Dosje javnega naročila 006066/2021
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Gradnje: Gradnja komunalne infrastrukture na območju Hopslandia s transformatorsko postajo in zunanjo ureditvijo območja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006066/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006066/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/413950/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6327
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja komunalne infrastrukture na območju Hopslandia s transformatorsko postajo in zunanjo ureditvijo območja
Referenčna številka dokumenta: 4300-0013/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne infrastrukture na območju Hopslandia s transformatorsko postajo in zunanjo ureditvijo območja, skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Izgradnja bo potekala v dveh fazah in sicer:
- Faza 1: Komunalna infrastruktura, zunanja ureditev in 1. faza elektro del (po popisu PZI - transformatorska postaja in električni vodi)
- Faza 2: 2. faza elektro del (po popisu PZI - transformatorska postaja in električni vodi)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne infrastrukture na območju Hopslandia s transformatorsko postajo in zunanjo ureditvijo območja, skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Izgradnja bo potekala v dveh fazah in sicer:
- Faza 1: Komunalna infrastruktura, zunanja ureditev in 1. faza elektro del (po popisu PZI - transformatorska postaja in električni vodi)
- Faza 2: 2. faza elektro del (po popisu PZI - transformatorska postaja in električni vodi)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.10.2021
Konec: 30.04.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2021   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če cene, katere so že napisane v opisu postavk (I.Pripravljalna dela, post. 3 in 4. ter D. Ostala dela, post. 2), upoštevamo pri izdelavi predračuna? Prosili bi tudi, da se določijo cene za postavke, katere izvaja upravitelj vodovoda ter Elektro Celje.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Vsi ponudniki naj pri predmetnih postavkah, kjer so napisane ocenjene cene (Pripravljalna dela, post. 3 in 4. ter D. Ostala dela, post. 2), upoštevajo ocenjene cene kot so zapisane, medtem ko se obračun izvrši po dejanskih stroških.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.09.2021   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu javnega naročila je objavljena tudi projektna dokumentacija, katere del je projekt za izgradnjo nove transformatorske postaje z opremo in električnimi vodi, popisov za le-to pa ni. A izgradnja TP in električni vodi niso predmet tega razpisa?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani

Izgradnja transformatorske postaje in električni vodi se bo v okviru JN JN006066/2021-W01 izvajala le delno, in sicer v skladu s pripravljeni popisi del, katerih plačnik je Občina Žalec (po dokumentu: Skupen popis Hopslandia, zavihek »TP - gradbena dela«), medtem ko bo izvedbo preostalih del po predmetnem projektu zagotovil Elektro Celje d.d.«

Lep pozdrav


Datum objave: 10.09.2021   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri popisu za Transpofmatorsko postajo in el.vode je v sklopu II. in V. Gradbena dela:
- postavka 21 Vgradnja jaška kos 4... zanima nas, za kakšne jaške gre, kje je upoštevana dobava?
- postavka 22 Priprava delovišča in montažnega materiala - TP do 1000 kVA - notranje posl. kpl 1 - kaj predstavlja ta postavka oz. kaj je potrebno v tej postavki zajeti?
- pri postavkah 7, 8, 23, 24 piše, .... po opisu - kaj je mišljeno s tem oz. kje najdemo ta opis?

Hvala in lp.

ODGOVOR

Spoštovani

Pri popisu za transformatorske postajo in elektro vode v sklopu II. in V. Gradbena dela se pri:
- 21 Vgradnji jaška kos 4
Pod to postavko je zajeta samo vgradnja jaška (dobava ni predmet tega popisa). Jaški AB so dim. 1,6x1,6x1,5 m kot je opisano v projektu.
- 22 Priprava delovišča in montažnega materiala - TP do 1000 kVA - notranje posl.
Pri tej postavki so mišljena pripravljalna dela
- 7, 8, 23, 24 .... po opisu
Pri teh postavkah je mišljeno po opisu v projektu (priloge in tekst), ki se nahajajo na spletni strani naročnika.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.09.2021   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas za objavo detajla polaganja Lido betonskega tlaka z barvno shemo ter podatek ali mora biti površina gladka, prana ali peskana.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani

Predvidena obdelava in barva betonskih tlakovcev »LIDO«: gladka - temno siva (protizdrsna,). Shema polaganja plošč »LIDO« je objavljena pri PZI komunalna infrastruktura na spletni strani naročnika.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.09.2021   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu za Transformatorsko postajo je v II. Gradbena dela/v postavkah 10., 11., 12., 20. napisano Polaganje... oz. Vgradnja... a to pomeni, da se v teh postavkah dejansko upošteva samo vgradnja brez dobave?
Lp


ODGOVOR

Spoštovani

Upošteva se samo vgradnja brez dobave.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.09.2021   15:17

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno pri postavkah z količino 0 vpisati ceno na enoto?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Tudi pri postavkah s količino 0 je potrebno vpisati ceno na enoto, za primer, če se le-te pojavijo pri izvedbi oz. dejanskem obračunu.

Lep pozdrav.