Dosje javnega naročila 005880/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.795,80 EUR

JN005880/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.08.2021
JN005880/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2021
JN005880/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.11.2021
JN005880/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005880/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 167-438053
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Katja Klobas
katja.klobas@koper.si
+386 56646245

Internetni naslovi
https://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5987
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije
Referenčna številka dokumenta: JN-S-6/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad novogradnjo OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper (Škofije)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije z vsemi spremljajočimi aktivnostmi. Naročilo se izvaja skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2021   14:20
VPRAŠANJE
Na vaši internet strani, ki jo navajate, da je vir za razpisno dokumentacijo ni objavljene razpisne dokumentacije. Prosimo, da jo objavite ter navedete točen zapis url naslova, kjer je objavljana. Na ta način ste "zapravili" 3 dni ponudniku za pripravo ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-izvajanje-strokovnega-in-financnega-nadzora-nad-novogradnjo-osnovne-sole-oskarja-kovacica-skofije/

Lep pozdrav.


Datum objave: 30.08.2021   14:20
VPRAŠANJE
kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR

Spoštovani.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-izvajanje-strokovnega-in-financnega-nadzora-nad-novogradnjo-osnovne-sole-oskarja-kovacica-skofije/

Lep pozdrav.Datum objave: 30.08.2021   14:20
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija ni objavljena.

ODGOVOR
Spoštovani.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-izvajanje-strokovnega-in-financnega-nadzora-nad-novogradnjo-osnovne-sole-oskarja-kovacica-skofije/

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.08.2021   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-izvajanje-strokovnega-in-financnega-nadzora-nad-novogradnjo-osnovne-sole-oskarja-kovacica-skofije/

Lep pozdrav.
Datum objave: 06.09.2021   10:43
VPRAŠANJE
predlagamo, da se ponder referenc zmanjsa na 10 tock.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik ne bo spreminjal meril za izbor ponudnika.
Lep pozdrav.
Datum objave: 07.09.2021   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me ali lahko dobimo razpisno dokumentacijo v odprti obliki (word)?

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

Zaradi lažjega pregledovanja ponudb, naročnik ne bo objavil razpisne dokumentacije v word obliki.

Lep pozdrav.