Dosje javnega naročila 006275/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve v okviru izvajanja postopkov certifikacije opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006275/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006275/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
Zvezdarska ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Javna naročila, Franc Podgrajšek
ars@gov.si
+386 12414216
+386 12414276

Internetni naslovi
http://www.arhiv.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/414638/NMVCERT_-_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4883
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve v okviru izvajanja postopkov certifikacije opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
Referenčna številka dokumenta: JN-4883
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve v okviru izvajanja postopkov certifikacije opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava poročila o skladnosti strojne opreme z ZVDAGA v okviru postopkov certifikacije strojne opreme (v nadaljevanju Storitev A
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72150000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Arhiv RS
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava poročila o skladnosti strojne opreme z ZVDAGA v okviru postopkov certifikacije strojne opreme (v nadaljevanju Storitev A
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava revizijskega poročila o skladnosti programske opreme z ZVDAGA v okviru postopkov certifikacije programske opreme (v nadaljevanju Storitev B)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Arhiv RS
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava revizijskega poročila o skladnosti programske opreme z ZVDAGA v okviru postopkov certifikacije programske opreme (v nadaljevanju Storitev B)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava revizijskega poročila o skladnosti izvajanja storitev zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev v skladu z ZVDAGA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Arhiv RS
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava revizijskega poročila o skladnosti izvajanja storitev zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev v skladu z ZVDAGA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.09.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.09.2021   11:01
Kraj: v sistemu E-jn pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.09.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2021   Dodatna pojasnila
Objavljenih še ni nobenih dodatnih pojasnil.