Dosje javnega naročila 001443/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
ZJN-3: Odprti postopek

JN001443/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2021
JN001443/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001443/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2021
JN001443/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2021
JN001443/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2021
JN001443/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001443/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 171-445567

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Marija Žefran
marija.zefran@sb-nm.si
+386 73916170

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
Referenčna številka dokumenta: 16-03/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo je razdeljeno na več sklopov, in sicer:
1 Sklop 1: INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO ZA POTREBE OPERACIJSKIH SOB
2 Sklop 2: MATERIAL ZA OSKRBO STOME
3 Sklop 3: MATERIAL ZA STERILIZACIJO
4 Sklop 4: REZILA
5 Sklop 5: MANŠETE NIBP IN RAZNE ELEKTRODE
6 Sklop 6: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE FIZIKALNE TERAPIJE
7 Sklop 7: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO
8 Sklop 8: OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 741.063,71 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO ZA POTREBE OPERACIJSKIH SOB
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1. TROKARJI ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE ZA ENKRATNO UPORABO
2. TROKAR OPTIČNI ENDOSKOPSKE OPERACIJE ZA ENKRATNO UPORABO I
3. TROKAR OPTIČNI ENDOSKOPSKE OPERACIJE ZA ENKRATNO UPORABO II
4. INŠTRUMENTI ZA RETRAKCIJO ORGANOV ALI ODSTRANJEVANJE VZORCEV
5. TROKARJI ZA ENKRATNO UPORABO, KOMPATIBILNI Z OBSTOJEČIMI TULCI IZ TITANA
6. IGLA ZA INSUFLACIJO PLINA, za večkratno uporabo
7. SONDA ZA ODSTRANITEV VENE
8. SET ZA KLEMANJE
9. TROKARJI ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE II, za 1 x up.
10. TROKAR - TRANSANALNI PRISTOP
11. RETRAKTOR ZA ENKRATNO UPORABO I
12. RETRAKTOR ZA ENKRATNO UPORABO II
13. SVINČNIK ELEKTROKIRURŠKI
14. SISTEM ZA PRIDOBIVANJE PLAZME, ZAPRTI
15. SONDA ZA OPERACIJO HEMEROIDOV
16. OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA OPER.SOBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OSKRBO STOME
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1. PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME I
2. PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME II
3. PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME III
4. PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME IV
5. PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME V
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA POTREBE CENTRALNE STERILIZACIJE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33198200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1 PAPIR ZA PODLAGANJE NA MREŽAH ZA ZAŠČITO INSTRUMENTOV
2 SMS ZAVOJNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO
3 ROKAV ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA
4 ROKAV ZA PARNO STERILIZACIJO S PREKLOPOM
5 ROKAVI ZA PLAZMA STERILIZACIJO
6 BIOLOŠKE IN KEMIČNE KONTROLE TER DRUGI TESTI ZA PODROČJE STERILIZACIJE
7 INDIKATOR KEMIČNI POLNITVE DEZINFEKTROJA
8 ETIKETE ZA SLEDITEV ŠARŽ
9 ŠČETKE ZA ČIŠČENJE INSTRUMENTOV
10 SREDSTVA ZA NEGO INSTRUMENTOV
11 NASTAVEK Z VODIKOVIM PEROKSIDOM
12 MATERIAL ZA ZABOJNIKE
13 ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE
14 KASETA ZA PLAZMA STERILIZACIJO
15 TRAK LEPILNI ZA ZAVOJNI PAPIR
16 CEV SILIKONSKA
17 CEV SILKOLATEX ali LATEX
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: REZILA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1. KIRURŠKA REZILA BREZ DRŽALA
2. KIRURŠKA REZILA Z DRŽALOM
3. REZILO ZA JEMANJE KOŽNIH TRANSPLANTATOV
4. KIRURŠKA REZILA, razna
5. REZILA ZA PATOLOGIJO
6. IGLE ZA BIOPSIJO MEHKIH TKIV
7. REZILO BIOPSIJSKO ZA PERFORACIJO KOŽE
8. REZILO ZA BIOPSIJO Z IZMETNIM MEHANIZMOM
9. KIRETA DERMATOLOŠKA, za enkratno uporabo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MANŠETE IN RAZNE ELEKTRODE ZA ENKRATNO UPORABO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1 MANŠETA ZA NIBP
2 ELEKTRODE ZA EKG PREISKAVE, za enkratno uporabo
3 MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA DEFIBRILATORJE/MONITORJE ZOLL
4 MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA DEFIBRILATORJE/MONITORJE Nihon Kohden
5 OSTALE ELEKTRODE IN PRIPOMOČKI ZA DEFIBRILACIJO
6 ELEKTRODE, razne
7 ELEKTRODE IN MANŠETE ZA HOLTER
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE FIZIKALNE TERAPIJE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33155000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1 ELEKTRODE ZA PODROČJE FIZIOTERAPIJE
2 TRAK ZA AKTIVNO PROGRESIVNO VADBO
3 TRAK KENESIO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1 POTROŠNI MATERIAL ZA PORODNI ODSEK
2 POTROŠNI MATERIAL ZA GINEKOLOGIJO
3 OBROČKI PESAR
4 POTROŠNI MATERIAL za ATOM inkubatorje
5 NASTAVEK UŠESNI ZA NOVOROJENČKE
6 POTROŠNI MATERIAL URODINAMSKE PREISKAVE
7 POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE HISTEROSKOPIJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1 POTROŠNI MATERIAL- KEMOTERAPIJA
2 ČRPALKA ELASTOMERNA
3 MATERIAL ZA BREZŠIVNO FIKSACIJO
4 GELI ZA ULTRAZVOČNE PREISKAVE
5 GEL - LUBRIKANT, STERILEN
6 SPRAY KONTAKTNI ZA EKG
7 NASTAVKI ZA TERMOMETRE, RAZNI
8 ADAPTER ZA JEMANJE VZORCEV
9 SENZOR ZA MERJENJE MOŽGANSKE AKTIVNOSTI
10 OBLIŽ ZA OKLUZIJO OČI
11 CEVKA UŠESNA
12 OPORNICE ZA FIKSACIJO NOSU
13 POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA MERJENJE CRP
14 POTROŠNI MATERIAL ZA CT IN MR INJEKTOR
15 MERILEC LIKVORSKEGA TLAKA
16 ODEJA HLADILNA
17 BLAZINA GRELNA
18 KIVETE ZA MERJENJE KONCENTRACIJE KRVNEGA SLADKORJA
19 KANILA ZA IZVEDBO POLIGRAFIJE
20 OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO KANIL
21 FILTER ZA HEMOADSORBCIJO CITOKINOV
22 NASTAVEKI ZA OTOSKOP RIESTER
23 OKULAR
24 POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA HITRO ANALIZO ARTERIJSKE KRVI
25 POTROŠNI MATERIAL ZA EEG PREISKAVE
26 VREČKA ZA URIN ZA ODRASLE
27 VREČKA ZA URIN ZA OTROKE
28 PAS ZA NEMIRNE PACIENTE
29 VREČKE ZA LAJŠANJE BOLEČIN
30 TERMOMETRI MEDICINSKI
31 ZAPESTNICE IDENTIFIKACIJSKE
32 PREDPRAŽNIK BAKTERICIDNI
33 OSTALI DROBNI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001443/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 050-123476
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 08.03.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO ZA POTREBE OPERACIJSKIH SOB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 59
Število prejetih ponudb MSP-jev: 59
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 59

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
100MED, trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
Sejmiška ulica 9
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
BETAMED d.o.o.
Črešnjevec 66a
10000
HR
Zagreb
Hrvaška

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIMPEKS Trgovina in zastopstvo d.o.o.
Vrtojbenska cesta 19A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija

Da
MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MINAMed, družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 180.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 89.202,25 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: MATERIAL ZA OSKRBO STOME

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 59
Število prejetih ponudb MSP-jev: 59
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 59

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
VALENCIA STOMA-MEDICAL, podjetje za zastopanje, posredovanje in trgovino d.o.o.
Gregorčičeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 21.442,96 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: MATERIAL ZA POTREBE CENTRALNE STERILIZACIJE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 59
Število prejetih ponudb MSP-jev: 59
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 59

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
MINAMed, družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SAN.KO.M., trgovina, proizvodnja in kooperacija, d.o.o.
Ježica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SPES trgovina, storitve, uvoz-izvoz d.o.o., Ljubljana
Cesta v Mestni log 88A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
TG-MED, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
Podbrezje 234
4202
SI
Naklo
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 120.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 148.634,72 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: REZILA

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 59
Število prejetih ponudb MSP-jev: 59
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 59

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AdvaMed, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, d.o.o.
Vodovodna cesta 99
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
pfm medical s, trgovina z medicinskimi proizvodi, d.o.o.
Sermin 75A
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
VENOFARMACIJA podjetje za zastopstvo, trženje in svetovanje d.o.o.
Ulica I. štajer. bataljona 7
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 45.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 43.502,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: MANŠETE IN RAZNE ELEKTRODE ZA ENKRATNO UPORABO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 59
Število prejetih ponudb MSP-jev: 59
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 59

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o.
Bratislavska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SPES trgovina, storitve, uvoz-izvoz d.o.o., Ljubljana
Cesta v Mestni log 88A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 115.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 48.641,48 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE FIZIKALNE TERAPIJE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 59
Število prejetih ponudb MSP-jev: 59
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 59

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
EDMAN d.o.o., trgovina in storitve
Stjenkova ulica 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
KREJA - TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.
Ljubljanska cesta 42
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 15.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 11.543,63 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 59
Število prejetih ponudb MSP-jev: 59
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 59

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
APOLLONIA trgovina in posredovanje materialov, potrebščin in opreme za zobozdravstvo in medicino d.o.o.
Zaloška cesta 155
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o.
Perovo 30
1241
SI
Kamnik
Slovenija

Da
MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o.
Bratislavska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 100.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 104.510,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 59
Število prejetih ponudb MSP-jev: 58
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 59

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
APOLLONIA trgovina in posredovanje materialov, potrebščin in opreme za zobozdravstvo in medicino d.o.o.
Zaloška cesta 155
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o.
Obrtniška ulica 11
1370
SI
Logatec
Slovenija

Da
EUROMED trgovina in storitve d.o.o.
Podpeška cesta 14
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o.
Borovec 18
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
GOLIAS, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Cesta na Mesarico 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
Vošnjakova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
Kettejeva ulica 16
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Preradovičeva ulica 20A
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 11A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35
1230
SI
Domžale
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 350.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 273.585,77 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
II. Javno naročilo se ne odda za blago:
Sklop in podsklop/blago

I.5. TROKARJI ZA ENKRATNO UPORABO, KOMPATIBILNI Z OBSTOJEČIMI TULCI IZ TITANA (ZAPRT),
zap.št.: 1-3
I.14. SISTEM ZA PRIDOBIVANJE PLAZME, ZAPRTI (ZAPRT), zap.št.: 1

III.11. NASTAVEK Z VODIKOVIM PEROKSIDOM (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.13. ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.17. CEV SILKOLATEX ali LATEX (ZAPRT), zap.št.: 1-6

IV.4. KIRURŠKA REZILA, razna (ODPRT), zap.št.: 1

V.6. ELEKTRODE, razne (ODPRT), zap.št.: 1

VI.1. ELEKTRODE ZA PODROČJE FIZIOTERAPIJE (ODPRT), zap.št.: 4, 6

VII.5. NASTAVEK UŠESNI ZA NOVOROJENČKE (ZAPRT), zap.št.: 1

VIII.5. GEL - LUBRIKANT, STERILEN (ZAPRT), zap.št.: 1-2
VIII.19. KANILA ZA IZVEDBO POLIGRAFIJE (ZAPRT), zap.št.: 1
VIII.33. OSTALI DROBNI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL (ODPRT), zap.št.: 5


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.08.2021