Dosje javnega naročila 005968/2021
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CERKNICA, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica
Storitve: Storitev čiščenja poslovnih prostorov v Upravnem centru Cerknica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 59.125,07 EUR

JN005968/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.09.2021
JN005968/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.09.2021
JN005968/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2021
JN005968/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.01.2022
JN005968/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005968/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CERKNICA
Cesta 4. maja 24
1380
SI
Cerknica
Slovenija
Mira Prevec
ue.cerknica@gov.si
+386 17071300

Internetni naslovi
http://www.upravneenote.gov.si/cerknica/

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lili Plankar
gp.mju@gov.si
+386 14788330

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darja Glavan
gpzrsz@ess.gov.si
+386 14790900

Internetni naslovi
https://www.ess.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/413491/Navodila_ponudnikom_-JN_UC_Cerknica.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5650
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev čiščenja poslovnih prostorov v Upravnem centru Cerknica
Referenčna številka dokumenta: 430-25/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje poslovnih prostorov Upravne enote Cerknica, Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za javno upravo - Upravni center Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica (pisarne, arhivi, hodniki, sanitarije). Storitev čiščenja se bo izvajala z upoštevanjem določil Uredbe o zelenem javnem naročanju v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Upravni center Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje poslovnih prostorov Upravnega centra Cerknica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ponudnik mora biti registriran za opravljanje storitev čiščenja in pri izvajanju storitev upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (okoljske vidike higienskih papirnatih izdelkov, čistil ter druge zahteve iz razpisne dokumentacije).


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.09.2021   10:05

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Mira Prevec, Upravna enota Cerknica, e-pošta: mira.prevec@gov.si, tel.: 01 7071 310Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.09.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.09.2021   11:48
Spoštovani!
Pri pretvorbi dokumenta iz ene oblike v drugo se je poglavje 1. NAROČNIK označilo z 0, zato so se poglavja v nadaljevanju neprevilno označila. Pravilna oznaka je torej 7.1.1. in od 7.1.2 do 7.1.4. Razpisno dokumentacijo bomo popravili in jo dodali pod popravek. Zahvaljejemo se vam za opozorilo.

Po navodilih Ministrstva za javno upravo pri oddaji javnih naročil lahko upoštevamo le referenčno klavzulo - to pomeni, da se cena dvigne ENKRAT letno, če življenjski stroški presežejo 4%. Fiksna cena tako ostane.

Mira Prevec
Upravna enota Cerknica

Datum objave: 09.09.2021   10:40
Spoštovani,

določilo si pravilno razlagate.

Helena Borštnik, UE Cerknica

Datum objave: 14.09.2021   09:36
Pozdravljeni,

večji delež (70 točk) objavljenih merilje cena, ostala merila pa so kot dodatek točk. ISO standard je merilo kakovosti in uveljavljen po vsem svetu. Naš namen ni, da se diskriminatorno obnašamo do malih čistilnih servisov. Vsi izvajalci navedenih storitev ste vabljeni, da oddate ponudbo.

Glede vprašanja merila o sklenjeni kolektivni pogodbi, pa odgovarjamo, da bomo upoštevali tudi splošne akte, ki urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Mira Prevec
Upravna enota Cerknica