Dosje javnega naročila 000011/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.228.253,62 EUR

JN000011/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.01.2021
JN000011/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.01.2021
JN000011/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN000011/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2021
JN000011/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2021
JN000011/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2021
JN000011/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2021
JN000011/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000011/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 02.09.2021
JN000011/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2021
JN000011/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 20.09.2021
JN000011/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2021
JN000011/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2021
JN000011/2021-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 29.10.2021
JN000011/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.11.2021
JN000011/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2021
JN000011/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2021
JN000011/2021-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2021
JN000011/2021-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 03.01.2022
JN000011/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2022
JN000011/2021-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 13.01.2022
JN000011/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2022
JN000011/2021-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
JN000011/2021-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2022
JN000011/2021-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2022
JN000011/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2022
JN000011/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2022
JN000011/2021-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2022
JN000011/2021-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2022
JN000011/2021-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.01.2023
JN000011/2021-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2023
JN000011/2021-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000011/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 171-445562

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
nabava@ukc-mb.si
+386 23212607
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 17.979,39 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Strežniki in nadgradnja/širitev strežniške gruče
Številka sklopa: 01
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Strežniki in nadgradnja/širitev strežniške gruče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojna in programska oprema za antivirusno zaščito / požarne pregrade
Številka sklopa: 02
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojna in programska oprema za antivirusno zaščito / požarne pregrade
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mrežna stikala in širitev obstoječih skladov stikal (stack) in WIFI dostopne točke
Številka sklopa: 03
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mrežna stikala in širitev obstoječih skladov stikal (stack) in WIFI dostopne točke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Diskovna polja in širitev obstoječih diskovnih polj
Številka sklopa: 04
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Diskovna polja in širitev obstoječih diskovnih polj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000011/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 002-002360
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.12.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 01
Naslov: Strežniki in nadgradnja/širitev strežniške gruče

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 2

Številka sklopa: 02
Naslov: Strojna in programska oprema za antivirusno zaščito / požarne pregrade

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 3

Številka sklopa: 03
Naslov: Mrežna stikala in širitev obstoječih skladov stikal (stack) in WIFI dostopne točke

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ARHIDES, sodobne informacijske tehnologije, d.o.o.
Perhavčeva ulica 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 17.979,39 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 17.979,39 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 04
Naslov: Diskovna polja in širitev obstoječih diskovnih polj

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Povpraševanje 1, kategorija 3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2021