Dosje javnega naročila 003261/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Dobava, montaža in vzdrževanje ventilatorjev za umetno predihavanje ter sukcesivna dobava pripadajočega potrošnega materiala
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 201.834,70 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003261/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.05.2021
JN003261/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2021
JN003261/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2021
JN003261/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2021
JN003261/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2021
JN003261/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.08.2021
JN003261/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2021
JN003261/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2021
JN003261/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2021
JN003261/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2021
JN003261/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2021
JN003261/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2021
JN003261/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2021
JN003261/2021-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2021
JN003261/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.09.2021
JN003261/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 14.09.2021
JN003261/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.09.2021
JN003261/2021-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2021
JN003261/2021-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003261/2021-C02 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 179-465903

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in vzdrževanje ventilatorjev za umetno predihavanje ter sukcesivna dobava pripadajočega potrošnega materiala
Referenčna številka dokumenta: JN 050/RN-21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
»Dobava, montaža in vzdrževanje ventilatorjev za umetno predihavanje ter sukcesivna dobava pripadajočega potrošnega materiala«, operacija COVID19 Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije
JN-2576
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 183.700,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ventilator I
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33150000
33157000
33157400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ventilator za umetno predihavanje I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija COVID19 Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije. Naložbo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada - JN 050/RN-21.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ventilator II
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33150000
33157000
33157400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ventilator za umetno predihavanje II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija COVID19 Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije. Naložbo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada - JN 050/RN-21.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: potrošni material I
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
potrošni material I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: potrošni material II
Številka sklopa: Sklop 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
potrošni material II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003261/2021-C01
Številka obvestila v UL: 2021/S 166-434155
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.08.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: Sklop 1
Naslov: ventilator I

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Dräger Slovenija, servis in prodaja, d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 127.798,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 121.810,52 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: Sklop 2
Naslov: ventilator II

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o.
Borovec 18
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 62.852,08 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 61.247,08 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: Sklop 3
Naslov: potrošni material I

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.08.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Dräger Slovenija, servis in prodaja, d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 551,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 551,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: Sklop 4
Naslov: potrošni material II

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.07.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o.
Motnica 3
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 191,25 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 91,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2021