Dosje javnega naročila 006233/2021
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Izgradnja gasilskega doma Izola
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.460.146,80 EUR

JN006233/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2021
JN006233/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.09.2021
JN006233/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2021
JN006233/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2021
JN006233/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006233/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 177-460239
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dean Starc
dean.starc@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
https://www.izola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6357
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja gasilskega doma Izola
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so »Izgradnja gasilskega doma Izola«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so »Izgradnja gasilskega doma Izola«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Predmet javnega naročila je izvedba prve faze investicije v skladu s potrjenim Investicijskim programom za projekt "Izgradnja novega gasilskega doma PGD Izola in prostorov za civilno zaščito Občine Izola in projektno dokumentacijo, ki je priložena razpisni dokumentaciji. Naročnik bo organiziral obvezen ogled za vse potencialne ponudnike v okviru katerega jim bo posredoval investicijski projekt.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
so določeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
so določeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.10.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2021   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2021   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za dodatno obrazložitev pogoja iz poglavja 6.3.1. Tehnična sposobnost ponudnikov. Kaj je možno zadostiti zahtevanemu referenčnemu pogoju s podizvajalcem.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

pogoj vezan na ekonomsko in finančno sposobnost ponudnikov glede transakcijskih računov morajo izpolnjevati ponudnik in vsi soponudniki, pogoj vezan na bonitetno oceno pa mora izpolnjevati samo ponudnik. Pogoj vezan na tehnično sposobnost ponudnikov pa lahko izpolnjuje ponudnik ali pa kateri koli soponudnik.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Tehnična sposobnost ponudnikov
v RD navajate da moramo ponudniki izkazovat sposobnost na sledeč način : en projekt novogradnje/izgradnje gasilskega doma ali poslovnega objekta pri čemer je moral biti objekt dvo etažen in z zazidano površino vsaj 500m2 in v vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV

vprašanje se glasi :
Ali lahko bolj opredelite oz. tudi razširite denimo s klasifikacijo objektov kakšno referenco želite. Prav veliko novih gasilskih domov nismo gradili zadnje čase.
Ali lahko pogoj razširite vsaj na 5 let.
Enako prosimo tudi za osebo Vodja del.

lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne more spremeniti pogojev, ker je v zadnjem obdobju izredna situacija zaradi izjemno dolgih dobavnih rokov različnih materialov in neprestalno višjih cen materialov, zaradi česar bi bila najustreznejša referenca le v zadnjih šestih mesecih. Ker pa si naročnik želi pridobiti čim večje število ponudb, se je odločil, da bo to obdobje podaljšal na 3 leta. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije naročnik ne bo upošteval samo reference vezane na gasilske domove, temveč tudi na poslovne objekte, saj si želi čim več ponudnikov in posledično zaradi večje konkurence tudi čim nižje plačilo za izvedbo svojega projekta.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji za javno naročilo pod Tehnična sposobnost, od ponudnikov zahtevate, da predlagani izvajalec izpolnjuje sledečo zahtevo:

- en projekt novogradnje/izgradnje gasilskega doma ali poslovnega objekta, pri čemer je moral biti objekt dvo etažen in z zazidano površino vsaj 500 m2 in v vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV.

Enaka referenca je zahtevana tudi za vodjo del.

Referenčne zahteve kot jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji, izrazito kažejo na to, da je razpis namenjen določenemu izvajalcu, saj so razpisani pogoji absolutno prestrogi in ne omogočajo proste konkurence na trgu. Po določbah ZJN-3 mora naročnik pri navedbi pogojev za sodelovanje in dokazovanje, le te pogoje izbrati z največjo skrbnostjo, nediskriminatorno, v povezavi in sorazmerno s predmetom javnega naročila. Merila za nastopanje pri javnih razpisih morajo biti določena tako, da zagotavljajo možnost učinkovite konkurence.
Ponudnik je mnenja, da lahko potrebno znanje izkazuje tudi s predložitvijo referenc za klasifikacijo CC-SI 126 saj je ta enakovredna, zato ponudnik naročnika poziva, da referenco razširi na stavbe s klasifikacijo 126.

Naročnik bi s spremembami glede referenc sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.
Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik zavrača očitek saj, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije naročnik ne bo upošteval samo reference vezane na gasilske domove, temveč tudi na poslovne objekte, saj si želi čim več ponudnikov in posledično zaradi večje konkurence tudi čim nižje plačilo za izvedbo svojega projekta.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za objavo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Spoštovani,

razpisna dokumentacija je bila objavljena že dne 13.9.2021 na naročnikovi spletni strani.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo razpisne dokumentacije.

Hvala in lp!

ODGOVOR
Spoštovani,

razpisna dokumentacija je bila objavljena že dne 13.9.2021 na naročnikovi spletni strani.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani,

na navedenem naslovu ni mogoče najti razpisne dokumentacije.

Lp.

ODGOVOR
Spoštovani,

razpisna dokumentacija je bila objavljena že dne 13.9.2021 na naročnikovi spletni strani.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo, da objavi razpisno dokumentacijo

lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

razpisna dokumentacija je bila objavljena že dne 13.9.2021 na naročnikovi spletni strani.
S spoštovanjemDatum objave: 21.09.2021   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kje je obljavljen ESPD obrazec?

ODGOVOR
Spoštovani,

na strani 8 razpisne dokumentacije je določeno:
"Ponudniki naj uvozijo svoj ESPD obrazec tako, da na portalu javnih naročil kliknejo "ESPD" nato označijo "sem gospodarski subjekt" in "uvoziti moj ESPD". V rubriki "Naloži dokument" naložijo svoj ESPD obrazec in ga na zadnji strani v delu sklepnih izjav dopolnijo tako, da v prosto okence zapišejo "Podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Izola pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v celotni ponudbi za javno naročilo za »Izgradnjo gasilskega doma Izola«"
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim, da pojasnite vlogo dokumentov, ki so shranjeni v mapah "odlok" in "popisi"
S spoštovanjem

ODGOVOR
Spoštovani,

pri predmetnem javnem naročilu, ki je objavljeno na naročnikovi spletni strani morajo potencialni ponudniki upoštevati predmetni odlok, do katerega je mogoče dostopati tako, da se klikne na povezavo "gasilski dom.7z" in nato klik na mapo "gasilski dom". Na omenjeni lokaciji mapa "popisi" pa je irilevantna, saj gre za starejše popise, kateri so bili naknadno novelirani, zato morajo ponudniki upoštevati le projektno dokumentacijo, ki je objavljena v mapi "pn" in nato v mapi "1. faza izvedbe".

Naročnik dodaja, da je na predmetnem območju prepovedano miniranje.
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
Spoštovani
Lepo prosimo, da spremenite pogoj iz razpisne dokumentavije in reference razširite na stavbe s klasifikacijo 126,, s tem boste pridobili več konkurenčnih ponudb.ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal pogojev razpisne dokumentacije.

Naročnik dodaja, da so se že trije potencialni ponudniki prijavili na jutrišnji ogled. Vse ostale potencialne ponudnike pa naročnik poziva da pošljejo svoje zaprosilo za ogled do roka, ki se izteče danes ob 15:00.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za pojasnitev izraza soponudnik, saj ZJN-3 ne pozna tega izraza. Prosim, da definirate skladno z zakonom.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik opozarja, da na področju javnega naročanja ni relevanten le ZJN-3. Izraz soponudnik je skladen s prakso Državne revizijske komisije revizije postopkov oddaje javnih naročil. Predmetni izraz pomeni partner v skupni ponudbi. Le-ta ima med drugim neomejeno solidarno odgovornost do naročnika, kar je pri predmetnem projektu ključno. Naročnik namreč do podizvajalca (z izjemo morebitnega neposrednega plačila v kolikor je le-to zahtevano v ponudbeni dokumentaciji) nima neposredne povezave.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Kdo je soponudnik: partner ali tudi podizvajalec?

ODGOVOR
Spoštovani,

Izraz soponudnik je skladen s prakso Državne revizijske komisije revizije postopkov oddaje javnih naročil. Predmetni izraz pomeni partner v skupni ponudbi. Le-ta ima med drugim neomejeno solidarno odgovornost do naročnika, kar je pri predmetnem projektu ključno. Naročnik namreč do podizvajalca (z izjemo morebitnega neposrednega plačila v kolikor je le-to zahtevano v ponudbeni dokumentaciji) nima neposredne povezave.
S spoštovanjemDatum objave: 21.09.2021   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se kot soponudnik, ki ga omenjate v enem od odgovorov na vprašanja glede tehnične sposobnosti, upošteva tudi podizvajalec, ali je kot soponudnik mišljen partner?

Prosimo za pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

podizvajalec se ne upošteva, temveč le partner v okviru skupne ponudbe(konzorcij).
S spoštovanjemDatum objave: 23.09.2021   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas, na podlagi kakšnega strokovnega argumenta naročnik zahteva od ponudnikov dokazovanje usposobljenosti z referenco (v zadnjih 3 letih) pri izgradnji gasilskega doma ali poslovne stavbe. Verjetno je zelo strokovno usposobljen, saj primerja izgradnjo gasilskega doma s poslovno stavbo? Sprašujemo, kakšna je razlika v gradnji (govorimo o gradnji objekta) med tema dvema .
In v primeru, da imajo ponudniki referenco pri izgradnji stanovanjskih stolpičev, industrijskih hal s poslovnimi prostori, Domov upokojencev, vrtcev, šol, Zdravstvenih domov, ipd-vseeno smatrate, da ponudniki niso usposobljeni za oddajo in izvedbo tega javnega naročila?
Če že, bi lahko naročnik zahteval skupino oz. klasifikacijo objekta. Ne pa, da zahteva referenco pri izgradnji gasilskega doma (klasifikacija CC-SI 1270) in poslovna stavba (klasifikacija CC-SI 122).
Odgovor naročnika (citiramo): .naročnik ne more spremeniti pogojev, ker je v zadnjem obdobju izredna situacija zaradi izjemno dolgih dobavnih rokov različnih materialov in neprestalno višjih cen materialov, zaradi česar bi bila najustreznejša referenca le v zadnjih šestih mesecih. Ker pa si naročnik želi pridobiti čim večje število ponudb, se je odločil, da bo to obdobje podaljšal na 3 leta.
Resnično ne vemo, kako ste lahko prišli do take veleumne domislice. Vsako "zdravo" podjetje nima nikakršnih problemov pri kvalitetni izgradnji in primopredaji objekta. Poleg podražitve materialov, pomanjkanja delovne sile, covid situacije ima vsako podjetje še en kup težav. Poglejte si še stališče DRKOM-a glede izpolnjevanja referenčnih pogojev. In zakaj so stališča da se ponudniki izkazujejo z referencami nad 5 let.
Predlagamo, da si naročnik ponovno ogleda klasifikacije objekta in razširi izpolnitev referenčnega pogoja z stavbami klasifikacije CC-SI 12. Ker edino to je »skupno« med tema dvema objektoma.
Če ima naročnik namen pridobiti večji krog ponudnikov in s tem tudi nižje, konkurenčne cene, bo razširil ta pogoj. Na kar ga ne bi bilo niti potrebno opozarjati. Ali pa je naročnik že dogovorjen in je ta razpis zgolj farsa?
S spoštovanjem,


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik zavrača očitke in poudarja, da je predmetno javno naročilo vodeno v skladu z vsemi osnovnimi načeli ZJN-3 zarai česar ne bo spreminjal predmetnega pogoja.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, v točki 6.3.1., od ponudnikov zahtevate, da ima ponudnik po bonitetni lestvici bonitetno oceno najmanj SB5. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede omenjenega pogoja, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6.
S postavitvijo bonitetne ocene SB5 naročnik po našem mnenju ravna v nasprotju z načelom sorazmernosti iz 8. člena ZJN-3 in posledično z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki iz 5. člena ZJN-3. Določitev neutemeljeno visokega bonitetnega razreda povzroča neupravičeno diskriminacijo med ponudniki. Načelo sorazmernosti določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročanja. Namen bonitetne ocene je torej ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika in ne, da se z njo favorizira določene ponudnike.
Bonitetna ocena SB6 po oceni Ajpes še vedno pomeni podpovprečno verjetnost neplačila, kot to velja tudi za SB5. SB6 pomeni, da je zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna, kar posledično tudi pomeni, da naročnik s spremembo bonitetne ocene v SB6 ničesar ne izgubi, ampak si tako le omogoči več konkurenčnih ponudb od še vedno dovolj zanesljivih in finančno sposobnih ponudnikov ter hkrati deluje v skladu z zakonodajo javnega naročanja in prakso Državne revizijske komisije.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da za izpolnjevanje predmetnega pogoja dopušča tudi bonitetno oceno SB6.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da spremeni izpolnjevanje pogoja za izkazovanje tehnične sposobnosti ponudnika in kadrovska sposobnost. In sicer tako, da je možno navedena pogoja izkazovati s podizvajalcem oz. z referenco podizvajalca.
Temu primerno prosimo naročnika, da tudi podaljša rok za oddajo ponudbe za vsaj dva tedna in omogoči dodatni termin za obvezni ogled lokacije.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik predmetnega pogoja ne bo spreminjal in ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb ali omogočil dodatni termin za zavezujoč ogled lokacije.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je razpisno dokumentacijo oblikoval tako, da je kot edino merilo uporabil merilo najnižja cena. Hkrati je naročnik določil, da so cene za čas veljavnosti ponudbe fiksne.
Prvi odstavek 655. člena OZ določa, da lahko izvajalec, ki je v pogodbenem roku izpolnil svojo obveznost, v primeru več kot 2% zvišanja cen za elemente, ki so predstavljale podlago za določitev pogodbene cene, zahteva zvišanje le-te, če so se cene zvišale v obdobju od sklenitve pogodbe pa do njene izpolnitve. Navedeni člen določa torej možnost izvajalca, da zahteva spremembo cene zaradi spremenjenih okoliščin zvišanja stroškov materiala in delovne sile, ki so nastopile po sklenitvi pogodbe.
Po določbi 24.uzance PGU sme izvajalec zahtevati zvišanje cene postavke in popisa del oz. skupaj dogovorjene cene če se cena kalkulativnega elementa zviša tako, da se cena postavke iz popisa del zviša za več kot 2% ali če se s skupno spremembo kalkulativnih elementov dogovorjena cena zviša za več kot 2%.
Prav tako je v 27. uzanci PGU urejena klavzula fiksnosti cene in velja, da v primeru takšne klavzule lahko izvajalec zahteva razliko v ceni, ki presega 10% pogodbene cene. Enako določa prvi odstavek 656. člena OZ.
Zaradi primanjkljaja naravnih virov ter zastoja dobaviteljskih verig, je v času koronakrize je namreč prišlo do bistvenega dviga cen gradbenih materialov. Vztrajno rastejo cene toplotnoizolativnega materiala, materiala za plastične izdelke in jekla (predvsem cevi ter armaturno železo in druga konstrukcijska jekla) - od 20 do 44 odstotkov. Dražji je tudi les, kritina, stripor, vijaki, okna, opečni in cementni izdelki, vodovodne in kanalizacijske cev.
Glede na trenutno stanje na trgu izvajalec kljub skrbnosti dobrega gospodarja ne more predvideti, kakšna bodo nihanja cen elementov na trgu, sodeč po trenutnem trendu pa gre pričakovati še dodatno zvišanje.
Vsled zgoraj navedenim zakonskim določbam in določbam PGU naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo oziroma vzorec gradbene pogodbe popravi na način, da bo v njem predvidena možnost povišanja pogodbene cene v primeru povišanja cen elementov na trgu.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal vzorca gradbene pogodbe.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali prav razumemo, da boste kot ustrezno upoštevali tudi referenco izgradnje doma upokojencev?


ODGOVOR
Spoštovani,

predmetna referenca ni v skladu z naročnikovim pogojem.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali boste kot ustrezen objekt šteli novogradnjo zdravstvenega doma?

ODGOVOR
Spoštovani,

predmetna referenca ni v skladu z naročnikovim pogojem.
S spoštovanjemDatum objave: 27.09.2021   07:50
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da referenčni pogoj razširi tako, da poleg izgradnje gasilskega doma in poslovne stavbe pogoj razširi še klasifikacije na objektih CC-SI 126.

lp,

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije
S spoštovanjemDatum objave: 28.09.2021   07:46
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
vezano na sledečo pozicijo;
Dobava in montaža kovinskega nadstreška nad vhodom s PVC strešno kritino kot Protan SE s hrapavo protizdrsno površino sive barve 2mm, filc kot drsni sloj 300g, fasadni panel kot Kingspan KS 1000 AWP80 z nevidnim spojem zunanja stran gladka. Izolacijsko polnilo negorljiv FireSafe Isophennic (IPN) 10 cm, prečni HEA 200 jeklen vročecinkan nosilec, vzdolžno IPE 140 jekleni nosilec teže skupaj cca 470 kg ter mreža proti ptičem, vse po detajlu iz PZI projekta. Kompletno z dobavo in montažo 28 kos sider v betonsko konstrukcijo.
kos 1,00

prosimo objavite načrt tega nadstreška

lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo v prihodnjih dneh objavil popravek razpisne dokumentacije vezano na načrt - shema nadstrešnice nad vhodom.
S spoštovanjem