Dosje javnega naročila 005917/2021
Naročnik: OBČINA KOSTEL, Vas 4, 1336 Kostel
Gradnje: UREDITEV URBANEGA NASELJA FARA IZGRADNJA NOVE ČISTILNE NAPRAVE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005917/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.08.2021
JN005917/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2021
JN005917/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005917/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOSTEL
Vas 4
1336
SI
Kostel
Slovenija
Matjaž Ložar
matjaz.lozar@kostel.si
+386 17778014

Internetni naslovi
http://www.kostel.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kostel.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6130
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV URBANEGA NASELJA FARA IZGRADNJA NOVE ČISTILNE NAPRAVE
Referenčna številka dokumenta: 430-8/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja nove biološke čistilne naprave MBBR, kapacitete 100 PE v naselju Fara.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KOSTEL
II.2.4 Opis javnega naročila
Za ureditev odvajanja komunalnih odpadnih vod naselja Fara v Občini Kostel je predvidena izgradnja nove biološke čistilne naprave MBBR, kapacitete 100 PE. (v nadaljevanju: MBBR ČN ). V naselju Fara je predvidenih 50 PE, bodoči glamping pa bo prispeval preostalih 50 PE.
Dovod odpadne vode na MBBR ČN bo izveden preko obstoječega javnega fekalnega kanala, ki prihaja iz naselja Fara. V bodočem glampingu se bo izgradila interna fekalna kanalizacija, ki se bo, ko bo zgrajena, priključila na projektirano ČN.
Tehnologija ČN omogoča doseganje projektirane učinkovitosti čiščenja fekalij tudi, ko bo ČN manj obremenjena, minimalna obremenitev je 30%.
Naročnik zagotavlja, da bo MBBR, kot del ureditvenega območja, izvedena izven varstvenih pasov vodnih virov in da bo na MBBR napravo pritekala komunalna odpadna voda ločenega sistema kanalizacije, brez industrijskih odpadnih vod, naslednjih karakteristik:
BPK5: 150 - 500 mg/l O2,
KPK : 300 - 1000 mg/l O2,
suspendirane neraztopljene snovi: 200 700 mg/l,
vrednost pH od 6,5 do 9,5,
celoten dušik (TN): 20 70 mg/l
Celoten fosfor (TP): 4 12 mg/l
Amonijev dušik (N): 12 45 mg/l.

Posode MBBR ČN bodo izdelane iz armiranega poliestra, ki je odporen na temperaturo in kemikalije, ima dolgo življenjsko dobo, majhno težo in enostavno montažo ter minimalne stroške vzdrževanja. MBBR ČN bo vkopana v tleh, opremljena z vstopnimi odprtinami za kontrolo delovanja naprave in za dostop do vgrajene opreme oziroma za izvlek opreme. Vstopne odprtine bodo zaprte s poliestrskim pohodnim prekritjem, ki bo za 100 mm dvignjen nad koto končno urejenega terena. Posode MBBR ČN je potrebno vgraditi po »Smernicah za transport in montažo posod iz armiranega poliestra po SIST EN 976-2:2000« z upoštevanjem dejstva, da je na mestu vgradnje prisotna podtalnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2021
Konec: 31.05.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski sklad za regionalni razvoj - LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.09.2021   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2021   08:36
Čistilna naprava 100PE se lahko izvede v kompaktnih tipskih betonskih rezervoarjih, narejenih iz posebnega na fekalije odpornega betona. Ravno tako revizijski in črpalni jašek.
Lep pozdrav, Občina Kostel