Dosje javnega naročila 006090/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja eTKV, vzdrževanje in podpora uporabnikom za informacijski sistem eTKV za obdobje petih let
ZJN-3: Odprti postopek

JN006090/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.09.2021
JN006090/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006090/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 173-451949
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila MZI
mzi.jn@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/413610/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5766
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja eTKV, vzdrževanje in podpora uporabnikom za informacijski sistem eTKV za obdobje petih let
Referenčna številka dokumenta: 430-40/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Ministrstvo za infrastrukturo kot naročnik vzpostavlja elektronsko evidenco o temeljnih kvalifikacijah (eTKV), ki bo zajemala:
- vzpostavitev centralne evidence o opravljenih preskusih znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij voznikov,
- izmenjavo podatkov o opravljenih temeljnih kvalifikacijah voznikov oz. rednih usposabljanjih z evidenco o vozniških dovoljenjih (RV) za nadaljnjo pridobitev izkaznice o temeljnih kvalifikacijah oz. vpis kode Evropske unije (95) na vozniškem dovoljenju,
- integracijo z zunanjimi sistemi (npr. za pridobitev fotografij voznikov ter zajem podpisa,..),
- evidenco in tiskanje potrdil in spričeval o pridobljeni temeljni kvalifikaciji in rednem usposabljanju iz evidence temeljnih kvalifikacij z izpolnjenimi podatki voznika
- pripravo, naročanje in vročitev izkaznic temeljnih kvalifikacij ter integracija s proizvajalcem izkaznic temeljnih kvalifikacij,
- elektronsko mednarodno izmenjavo podatkov s pristojnimi organi drugih držav članic Evropske unije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
72200000
72211000
72212780
72267000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ministrstvo za infrastrukturo kot naročnik vzpostavlja elektronsko evidenco o temeljnih kvalifikacijah (eTKV), ki bo zajemala:
- vzpostavitev centralne evidence o opravljenih preskusih znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij voznikov,
- izmenjavo podatkov o opravljenih temeljnih kvalifikacijah voznikov oz. rednih usposabljanjih z evidenco o vozniških dovoljenjih (RV) za nadaljnjo pridobitev izkaznice o temeljnih kvalifikacijah oz. vpis kode Evropske unije (95) na vozniškem dovoljenju,
- integracijo z zunanjimi sistemi (npr. za pridobitev fotografij voznikov ter zajem podpisa,..),
- evidenco in tiskanje potrdil in spričeval o pridobljeni temeljni kvalifikaciji in rednem usposabljanju iz evidence temeljnih kvalifikacij z izpolnjenimi podatki voznika
- pripravo, naročanje in vročitev izkaznic temeljnih kvalifikacij ter integracija s proizvajalcem izkaznic temeljnih kvalifikacij,
- elektronsko mednarodno izmenjavo podatkov s pristojnimi organi drugih držav članic Evropske unije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Natančnejši pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Natančnejši pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.10.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.10.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.09.2021   12:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si.
Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2021   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnilo, ali lahko ponudnik za izpolnjevanje tehnične sposobnosti prijavi več kot dva projetka, ki skupaj kumulativno izpolnijo pogoje oz. navedene lastnosti iz Razpisne dokumentacije na strani 11 (razen vrednosti 150.000 EUR brez DDV, za katero je navedeno, da mora posamezen projekt zadostiti temu pogoju)?
Najlepša hvala.

ODGOVOR št. 1:

Spoštovani!

Po pregledu zapisa referenčnega pogoja (glede na prejeto vprašanje) ugotavljamo, da je zapis v prvem odstavku točke 3.2.3.1. nejasen oziroma neustrezen.

Iz celotne točke 3.2.3.1. namreč izhaja, da sta bila mišljena (zgolj) dva referenčna informacijska sistema in da je prišlo do napake z zapisom besede »vsaj«.

Naročnik s tem odgovorom tako spreminja oz. usklajuje zapis prvega odstavka točke 3.2.3.1. na način, da se v prvem stavku črta beseda »vsaj«.

Naročnik z določitvijo referenčnih pogojev namreč zasleduje načelo sorazmernosti s predmetom naročila in cilj, da je referenčni projekt čim bolj primerljiv z naročnikovim informacijskim sistemom.

Hvala za vprašanje in lep pozdrav, MZI