Dosje javnega naročila 006348/2021
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve najema podatkovnih komunikacij
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 454.968,16 EUR

JN006348/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.09.2021
JN006348/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2021
JN006348/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.01.2022
JN006348/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2022
JN006348/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2022
JN006348/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2022
JN006348/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006348/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 181-470555
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/414477/RD_IC-MRKO-19.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6489
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve najema podatkovnih komunikacij
Referenčna številka dokumenta: IC-MRKO-19-028/21-S; 430-35/2021-DI/30
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet pogodbe so storitve vzdrževanja programske in strojne opreme, in sicer:
- SKLOP 1: MPLS L3 povezave med lokacijami ZZZS
- SKLOP 2: MPLS L2 povezava do Sodne ulice 15, Maribor
- SKLOP 3: Neposredna povezava do Male ulice 3, Ljubljana
- SKLOP 4: MPLS L2 povezava do DRC (Stegne 19, Ljubljana)
- SKLOP 5: MPLS L3 povezava v zNET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: MPLS L3 povezave med lokacijami ZZZS
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MPLS L3 povezave med lokacijami ZZZS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3 in pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: MPLS L2 povezava do Sodne ulice 15, Maribor
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MPLS L2 povezava do Sodne ulice 15, Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3 in pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Neposredna povezava do Male ulice 3, Ljubljana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Neposredna povezava do Male ulice 3, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3 in pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: MPLS L2 povezava do DRC (Stegne 19, Ljubljana)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MPLS L2 povezava do DRC (Stegne 19, Ljubljana)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3 in pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: MPLS L3 povezava v zNET
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MPLS L3 povezava v zNET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3 in pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.09.2021   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da nam odgovorite ali lahko oddamo ponudbo za neketere sklope ali je potrebno oddati ponudbo za vse sklope?
Prav tako nas zanima ali lahko znotraj sklopa 1 oddamo ponudbo le za nekatere lokacije ?ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop, več sklopov ali vse sklope.

V sklopu 1 je potrebno oddati ponudbo za vse lokacije (Posebni pogoji za sklop 1, točka h). Za sekundarne vode do izpostav lahko ponudnik skladno z razpisno dokumentacijo ponudi najmanj eno od ustreznih tehnologij, npr. poleg optike 10/10 tudi SHDSL 4/4 in VDSL 5/5, pri čemer naročnikovo merilo daje prednost simetričnim tehnologijam z manjšimi zakasnitvami (delay).Datum objave: 07.10.2021   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V razpisni dokumentaciji zahtevate, da je ponudba izdelana v slovenskem jeziku. Prosimo za pojasnilo ali je lahko del tehnične specifikacije tudi v tujem (angleškem) jeziku, ob predpostavki, da bo v slovenskem jeziku predložen večinski del dokumentacije, pri čemer bo iz dela dokumentacije v slovenskem jeziku naročnik lahko jasno razbral, da ponudba ustreza naročnikovim zahtevam.

2. Ali je rok 3 delovnih dni za podpis pogodbe podaljšljiv v izjemnih oz. opravičljivih primerih (npr. odsotnost podpisnikov)? Ali bo naročnik ponudnika v primeru zamude še dodatno pozval na podpis pogodbe, ali ponudnika takoj zadenejo sankcije?

3. V tč. 2 Specifikacije za SKLOP, tč. 2 Specifikacije za SKLOP 2 ter tč. 2 Specifikacije za SKLOP 4 so določeni roki za izvedbo »Spremembe priključkov«, pri katerih je v oklepaju navedeno » v okviru tehničnih zmožnosti ponudnika«. Ali ponudnik pravilno razume, da je ta rok podaljšljiv v primeru, da ga ponudnik zaradi tehničnih preprek ne bi mogel zagotoviti?


4. SKLOP 2: Ali bo naročnik najprej ugotavljal najugodnejšega ponudnika za primarno povezavo in nato za sekundarno (pri čemer bo najugodnejši ponudnik za primarno povezavo iz tega izbora izločen) ali obratno?

5. V vzorcu pogodbe je določeno, da naročnik lahko od pogodbe kadarkoli odstopi z odpovednim rokom 1-mesec, brez povračila odškodnine. Ker mora ponudnik stroške namestitve (začetne stroške) razporediti na mesečne zneske v času trajanja pogodbe lahko razumete, da je težko vključiti tveganje predčasne prekinitve, če je ta dejansko popolnoma v domeni naročnika npr. mu izbira ni pogodu in po enem mesecu odpove pogodbo, izbrani ponudnik ki je fiksne stroške razdelil na 36 mesecev trajanja pogodbe, pa tako naredi izgubo. Določbe o predčasni redni odpovedi (odpovedi brez navedbe razloga) z odpovednim rokom se običajno uporabljajo za pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, pogodbe za določen čas pa imajo običajno predčasne prekinitve le za primer neustreznih izvedb. Glede na vse navedeno predlagamo, da iz vzorca pogodbe črtate možnost naročnika, da predčasno, brez krivdnega razloga na strani naročnika, odpove pogodbo. Na ta način vam bodo ponudniki lahko ponudili ugodnejše cene.


6. Prosimo za pojasnilo kakšna dokazila bo naročnik lahko zahteval od najugodnejšega ponudnika za dokaz o izpolnjevanju pogojev za neizključitev (tč. 2 Povabila k sodelovanju)


ODGOVOR
2.1. V obrazcu ''ePRO_Navodila ponudnikom'' je v točki 5. Veljavnost ponudbe, jezik, oblika, variante in opcije navedeno: Priloge so lahko tudi v tujem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik. Tehnične specifikacije so torej lahko tudi v angleškem jeziku.

2.2. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin izbrani ponudnik pogodbe ne more podpisati v roku, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli v podaljšanje roka za podpis pogodbe.

2.3. Pravilno razumete navedbe v oklepaju. V izjemnih situacijah, ko v rokih ni mogoče izvesti zahtevanih sprememb, se rok v dogovoru z naročnikom sporazumno podaljša. Dogovor o podaljšanju pripravi ponudnik, podpišeta ga naročnik in ponudnik.

2.4. Naročnik bo na podlagi merila pri izbiri upošteval kriterij najugodnejše skupne vrednosti kombinacije ponudb različnih ponudnikov. Naročnik bo izbral kombinacijo primarne in sekundarne povezave med ponudniki tako, da bo skupen seštevek cen obeh povezav najnižji.
Primer:
Ponudnik A:
- 100 enot za primarno povezavo
- 80 enot za sekundarno povezavo
Ponudnik B:
- 90 enot za primarno povezavo
- 60 EUR za sekundarno povezavo
Najugodnejša kombinacija je primarna povezava Ponudnika A in sekundarna povezava Ponudnika B (skupaj 160 enot), saj bi obratna izbira predstavljala seštevek 80 enot + 90 enot = 170 enot, kar je manj ugodna kombinacija.

2.5. Na utemeljen predlog zainteresiranega ponudnika naročnik spreminja 10. člen obrazca ''ePRO_ponudba_pogodba_sklop 1-5'', in sicer tako, da se v razpredelnici ''Predčasna odpoved pogodbe'' črta naslednje besedilo:
- 12. Naročnik lahko odpove pogodbo brez krivdnega razloga na strani izvajalca, brez povračila odškodnine. iz stolpca ''Razlogi'' in
- "12. Po preteku 1 meseca od prejema pisnega obvestila izvajalca o odpovedi pogodbe, ki je bilo posredovano fizično po pošti." iz stolpca ''Odpoved velja''.

2.6. Naročnik ne razume vprašanja, saj v točki 2. obrazca ''ePRO_navodila ponudnikom'' ni navedenih pogojev za neizključitev, prav tako dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ne vsebuje dokumenta Povabilo k sodelovanju. Naročnik podaja splošen odgovor, in sicer naročnik, za gospodarske subjekte s sedežem v Republiki Sloveniji, preverja neobstoj razlogov za izključitev s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da ponudbo odda gospodarski subjekt, ki ima sedež v tujini in ponudnik v fazi oddaje ponudbe ne predloži dokazil s katerimi izkazuje neobstoj izključitvenih razlogov, bo naročnik takšnega ponudnika pozval na predložitev dokazil iz uradnih evidenc, v kolikor te obstajajo.
Datum objave: 07.10.2021   15:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za črtanje zahteve v pogodbi:
V primeru predčasnega plačila (nespornega dela) računa izvajalec prizna naročniku popust v višini 0,01 % vrednosti (nespornega dela) računa za vsak dan predčasnega plačila. O nameravanem predčasnem plačilu računa naročnik obvesti izvajalca najkasneje 5 (pet) dni pred nameravanim plačilom računa. Naročnik obračuna popust pri plačilu računa. Naročnik obračuna popust pri plačilu računa.

Navedeno se nam zdi pretirano. Ponudnik poda cene na podlagi ponudbenega predračuna v katerem upošteva popuste in vse stroške. Zahtevano je namreč nemogoče vkalkulirati saj tega ne moremo vnaprej predvideti.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri navedeni zahtevi, ki je običajna v vseh naročnikovih pogodbah. Naročnik se zahteve poslužuje le izjemoma ob koncu koledarskega leta, v primeru, če zaradi prepozne izstavitve in prepoznega roka prejema računa, plačilo le-tega zapade v naslednjem poslovnem letu, naročnik pa ima zagotovljena sredstva v finančnem načrtu za tekoče leto.Datum objave: 07.10.2021   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na 9. člen pogodbe (Varovanje podatkov):

Izvajalec (telekomunikacijski operater) pojasnjuje, da stališče naročnika v povezavi z interpretacijo pogodbenega odnosa »upravljavec obdelovalec« ni skladno z GDPR. Izvajalec je telekomunikacijski operater in svojim naročnikom ter uporabnikom ponuja svoje telekomunikacijske storitve kot upravljavec osebnih podatkov in ne kot obdelovalec. Po členu 4 (7) GDPR namreč upravljavec določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov naročnikov/uporabnikov, saj telekomunikacijski operater izvaja svoje storitve ob upoštevanju pogojev za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, ki jih določa Zakon o elektronskih komunikacijah, Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17 (v nadaljevanju ZEKom-1). ZEKom-1 torej daje telekomunikacijskim operaterjem odločevalsko pravico, na kakšen način in s katerimi sredstvi (upoštevaje zakon), bo slednji izvajal telekomunikacijske storitve.

Izvajalec osebne podatke obdeluje v svojem imenu, skladno z njegovo Politiko varstva osebnih podatkov in ne v imenu ter po navodilih naročnikov/uporabnikov. Takšno je tudi stališče Informacijskega pooblaščenca kot nadzornega organa na področju varstva osebnih podatkov (glejte Smernice o pogodbeni obdelavi z dne 20.3.2020, stran 9 in 10; dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_pogodbeni_obdelavi_web.pdf).

Upoštevaje zgoraj navedeno izvajalec sprašuje, če se lahko (skladno z GDPR) v vzorcu Pogodbe v prvem odstavku 9. člena za besedo "Izvajalec" doda "kot upravljavec osebnih podatkov po tej pogodbi se obvezuje..." in za besedilom "(Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo in 177/20 v nadaljevanju ZVOP-1)" dopiše "in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS št. 109/12 s spremembami in dopolnitvami."? V preostalem pa bi se prvi odstavek 9. člena črtal, saj izvajalec kot upravljavec osebnih podatkov in telekomunikacijski operater ni vezan na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ravno tako ne na interni naročnikov pravilnik (to bi veljalo zgolj v primeru, če bi bil izvajalec obdelovalec osebnih podatkov, kar pa ni). Nadalje bi na koncu drugega odstavka 9. člena dodali "razen če morajo biti podatki razkriti v zvezi z zahtevo s strani kateregakoli pristojnega sodnega, upravnega, nadzornega ali inšpekcijskega organa na podlagi ustreznega zakona.". Nadalje izvajalec sprašuje, če lahko naročnik izbriše tretji odstavek 9. člena, saj izvajalec obdeluje osebne podatke, kot upravljavec osebnih podatkov (telekomunikacijski operater) in kot tak osebne podatke ne more obdelovati po navodilih in internih pravilnikih naročnika, pač pa zgolj skladno z veljavno zakonodajo in lastno politiko varstva osebnih podatkov."


ODGOVOR
Naročnik se strinja, da ponudnik kot operater elektronskih komunikacij, ki ponuja v tem javnem naročilu opredeljene storitve najema podatkovnih vodov, v delu zagotavljanja storitev prenosa podatkov, ni naročnikov pogodbeni obdelovalec v smislu, ki ga opredeljuje Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Iz tega razloga naročnik v osnutek pogodbe tudi ni vključil določil, ki so v primerih pogodbene obdelave osebnih podatkov obvezne na podlagi člena 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov. V osnutku pogodbe so tako vključena le splošna določila glede varstva (osebnih) podatkov, ki jih naročnik vključuje v vse svoje pogodbe, ki jih sklepa v postopkih javnega naročanja in pri katerih predmet javnega naročila niso storitve, ki jih Splošna uredba o varstvu podatkov opredeljuje kot pogodbeno obdelavo osebnih podatkov. S temi standardnimi določbami o varstvu podatkov naročnik izvajalce obvezuje k upoštevanju določil veljavnih predpisov s področja varstva (osebnih) podatkov, h katerim je zavezan tudi sam, in sicer z namenom, da ponudnike obveže k ustreznemu varovanju oziroma varstvu podatkov tudi v primerih obdelav (osebnih) podatkov, do katerih (lahko) pride pri izvajanju pogodbenih storitev in ki niso neposredno vezane na izvajanje pogodbenih storitev. V konkretnem primeru torej pogodbene določbe glede varstva podatkov niso vezane na obdelave osebnih podatkov v delu zagotavljanja storitev prenosa podatkov, ampak na morebitne druge obdelave osebnih podatkov naročnika s strani izvajalca, do katerih (lahko) pride (posredno) pri izvajanju pogodbe. Zaradi navedenega naročnik določil glede varstva podatkov iz osnutka pogodbe pri tem javnem naročilu ne bo spreminjal.Datum objave: 07.10.2021   15:34
VPRAŠANJE
Ali je glede na konfiguracijo MPLS možen priklop tudi preko FTTH WS ali FTTH GPON modela optične povezave pri primarnih povezavah?

ODGOVOR
V specifikacijah je zahtevan optični vod z določeno minimalno pasovno širino in z ethernet zaključkom za priklop na naročnikovo opremo. Zahtevan je MPLS na 3. protokolnem nivoju (L3 MPLS) in zadoščanje parametrom SLA. Vodi morajo imeti možnost kasnejše nadgradnje na večje pasovne širine ter možnost preoblikovanja v internet priključek. Izbiro podrobne tehnološke rešitve prepuščamo ponudnikom, ki pa morajo poskrbeti za rezervacijo pasovne širine, da v nobenem trenutku ne pride do zajedanja s strani morebitnih ostalih uporabnikov na skupni trasi. To velja še posebej v primeru, ko je uporabljena tehnologija časovnega sodostopa (TDMA time division multiple access) ter DBA (dynamic bandwith allocation) in ponudnik ne bi dosegal pogojev SLA.Datum objave: 08.10.2021   11:16
Naročnik za lažje razumevanje podaja še dodatni primer k odgovoru št. 4. (ki ga je naročnik objavil dne 7. 10. 2021 ob 15:32), ki zajema tri (3) ponudnike in upoštevanje dodatnega merila v primeru enakovrednih ponudb:

Ponudnik A:
- 100 enot za primarno povezavo
- 80 enot za sekundarno povezavo

Ponudnik B:
- 90 enot za primarno povezavo
- 60 enot za sekundarno povezavo

Ponudnik C:
- 120 enot za primarno povezavo
- 70 enot za sekundarno povezavo

Ponudniki so oddali ponudbe v naslednjem vrstnem redu: C, A, B.

Kombinacije (p-primarna, s-sekundarna):
- Ap + Bs = 160
- Ap + Cs = 170
- Bp + As = 170
- Bp + Cs = 160
- Cp + As = 200
- Cp + Bs = 180

Najugodnejši kombinaciji sta Ap+Bs in Bp+Cs. Ker je C prvi oddal ponudbo, je izbrana kombinacija Bp+Cs.