Dosje javnega naročila 006121/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo opreme govornega omrežja, št. 430-547/2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 147.511,01 EUR

JN006121/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.09.2021
JN006121/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2021
JN006121/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.03.2022
JN006121/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006121/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 174-453432
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/413753/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6275
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo opreme govornega omrežja, št. 430-547/2021
Referenčna številka dokumenta: 430-547/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava opreme govornega omrežja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Govorni strežniki strojna oprema
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga in izvedbe storitev je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Govorni strežniki strojna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Terminalna oprema govornega omrežja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
32570000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Terminalna oprema govornega omrežja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Programska oprema govornega strežnika in strokovno tehnična pomoč
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48210000
48219000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga in izvedbe storitev je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Programska oprema govornega strežnika in strokovno tehnična pomoč
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu z zgoraj navedenim.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2021   17:00

Dodatne informacije:
Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2021   13:43
VPRAŠANJE
Do poteka roka za oddajo vprašanj sta praktično samo še dva delovna dneva. Do sedaj niste odgovorili na nobeno vprašanje. Upamo, da se ne boste poslužili prakse, kjer se ščiti vnaprej izbrani ponudnik in v zadnjem trenutku podali dvoumne ali izmikajoče odgovore na katera potem ne bo možno postaviti nova vprašanja. Ta način nikakor ne vodi k pridobivanju konkurenčnih ponudb. Zato vas prosimo, da podaljšate rok za sprejem vprašanj in rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik se je in se bo trudil na vsa zastavljena vprašanja odgovoriti čim prej, najkasneje pa do roka navedenega v 4. odstavku 61. člena Zakona o javnem naročanju. Naročnik se ne poslužuje prakse, ki jo navajate. Naročnik bo navedene roke spremenil, če bo presodil, da je to potrebno.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


VPRAŠANJE
Zaradi dosedanjega neodgovarjanja na vprašanja vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe kot tudi vprašanj.

ODGOVOR
Naročnik se je in se bo trudil na vsa zastavljena vprašanja odgovoriti čim prej, najkasneje pa do roka navedenega v 4. odstavku 61. člena Zakona o javnem naročanju. Naročnik bo navedene roke spremenil, če bo presodil, da je to potrebno.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo, da pričnete z odgovarjanjem na zastavljena vprašanja. Zavlačevanje z odgovori samo potrjuje domnevo, da je razpis v naprej pripravljen za znanega ponudnika.

ODGOVOR
Naročnik se je in se bo trudil na vsa zastavljena vprašanja odgovoriti čim prej, najkasneje pa do roka navedenega v 4. odstavku 61. člena Zakona o javnem naročanju. Za vprašanja, ki do objave tega odgovora niso bila odgovorjena, naročnik še pripravlja odgovore. Domneva, ki jo navajate, je napačna.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da se oprema pod sklopom 2 samo dobavi naročniku?
Ali je dovolj, da se oprema v sklopu 1 samo dobavi naročniku?

ODGOVOR
Obveznosti dobavitelja posameznega sklopa so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Prosimo, da ustrezno pojasnite kdo bo vodil in kdo bo izvajal montažo opreme v primeru, da so za posamezne sklope različni dobavitelji.

ODGOVOR
Obveznosti dobavitelja posameznega sklopa so razvidne iz razpisne dokumentacije. Dela se bodo izvajala v dogovoru s strokovnim osebjem naročnika.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
V javnem naročilu za terminalno opremo omrežja zahtevate, da skupna ponudbena vrednost/ponudbena cena pokriva vse stroške realizacije naročila. Ta zahteva je nedorečena, saj ni nikjer navedeno kaj naročnik pričakuje pod realizacijo naročila. To je lahko samo dobava opreme, lahko pa je tudi postavitev, vključitev, programiranje, šolanje uporabnikov,... Naprošamo, da nam točno navedete katere storitve naj ovrednotimo pod realizacijo naročila.

ODGOVOR
Vse zahteve naročnika so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Zahteve se glede posameznega sklopa razlikujejo. Kar ni navedeno ni zahtevano oz. ni predmet naročila.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo na način, da z nakupom govornega sistema preko te razpisne dokumentacije postopoma zamenjujete obstoječ telefonski sistem ? Če se prav spomnimo je to ALCATEL centrala? Ali je potrebno pri instalaciji in strokovno tehnični pomoči tudi kakršnokoli znanje iz obstoječe stare centrale (Alcatel)?

ODGOVOR
Ponudnik ne potrebuje nobenih dodatnih znanj s področja opreme proizvajalca Alcatel-Lucent.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Za telefonske aparate zahtevate aparate proizvajalca Grandstream. Zahtevani aparati delujejo po SIP protokolu, ki je standarden VoIP protokol. Glede na dejstvo, da za programsko opremo zahtevate drugega proizvajalca pomeni, da ne boste uporabljali in tudi NE MORETE uporabljati nobenih posebnih funkcionalnosti ali protokolov, ki jih posamezni proizvajalci uporabljajo pri povezovanju ali delovanju svoje lastne opreme. Torej boste uporabljali funkcije in protokole, ki so dostopni na trgu in JIH OMOGOČAJO tudi drugi proizvajalci.
Iz navedenega razloga vas pozivamo , da omogočite ponudbo tudi drugim proizvajalcev telefonske opreme.
Vprašanje:
Naročnika sprašujemo in prosimo, naj tehnično upravičeno pojasni, zakaj oprema drugih proizvajalcev ni dovolj dobra? Sklicevanje na celovito in enostavno upravljanje nima smisla, saj po tem izgovarjanju bi morali imeti na MNZ vsepovsod zgolj opremo enega proizvajalca.. pa je nimate.

ODGOVOR
SIP (Session Initiation Protocol) je signalni protokol, ki se uporablja za sprožitev, vzdrževanje in zaključevanje sej v realnem času, ki vključujejo aplikacije za glas, video in sporočanje. Stvar proizvajalca oziroma konkretnega tipa terminalne opreme je kaj določena oprema podpira.

Naročnik je že pojasnil razloge zakaj naroča konkreten tip opreme. Predviden tip terminalne opreme je namenjen dopolnjevanju obstoječih kapacitet in bo vključen v sistem upravljanja, ki podpira konkreten tip terminalne opreme.

V obstoječem omrežju so prisotni - vključeni telefonski aparati proizvajalca Alcatel-Lucent oziroma Grandstream, ki so tudi ustrezno integrirani v sistem. Telefonski aparati istega proizvajalca imajo podobno oziroma enako programsko opremo oziroma enak način vzdrževanja ter upravljanja.

Obstoječa integracija v sistem pomeni med drugim tudi možnost vključitve, upravljanja in vzdrževanja telefonskega aparata. Glede na že omenjeno število priključkov je avtomatizacija določenih procesov nujna (kar se zagotavlja z obstoječim sistemom), saj je glede na organizacijo dela ter razpoložljivost človeških virov edina možna rešitev.

V primeru, da bi v primeru vsakokratne dobave bili dobavljeni telefonski aparati drugega proizvajalca, bi s tem otežili vzdrževanje sistema, hkrati pa posredno vplivali tudi na njegovo zanesljivost.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Naročnik nabavlja točno določen tip opreme zaradi širitve obstoječega sistema oz. uporabniških potreb, zaradi zagotovitve ustreznega delovanja v obstoječem sistemskem okolju, enotnih sistemskih nastavitev in enotnih uporabniških funkcionalnosti.
Dve vprašanji:
1.) Na osnovi dejstva, da že razpolagate z delovanjem obstoječega sistema vas prosimo za pojasnilo, zakaj se mora prodajalec zavezati izvesti uvedbo v delo za vsaj tri strokovnjake kupca do te mere, da bodo lahko samostojno upravljali in administrirali sistem ? Mar ni prenos znanja od kolegov, ki že upravljajo sistem in imajo že veliko izkušenj cenejša in boljša rešitev?
2.) Lahko na osnovi vaše zahteve o izobraževanju kadra "do te mere, da bodo znali samostojno upravljati sistem" upravičeno sklepamo, da obstoječega sistema še nimate v rednem obratovanju in je javno naročilo kot tako z natančno navedenimi aparati le farsa ( samostojna krajša burkasta igra, ki je prikazovala nemogoče dejanje kot mogoče) ?

ODGOVOR
1. Gre za predvidevanja vas kot ponudnika, kaj je optimalno. Želja naročnika je, da se znanje posreduje v celoti, sistematično ter s poudarkom na ključnih elementih, saj je le tako mogoče zagotoviti optimalno delovanje sistema in v skladu s pričakovanji.
2. V okviru obstoječega sistema zagotavljamo želene funkcionalnosti. Zaradi želje po uporabi naprednejših funkcionalnosti se nabavlja naprednejša programska oprema (licence), ki omogočajo potrebne funkcionalnosti. Z uporabo le teh so povezana tudi naprednejša znanja, zato tudi potreba po izobraževanju kadra.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


VPRAŠANJE
Naročnik v opisu predmeta JN zagotavlja, da nabavlja točno določen tip opreme zaradi širitve obstoječega sistema oz. uporabniških potreb, zaradi zagotovitve ustreznega delovanja v obstoječem sistemskem okolju, enotnih sistemskih nastavitev in enotnih uporabniških funkcionalnosti.
- Zaradi priprave naše pravilne ponudbe prosimo za podatek koliko uporabnikov je trenutno priključenih v že obstoječ sistem ? Ta podatek je zelo pomemben zaradi pravilnega delovanja programske opreme, ki je predmet nakupa.

ODGOVOR
Po vedenju naročnika za želeno programsko opremo ni navedenih omejitev glede števila uporabnikov oziroma naprav.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Prosimo, da nam podrobno obrazložite neskladje v zahtevah, kjer je v sklopu 1 za govorni strežnik količinsko navedeno sedem strežnikov, medtem ko v sklopu 3 za programsko opremo teh istih govornih strežnikov zahtevate le 5 kosov VitalPBX Carrier Plus CC storitev ?

ODGOVOR
Ne gre za neskladje. Na dva strežnika se ne namesti paket VitalPBX. Namenjena sta drugi funkcionalnosti.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
V sklopu 3, v okviru programske zahteve govornih strežnikov, navajate VitalPBX Carrier Plus CC storitev.
Ta storitev zahteva časovni zakup licenc. Prosimo, da navedete za kakšno obdobje naj ponudimo licence ?

ODGOVOR
Naročnik želi trajne licence (perpetual licenses), ki po določenem dnevu ne prenehajo delovati. Vzdrževanje izven zahtevanega roka (15% od vrednosti licenc letno) bo predmet drugega naročila.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Naročnik zelo dobro ve, da živimo v poepidemičnem času in se popolnoma zaveda, da so globalne težave na področju repromateriala, proizvodnje in transporta, vendar kljub temu vztraja na dobavnem roku za strežnike 30 dni, kar je seveda zavaroval tudi z bančno garancijo za resnost ponudbe.
Vendar je naročnik na nek način tudi milosten, saj v sklopu 2 dovoljuje 45 dnevni rok dobave.
Predvidevamo, da naročnik s tem postopkom lovi skrajni letošnji rok zaprtja proračuna, kar posledično razumemo, da imajo tudi strežniki lahko mirno 45 dnevni rok dobave. Ker gre za dobavo opreme za isti cilj vam dobava strežnikov 15 dni pred dobavo telefonov ne pomeni nič, razen seveda omejevanja izbora ponudnikov v naprej.
Vprašanje:
- Zakaj naročnik v istem razpisu za opremo, ki je namenjena istemu cilju to je nabavi opreme za govorno omrežje z različnimi dobavnimi roki po posameznih sklopih popolnoma NEENAKOPRAVNO obravnava ponudnike, ki bodo oddajali opremo po različnih sklopih?

ODGOVOR
Naročnik je upošteval okoliščine, ki bi lahko vplivale na rok dobave. Temu primerno je prilagodil tudi pričakovan rok dobave glede na različne tipe opreme (različni dobavni roki). Vsi ponudniki so v enakopravnem položaju, saj se v okviru istega sklopa pričakuje isti dobavni rok za vse potencialne ponudnike.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Naročnik se v RD sklicuje na (kopirano iz RD) :
" PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ in področje predmeta javnega naročila."
Prosimo naročnika, da natančno pove na katere člene zakonodaje ( Imenujete jih "veljavni") in na katere zakonske akte se sklicujet, ki mu dovolijo v ISTEM postopku kupovanje in sicer v Sklopu 1 na osnovi zgolj tehničnih podatkov in v Sklopu 2 in 3 na osnovi natančno določenih artiklov, brez možnosti ponujanja konkurenčnih proizvodov ?

ODGOVOR
V okviru celotnega javnega naročila gre za »elemente«, ki so ločeni po sklopih. V primeru konkretno izbrane opreme, gre za dopolnitev obstoječega sistema, v primeru opreme, ki je definirana na podlagi tehničnih podatkov pa za opremo, ki je namenjena vzpostavitvi novega okolja.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
1.) S katerim členom ZJN naročnik opravičuje nakup natančno določene opreme (beri spodaj) , ne da bi dopustil možnost ponuditi ekvivalentno opremo na osnovi tehničnih specifikacij, ki bi jih moral po zakonu zahtevati in podati v razpisni dokumentaciji?

Telefonski aparat Grandstream GXP1628
Telefonski aparat Grandstream GXP1625
Telefonski aparat Grandstream GXV3380
Telefonski aparat Grandstream GXP2170
Dodatno polje tipk Grandstream GXP2200 EXP
Telefonski aparat Grandstream WP810
Telefonski aparat Grandstream DP720
Bazna enota Grandstream DP750
Repeater Grandstream DP760
Adapter Grandstream HT812 ATA
Telefonski aparat Gigaset A270
Telefonski aparat Grandstream GXP 1782


ODGOVOR

Gre za dopolnitev oziroma nadomestitev obstoječih kapacitet. Za navedene tipe terminalne opreme je že vzpostavljen sistem upravljanja naprav (provisioning).
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 17.09.2021   16:54
VPRAŠANJE
V sklopu 3 javnega naročila navajate količinsko 5 kosov VitalPBX Carrier Plus CC programske opreme za govorne strežnike. Prosimo, da glede na zahtevano količino telefonskih aparatov v sklopu 2 navedete koliko jih boste priklopili na posamezen kos programske opreme VitalPBX Carrier Plus CC.

ODGOVOR
Število telefonskih aparatov iz sklopa 2 ni v neposredni povezavi z naročilom programske opreme VitalPBX. Želena licenca VitalPBX Carrier Plus CC po vedenju naročnika ni omejena glede števila uporabnikov na posamezni sistem.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Opremo, ki jo zahtevate v javnem naročilu glede na dano tržno stanje ni možno naročiti v rokih, ki ste jih postavili. Možnost, da je oprema, ki jo zahtevate glede na specifikacije na stalni zalogi, je nična. Vztrajanje pri teh dobavnih rokih vzbuja pomisleke na to, da obstaja vnaprej izbran ponudnik, ki ima to opremo že vnaprej pripravljeno. Prosimo, da za 60 dni podaljšate dobavne roke.

ODGOVOR
Dobavni roki so bili določeni v času priprave javnega naročila. Pri oceni dobavnih rokov so bile upoštevane tako okoliščine povezane s stanjem epidemije kot potrebe naročnika po dobavi opreme.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Dobavni roki, ki jih zahtevate v javnem naročilu za strežnike in telefonske aparate so popolnoma nerealni. Zaradi covidne situacije in pomanjkanja procesorkih komponent so dobavni roki elektronske opreme s strani proizvajalcev podaljšani na nekaj mesecev. Taka situacija je na trgu že približno eno leto. Glede na ta dejstva naprošamo, da prilagodite roke za dobavo opreme razmeram na trgu.

ODGOVOR
Dobavni roki so bili določeni v času priprave javnega naročila. Pri oceni dobavnih rokov so bile upoštevane tako okoliščine povezane s stanjem epidemije kot potrebe naročnika po dobavi opreme.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 20.09.2021   16:08
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji se sklicujete na točno določen tip opreme zaradi širitve obstoječega sistema oz. uporabniških potreb, zaradi zagotovitve ustreznega delovanja v obstoječem sistemskem okolju, enotnih sistemskih nastavitev in enotnih uporabniških funkcionalnosti. Prosimo, da nam posredujete informacijo kdaj je bila ta oprema nabavljena, številko javnega razpisa in kakšne so njene trenutne kapacitete.

ODGOVOR
Podatki, ki jih želite (nekateri so sicer javno dostopni na spletu) ne vplivajo na možnost priprave ponudbe, vse informacije o tehničnih zahtevah, ki so potrebne za pripravo ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Zakaj je kot pogoj potrebno, da mora imeti ponudnik v sklopu 2 za navadne telefonske aparate partnerski odnos s proizvajalcem, medtem ko za programsko opremo v sklopu 3, ki je bolj pomembna pa ne. Prosimo da umaknete ta pogoj. o partnerskem odnosu ali pa ga zahtevajte tudi v sklopu 3 !

ODGOVOR
Gre za predvidevanja vas kot ponudnika, kaj je bolj pomembno. Naročnik pričakuje, da je oprema dobavljena preko uradnih kanalov z ustrezno podporo proizvajalca, zato tudi zahteva po partnerskem odnosu, ki jo navajate.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Da vam pojasnimo stanje na trgu v zvezi z vašo zahtevo po partnerskem odnosu v sklopu 2:
Zahtevati partnerski odnos s proizvajalcem Grandstream v praksi pomeni natančno kontrolo enega ponudnika nad potekom tega javnega naročila. Jasno je, da s tem kontrolira tudi končno ceno, ki ne bo majhna in jo boste seveda plačali vi. Ko boste spet dokupovali to opremo.. boste spet mastno preplačali. Pa saj to veste, drugače tega JN ne bi tako pripravili.
To nas izjemno preseneča, saj v vsak vaš postopek rinete člene za pogajanja in nato še za dodatna pogajanja .. tokrat pa ne ??
a) Prosimo naročnika za pojasnilo, zakaj zahteva natančno te aparate in zakaj zahteva potrdilo o uradnem partnerskem odnosu, saj so ti telefoni zgolj "naprave široke potrošnje" .
b) Prosimo naročnika, da pojasni, zakaj še posebej izpostavlja priložen CE certifikat, saj v EU je to nekaj normalnega? Ali moramo biti pri pripravi ponudbe na kaj še posebno pazljivi?
c) Ali je potrebno za popolnoma vsako ponujeno napravo v sklopu 2 priložiti uraden CE certifikat ?

ODGOVOR
a) Konkreten tip terminalne opreme se zahteva zaradi obstoječega okolja. Naročnik pričakuje, da je oprema dobavljena preko uradnih kanalov z ustrezno podporo proizvajalca, zato tudi zahteva po partnerskem odnosu. V zvezi z vašimi navedbami, da naročnik v postopek javnega naročila ni vključil pogajanj, naročnik pojasnjuje, da v javno naročilo po odprtem postopku ne smejo biti vključena pogajanja.
b) Kot navajate je v EU certifikat CE samoumeven, naročnik je zahtevo po njem izpostavil zaradi morebitnih ponudb ponudnikov iz tretjih držav, torej iz držav, ki niso članice EU. Naročnik hkrati pojasnjuje, da zadošča predložitev enotnega dokumenta, ki izkazuje, da dobavljena oprema ustreza zahtevam oz. poseduje omenjeni certifikat. Naročnik si pridržuje pravico, da podatke takega dokumenta preveri.
c) Zadošča enoten dokument iz katerega je razvidno na katere naprave se nanaša CE certifikat.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V sklopu 1 kupujete relativno soficticirano opremo (strežnike) in zraven zahtevate zgolj "Navedba usposobljenega/ih strokovnega/ih delavca/ev " Torej nič uradnih dokazil o usposobljenosti navedenega kadra ( certifikati), za 7 strežnikov bo dovolj le en (1) zgolj naveden kao strokovnjak.
Prosimo za pojasnilo, zakaj pa potrebujete certifikat o skladnosti CE opreme za ta sklop?
Ker v vseh vaših JN, kjer se kupuje računalniška oprema (strežniki) vedno zahtevate tudi priložene certifikate o usposobljenosti podjetja in zaposlenih ne glede ali gre zgolj za nakup in dobavo, vas prosimo za pojasnilo, zakaj tokrat teh certov ne zahtevate in posledično izjemno neenakopravno obravnavate ponudnike v vaših razpisih ?

ODGOVOR
Naročnik ponudnikov ne obravnava neenakopravno. Naročnik zahteva navedena dokazila, če tekom priprave javnega naročila prepozna potrebo po teh dokazilih.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Naročnik nabavlja točno določen tip opreme zaradi širitve obstoječega sistema. Zaradi pravilnosti izdelave naše ponudbe vas prosimo za številko javnega naročila po katerem je bil kupljen obstoječi sistem in kdaj. Principal potrebuje čim več podatkov, da lahko sinhronizira svojo ponudbo z obstoječim stanjem ter izbere prave pakete SW, ki v različnih "bandlih" vsebujejo različne popuste.
Ker je tudi vam v interesu kupiti čim ceneje, saj ste korisnik proračunskih sredstev prosimo za:
1.) številke Javnih naročil in datume prejšnjih nabav opreme, od kjer lahko počrpamo vse nujne zgodovinske podatke o sistemu in njegovi rasti ,
2.) Natančen opis že obstoječega stanja, število userjev, telefonov (in njihove tehnične značilnosti oziroma imena modelov) , vse obstoječe licence in število že obstoječih govornih strežnikov.

ODGOVOR
1. Podatki, ki jih želite (nekateri so sicer javno dostopni na spletu) ne vplivajo na možnost priprave ponudbe, vse informacije o tehničnih zahtevah, ki so potrebne za pripravo ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.
2. Podatki, ki jih želite ne vplivajo na možnost priprave ponudbe, vse informacije o tehničnih zahtevah, ki so potrebne za pripravo ponudbe, so navedene v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.