Dosje javnega naročila 006218/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.680,40 EUR

JN006218/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.09.2021
JN006218/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2021
JN006218/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.11.2021
JN006218/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.11.2021
JN006218/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006218/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.kavcic@gov.si, Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/414541/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6510
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkov
Referenčna številka dokumenta: JN-159
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkih in hidromelioracijskih jarkov na območju hidromelioracijskih sistemov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo v letu 2021« v skladu s prilogo 1: Projektna naloga.

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:
- SKLOP 1: geodetska odmera dostopnih poti, izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo.
- SKLOP 2: geodetska odmera hidromelioracijskih jarkov, izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Geodetska odmera dostopnih poti
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetska odmera dostopnih poti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 177
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Geodetska odmera hidromelioracijski jarki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetska odmera hidromelioracijski jarki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 176
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2021   12:15
Kraj: Elektronsko preko sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2021   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz objavljene dokumentacije ni razvidno za katera 4 HMS območja je predvidena odmera (ni seznama).
Prosimo vas, da dopolnite dokumentacijo.

ODGOVOR


Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji, v dokumentu Ponudbena dokumentacija , merila in pogoji je navedeno , da "Predlog geodetskih odmer melioracijskih jarkov
in poti na območjih osuševalnih sistemov v letu 2021; prilogi ponudniki pridobijo na način, da zanje zaprosijo na elektronskem naslovu: bogdan.pungartnik@gov.si "

Zadevo je bilo potrebno rešiti na ta način, ker so bile datoteke preobsežne in jih ni bilo mogoče objaviti na portalu JN.