Dosje javnega naročila 006112/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: JN 26/2021 ODPAD - iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnega blaga
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 25.299,10 EUR

JN006112/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.09.2021
JN006112/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
JN006112/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN006112/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2021
JN006112/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2022
JN006112/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2022
JN006112/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006112/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 174-454349
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gfu.fu@gov.si
+386 14783800

Internetni naslovi
http://www.fu.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/413745/unicenje_blaga.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6271
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN 26/2021 ODPAD - iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnega blaga
Referenčna številka dokumenta: JN 26/2021 ODPAD
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
JN 26/2021 ODPAD - iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnega blaga
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje zaseženih plinov v jeklenkah (fluorirani ogljikovodiki HFC)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje zaseženih plinov v jeklenkah (fluorirani ogljikovodiki HFC)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje alkohola žganje, pivo itd.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje alkohola žganje, pivo itd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje cigaret in tobaka
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje cigaret in tobaka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje zaseženih zdravil in drugih prepovedanih snovi ter kemikalij - pesticidi, insekticidi in druge kem.
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje zaseženih zdravil in drugih prepovedanih snovi ter kemikalij - pesticidi, insekticidi in druge kem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje naročnikove poslovne dokumentacije - Finančni urad Murska Sobota, Maribor, Ptuj in Dravograd
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje naročnikove poslovne dokumentacije - Finančni urad Murska Sobota, Maribor, Ptuj in Dravograd
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje naročnikove poslovne dokumentacije - Finančni urad Brežice, Celje, Velenje in Hrastnik
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje naročnikove poslovne dokumentacije - Finančni urad Brežice, Celje, Velenje in Hrastnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje naročnikove poslovne dokumentacije - Finančni urad Postojna, Kranj, Nova Gorica in Koper
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje naročnikove poslovne dokumentacije - Finančni urad Postojna, Kranj, Nova Gorica in Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnih kosovnih odpadkov - Generalni finančni urad, FU Ljubljana, Kranj in Novo mesto
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnih kosovnih odpadkov - Generalni finančni urad, FU Ljubljana, Kranj in Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnih kosovnih odpadkov - Finančni urad Maribor
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnih kosovnih odpadkov - Finančni urad Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnih kosovnih odpadkov - Finančni urad Celje in Hrastnik
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnih kosovnih odpadkov - Finančni urad Celje in Hrastnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnih kosovnih odpadkov - Finančni urad Nova Gorica in Koper
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnih kosovnih odpadkov - Finančni urad Nova Gorica in Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnega drugega blaga - Finančni urad Ljubljana
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz in uničenje raznovrstnega drugega blaga - Finančni urad Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2021   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb poteka v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 12342800
http://www.dkom.si/
VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku, ki je določen v Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17 in 72/19).
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 14783800
https://www.fu.gov.si/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2021   17:54
VPRAŠANJE
1. Ali se bo gradivo za uničenje iz sklopov 5,6,7 na strani naročnika pripravilo za iznos zbrano v škatlah in registratorjih, torej ne gre za prevzem razsutega gradiva? Če gre za razsuto gradivo navedite lokacije, kjer se bo to na tak način izvedlo.
2. Navedene količine za prevzem po posamezni lokaciji so okvirne. Kolikšno odstopanje v količini +/- se lahko največ pričakuje na posamezni lokaciji? To namreč vpliva na izbiro tipa vozila za izvedbo.
3. Ali se dopušča opcija sukcesivnega prevzema iz več lokacij na istem območju znotraj sklopa v primeru, da kapaciteta vozila in čas izvajanja to omogoča? Npr. najprej se izvede prevzem na lokaciji FU Celje, Aškerčeva, v kolikor je prostor v vozilu se izvede prevzem še na lokaciji Kidričeva v Celju?

4. Ali kot naročnik zagotavljate prosto parkirno mesto (za dostavo) na vseh lokacijah za večje tovorno vozilo v času izvajanja storitve, ki je najbližje stavbi?
5. V glavi sklopa 5 je navedena lokacija FU PTUJ, v tabeli je ni je predviden odvoz tudi iz te lokacije?
6. Ali je prišlo do pomote pri zapisu stopnje DDV- 22% in ne 9,5%?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Podajamo odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali se bo gradivo za uničenje iz sklopov 5,6,7 na strani naročnika pripravilo za iznos zbrano v škatlah in registratorjih, torej ne gre za prevzem razsutega gradiva? Če gre za razsuto gradivo navedite lokacije, kjer se bo to na tak način izvedlo.

Odgovor: V razpisni dokumentaciji je zapisano: »Izbrani ponudnik bo moral za varen iznos in transport naročnikove poslovne dokumentacije dostaviti svojo opremo in embalažo, tj. zabojniki, kartonske ali arhivske škatle, transportni vozički in podobno.« Naročnik bo poslovno dokumentacijo izbranemu ponudniku predal v takšni obliki, kot bo izbrani ponudnik želel, upoštevajoč vrsto embalaže, katero bo izbrani ponudnik zagotovil naročniku in v katero bo naročnik naložil poslovno dokumentacijo za iznos. Glede na navedeno obstaja možnost razsutega gradiva na vseh lokacijah naročnika.

2. Navedene količine za prevzem po posamezni lokaciji so okvirne. Kolikšno odstopanje v količini +/- se lahko največ pričakuje na posamezni lokaciji? To namreč vpliva na izbiro tipa vozila za izvedbo.

Odgovor: Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel možnost sklenitve aneksa v primeru odstopanja pri količinah, ki so opredeljene v ponudbenih predračunih (v vrednosti 20 % od skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV za posamezen predpisan sklop). Glede na navedeno naročnik ne predvideva odstopanja, ki bi presegla 20 % teže/količine, kot je podana za vse lokacije v ponudbenih predračunih.

3. Ali se dopušča opcija sukcesivnega prevzema iz več lokacij na istem območju znotraj sklopa v primeru, da kapaciteta vozila in čas izvajanja to omogoča? Npr. najprej se izvede prevzem na lokaciji FU Celje, Aškerčeva, v kolikor je prostor v vozilu se izvede prevzem še na lokaciji Kidričeva v Celju?

Odgovor: Zaradi primerljivosti ponudb želimo, da se vsaka lokacija obravnava individualno, zato naj ponudniki v ponudbeni predračun v posameznem sklopu opredelijo ceno za vsako postavko posebej. Če bi se v času izvajanja storitev izkazalo, da se odvoz blaga iz lokacij v istem kraju, ki sodijo pod isti finančni urad lahko izvedejo v sklopu enega odvoza, bo to stvar dogovora med naročnikovim skrbnikom pogodbe in izvajalčevim skrbnikom pogodbe.

4. Ali kot naročnik zagotavljate prosto parkirno mesto (za dostavo) na vseh lokacijah za večje tovorno vozilo v času izvajanja storitve, ki je najbližje stavbi?

Odgovor: V nadaljevanju vam podajamo podatek za vsako posamezno lokacijo, ki je zajeta v razpisni dokumentaciji, in sicer:
- na lokaciji skladišča FU Ljubljana na naslovu Letališka cesta 16, Ljubljana je možen dostop in prosto parkirno mesto tudi za večja tovorna vozila (nad 7,5 T), na Davčni ulici 1, Ljubljana je možen dostop in parkirno mesto z manjšim tovornim vozilom (do 7,5 T) pred glavnim vhodov v stavbo;
- na lokaciji FU Maribor na naslovu Tržaška 49, Maribor je možen dostop in prosto parkirno mesto tudi za večja tovorna vozila (nad 7,5 T), na Titovi cesti 10, Maribor je možen dostop na prostor za dostavo, vendar ni zagotovljenega parkirnega mesta, z manjšim tovornim vozilom (do 7,5 T), zaradi omejene višine dostopa na prostor za dostavo;
- na lokaciji Generalnega finančnega urada na naslovu Šmartinska cesta 55, Ljubljana je možen dostop in prosto parkirno mesto pred vhodom v stavbo za dostavno ali manjše tovorno vozilo (do 3,5 T);
- na lokaciji FU Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 39 A, Brežice je možen dostop do internega parkirišča le za dostavno ali manjše tovorno vozilo (do 3,5 T), zaradi omejene višine (podvoz);
- na lokaciji FU Dravograd na naslovu Mariborska cesta 3, Dravograd in na naslovu Otiški Vrh 25, Šentjanž pri Dravogradu je možen dostop in prosto parkirno mesto za manjše tovorno vozilo (do 7,5 T);
- na lokaciji FU Velenje na naslovu Kopališka 2 A, Velenje je možen dostop in prosto parkirno mesto za dostavno ali manjše tovorno vozilo (do 3,5 T);
- na lokaciji FU Celje na naslovu Aškerčeva ulica 12, Celje in na naslovu Kidričeva ulica 36, Celje je možen dostop in prosto parkirno mesto za manjše tovorno vozilo (do 7,5 T);
- na lokaciji FU Postojna na naslovu Tržaška cesta 1, Postojna je možen dostop in prosto parkirno mesto v 2. kleti garažne hiše (od koder se dostopa do arhiva). Zaradi omejitve višine v garažni hiši (največ 2,3 m) je možen dostop le za nižje dostavno ali manjše tovorno vozilo (do 3,5 T);
- na lokaciji FU Hrastnik na naslovu Log 9, Hrastnik je pred garažo možen dostop in parkirno mesto za dostavno ali manjše tovorno vozilo (do 3,5 T);
- na lokaciji FU Novo mesto na naslovu Kandijska cesta 21, Novo mesto je možen dostop in prosto parkirno mesto za dostavno ali manjše tovorno vozilo (do 3,5 T);
- na lokaciji FU Murska Sobota na naslovu Slomškova 1, Murska Sobota je možen dostop z večjim tovornim vozilom (nad 7,5 T), in sicer pred glavnim vhodom v stavbo na pločniku. Na naslovu Lackova 26, Gornja Radgona je možen dostop z večjim tovornim vozilom (nad 7,5 T) pred vhodom arhiva.
- na lokaciji FU Kranj na naslovu Spodnji plavž 6C, Jesenice je možen dostop in parkiranje večjega tovornega vozila (nad 7,5 T) na vrhu klančine, ki se nahaja cca. 10 metrov od vhoda v garažo;
- na lokaciji FU Koper na naslovu Piranska cesta 2, Koper je možen dostop po intervencijski poti (stranski vhod v stavbo) z manjšim tovornim vozilom (do 7,5 T), na lokaciji Vojkovo nabrežje 36, Koper je možen dostop in parkiranje na intervencijski poti z manjšim tovornim vozilom (do 7,5 T), na lokaciji Polje 9 A, Izola je možen dostop in parkiranje z manjšim tovornim vozilom (do 7,5 T), na lokaciji Partizanska cesta 81, Sežana je možen dostop do stavbe z manjšim tovornim vozilom (do 7,5 T);
- na lokaciji FU Nova Gorica na naslovu Ulica Gradnikove brigade 2, Nova Gorica (na klančini pred garažo) in na naslovu Gregorčičeva 28, Ajdovščina ter na naslovu MMP Vrtojba, Mednarodni prehod 2B, Šempeter pri Gorici je možen dostop za večja tovorna vozila (nad 7,5 T).

Na vseh zgoraj navedenih lokacijah je možno parkiranje. Če za to ni predvidenega prostega parkirnega prostora pa naročnik zagotavlja, da bo zagotovil možnost parkiranja na drugi ustrezni površini (npr. prostor za dostavo, intervencijska pot, itd), kjer bo možno na vozilo v času iznosa naložiti odpadni material.

5. V glavi sklopa 5 je navedena lokacija FU PTUJ, v tabeli je ni je predviden odvoz tudi iz te lokacije?

Odgovor: Gre za pomoto, z lokacije FU Ptuj odvozi naročnikove poslovne dokumentacije niso predvideni. Iz naziva sklopa št. 5 se črta navedba FU Ptuj.

Obveščamo vas, da bomo odgovor na vprašanje št. 6 podali naknadno v naslednjih dneh. Izpostavljamo tudi, da bo rok za postavljanje vprašanj in oddajo ter odpiranje ponudb podaljšan, zato vas prosimo, da spremljate obvestilo o tem naročilu.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.10.2021   10:04
VPRAŠANJE
1. Ali se bo gradivo za uničenje iz sklopov 5,6,7 na strani naročnika pripravilo za iznos zbrano v škatlah in registratorjih, torej ne gre za prevzem razsutega gradiva? Če gre za razsuto gradivo navedite lokacije, kjer se bo to na tak način izvedlo.
2. Navedene količine za prevzem po posamezni lokaciji so okvirne. Kolikšno odstopanje v količini +/- se lahko največ pričakuje na posamezni lokaciji? To namreč vpliva na izbiro tipa vozila za izvedbo.
3. Ali se dopušča opcija sukcesivnega prevzema iz več lokacij na istem območju znotraj sklopa v primeru, da kapaciteta vozila in čas izvajanja to omogoča? Npr. najprej se izvede prevzem na lokaciji FU Celje, Aškerčeva, v kolikor je prostor v vozilu se izvede prevzem še na lokaciji Kidričeva v Celju?

4. Ali kot naročnik zagotavljate prosto parkirno mesto (za dostavo) na vseh lokacijah za večje tovorno vozilo v času izvajanja storitve, ki je najbližje stavbi?
5. V glavi sklopa 5 je navedena lokacija FU PTUJ, v tabeli je ni je predviden odvoz tudi iz te lokacije?
6. Ali je prišlo do pomote pri zapisu stopnje DDV- 22% in ne 9,5%?

ODGOVOR:
Spoštovani.

V zvezi z vašim vprašanjem št. 6 podajamo naslednje pojasnilo:

Če ponudbo odda samostojni ponudnik, ki bo sam izvedel vse storitve iz ponudbenega predračuna posameznega sklopa, obračuna 9,5 % DDV na vse storitve.

Če ponudbo oddajo skupni ponudniki z ali brez podizvajalcev, se DDV obračuna glede na to, katero posamezno storitev iz ponudbenega predračuna posameznega sklopa bo posamezen skupni ponudnik (ali podizvajalec) opravil in upoštevajoč šifro standardne klasifikacije dejavnosti (v nadaljevanju: SKD), kamor se takšna storitev uvršča. Če bo skupni ponudnik (ali podizvajalec) izvedel storitev, ki je po SKD uvrščena pod šifro E/38.1 in E/38.2., potem se to storitev obračuna po 9,5 % DDV, za ostale storitve se obračuna 22 % DDV (glejte 16. točko priloge I k Zakonu o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (Uradni list RS, št.- 13/11 uradno prečiščeno besedilo) s spremembami in dopolnitvami in drugo alinejo 59. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06) s spremembami in dopolnitvami).

Če samostojni ponudnik sodeluje s podizvajalci, se za vse storitve, ki so predmet ponudbenega predračuna posameznega sklopa, obračuna 9,5 % DDV. Če bo podizvajalec v primeru, ko bo naročnik prejel ponudbo samostojnega ponudnika, zahteval neposredno plačilo od naročnika v celotni vrednosti opravljene storitve, kot izhaja iz ponudbenega predračuna, pri čemer bo za to storitev glede na vrsto opravljene storitve in upoštevajoč šifro SKD, kamor se takšna storitev uvršča, obračunan 22 % DDV, bo naročnik tak račun podizvajalca plačal v celoti. Tak račun bo moral predhodno potrditi tudi ponudnik. Razliko, ki bi nastala zaradi obračuna 9,5 % DDV na vse storitve s strani samostojnega ponudnika, in dejansko obračunan 22 % DDV na opravljeno storitev podizvajalca, gre v tem primeru v breme ponudnika. Na tak način se zagotovi, da naročnik obveznost plača v okviru skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV.

Izpostavljamo, da so pod šiframa SKD E/38.1 in E/38.2. zajete naslednje storitve, na katere se obračuna 9,5 % DDV:
- iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz nenevarnih odpadkov sodi v dejavnost 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
- iznos, nakladanje, razkladanje, odvoz nevarnih odpadkov sodi v dejavnost 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
- uničenje nenevarnih odpadkov sodi v dejavnost 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki,
- uničenje nevarnih odpadkov sodi v dejavnost 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki.

Na podlagi tega pojasnila bo naročnik na portalu javnih naročil kmalu objavil nove ponudbene predračune, ki bodo edini relevantni za oddajo ponudbe. Zainteresirane ponudnike zato opozarjamo, da spremljajo to obvestilo o naročilu in njegove spremembe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.10.2021   09:37
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno izpolniti evidenčni list za prevzete odpadke iz sklopa 5, 6, 7. Naj opozorimo, da se zaupna dokumentacija ne smatra kot odpadek in se za to blago ne izstavlja evidenčni list. V kolikor gre pa za kartonsko in plastično embalažo ter za kosovni material ter ostale odpadke, pa se izda evidenčni list.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na podlagi preverjanja pri Agenciji Republike Slovenije za okolje naročnik v sklopih 5, 6 in 7 umika zahtevo v zvezi z evidenčnim listom.

Lep pozdrav.