN005844/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2021
JN005844/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2021
JN005844/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.01.2022
JN005844/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005844/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 166-435012
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-300158/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5960
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
investicije v cestno in železniško infrastrukturo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2021
Referenčna številka dokumenta: 396/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2021   10:30
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2021   07:57
1. Datum prejema: 02.09.2021   12:17
  
Spoštovani,

zanima nas, ali lahko kot zavarovanje za resnost ponudbe, predložimo kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (izdano s strani zavarovalnice)?

Za odgovor se vam zahvaljujemo.
Lepo pozdravljeni.

Odgovor:
Da.


Datum objave: 22.09.2021   13:45
2. Datum prejema: 16.09.2021 08:49
Spoštovani,
vljudno zaprošamo za odgovore na vprašanja, ki jih zastavljamo:
1. Radi bi imeli več tehničnih informacij o sistemih mazanja, ki jih potrebujejo. Ali so sistemi za bok in glavo tirnice ali samo za bok?
2. Kakšen bo način mazanja na tirnici? Z vrtanjem v same tire ali z razdelilno palico, ki bo nameščena zunaj.
3. Ali moramo maziva vključiti v cenovno ponudbo ali podjetje uporablja svoje?
4. Kako bomo dobili uradno soglasje vlade za delo na tirih in namestitev našega sistema kot tuje podjetje? Ali potrebujemo licenco vlade za sisteme mazanja? Ali bo mogoče uporabiti naše prejšnje odobritve, ki smo jih dobili od nemškega podjetja za tirnice (DB) ali kaj podobnega, kot je EisenBahnBundesamt (EBA). Če da, je pogojevanje v času oddaje ponudbe diskriminatorno do tujih ponudnikov in posledično v nasrpotju s pravilih ZJN-3 in Direktivo 2014/25/ES.
5. Prosimo za jasno potrditev, da zadošča ob oddaji ponudbe izjava odgovornih ose, da se bodo vpisali v imenik IZS najkasneje do roka za oddajo ponudbe, kot to jasno izhaja iz stališče Evropske komisije in odločitev DKOM, saj pogojevanje vpisa v imenik IZS v času ob oddaji ponudbe krši načelo enakopravne obravnave ponudnikov in prepovedi diskriminacije.
Pozivamo nas na opredeljen odgovor in vprašanje zastavljena za zadnja tri vprašanja štejte kot očitek in poziv za odpravo kršitev po ZPVPJN.

ODGOVOR:
1. Osnovne tehnične informacije in pogoji so navedeni v specifikaciji naročila. Sistem mazanja mora skladno z 49. členom Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10, 38/16 in 30/18 ZVZelP-1) omogočati mazanje notranjega roba tirnične glave, ki je v dotiku s sledilnimi venci kolesnih obročev. Mazanje zgornje površine tirnične glave je prepovedano.
2. Tehnične rešitve za način mazanja na tirnici naročnik ne predpisuje. Vsak izmed ponudnikov ima možnost, da razvije takšno tehnično rešitev, katere produkt bo v specifikaciji naročila zahtevana funkcija in zahtevani rezultat.
3. Ponudniki v ponudbi upoštevajo zgolj stroške maziva prve polnitve posamezne naprave.
4. Izvajalec, ki bo opravljal delo na železniškem območju, si mora za to pridobiti pisno dovoljenje upravljavca javne železniške infrastrukture, skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21). Izvajalec mora pridobiti vsa potrebna in zahtevana soglasja, certifikate, ateste in dovoljenja v Republiki Sloveniji za izvajanje del in za uporabo objektov. Za vgrajene elemente, ki se do sedaj niso vgrajevali oz. priključevali na slovenskem železniškem omrežju, morajo biti v ponudbi navedeni osnovni tehnični podatki in standardi, katerim ti elementi ustrezajo in zanje pridobiti dovoljenje za vgradnjo v železniško infrastrukturo. Za elemente, ki dovoljenja za vgradnjo še nimajo, je tega potrebno v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21) in Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v železniško infrastrukturo (Uradni list RS, št. 82/06 in 61/07 ZVZelP) pridobiti v pogodbenem roku. V kolikor izvajalec ne pridobi dovoljenja za vgradnjo v železniško infrastrukturo v pogodbenem roku je dolžan kriti stroške demontaže neustreznih elementov, naročnik pa si pridržuje unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
5. Vpis kadrov v IZS ni pogoj za oddajo ponudbe in izvedbo del v okviru predmetnega naročila.Datum objave: 30.09.2021   09:51
Obveščamo vas, da bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb.

Datum objave: 30.09.2021   16:38
Spremeni se rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer se datum 1. 10. 2021 nadomesti z datumom »11. 10. 2021.«