Dosje javnega naročila 005832/2021
Naročnik: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Gradnje: Energetska prenova stavbe CIK Trebnje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 702.293,54 EUR

JN005832/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.08.2021
JN005832/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2021
JN005832/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.12.2021
JN005832/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005832/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210
SI037
Trebnje
Slovenija
Mateja Zupančič
mateja.zupancic@trebnje.si
+386 73481143

Internetni naslovi
https://www.trebnje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trebnje.si/Javne-objave-in-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6033
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska prenova stavbe CIK Trebnje
Referenčna številka dokumenta: 430-50/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Energetska prenova stavbe CIK Trebnje skladno z opisom v razpisni in projektni dokumentaciji ter popisi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska prenova stavbe CIK Trebnje skladno z opisom v razpisni in projektni dokumentaciji ter popisi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2021
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo je sofinancirano s strani Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo in Evropskega kohezijskega sklada v skladu s pogodbo 2430-21-381067.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb poteka prek e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2021   23:59

Dodatne informacije:
Naročnik objavlja razpis in projektno dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom na spletni strani https://www.trebnje.si/Javne-objave-in-razpisi
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.08.2021