Dosje javnega naročila 005936/2021
Naročnik: OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
Storitve: Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005936/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.08.2021
JN005936/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005936/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291
SI
Škofljica
Slovenija
Gabrijela Golob
gabrijela.golob@obcina.skofljica.si
+386 13601627
+386 13601610

Internetni naslovi
http://www.skofljica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/413357/Dokumentacija_Obcina_Skofljica_JN_SD_OPN_Skofljica.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6162
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica
Referenčna številka dokumenta: JN-6162
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež izvajalca in sedež naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena94
dodatne reference vodje projekta6

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba javnega naročila se lahko podaljša v primeru, da tako odloči naročnik in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2021   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.09.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2021