Dosje javnega naročila 005876/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup videokonferenčne opreme za sodišča in Hišo za otroke
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.588.738,90 EUR

JN005876/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.08.2021
JN005876/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.09.2021
JN005876/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2021
JN005876/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.11.2021
JN005876/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2021
JN005876/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.12.2021
JN005876/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.12.2021
JN005876/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.04.2022
JN005876/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005876/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 167-437300
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/412773/RD-4300-27-2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5914
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup videokonferenčne opreme za sodišča in Hišo za otroke
Referenčna številka dokumenta: 4300-27/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN je nakup videokonferenčne opreme za sodišča in Hišo za otroke, ki je podrobneje opredeljen v specifikacijah, in vključuje naslednje aktivnosti: dobava devetinštirideset kompletov videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za razpravne dvorane na sodiščih, za najeto dvorano na Gospodarskem razstavišču in za prostore Hiše za otroke ter pripadajoče storitve (priprava načrta namestitve, konfiguracija opreme in vzpostavitev sistema).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
32300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet JN je nakup videokonferenčne opreme za sodišča in Hišo za otroke, ki je podrobneje opredeljen v specifikacijah, in vključuje naslednje aktivnosti: dobava devetinštirideset kompletov videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za razpravne dvorane na sodiščih, za najeto dvorano na Gospodarskem razstavišču in za prostore Hiše za otroke ter pripadajoče storitve (priprava načrta namestitve, konfiguracija opreme in vzpostavitev sistema).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 200
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Del se financira v okviru podaktivnosti »Nadgradnja, implementacija in vzpostavitev avdio vizualnih pripomočkov za lažje in hitrejše delo sodnikov in sodnega osebja« v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Del pa v okviru projekta Hiša za otroke, podprtega s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.09.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.09.2021   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.09.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.09.2021   09:47
VPRAŠANJE:
1)V Poz. 21 v tč. 3.3.4 (Specifikacije posameznih komponent) je podana specifikacija za USB kamero za sodni senat:
- full HD pri 30 fps;
- širokokotna;
- kompatibilna z videokonferenčnim kodekom;
- montaža na hrbtno stran govornice, nad oz. pod zaslonom za predsednika senata.
Ali lahko opredelite najmanjši še ustrezni kot zajema?

ODGOVOR:
Kot je navedeno v specifikacijah, mora biti ponujena oprema prilagodljiva glede na različne možne postavitve v posameznih razpravnih dvoranah. Pri tem je treba zlasti upoštevati različne razdalje med govornico in mizami sodnega senata ter širino mize sodnega senata (tj. kako narazen sedijo posamezni člani senata). Posledično je potrebna kamera s kotom zajema vsaj 110 stopinj, priporočamo pa 120 stopinj.

VPRAŠANJE:
2) V srednje velikih razpravnih dvoranah bo kamera za zajem ostalih udeležencev nameščena ločeno od video konferenčnega kodeka (sistema). Ali lahko pri pripravi tehnične rešitve upoštevamo, da je potrebno zagotoviti tehnično zmogljivost za priklop kamere na razdalji vsaj 15 metrov, brez potrebe po lokalnem napajanju kamere?

ODGOVOR:
V srednje velikih razpravnih dvoranah je predvidena oprema, ki bo zahtevala največ 15 metrov razdalje med video kodekom in ostalimi komponentami (kamere, televizorji). Napajanje kamere je stvar izbire ponudnika.

VPRAŠANJE:
3) Ali boste v srednje velikih razpravnih dvoranah zagotovili POE mrežne priključke, potrebne za priklop opreme (npr. nadzorne tablice), oz. ali moramo ponudniki v svojo ponudbo vključiti in-line napajalnike ali POE stikala? V slednjem primeru bi prosili za ustrezno dopolnitev tehničnih zahtev.

ODGOVOR:
V srednje velikih razpravnih dvoranah ne bodo zagotovljeni POE priključki. Ponudnik mora v ponudbo vključiti ustrezne POE napajalnike, kot je navedeno v zadnji alineji vrstice št. 20 v tabeli na strani 18 tehničnih specifikacij (Nadzorna tablica za videokonferenčni sistem mora vključevati »- power over Ethernet (PoE) napajanje.«). Dopolnitve tehničnih zahtev posledično niso potrebne.

VPRAŠANJE:
4) V obrazcu Ponudbeni predračun je v tč. 1.4. navedena Dobava 3 kompletov videokonferenčne opreme ter pripadajoče računalniške opreme za prostore Hiše za otroke. Kompleti videokonferenčne opreme se med seboj razlikujejo, saj so v tehničnih specifikacijah navedeni trije različni tipi prostorov; Soba za zaslišanje, Sejna soba za spremljanje zaslišanja ter Sejna soba za izobraževanja, obrazec pa omogoča vnos samo enako ceno za vse tri tipe. Prosimo za ustrezno spremembo obrazca.

ODGOVOR:
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil popravek obrazca »Ponudbeni predračun«, tako da bo v njem predviden vnos ene (skupne) cene za celotno Hišo za otroke (3 kompleti opreme).

VPRAŠANJE:
5) Točke od 29 do 36 v obrazcu Seznam ponujene opreme zajemajo popis opreme za Hišo za otroke, ki se razlikuje od zahtevane opreme v tehničnih specifikacijah. Predvidevamo, da je točno tehnično rešitev potrebno pripraviti na osnovi točke 3.4 (Oprema za Hišo za otroke) razpisne dokumentacije?

ODGOVOR:
V tehničnih specifikacijah in Seznamu ponujene opreme je predvidena ista oprema, le da je v slednjem seznamu ta oprema grupirana po vrsti izdelka, ne po sobah. Tako se s postavko št. 29 npr. misli videokonferenčne kodeke za vse sobe, kjer je to predvideno v tehničnih specifikacijah, itd. Kar zadeva pripravo tehnične rešitve pa so merodajne tehnične specifikacije.

VPRAŠANJE:
6) Ali se za reprodukcijo zvoka v sejnih sobah Hiše za otroke predvideva uporaba zvočnikov vgrajenih v 75 zaslone? Glede na velikost sob slednje verjetno ne bo zadostovalo za kvalitetno uporabniško izkušnjo.

ODGOVOR:
Predvideva se uporaba vgrajenih zvočnikov.

VPRAŠANJE:
7) Ali je v Sejni sobi za spremljanje zaslišanja (N4) potrebno zagotoviti kakršnekoli priklope (HDMI, USB) na sejni mizi do video konferenčnega kodeka in/ali 75 zaslona?

ODGOVOR:
Ne.