Dosje javnega naročila 005805/2021
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Blago: Vlaganja v informacijsko varnost
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.666,86 EUR

JN005805/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.08.2021
JN005805/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2021
JN005805/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2021
JN005805/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2021
JN005805/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005805/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5995
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vlaganja v informacijsko varnost
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-295/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
JN Vlaganja v informacijsko varnost je razdeljeno na 2 sklopa in sicer: Dobava in vgradnja protivlomne zaščite (Sklop A) ter Dobava in vgradnja sistema zaklepanja poslovnih prostorov (Sklop B).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja protivlomne zaščite
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31625300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vgradnja protivlomne zaščite
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja sistema zaklepanja poslovnih prostorov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vgradnja sistema zaklepanja poslovnih prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2021   09:00

Dodatne informacije:
Splošni del RD je objavljen na spletni strani naročnika. Tehnične specifikacije, risbe in liste cen (zaprti del RD) pa ponudnik pridobi s posredovanjem izpolnjenega obrazca za prevzem dokumentacije naročniku (podrobnejša navodila so zapisana v splošnem delu dokumentacije).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.09.2021   12:58
VPRAŠANJE
V okviru ponudbe je potrebno zagotoviti sistemski ključ. Ali mora biti ta zaščiten patentiran sistem (se pravi, da duplikat ključa ali izdelava dodatnega cilindričnega vložka je možna le ob predložitvi security kartice)?

ODGOVOR

V skladu z DJN se mora vprašanje, ki se nanaša na zaprti del dokumentacije, postaviti preko e-pošte: narocila@seng.si, zato naročnik nanj ne podaja odgovora na portalu JN.