Dosje javnega naročila 002956/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Tekstil in perilo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.014.849,76 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002956/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
JN002956/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2021
JN002956/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2021
JN002956/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.09.2021
JN002956/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN002956/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN002956/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN002956/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN002956/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN002956/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN002956/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN002956/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.10.2021
JN002956/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2021
JN002956/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2022
JN002956/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002956/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 178-463580

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tekstil in perilo
Referenčna številka dokumenta: 261-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava tekstila in perila za 4 leta, specifikacije za prvo obdobje povpraševanja se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 1: Delovno varstvena oblačila; JR 1473-1
Sklop 2: Delovna obutev; JR 1473-2
Sklop 3: Operacijski program; JR 1473-3
Sklop 4: Moška, ženska in otroška konfekcija; JR 1473-4
Sklop 5: Posteljnina, kuhinjski artikli; JR 1473-5
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 640.137,36 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovno varstvena oblačila; JR 1473-1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovno varstvena oblačila; JR 1473-1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna obutev; JR 1473-2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna obutev; JR 1473-2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Operacijski program; JR 1473-3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39518000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Operacijski program; JR 1473-3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Moška, ženska in otroška konfekcija; JR 1473-4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18318100
18318300
18318500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Moška, ženska in otroška konfekcija; JR 1473-4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Posteljnina, kuhinjski artikli; JR 1473-5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39512000
39514000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Posteljnina, kuhinjski artikli; JR 1473-5
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002956/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 091-235217
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.05.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Delovno varstvena oblačila; JR 1473-1

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.09.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TIMO Podjetje za proizvodnjo, inženiring, marketing in promet blaga d.o.o.
Pod letališčem 5
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija

Da
REDNAK I.P., proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Primorska cesta 6C
3325
SI
Šoštanj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 94.737,04 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 94.737,04 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Delovna obutev; JR 1473-2

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROVAR, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Vinogradna ulica 34
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija

Da
REDNAK I.P., proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Primorska cesta 6C
3325
SI
Šoštanj
Slovenija

Da
MEGA d.o.o., trgovina, export-import
Sermin 71E
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 74.566,72 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 74.566,72 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Operacijski program; JR 1473-3

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
02.09.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TIMO Podjetje za proizvodnjo, inženiring, marketing in promet blaga d.o.o.
Pod letališčem 5
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija

Da
BTT TEKSTIL družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Zgornja Kungota 73
2201
SI
Zgornja Kungota
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 274.406,56 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 274.406,56 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Moška, ženska in otroška konfekcija; JR 1473-4

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.09.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BTT TEKSTIL družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Zgornja Kungota 73
2201
SI
Zgornja Kungota
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
TIMO Podjetje za proizvodnjo, inženiring, marketing in promet blaga d.o.o.
Pod letališčem 5
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 81.819,04 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 81.819,04 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: Posteljnina, kuhinjski artikli; JR 1473-5

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LANCUN, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Ulica Kamniško-zasav. odreda 10
1241
SI
Kamnik
Slovenija

Da
BTT TEKSTIL družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Zgornja Kungota 73
2201
SI
Zgornja Kungota
Slovenija

Da
TIMO Podjetje za proizvodnjo, inženiring, marketing in promet blaga d.o.o.
Pod letališčem 5
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 114.608,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 114.608,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2021