Dosje javnega naročila 006276/2021
Naročnik: OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14B, 9262 Rogašovci
Storitve: IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN ROGAŠOVCI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.907,92 EUR

JN006276/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2021
JN006276/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2021
JN006276/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.09.2021
JN006276/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2021
JN006276/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.12.2021
JN006276/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2021
JN006276/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006276/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14B
9262
SI
Rogašovci
Slovenija
Marija Saje
obcina.rogasovci@siol.net
+386 25588810
+386 25588812

Internetni naslovi
http://www.obcina-rogasovci.si
http://www.obcina-rogasovci.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina-rogasovci.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6572
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN ROGAŠOVCI
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ROGAŠOVCI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE OBČINE ROGAŠOVCI
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ROGAŠOVCI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 04.10.2021
Konec: 01.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.09.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.09.2021   09:01
Kraj: preko portala eJn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2021   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za pripravo sprememb in dopolnitev je kot glavna referenca zahtevana izobrazba in licenca (pooblaščeni arhitekt z univerzitetno izobrazbo s področja gradbeništva).
Izobrazba arhitekt je vezana na izobraževalni proces na Fakulteti za arhitekturo in ne Fakulteti za gradbeništvo. Zato postavljamo vprašanje naročniku, da nam posreduje obrazložitev kako ima lahko pooblaščeni arhitekt univeritetno izobrazbo s področja gradbeništva? Ali pooblaščeni arhitekt z univeritetno izobrazbo s področja gradbeništva lahko pridobi licenco Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije?
Za odgovor se žem vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Spoštovani,

gre za napako v razpisni dokumentaciji, ki smo jo popravili v tem delu. "3. Zaposlena mora biti najmanj ena oseba z univerzitetno izobrazbo s področja gradbeništva ali geodezije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:"
Sprememba in dopolnitev razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani Občine Rogašovci. Spremembe so označena polja z rumeno barvo.
Pri tem smo črtali še zahtevo "Isti strokovnjaki ne smejo pokrivati več različnih področij".Datum objave: 17.09.2021   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali morajo biti zahtevane reference potrjene s strani naročnika? Če da, je nujno podaljšati rok oddaje ponudbe in podajo vprašanj.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Reference morajo biti potrjene s strani naročnika, ki jih vam le ta lahko pošlje po elektronski pošti, zato ne bomo podaljšali rojka za oddajo.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za pripravo sprememb in dopolnitev je kot glavna referenca zahtevana izobrazba in licenca (pooblaščeni arhitekt z univerzitetno izobrazbo s področja gradbeništva).
Izobrazba arhitekt je vezana na izobraževalni proces na Fakulteti za arhitekturo in ne Fakulteti za gradbeništvo. Zato postavljamo vprašanje naročniku, da nam posreduje obrazložitev kako ima lahko pooblaščeni arhitekt univeritetno izobrazbo s področja gradbeništva? Ali pooblaščeni arhitekt z univeritetno izobrazbo s področja gradbeništva lahko pridobi licenco Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije?
Za odgovor se žem vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Datum objave: 20.09.2021   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na to, da se so se razpisni pogoji spremenili in se še najbrž bodo, referenc ni mogoče zbrati v tako kratkem času. Prav tako rabimo več časa za podajo vprašanj, saj so zahteve glede nekaterih referenc nejasno definirane. Šele na podlagi odgovorov lahko pristopimo k zbiranju referenc in k podaji ponudbe. Predlagamo podaljšanje roka za podajo vprašanj in roka za podajo ponudbe, saj je izredno kratek.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za vprašanja do 22. 9. 2021 do 9.00 ure in rok za oddajo ponudb do 29. 9. 2021 do 9.00 ure.
Odgovore na vprašanja bomo posredovali v najkrajšem možnem času.Datum objave: 20.09.2021   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali morajo biti reference potrjene na iz vaše strani pripravljenem obrazcu ali je mogoče uporabiti potrjene obrazce iz drugih postopkov javnih naročil?

Hvala.

ODGOVOR
REFERENCE SO LAHKO TUDI NA DRUGEM OBRAZCU, VENDAR MORA BITI IZ NJEGA RAZVIDNA VSA ZAHTEVANA VSEBINA IZ NAŠEGA OBRAZCA.Datum objave: 20.09.2021   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Kje na obrazcu, reference potrdi naročnik? Lp

ODGOVOR


Obrazec Izjava 3a je bil sprememnjen z razpisno dokumentacijo "spremembe in dopolnitve št. 1" dne 17. 9. 2021 in je objavljen na sletni strani občine Rogašovci, pod rubriko razpisi.

Datum objave: 20.09.2021   14:26
VPRAŠANJE
Občina je poglavje Č. Tehnična in kadrovska sposobnost, korigirala v:
"3. Zaposlena mora biti najmanj ena oseba z univerzitetno izobrazbo s področja gradbeništva ali geodezije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: "

Kljub popravku, tudi ta pogoj ni korekten, saj se kot glavna referenca, za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN, zahteva univerzitetno izobrazbo s področja gradbeništva ali geodezije. Predmet razpisa je priprava sprememb in dopolnitev OPN, ki ga lahko vodi le pooblaščeni prostorski načrtovalec (PPN) in NE geodet ali gradbenik. Prav tako se za pripravo SD OPN zahteva kot glavna referenca izdelan elaborat dejanske rabe kat. cest (EDRC) in ne OPN, ki je predmet razpisa. Naročnik naj pogoj popravi, saj zahteva ni skladna s prostorsko zakonodajo kakor tudi ne z ZAID. Predmet razpisa pa niso geodetska/gradbena opravila, kakor tudi ne izdelava EDRC.

Glede pogoja zaposlene osebe se naj zahteva licenca PPN v skladu z ZAID, kot referenca izvedenih del pa v zadnjih 3 letih sprejeti OPN.

S spoštovanjem!ODGOVOR

Pri točki 3. pri odgovornem vodji del se doda zahteva licence : Pooblaščeni prostorski načrtovalec.Datum objave: 20.09.2021   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo vas, da podate podrobnejša navodila za dokazovanje sodelovanja, glede zahteve:
"- za področje (geo)informatike: en strokovnjak informatik ali geoinformatik z ustrezno univerzitetno izobrazbo in najmanj eno referenco sodelovanja pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema za vodenje občinskih prostorskih podatkov (npr. sodelovanje pri pripravi OPN, prostorske geoinformacijske analize na ravni občin, mest in naselij, geoinformacijske analize za spremljanje stanja v prostoru, vzpostavitev NUSZ, komunalni kataster, kataster cest, BCP, dejanska raba zemljišč, ipd.)
Ali to pomeni, da lahko poda referenco strokovnjak informatik ali geoinformatik, ki je npr. pripravljal izvedbene karte OPN, prikaz stanja prostora v okviru priprave OPN ali je to lahko le strokovnjak, ki je zaposlen v podjetju, ki vzpostavlja portale kot so npr. iObčina, Piso, ipd. in vzpostavlja že izdelane vsebine iz OPN-jev . V kolikor drži slednje je naročnik izločil iz razpisa urbanistična podjetja, ki so specializirana za prostorsko načrtovanje.

Menimo, da tovrstni strokovnjak za vzpostavitev prostorsko informacijskega sistema nastopi, po sprejemu OPN, zato se zahteva te reference naj izloči, saj ni ključna pri pripravi OPN.

Prav tako ni ključnega pomena zahteva po referenci glede izdelave evidence DR cest, saj ni predmet izdelave OPN. Potrjena evidenca DR cest se vključi v OPN.

Hvala.

ODGOVOR

Zahtevane reference so zaradi vsebine obveznih strokovnih podlag, ki so:
Obvezne strokovne podlage, ki so predmet ponudbe v skladu z ZUreP-2, priročniki oziroma smernicami, so:
- Prikaz stanja prostora
- Elaborat ekonomike ,
- Elaborat prejetih pobud
- Bilanca površin nepozidanih stavbnih zemljišč po naseljih po podrobnih namenskih rabah
Vse zgoraj naštete strokovne podlage zahtevajo od pripravljavca poglobljena znanja o pripravi geoinformacijskih analiz in hkrati dobro poznavanje prostorskega načrtovanja. Za izpolnjevanje reference te reference nikakor ni zahtevano, da je oseba zaposlena v podjetju, ki vzpostavlja portale kot npr. iObcina, PISO ipd.
Zaradi različnega pristopa pri določitvi podrobne namenske rabe prometnih površin (PC) v OPN je smiselno za določitev te podrobne namenske rabe uporabiti enotno metodologijo, ki pa v RS trenutno obstaja le kot metodologija za evidentiranje dejanske rabe javne cestne in železniške infrastrukture podane s strani DRSI.Datum objave: 20.09.2021   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V delovni skupini zahtevate sodelovanje krajinskega arhitekta, ki je izdelal krajinsko zasnovo. Zaradi tega predpostavljamo, da je predmet naročila tudi krajinska zasnova kot obvezna strokovna podlaga. Za katero in kako veliko območje v občini se jo izdela?
Prosimo, da ustrezno dopolnite projektno nalogo ali prilagodite zahteve v zvezi z delovno skupino.
Ker gre za bistvene elemente javnega naročila, pričakujemo podaljšanje roka za oddajo ponudbe in podaljšanje roka za postavljanje ponudnikovih vprašanj. Slednji naj bo tak, da bomo imeli ponudniki možnost po prejemu odgovorov postaviti še kakšno vprašanje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Skladno z ZUreP-2 je krajinska zasnova obvezna strokovna podlaga, če:
- so na območju predvidene prostorske ureditve, ki bi lahko pomembno vplivale na krajino, zeleni sistem, kulturno dediščino, ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč, trajnostno rabo naravnih virov ali na prepoznavne značilnosti prostora, ali če gre za sanacijo razvrednotenega območja in
- se na območju pojavljajo nasprotujoči si interesi v zvezi z rabo prostora.

Stališča do prejetih pobud še niso zavzeta, zato v tem trenutku ne moremo zagotoviti ali bo krajinska zasnova obvezna strokovna podlaga ali ne. Zahteva o kadrovski usposobljenosti je navedena za primer, če se tekom postopka priprave sprememb in dopolnitev izkaže, da je krajinsko zasnovo potrebno pripraviti.Datum objave: 20.09.2021   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Navajate, da je predmet ponudbe tudi izdelava obveznih strokovnih podlag, ki pa v projektni nalogi niso podrobno opredeljene. Naveden je le elaborat ekonomike.
Ali sta predmet ponudbe tudi urbanistična zasnova in krajinska zasnova, ki sta z ZUreP-2 prav tako določeni kot obvezni strokovni podlagi?
Če da, za katera naselja se pripravi urbanistična zasnova in za kakšno območje krajinska zasnova?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Obvezne strokovne podlage, ki so predmet ponudbe ( v skladu z ZUreP-2 in splošnimi smernicami ) so:
- Prikaz stanja prostora
- Elaborat ekonomike
- Elaborat prejetih pobud
- Elaborat posegov na kmetijska zemljišča
- Bilanca površin nepozidanih stavbnih zemljišč po naseljih po podrobnih namenskih rabah ( Splošne smernic s področja varovanja kmetijskih zemljišč, MKGP).
Ostale strokovne podlage, za katere se bo potreba po izdelavi izkazala tekom priprave postopka, niso predmet te ponudbe. Skladno z ZUreP-2, je krajinska zasnova obvezna strokovna podlaga, če:
- so na območju predvidene prostorske ureditve, ki bi lahko pomembno vplivale na krajino, zeleni sistem, kulturno dediščino, ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč, trajnostno rabo naravnih virov ali na prepoznavne značilnosti prostora, ali če gre za sanacijo razvrednotenega območja in
- se na območju pojavljajo nasprotujoči si interesi v zvezi z rabo prostora.
Stališča do prejetih pobud še niso zavzeta, zato v tem trenutku ne moremo zagotoviti ali bo krajinska zasnova obvezna strokovna podlaga ali ne. Prav tako ni mogoče zagotoviti ali bodo spremembe postopka, ki so predmet te ponudbe takšne narave, da bo potrebno pristopiti k spremembam urbanističnega načrta in novelaciji glede na določila ZUreP-2 za urbanistično zasnovo. Zahteva o kadrovski usposobljenosti je navedena za primer, če se tekom postopka priprave sprememb in dopolnitev izkaže, da je krajinsko in urbanistično zasnovo potrebno pripraviti.Datum objave: 20.09.2021   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani! Ali je prenos vseh segmentov OPN (ne le shp. izvedbenega dela) na nov koordinatni sitem in transformacija PNRP na ZKN predmet SD OPN Rogašovci? Za odgovor se zahvaljujemo in lep pozdrav.

ODGOVOR

Vsa dokumentacija se pripravlja in vodi v novem koordinatnem sistemu.


Datum objave: 20.09.2021   14:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik glede kadrovske usposobljenosti zahteva kadre, ki niso ključni pri pripravi OPN ter reference opravljenih nalog, ki se izdelujejo kot posebni projekti in NISO dela v okvirih OPN-jev oz. tega razpisa. Menimo, da se za reference lahko zahteva le dela, ki so del priprave OPN in ne posebni projekti in naloge, kot je evidenca dejanske rabe kat. cest, program opremljanja, sodelovanja pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema za vodenje občinskih prostorskih podatkov ter okoljsko poročilo. Zato naj naročnik zahteve po teh referencah umakne. Predmet razpisa NI nobena od prej navedenih nalog.
Prav tako, je naročnik izpustil ključni kader in sicer POOBLAŠČENEGA PROSOTRSKEGA NAČRTOVALCA, ki lahko EDINI vodi postopek priprave in sprejema OPN.

Nobeden zahtevan kader iz razpisne dokumentacije ne more voditi postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci in je razpis potrebno nujno korigirati! Pooblaščeni arhitekt ali krajinski arhitekt lahko izdelujeta le projektno dokumentacijo.


Glede na navedeno, pričakujemo spememo razpisnih pogojev v tem delu ter podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe.

Hvala za odgovor.ODGOVOR
Odgovor se nahaja pri odgovoru na vprašanje z dne 19.9.2021 ob 16:44 uri.

Datum objave: 20.09.2021   15:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Ali je univ. dipl. inž. greograf., ki izdeluje vse segmente OPN in prikaz stanja prostora, primerna izobrazba za strokovnjaka s področja geoinformatike? Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Potrbujemo strokovnjaka z odličnim znanjem s področja analitike prostorskih aktov ter z dobrim poznavanjem vsebin in priprave prostorskih izvedbenih aktov in to strokovnjaki geodezije.


Datum objave: 21.09.2021   14:20
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE v povezavi z odgovorom na vprašanje z datumom objave: 20.09.2021 14.40:


Naročnik, torej meni, da pooblaščeni prostorski načrtovalci, ki so za to morali pridobiti licenco, se vsako leto morajo na novo izobraževati, že več desetletij izdelujejo prostorske akte in jih pred objavo pregleda MOP, NISO dovolj usposobljeni za pripravo OPN-jev. Da ima "pravilna" določitev PNRP PC v OPN večjo težo, kot vsebinska priprava OPN. Kot je znano so morale občine, upravljavci,... že oddati elaborate dejanske rabe javnih cest , železnic na DRSI (elaborati). Torej imajo občine, upravljavci tovrstne elaborate že izdelane in se jih lahko le povzame v naslednjih SD OPN vsake občine. Torej glede skrbi, da pripravljavec OPN glede vrisa namenske rabe prometnih površin ne bi pristopil po enotni predpisani metodologiji za evidentiranje dejanske rabe javne cestne in železniške infrastrukture podane s strani DRSI, je odveč, saj so elaborati izdelani in potrjeni in se jih lahko povzame v OPN.

Menimo, da je zahtevana glavna referenca po zaposlenem gradbeniku ali geodetu in referenca po izdelanem elaboratu nepotrebna. Naročnik naj zahtevo umakne. Predmet razpisa je OPN, ki ga lahko izdeluje le PPN!

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR

Licenca pooblaščenega prostorskega načrtovalca je zahtevana za vodjo izdelave OPN. Naročnik v skladu z zakonodajo zahteva za izdelavo prostorskih aktov interedisciplinarno skupino zato so navedeni strokovnjaki s tisitih področij za katere meni, da bodo potrebni pri pripravo SD OPN.


Datum objave: 21.09.2021   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za podrobnejša navodila glede zahteve v razpisu:
"- za področje (geo)informatike: en strokovnjak informatik ali geoinformatik z ustrezno univerzitetno izobrazbo in najmanj eno referenco sodelovanja pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema za vodenje občinskih prostorskih podatkov (npr. sodelovanje pri pripravi OPN, prostorske geoinformacijske analize na ravni občin, mest in naselij, geoinformacijske analize za spremljanje stanja v prostoru, vzpostavitev NUSZ, komunalni kataster, kataster cest, BCP, dejanska raba zemljišč, ipd.)"

Katere izobrazbe se štejejo pod strokovnjaka informatika ali geoinformatika?

Ali se referenca strokovnjaka informatika ali geoinformatika, ki je npr. pripravljal izvedbene karte OPN, pripravljal prikaz stanja prostora v okviru priprave OPN, sodelovanje pri pripravi OPN, izdelal prostorske geoinformacijske analize na ravni občin, mest in naselij, izdeal geoinformacijske analize za spremljanje stanja v prostoru, sodeloval pri vzpostavitvi NUSZ, komunalnem katastru, katastru cest, izdal analize dejanska raba zemljišč, izdelal številne strokovne podlage,.... ŠTEJE kot sodelovanje pri vzpostavitvi prostorsko informacijkega sistema in je USTREZNA?ODGOVOR


Na prvi del vprašanja je bil podan odgovor dne 20.9.2021 ob 14.34 uri.

Strokovnjak informatik ali geoinformatik je diplomant univerzitetnega študija prve stopnje Geodezija in geoinformatika in si je pridobil strokovni naslov: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (UN) oziroma DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN). Zahteva se najmanj 1. stopnja izobrazbe.

Ustrezna referenca je tista, ki izkazuje sodelovanje podrobnega analitičnega dela podatkov v okviru priprave OPN in obveznih strokovnih podlag.

Datum objave: 22.09.2021   07:14
VPRAŠANJE

Vaš ODGOVOR z dne 20.09.2021 14:34 se je glasil:

"Pri točki 3. pri odgovornem vodji del se doda zahteva licence : Pooblaščeni prostorski načrtovalec."

Kje je popravek razpisne dokumentacije z vključeno zahtevo licence "Pooblaščeni prostorski načrtovalec"? Na portalu občine v popravkih tega ni!

Hvala za pojasnilo.


ODGOVOR

Odgovori na vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije. Bomo pa v razpisno dokumentacijo dodali "pooblaščenega prostorskega načrtovalca".


Datum objave: 22.09.2021   10:17
VPRAŠANJE
Odgovor na vprašanje z datumom objave: 20.09.2021 14:55, ni popoln. Glede transformcije PNRP na nov ZKN niste podali odgovora. Slednje lahko bistveno vpliva na ponudbeno ceno. Prosimo za dopolnitev!
VPRAŠANJE
Spoštovani! Ali je prenos vseh segmentov OPN (ne le shp. izvedbenega dela) na nov koordinatni sitem in transformacija PNRP na ZKN predmet SD OPN Rogašovci? Za odgovor se zahvaljujemo in lep pozdrav.

ODGOVOR

Vsa dokumentacija se pripravlja in vodi v novem koordinatnem sistemu.


ODGOVOR
Vsi vektroski podatki, ki so predmet ponudbe morajo biti oddani v koordinatnem sistemu D96/TM

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Odgovor na vprašanje z datumom objave: 20.09.2021 14:55, ni popoln. Glede transformacije PNRP na nov ZKN niste podali odgovora. Slednje lahko bistveno vpliva na ponudbeno ceno. Prosimo za dopolnitev!

VPRAŠANJE
Spoštovani! Ali je prenos vseh segmentov OPN (ne le shp. izvedbenega dela) na nov koordinatni sitem in transformacija PNRP na ZKN predmet SD OPN Rogašovci? Za odgovor se zahvaljujemo in lep pozdrav.

ODGOVOR

Vsa dokumentacija se pripravlja in vodi v novem koordinatnem sistemu


ODGOVOR
Vsi vektroski podatki, ki so predmet ponudbe morajo biti oddani v koordinatnem sistemu D96/TM.


Datum objave: 28.09.2021   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Obrazec 3 a in 3 b podpiše ponudnik?
Hvala.

ODGOVOR


Obrazec 3a in 3b podpiše ponudnik.

Datum objave: 29.09.2021   07:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Kje se podpiše izdajatelj potrdila na obrazcu 3a in 3b, če se zahteva le podpis ponudnika?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Izdajatelj potrdila je ponudnik sam. Na obrazcu 3a in 3b se besedilo " kot naročnik" črta. Obrazca 3a in 3b bomo s popravkom objavili na spletni strani občine.


Datum objave: 29.09.2021   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Smatramo, da bi iz obrazcev bilo potrebno izbrisati tudi odstavek:
»V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Vsa dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.«,
saj je nesmiselno da bi ponudnik to potrjeval.
Prosimo za pojasnilo. Lep pozdrav!

ODGOVOR

Glede na to, da gre za potrjevanje pooblaščenega arhitekta - izjava 3a in strokovnjaka s področja gradbeništva ali geodezije UIzjava 3b, sta oba sodelovala pri projektih s ponudnikom, ki je podjetje. Na tem mestu zakoniti zastopnik potrdi in navede pri katerih projektih je sodeloval.


Datum objave: 29.09.2021   11:29
VPRAŠANJE
Glede na odgovorjeno o izbrisu naročnika v obrazcih potem zahtevanih referenc ni treba potrjevati pri naročniku referenčnih opravil? Referenco opravljenih del potrdi ponudnik SD OPN Rogašovci, naročnik pa potem to lahko sam preverja????
Prosimo za potrditev.

ODGOVOR


Potrjujemo.

Datum objave: 29.09.2021   11:33
VPRAŠANJE
V poglavju Č. Tehnična in kadrovska sposobnost, v točki 3 je poleg zahteve: "Zaposlena mora biti najmanj ena oseba z univerzitetno izobrazbo s področja gradbeništva ali geodezije,"... podana zahteva: "in najmanj en pooblaščeni prostorski načrtovalec."
V nadaljevanju obrazec 3 in 3a nista skladna z zahtevo iz Č. poglavja, točke 3. saj zahtevate izjave in potrdilo za pooblaščenega arhitekta in ne za pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Menimo, da je napaka v obrazcu in bi morali v obeh obrazcih (izjavi in potrdilu) zahtevati za pooblaščenega prostorskega načrtovalca (ki je lahko arhitekt ali krajinar z licenco "pooblaščen prostorski načrtovalec - PPN").

Kar se tiče zahtevanih pripadajočih referenc pooblaščenega arhitekta, jih ni mogoče podati, saj pooblaščeni arhitekt OPN-jev ne more izdelovati.
Zahteve iz razpisa in pripadajoči obrazci niso skladni!
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
v zvezi s pooblaščenim prostorskim načrtovalcem je napaka. Izjava 3 in Izjava 3a mora biti navedeno "pooblaščeni prostorski načrtovalec.
Obrazca bomo porpavili in objavili na spletni strani.Datum objave: 29.09.2021   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Na katerih obrazcih je potrebno izkazovali reference iz točke 5. strokovni sodelavci? S spoštovanjem.

ODGOVOR


Spoštovani,
na spletni strani občine bomo objavili Izjava-3c, kjer izpolnite toliko izjav, kolikor jezahtevanih strokovnjakov (5)

Datum objave: 29.09.2021   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zanima nas, kaj pomenita naslednji zahtevi? Na katero merilo se nanaša **?
"* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno referenco (Vstopna referenca).
** Ponudnik za izkazovanje pogoja, obrazec Potrdilo (IZJAVA-3a) kopira skladno s predložitvijo lastnih referenc za izpolnitev merila."
Katera referenca lahko predstavlja vstopno referenco?
Hvala za pojasnilo.


ODGOVOR
Predložitev reference je pogoj, da je ponudba popolna. Vsaka predložena referenca s katero se izkazuje pogoj je pravilna. Besedna zveza "vstopna referenca" je ostala v besedilu iz prejšnejga neuspešnega postopka in nima nobenega posebnega pomena.Datum objave: 29.09.2021   16:42
VPRAŠANJE
Spoštvoani!
Dvakrat je bilo podano vprašanje glede transformacije PNRP iz ZKP na nov ZKN, saj gre za zelo poglobljeno analizo in obsežno delo. Zanima nas ali bo ta transformacija pripravljena pred postopkom sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci ali je del predmetnih sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci.
Obakrat ste podali odgovor, da se akt pripravlja in vodi v novem koordinatnem sistemu oz. D96/TM. Vprašanje se ni nanašalo le na koordinatno sistem pač pa zemljiški kataster, za katerega vemo, da se z naslednjim letom spreminja. Prosimo za odgovor glede transformacije podrobnejše namenske rabe OPN iz izvornega zemljiško katastrskega prikaza (ZKP) na zemljiško katastrski načrt (ZKN).
Hvala za razumevanje!ODGOVOR
Podatki, ki so na voljo so obliki, kot so se predajajo na Ministrstvo za okolje in prostor, pri čemer je Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogašovci SD OPN 1. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2019) zadnji dokument, ki se je predal na MOP.
V kolikor bo v sklopu izdelave sd OPN 2, potrebno izvesti dela pri transformaciji grafike na novo podlago, bo to potrebno upoštevati.