Dosje javnega naročila 006015/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-175/21; Rekonstrukcija reg. ceste R3-744/2346 Štore Svetina Laško, od km 0+620 do km 2+123
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.344.724,84 EUR

JN006015/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.09.2021
JN006015/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.09.2021
JN006015/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.09.2021
JN006015/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2022
JN006015/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.06.2022
JN006015/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2022
JN006015/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.05.2023
JN006015/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.09.2023
JN006015/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006015/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000243/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6262
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-175/21; Rekonstrukcija reg. ceste R3-744/2346 Štore Svetina Laško, od km 0+620 do km 2+123
Referenčna številka dokumenta: 43001-38/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija reg. ceste R3-744/2346 Štore Svetina Laško, od km 0+620 do km 2+123
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija reg. ceste R3-744/2346 Štore Svetina Laško, od km 0+620 do km 2+123
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.09.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.09.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.09.2021   07:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vljudno naprošamo naročnika za zmanjšanje pogoja pri zahtevi:

a) rekonstrukcija ali novogradnja državne ali lokalne ceste v pogodbeni vrednosti vsaj 1.300.000,00 EUR (brez DDV);

na 1.000.000,00 EUR (brez DDV).

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri postavljenem pogoju, ki je oblikovan glede na ocenjeno vrednost investicijskega projekta.Datum objave: 07.09.2021   07:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik pod tehnično in strokovno sposobnost zahteva naslednje:
3.2.3.3 Zagotovljen mora biti vodja del ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl. inž. grad.)

Ta zahteva naročnika presega zakonski pogoj GRADBENEGA ZAKONA 14. člen.
izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS;

Prosimo, da spremenite zahtevo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je spremenil pogoj za vodjo del iz točke 3.2.3.3., in sicer zadostuje, da ima vodja del višje šolsko izobrazbo (inž.grad.).
Naročnik bo objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 07.09.2021   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po izobrazbi, kjer imate pogoj, da vodja gradnje mora imeti visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl. inž. gradb.). Ali ima lahko vodja gradnje višje šolsko izobrazbo (inž, grad.).

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil pogoj za vodjo del iz točke 3.2.3.3., in sicer zadostuje, da ima vodja del višje šolsko izobrazbo (inž.grad.).
Naročnik bo objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 08.09.2021   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naprošamo za podaljšanje oddaje javnega naročila.

Lp.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.Datum objave: 10.09.2021   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za objavo detajla zaključnega I-240 profila, predvidenega po postavki S 5 8 535 v sklopu PREPUST.

lp,

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil celotno projektno dokumentacijo za obe etapi dodatna dokumentacija.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za objavo karakterističnega detajla predvidenega tipskega parapetnega po postavki 0 0 v sklopu CESTA. V opisu postavke manjka podatek o porabi opaža za tekoči meter zidu.

lp,

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil celotno projektno dokumentacijo za obe etapi dodatna dokumentacija.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za objavo detajla predvidenih protipoplavnih loput, iz popisa namreč ni razvidno, ali gre za navadne PVC zaklopke ali za gumirane lopute kot npr. TIDEFLEX, cena je bistveno različana.

lp,

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil celotno projektno dokumentacijo za obe etapi dodatna dokumentacija.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, če lahko na portalu objavi še kaj več projektne dokumentacije in ne zgolj le tehnično poročilo ter okoljske pogoje.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil celotno projektno dokumentacijo za obe etapi dodatna dokumentacija.Datum objave: 10.09.2021   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V zavihku "Vodovod" postavke z oceno stroškov v %, nimajo računske povezave.
2. V zavihkih "II-Regionalna cesta", "II-Pločnik, BUS, priključek JP", "II-Pobočni jarek", naročnik ni navedel cen/enoto pri projektantskem in geotehničnem nadzoru, tako kot v ostalih zavihkih.
Ali lahko ponudniki sami popravimo formulo in dopišemo cene/EM, ali bo naročnik popravil napake?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravljen popis del.Datum objave: 22.09.2021   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim zamalo pomoči projektanta, nikjer v načrtu mi ne uspe najti predvidenih protipoplavnih loput (detajl) ?

lp,

ODGOVOR
Predvidena je vgradnja klasičnih protipovratnih loput na območju iztoka v potok.
Primer takšne protipovratne lopute je objavljen na Naročnikovi spletni strani - Pojasnila razpisne dokumentacije 10.