Dosje javnega naročila 005866/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-146/21; Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.653.241,00 EUR

JN005866/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.08.2021
JN005866/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2021
JN005866/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2021
JN005866/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2021
JN005866/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.11.2021
JN005866/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2021
JN005866/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.05.2023
JN005866/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.05.2023
JN005866/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.09.2023
JN005866/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005866/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001291/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6068
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-146/21; Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno
Referenčna številka dokumenta: 43001-336/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2021   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.09.2021   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, če lahko zahtevo, da mora zagotovljen biti vodja del za izgradnjo vodovoda nadomestimo z vodjo gradnje, ki je med drugim kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (naziv po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (naziv po GZ) na državni ali lokalni cesti vsaj enkrat vodil rekonstrukcijo ali novogradnjo državne ali lokalne ceste ali državnih ali lokalnih kolesarskih površin v vrednosti vsaj 1.350.000,00 EUR (brez DDV), ki so vključevala vsaj 5.000 m2 asfaltiranih površin vodil tudi izvedbo obnove ali novogradnjo vodovoda v vrednosti vsaj 15.000,00 EUR brez DDV (samo montažna dela). Takšnih objektov je naš vodja gradnje vodil kar nekaj, tudi pri objektih kjer ste bili naročnik vi (DRSI), saj v večini primerov izvedbe obnove ali novogradnjo vodovoda ni bilo potrebno imeti še vodje del za izgradnjo vodovoda.

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Pogoji za sodelovanje so zahtevani sorazmerno z zahtevnostjo predmetnega javnega naročila.Datum objave: 13.09.2021   10:57
VPRAŠANJE
Prosimo za podatke:
- dimenzija in material tipske čakalnice
- dimenzija in material prekucnega stebrička
- za geotekstil za filtersko in ločilno plast
- detajl postavitve robnika vertikalno S35 281
- detajle ograj N58 176, S58 111 in N 64 511
- detajle vrat N58 629
- detajl lopute N58 630

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni stani objavil:
- iz načrta za podporno konstrukcijo PK«:
o karakteristični prečni prerez,
o dispozicijo cevne ograje,
o detajle cevne ograje,
- iz načrta prepusta preko potoka G:
o načrt ograje,
- iz načrta za podporno konstrukcijo PK1 na odseku 37:
o karakteristične prečne prereze,
o detajle cevne ograje

Ad/Dimenzija in material tipske čakalnice
Izgled tipske nadstrešnice v Občini Radlje ob Dravi - (glej sliko Pojasnila razpisne dokumentacije 01 na Naročnikovi spletni strani). Detajlni načrt in dimenzije Izvajalec pridobi od Občine Radlje ob Dravi.

Ad/Dimenzija in material prekucnega stebrička
Višina: 70 cm -100 cm nad tlemi
Premer cevi: vsaj 6 cm.
Material: jeklo.

Ad/Geotekstil za filtersko in ločilno plast
Natezna trdnost geotekstila vsaj 12 kN/m'.

Ad/Detajl postavitve robnika vertikalno S35 281
Gre za vgradnjo robnika ob robni venec (glej sliko Pojasnila razpisne dokumentacije 01 na Naročnikovi spletni strani).

Ad/Detajl ograje privijačene v venec S58 111 (glej sliko Pojasnila razpisne dokumentacije 01 na Naročnikovi spletni strani).

Ad/Detajl LVO ograje privijačene v venec N64 511 (glej sliko Pojasnila razpisne dokumentacije 01 na Naročnikovi spletni strani).

Ad/Detajl ograje N58 176 (glej sliko Pojasnila razpisne dokumentacije 01 na Naročnikovi spletni strani).


Vrata z jeklenim okvirjem in mrežo (max. velikost okna 5x5 cm) ter vzmetenje za samodejno zapiranje vrat; dimenzij 1000/1000 mm.

Ad/Detajl lopute N58 630

Svetla višina odprtine mora biti vsaj 45 cm, širina naj bo čez cela vrata, najmanj pa 60 cm. Material loput mora biti perforiran (primerno je npr. - glej sliko Pojasnila razpisne dokumentacije 01 na Naročnikovi spletni strani), kakovosten in čim bolj trajen (npr. nerjaveče jeklo), enako velja za spone za lopute.
Zaradi teže, naj bo loputa razdeljena na več manjših loput, širine do največ 15 cm.
Datum objave: 14.09.2021   09:21
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zaradi velikega obsega projekta rok oddaje podaljša za 2 tedna.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo spremenil.Datum objave: 15.09.2021   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo naslednjih postavk:
zavihek KOLESARSKE POTI-CELOTNA TRASA postavka 9 24 214 Zasip z zrnato kamnino 3. kategorije - strojno m3 1.643,00 ali upoštevamo material iz izkopa ali z dobavo iz kamnoloma ?
zavihek PODPORNE KONSTRUKCIJE -PK2 postavka 0001 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno (Zasip izkopa na zaledni strani s komprimiranjem na 92-95%SPP in Ev2 40 MPa, ter zasip na čelni strani zidu.) M3 1.050,00 ali upoštevamo material iz izkopa ali z dobavo iz kamnoloma ?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
Ponudnik pri zgoraj navedenih postavkah upošteva zasip z izkopanim materialom.

Naročnik bo navedeni postavki ustrezno dopolnil in upošteval v čistopisu popisa del, ki ga bo objavil po objavi zadnjega odgovora na vprašanja glede razpisne dokumentacije.
Datum objave: 20.09.2021   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podroben opis naslednjih postavk oz. jih fiksno ovrednotite, da imajo vsi ponudniki enako izhodišče:

zavihek PREPUST PREKO POTOKA G postavka N13 244 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec); predvidoma s torkret betonom in s vtisnjeno mrežo, po predlogu geomehanika kpl 1,00
zavihek PREPUST PREKO POTOKA J postavka S71 111 Prestavitev samonosnega kabelskega TK voda po načrtu upravljalca TK omrežja kpl 1,00
zavihek PREPUST PREKO POTOKA L postavka S71 111 Prestavitev samonosnega kabelskega TK voda po načrtu upravljalca TK omrežja kpl 1,00 in postavka S76 111 Prestavitev vodovoda z izdelavo projektne dokumentacije kpl 1,00

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
V zavihku PREPUST PREKO POTOKA G se
Postavka:
0007 N13 244 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec) kpl 1,00 0,00 0,00

zamenja s postavko:
0007 N59 685 Zaščita gradbene jame z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno armaturno mrežo Q196 m² 30,00 0,00 0,00Ad/Zavihek PREPUST PREKO POTOKA J postavka S71 111:
Ponudnik naj upošteva prestavitev voda v dolžini 30 m skladno z navodili upravljavca voda Telekom Slovenije d.d.


Ad/Zavihek PREPUST PREKO POTOKA L postavka S71 111:
Ponudnik naj upošteva prestavitev voda v dolžini 30 m skladno z navodili upravljavca voda Telekom Slovenije d.d.


Ad/Zavihek PREPUST PREKO POTOKA L postavka S76 111:
Naročnik je na svoji spletni strani objavil dodatno dokumentacijo prikazanega območja prestavitve vodovoda z detajli na katerih so razvidne vse potrebne količine materiala za izvedbo prestavitve.


Vsebino spremenjenih postavk bo Naročnik upošteval v čistopisu popisa del, ki ga bo objavil po objavi zadnjega odgovora na vprašanja glede razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.09.2021   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podroben opis naslednjih postavk oz. jih fiksno ovrednotite, da imajo vsi ponudniki enako izhodišče:

zavihek PREPUST PREKO POTOKA J postavka N13 244 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec); predvidoma torkret betonom in s vtisnjeno mrežo in pasivnimi sidri, po predlogu geomehanika kpl 1,00

zavihek PREPUST PREKO POTOKA L postavka N13 244 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec); predvidoma torkret betonom in s vtisnjeno mrežo in pasivnimi sidri, po predlogu geomehanika kpl 1,00

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
V zavihku PREPUST PREKO POTOKA J se
Postavka:
0006 N13 244 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec) kpl 1,00 0,00 0,00

zamenja s postavko:
0006 N59 685 Zaščita gradbene jame z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno armaturno mrežo Q196 m² 675,00 0,00 0,00
V zavihku PREPUST PREKO POTOKA L se
Postavka:
0005 N13 244 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec) kpl 1,00 0,00 0,00

zamenja s postavko:
0006 N59 685 Zaščita gradbene jame z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno armaturno mrežo Q196 m² 350,00 0,00 0,00


Navedena vsebina spremenjenih postavk bo Naročnik upošteval v čistopisu popisa del, ki ga bo objavil po objavi zadnjega odgovora na vprašanja glede razpisne dokumentacije.