Dosje javnega naročila 006303/2021
Naročnik: OBČINA HOČE - SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Blago: Dobava in montaža opreme ter aparatov za kuhinjo OŠ Dušana Flisa Hoče
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 205.751,66 EUR

JN006303/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2021
JN006303/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2021
JN006303/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.03.2022
JN006303/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006303/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HOČE - SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311
SI
Hoče
Slovenija
irma.bracko@hoce-slivnica, Irma Bračko
irma.bracko@hoce-slivnica.si
+386 26165324
+386 26165330

Internetni naslovi
http://www.hoce-slivnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.hoce-slivnica.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6617
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme ter aparatov za kuhinjo OŠ Dušana Flisa Hoče
Referenčna številka dokumenta: JN-6617
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža kuhinjske opreme in aparatov za OŠ Dušana Flisa Hoče
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava in montaža kuhinjske opreme in aparatov za kuhinjo OŠ Hoče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2021
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2021   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA HOČE - SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311
Hoče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.09.2021   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas, ali bodo priključki za vodo in odtoke že izvedeni?
Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,
Vsi priključki bodo izvedeni po PZI načrtu, objavljenem na naši spletni strani.
Lp

Datum objave: 05.10.2021   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi enakopravnega obravnavanja ponudnikov po ZJN-3 zastavljamo naslednja vprašanja.
L POMIVANJE JEDILNE POSODE

Poz 81.
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj globine 800 mm? Dimenzije ne vplivajo na samo namestitev stroja v prostoru. Omejitev dimenzija ne vpliva na rezultat pomivanja. Manjša globina stroja od zahtevanega kvečjemu omogoča lažje gibanje v prostoru. Izvedba stroja in rezultat pomivanja so certificirani po standardu DIN za profesionalno pomivalno tehniko.
Ali lahko ponudimo stroj s temperaturo izpušnega zraka med 25-35°C? Temperatura ne vpliva na predvideno prezračevanje mesta postavitve.
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj z večjo priključno močjo in sicer 36,8 kW? Večja priključna moč ne vpliva na porabo električne energije.
Prosimo, da se zaradi enakopravne obravnave ponudnikov po ZJN-3 dopusti ponudba s pomivalnim strojem kot zgoraj opisano.


Poz 82a
Ali lahko ponudimo mehčalec vode z dimenzijami 302x480/515x527 mm? Dimenzije ne vplivajo na samo namestitev mehčalca v prostor. Omejitev dimenzij ne vpliva na mesto postavitve, zato je kot taka neutemeljena.

M POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

Poz 89.
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj dimenzije 775x870x1880/2070 mm? Dimenzije stroja ne vplivajo na samo namestitev stroja v prostoru. Omejitev dimenzija ne vpliva na rezultat pomivanja. Izvedba stroja in rezultat pomivanja so certificirani po standardu DIN za profesionalno pomivalno tehniko.
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj z naslednjimi specifikami:
- Dimenzija košare: 612x672 mm
- Višina odprtine: 830 mm
- Notranja dim pomivalne površine: 640x800x870 mm
- Priključna moč: 16,3 kW

Prosimo, da se zaradi enakopravne obravnave ponudnikov po ZJN-3 dopusti ponudba s pomivalnim strojem kot zgoraj opisano oz za prilagoditev tehničnih zahtev.

Poz 93.
Ali lahko ponudimo mehčalec vode z dimenzijami 302x480/515x527 mm? Dimenzije ne vplivajo na samo namestitev mehčalca v prostor. Omejitev dimenzij ne vpliva na mesto postavitve, zato je kot taka neutemeljena.

Hvala.


ODGOVOR

L POMIVANJE JEDILNE POSODE

Poz 81.
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj globine 800 mm?

ODG: Lahko ponudite stroj globine 800 mm.

Dimenzije ne vplivajo na samo namestitev stroja v prostoru. Omejitev dimenzija ne vpliva na rezultat pomivanja. Manjša globina stroja od zahtevanega kvečjemu omogoča lažje gibanje v prostoru. Izvedba stroja in rezultat pomivanja so certificirani po standardu DIN za profesionalno pomivalno tehniko.
Ali lahko ponudimo stroj s temperaturo izpušnega zraka med 25-35°C?

ODG: Ne. Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po predpisanih karakteristikah za več kot +/- 5%, kar je že navedeno v razpisni dokumentaciji.

Temperatura ne vpliva na predvideno prezračevanje mesta postavitve.
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj z večjo priključno močjo in sicer 36,8 kW?

ODG: Ne. Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po predpisanih karakteristikah za več kot +/- 5%, kar je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


Poz 82a
Ali lahko ponudimo mehčalec vode z dimenzijami 302x480/515x527 mm? Dimenzije ne vplivajo na samo namestitev mehčalca v prostor. Omejitev dimenzij ne vpliva na mesto postavitve, zato je kot taka neutemeljena.

ODG: Da, lahko.


M POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

Poz 89.
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj dimenzije 775x870x1880/2070 mm?

ODG: Da, lahko.

Ali lahko ponudimo pomivalni stroj z naslednjimi specifikami:
- Dimenzija košare: 612x672 mm

ODG: Ne. Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po predpisanih karakteristikah za več kot +/- 5%, kar je že navedeno v razpisni dokumentaciji.

- Višina odprtine: 830 mm

ODG: Ne. Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po predpisanih karakteristikah za več kot +/- 5%, kar je že navedeno v razpisni dokumentaciji.

- Notranja dim pomivalne površine: 640x800x870 mm

ODG: Ne. Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po predpisanih karakteristikah za več kot +/- 5%, kar je že navedeno v razpisni dokumentaciji.

- Priključna moč: 16,3 kW

ODG: Ne. Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po predpisanih karakteristikah za več kot +/- 5%, kar je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


Poz 93.
Ali lahko ponudimo mehčalec vode z dimenzijami 302x480/515x527 mm? Dimenzije ne vplivajo na samo namestitev mehčalca v prostor. Omejitev dimenzij ne vpliva na mesto postavitve, zato je kot taka neutemeljena.

ODG: Da, lahko.Datum objave: 05.10.2021   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika Prosimo za spremembo zahteve, da mora ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo za vse ponujene izdelke.
Naročnik naj od ponudnika zahteval le tehnično dokumentacijo za serijske izdelke, kateri obstajajo na trgu in vsebujejo standardne tehnične karakteristike vključno z priključnimi močmi.
Za nevtralno opremo katera se izdeluje po naročilu v skladu z zahtevami naročnika in je v stolpcu F navedena kot oprema po meri, pa naj ponudnik prilož izjavo.
Ali lahko priložimo prospekte samo za naprave, za nevtralno opremo pa priložimo izjavo s katero ponudnik jamči, da bo vsa nevtralna oprema izdelana v skladu z zahtevami popisa?

Poz 30, KUTER IN REZALNIK ZELENJAVE
Naročnika prosimo, da specificira diske za rezanje zelenjave.

Hvala

ODGOVOR

Naročnika Prosimo za spremembo zahteve, da mora ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo za vse ponujene izdelke.

ODG. Da, to je potrebno priložiti pri oddaji ponudbe.

Naročnik naj od ponudnika zahteval le tehnično dokumentacijo za serijske izdelke, kateri obstajajo na trgu in vsebujejo standardne tehnične karakteristike vključno z priključnimi močmi.

ODG. Da, to je potrebno priložiti pri oddaji ponudbe.

Za nevtralno opremo katera se izdeluje po naročilu v skladu z zahtevami naročnika in je v stolpcu F navedena kot oprema po meri, pa naj ponudnik prilož izjavo.

ODG. Da, ponudniki lahko priložijo izjavo za vso nevtralno opremo.

Ali lahko priložimo prospekte samo za naprave, za nevtralno opremo pa priložimo izjavo s katero ponudnik jamči, da bo vsa nevtralna oprema izdelana v skladu z zahtevami popisa?

ODG. Da, tehnične liste za naprave, za vso nevtralno opremo pa izjavo, da bo narejeno v skladu s popisom/specifikacijo.

Poz 30, KUTER IN REZALNIK ZELENJAVE
Naročnika prosimo, da specificira diske za rezanje zelenjave.

ODG. Diski so naslednjih dimenzij; S-2mm, S-4 mm, G-2 in J-8x8 mm.Datum objave: 06.10.2021   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.) Ali lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložimo samo za aparate, za nevtralno opremo, ki se izdeluje po meri pa podamo izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karekteristikami iz popisa?

2.) Ali lahko uporabimo potrjene reference iz preteklih javnih naročil?

3.) Pozicija H 42.: ali lahko ponudimo plinski štedilnik z močjo gorilcev 1x3,5, 2x7,0 in 1x9,0 kW ter močjo konvekcijske pečice 6,7 kW?

4.) Pozicija H 43.: ali lahko ponudimo plinski štedilnik z močjo gorilcev 1x3,5, 2x7,0 in 1x9,0 kW?

5.) Pozicija H 44.: ali lahko ponudimo plinsko prekucno ponev s priključno močjo 15,6 kW, s tem, da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?

6.) Pozicija H 46., H 48., H 50.: ali lahko ponudimo električni kotel s kapaciteto 150 L, s tem, da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?

7.) Pozicija H 54.: ali lahko ponudimo plinsko prekucno ponev s priključno močjo 25,0 kW, s tem, da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?

8.) Pozicija I 57. Ali lahko ponudimo parnokonvekcijsko peč z dvema ventilatorjema, višine 1810mm in močjo 31,8 kW med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?

9.) Pozicija J 71. Ali lahko ponudimo parnokonvekcijsko peč s kapaciteto 7 pladnjev, višine 820 mm in močjo 10,5 kW med tem ko vse ostale karakteristik ustrezajo zahtevam v popisu?

10.) Pozicija Z 122. Elektronska skladiščna tehtnica. Ali lahko ponudimo tehtnico s tehtalno površino 600x500 mm med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?


ODGOVOR

1.)
ODG.: Odgovor je bil že podan.


2.)
ODG: Da, če vsebujejo vse podatke iz priloge 7. Vse je zapisano v opombah priloge št. 7: - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.

3.)
ODG.: Ne, ker mora biti 1 gorilnik najmanj 10kW moči.


4.)
ODG.: Ne, ker mora biti 1 gorilnik najmanj 10kW moči.


5.)
ODG.: Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po karakteristikah za več kot 5%, kot je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


6.)
ODG.: Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po karakteristikah za več kot 5%, kot je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


7.
ODG.: Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po karakteristikah za več kot 5%, kot je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


8.)
ODG.: Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po karakteristikah za več kot 5%, kot je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


9.)
ODG.: Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po karakteristikah za več kot 5%, kot je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


10.)
ODG.: Da, lahko.Datum objave: 06.10.2021   16:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovor ali lahko ponudimo salamoreznico dimenzije 480x570x420 mm in priključne moči 230 W, med tem ko ve ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?


ODGOVOR
Da, lahkoDatum objave: 06.10.2021   16:03
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da pri pozicijah 81. in 89. (pomivalni stroji) z dovoljenimi odstopanji v višini 5% naročnik ne dopušča ponuditi konkurenčnih naprav. Specifikacija je pripravljena na način, da je mogoče ponuditi samo pomivalna stroja proizvajalca Hobart. Poleg omenjenega proizvajalca je na trgu še veliko konkurenčnih pomivalnih stroje kot npr Winterhalter, Meiko, Wexiodisk, ki pa po karakteristikah odstopajo več kot 5% kar je popolnoma normalno saj dva proizvajalca ne izdelujeta popolnoma istih naprav .
Državna revizijska komisija sicer dopušča naročnikom, da izberejo točno določeno napravo določenega proizvajalca vendar pa mora naročnik imeti razlog za to, kar v tem primeru težko rečemo. Pomivalni stroji niso odvisni od kakršnekoli okoliščine uporabnika, da bi bili vezani na točno določenega proizvajalca. Važna je funkcionalnost, kapaciteta in način uporabe in ne same dimenzije.
Naročniku predlagamo, da ne zavlačuje z odgovori. Verjamemo, da je naročnikov interes v normalnih rokih oddat javno naročilo in si ne podaljševat rokov in povzročat stroškov z revizijami. Prosimo za odgovore, da bomo ažurno skomunicirali saj je to edini kanal preko katerega smemo komunicirat.
Navajeni smo, da se naročnik na ta vprašanja ne odziva (kot v predhodnem javnem naročilu za isti predmet) in računa, da ne bo prišlo do revizije v kateri bodo primorani pojasnit svoje zahteve vendar dobronamerno prosimo, da premislite in se pozanimate sami in ne preko projektanta, kako izvesti javno naročilo v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju. Iz razpisne dokumentacije, ki vključuje tudi načrt tehnologije kuhinje je jasno razvidno, da je projektant tudi ponudnik opreme in je v tehnično specifikacijo vključil naprave za katere ima zastopništvo v Sloveniji in si s tem pridobil prednost pred ostalimi ponudniki. Naročnik se gotovo zaveda, da mora biti dokumentacija pripravljena na način, da zagotavlja konkurenco med ponudniki ter da zagotavlja enakopravno obravnavo ponudnikov. V predmetnem javnem naročilu je jasno razvidno, da temu ni tako, kar bo potrdila tudi državna revizijska komisija ali prekrškovni organ na področju javnega naročanja.

Prosimo vas, da pretehtate vprašanje ali smemo ponuditi pomivalni stroj z naslednjimi karakteristikami:
81. PRETOČNI STROJ Z AVTOMATSKIM POMIKOM KOŠAR IN SUŠILNO CONO
S POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA
- Dimenzije 2278 x 880 x 2088 mm
- delovna izvedba levo/desno
- dvojni sistem izpiranja
- pokrov rezervoarja iz nerjavečega jekla
- optimalna higienska varnost z globoko vlečenim rezervoarjem
- opcija dveh hitrosti
- vključuje glavno stikalo in varnostno stikalo
- izpiralna roka na drsniku
- zmogljivo pranje, kombinacija 3 x zgornja in 2 x spodnja roka za pranje
- širokokotna šoba FAN
- praktični sušilnik posode in pribora
- učinkovito upravljanje z energijo preprečuje izgube energije do 25%
- kapaciteta / zmogljivost: 120 košar/h do 210 kosar
- prostornina izpušnega zraka: 600 m3/h
- prostornina izpušnega zraka na mestu: 800 m3/h
- temp. izpušnega zraka: 25-28°C
- vlažnost izpušnega zraka: cca 90%
- poraba vode za izpiranje: 160 l/h
´- s povratnim zajemanjem toplote/energije na vhodu in izhodu stroja, prihranek cca 6,2kW/h
- min. vstavna višina 450 mm
priključna moč: 37,4 kW 3N-400V
priklop vode: HV DN20
odtok: DN5089. STROJ ZA POMIVANJE KUHALNE POSODE S POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE
dimenzije 850 x 850 x 1930/2187 mm
čas cikla: 120 / 240 / 360 s in posebni cikli
dim. košare: 700x700 mm
višin odprtine: 850 mm
notranja dimenzija pralne površine: 663x808x840 mm
kapaciteta pranja: 30 ciklov/h
5 x avtomatski programi pranja; kratek, standardni, intenzivno, nadaljevalni, higienski pr.
dvo-stensko ohišje
program za samočiščenje pomivalne komore
sistem za preprečevanje uhajanja pare/hlapov iz stroja ob odprtju vrat
Vgrajen sistem za rekuperacijo toplote iz pare
vgrajena črpalka za dozirno in izpiralno sredstvo
upravljanje stroja preko enega gumba z barvnim kodiranjem + gumb za hitri vklop
preklopna vrata
vsebuje: 1 x RF ravna košara z vodili, 1 x RF vložek za pladnje
priključna moč: 18,7kW 3N~400V
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50


ODGOVOR

81.
ODG.: Ustreznost ponujene opreme bo razvidna iz priložene dokumentacije z upoštevanjem dovoljenih odstopanj. V tem primeru, lahko ponudite stroj ponujenih dimenzij, z upoštevanjem prilagoditve ostalih nevtralnih elementov. Pomivalni stroj lahko odstopa 5% po priključni moči, saj je to vezano na razpoložljiv električni priključek. Ponujeni stroj pri priključni moči odstopa še za dodatnih 2,54 kW, od že dovoljenega odstopanja. Izhodišča in tehnični podatki z dopustno toleranco so jasno zapisani v specifikaciji iz česar lahko nedvoumno presodite ali ponujeni produkt ustreza razpisnim pogojem.

89.
ODG.: Ustreznost ponujene opreme bo razvidna iz priložene dokumentacije z upoštevanjem dovoljenih odstopanj. V tem primeru, lahko ponudite stroj ponujenih dimenzij, z upoštevanjem prilagoditve ostalih nevtralnih elementov. Pomivalni stroj lahko odstopa 5% po priključni moči, saj je to vezano na razpoložljiv električni priključek. Ponujeni stroj pri priključni moči odstopa še za dodatnih 2,54 kW, od že dovoljenega odstopanja. Izhodišča in tehnični podatki z dopustno toleranco so jasno zapisani v specifikaciji iz česar lahko nedvoumno presodite ali ponujeni produkt ustreza razpisnim pogojem.


Datum objave: 08.10.2021   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi enakopravnega obravnavanja ponudnikov po ZJN-3 zastavljamo naslednja vprašanja.
L POMIVANJE JEDILNE POSODE

Poz 89.
PRETOČNI STROJ Z AVTOMATSKIM POMIKOM KOŠAR IN SUŠILNO CONO
S POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA
- dim. 2000x872x1474/2094 mm
- delovna izvedba levo/desno
- enojni ali dvojni sistem izpiranja
- pokrov rezervoarja iz nerjavečega jekla
- optimalna higienska varnost z globoko vlečenim rezervoarjem
- opcija dveh hitrosti
- vključuje glavno stikalo in varnostno stikalo
- izpiralna roka na drsniku
- zmogljivo pranje, kombinacija 4 x zgornja in 3 x spodnja roka za pranje
- širokokotna šoba FAN
- praktični sušilnik posode in pribora
- učinkovito upravljanje z energijo preprečuje izgube energije do 15%
- kapaciteta / zmogljivost: 120 košar/h
- prostornina izpušnega zraka: 280 m3/h
- temp. izpušnega zraka: 25-28°C
- vlažnost izpušnega zraka: 95%
- poraba vode za izpiranje: 160 l/h
´- s povratnim zajemanjem toplote/energije na vhodu in izhodu stroja, prihranek cca 6,2kW/h
- min.vstavna višina 440 mm
priključna moč: 27,01 kW 3N-400V
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav,


ODGOVOR
Da, lahko ponudite zgoraj omenjeni stroj.Datum objave: 08.10.2021   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi enakopravnega obravnavanja ponudnikov po ZJN-3 zastavljamo naslednja vprašanja.
L POMIVANJE JEDILNE POSODE
Poz 81
.
PRETOČNI STROJ Z AVTOMATSKIM POMIKOM KOŠAR IN SUŠILNO CONO
S POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA
- dim. 2000x872x1474/2094 mm
- delovna izvedba levo/desno
- enojni ali dvojni sistem izpiranja
- pokrov rezervoarja iz nerjavečega jekla
- optimalna higienska varnost z globoko vlečenim rezervoarjem
- opcija dveh hitrosti
- vključuje glavno stikalo in varnostno stikalo
- izpiralna roka na drsniku
- zmogljivo pranje, kombinacija 4 x zgornja in 3 x spodnja roka za pranje
- širokokotna šoba FAN
- praktični sušilnik posode in pribora
- učinkovito upravljanje z energijo preprečuje izgube energije do 15%
- kapaciteta / zmogljivost: 120 košar/h
- prostornina izpušnega zraka: 280 m3/h
- temp. izpušnega zraka: 25-28°C
- vlažnost izpušnega zraka: 95%
- poraba vode za izpiranje: 160 l/h
´- s povratnim zajemanjem toplote/energije na vhodu in izhodu stroja, prihranek cca 6,2kW/h
- min.vstavna višina 440 mm
priključna moč: 27,01 kW 3N-400V
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozicija in popis se ne ujemata, zato tega ne morete ponuditi.


Datum objave: 08.10.2021   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zastavljamo vam naslednja vprašanja:

1. Ali vam lahko pri poziciji 32. planetarni mešalec ponudimo napravo naslednjih tehničnih karakteristik:
Dimenzije: 670x698x1316mm
Priključna moč: 2200W
Hitrosti: 1 = 99, 2 = 221, 3 = 307
Časovnik (timer)
3 nastavki: metlica, palica, spirala

2. Ali vam lahko pri poziciji 57. Elektro parno konvekcijska peč ponudimo peč naslednjih tehničnih karakteristik:
kapaciteta 20xGN 1/1
7x kuharski medij:
Konvekcija od 0 do 250 °C
Sistem kuhanja z nasičeno paro do 98°C
Kombinacija od 30 do 250 °C
Kuhanje pri nizkih temperaturah: od 30 do 97°C
Kuhanje na pari pri visoki temperaturi od 99 do 105°C
Regeneracija
Delta T kuhanje.
3 ventilatorji,
Dvosmerna rotacija ventilatorja,
LED osvetlitev komore,
Sistem beleženja HACCP podatkov,
USB-priključek,
Funkcija hitrega ohlajevanja komore,
Avtomatski samočistilni sistem,
Upravljanje na zaslon na dotik,
Enostavno potrjevanje parametrov s potrditvenim gumbom,
Avtomatski diagnostični sistem za prikaz napak
Električna priključna moč: 27,7 kW 3N~400N
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
Dim: 990x862x1947 mm (ŠxGxV).

3. Ali vam lahko pri poziciji 59. Elektro parno konvekcijska peč ponudimo peč naslednjih tehničnih karakteristik:
kapaciteta 10xGN 1/1
7x kuharski medij:
Konvekcija od 0 do 250 °C
Sistem kuhanja z nasičeno paro do 98°C
Kombinacija od 30 do 250 °C
Kuhanje pri nizkih temperaturah: od 30 do 97°C
Kuhanje na pari pri visoki temperaturi od 99 do 105°C
Regeneracija
Delta T kuhanje.
Dvosmerna rotacija ventilatorja
LED osvetlitev komore,
Sistem beleženja HACCP podatkov,
USB-priključek,
Funkcija hitrega ohlajevanja komore,
Avtomatski samočistilni sistem,
Upravljanje na zaslon na dotik,
Enostavno potrjevanje parametrov s potrditvenim gumbom,
Avtomatski diagnostični sistem za prikaz napak
Električna priključna moč: 15,3 kW 3N~400N
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
Dim: 920x846x1069 mm (ŠxGxV).

4. Ali vam lahko pri poziciji 71. Elektro parno konvekcijska peč ponudimo peč naslednjih tehničnih karakteristik:
kapaciteta 6xGN 1/1
7x kuharski medij:
Konvekcija od 0 do 250 °C
Sistem kuhanja z nasičeno paro do 98°C
Kombinacija od 30 do 250 °C
Kuhanje pri nizkih temperaturah: od 30 do 97°C
Kuhanje na pari pri visoki temperaturi od 99 do 105°C
Regeneracija
Delta T kuhanje.
Dvosmerna rotacija ventilatorja
LED osvetlitev komore,
Sistem beleženja HACCP podatkov,
USB-priključek,
Funkcija hitrega ohlajevanja komore,
Avtomatski samočistilni sistem,
Upravljanje na zaslon na dotik,
Sistem avtomatske zaznave vodnega kamna v peči,
Enostavno potrjevanje parametrov s potrditvenim gumbom,
Avtomatski diagnostični sistem za prikaz napak
Električna priključna moč: 9,3 kW 3N~400N
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
Dim: 920x846x899 mm (ŠxGxV).

5. Ali vam lahko pri poziciji 62. električni štedilnik s polnimi ploščami ponudimo napravo naslednjih tehničnih karakteristik:
4 električne plošče 220x220
dim: 80x70x87,5 cm (ŠxGxV)
moč oglatih grelnih plošč: 4x 2,6 kW
priključna moč: 10,4 kW
priključna napetost: 400 V 3N AC

6. Ali vam lahko pri regalih, pozicija 110., 111., 115., 116., ponudimo regale višine 1700mm, namesto 1800mm?

Hvala.

Lep pozdrav,ODGOVOR
1. Ali vam lahko pri poziciji 32. planetarni mešalec ponudimo napravo naslednjih tehničnih karakteristik:
Dimenzije: 670x698x1316mm
Priključna moč: 2200W
Hitrosti: 1 = 99, 2 = 221, 3 = 307
Časovnik (timer)
3 nastavki: metlica, palica, spirala

ODG.: Da, lahko.


2. Ali vam lahko pri poziciji 57. Elektro parno konvekcijska peč ponudimo peč naslednjih tehničnih karakteristik:
kapaciteta 20xGN 1/1
7x kuharski medij:
Konvekcija od 0 do 250 °C
Sistem kuhanja z nasičeno paro do 98°C
Kombinacija od 30 do 250 °C
Kuhanje pri nizkih temperaturah: od 30 do 97°C
Kuhanje na pari pri visoki temperaturi od 99 do 105°C
Regeneracija
Delta T kuhanje.
3 ventilatorji,
Dvosmerna rotacija ventilatorja,
LED osvetlitev komore,
Sistem beleženja HACCP podatkov,
USB-priključek,
Funkcija hitrega ohlajevanja komore,
Avtomatski samočistilni sistem,
Upravljanje na zaslon na dotik,
Enostavno potrjevanje parametrov s potrditvenim gumbom,
Avtomatski diagnostični sistem za prikaz napak
Električna priključna moč: 27,7 kW 3N~400N
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
Dim: 990x862x1947 mm (ŠxGxV).

ODG.: Da, lahko. Opis oz. specifikacija ustreza tehnološkemu popisu in ne odstopa predpisanim karakteristikam.


3. Ali vam lahko pri poziciji 59. Elektro parno konvekcijska peč ponudimo peč naslednjih tehničnih karakteristik:
kapaciteta 10xGN 1/1
7x kuharski medij:
Konvekcija od 0 do 250 °C
Sistem kuhanja z nasičeno paro do 98°C
Kombinacija od 30 do 250 °C
Kuhanje pri nizkih temperaturah: od 30 do 97°C
Kuhanje na pari pri visoki temperaturi od 99 do 105°C
Regeneracija
Delta T kuhanje.
Dvosmerna rotacija ventilatorja
LED osvetlitev komore,
Sistem beleženja HACCP podatkov,
USB-priključek,
Funkcija hitrega ohlajevanja komore,
Avtomatski samočistilni sistem,
Upravljanje na zaslon na dotik,
Enostavno potrjevanje parametrov s potrditvenim gumbom,
Avtomatski diagnostični sistem za prikaz napak
Električna priključna moč: 15,3 kW 3N~400N
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
Dim: 920x846x1069 mm (ŠxGxV).

ODG.: Da, lahko. Opis oz. specifikacija ustreza tehnološkemu popisu in ne odstopa predpisanim karakteristikam.


4. Ali vam lahko pri poziciji 71. Elektro parno konvekcijska peč ponudimo peč naslednjih tehničnih karakteristik:
kapaciteta 6xGN 1/1
7x kuharski medij:
Konvekcija od 0 do 250 °C
Sistem kuhanja z nasičeno paro do 98°C
Kombinacija od 30 do 250 °C
Kuhanje pri nizkih temperaturah: od 30 do 97°C
Kuhanje na pari pri visoki temperaturi od 99 do 105°C
Regeneracija
Delta T kuhanje.
Dvosmerna rotacija ventilatorja
LED osvetlitev komore,
Sistem beleženja HACCP podatkov,
USB-priključek,
Funkcija hitrega ohlajevanja komore,
Avtomatski samočistilni sistem,
Upravljanje na zaslon na dotik,
Sistem avtomatske zaznave vodnega kamna v peči,
Enostavno potrjevanje parametrov s potrditvenim gumbom,
Avtomatski diagnostični sistem za prikaz napak
Električna priključna moč: 9,3 kW 3N~400N
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
Dim: 920x846x899 mm (ŠxGxV).

ODG.: Da, lahko. Opis oz. specifikacija ustreza tehnološkemu popisu in ne odstopa predpisanim karakteristikam.


5. Ali vam lahko pri poziciji 62. električni štedilnik s polnimi ploščami ponudimo napravo naslednjih tehničnih karakteristik:
4 električne plošče 220x220
dim: 80x70x87,5 cm (ŠxGxV)
moč oglatih grelnih plošč: 4x 2,6 kW
priključna moč: 10,4 kW
priključna napetost: 400 V 3N AC

ODG.: Da, lahko. Opis oz. specifikacija ustreza tehnološkemu popisu in ne odstopa predpisanim karakteristikam.


6. Ali vam lahko pri regalih, pozicija 110., 111., 115., 116., ponudimo regale višine 1700mm, namesto 1800mm?

ODG.: V popisu tehnološke opreme je višina regala 1700mm, ustrezna pa je tudi 1800mm oziroma se prilagodi glede na višino hladilne/zamrzovalne komore.
Datum objave: 08.10.2021   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop C HLADNA PRIPRAVA IN PRIPRAVA MALIC, poz. C15 - ali lahko ponudimo salamoreznico dim. 570x480x420 mm, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.

sklop F FINA PRIPRAVA ZELENJAVE, poz. F31 - ali lahko ponudimo planetarni mešalec dim. 622x572x970 s priključno močjo 1,3kW, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.

sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 42 - ali lahko ponudimo plinski štedilnik z električno konvekcijsko pečico z močjo gorilnikov 1x3,5kW, 2x7,0kW, 1x9,0kW in skupno priključno močjo gorilnikov 26,50 kW, ter z dimenzijami pečice 540x680x300, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.

sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 43 - ali lahko ponudimo plinski štedilnik z močjo gorilnikov 1x3,5kW, 2x7,0kW, 1x9,0kW, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.

sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 44 - ali lahko ponudimo plinsko prekucno ponev z dimenzijami ponve 710x590x235 ter priključno močjo 15,6 kW, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.

sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 46,48, 50 - ali lahko ponudimo električni kotel za kuhanje z okroglo posodo z dimenzijami posode 600x600, kapaciteto 150 l, vse ostale karakteristike ustrezajo.

sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 54 - ali lahko ponudimo plinsko prekucno ponev z dimenzijami ponve 1070x590x235 in priključno močjo 25kW, vse ostalo ustreza specifikacijam popisa.


Lep pozdrav,


ODGOVOR
sklop C HLADNA PRIPRAVA IN PRIPRAVA MALIC, poz. C15 - ali lahko ponudimo salamoreznico dim. 570x480x420 mm, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.
ODG.: Da, lahko.


sklop F FINA PRIPRAVA ZELENJAVE, poz. F31 - ali lahko ponudimo planetarni mešalec dim. 622x572x970 s priključno močjo 1,3kW, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.
ODG.: Da, lahko.


sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 42 - ali lahko ponudimo plinski štedilnik z električno konvekcijsko pečico z močjo gorilnikov 1x3,5kW, 2x7,0kW, 1x9,0kW in skupno priključno močjo gorilnikov 26,50 kW, ter z dimenzijami pečice 540x680x300, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.
ODG.: Ne, ker mora biti 1 gorilnik najmanj 10kW moči.


sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 43 - ali lahko ponudimo plinski štedilnik z močjo gorilnikov 1x3,5kW, 2x7,0kW, 1x9,0kW, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.
ODG.: Ne, ker mora biti 1 gorilnik najmanj 10kW moči.


sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 44 - ali lahko ponudimo plinsko prekucno ponev z dimenzijami ponve 710x590x235 ter priključno močjo 15,6 kW, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo.
ODG: Ne. Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po predpisanih karakteristikah za več kot +/- 5%, kar je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 46,48, 50 - ali lahko ponudimo električni kotel za kuhanje z okroglo posodo z dimenzijami posode 600x600, kapaciteto 150 l, vse ostale karakteristike ustrezajo.
ODG: Ne. Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po predpisanih karakteristikah za več kot +/- 5%, kar je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


sklop H TERMIČNA PRIPRAVA, poz. 54 - ali lahko ponudimo plinsko prekucno ponev z dimenzijami ponve 1070x590x235 in priključno močjo 25kW, vse ostalo ustreza specifikacijam popisa.
ODG: Ne. Lahko ponudite opremo enake oz. boljše kakovosti, toda oprema ne sme odstopati po predpisanih karakteristikah za več kot +/- 5%, kar je že navedeno v razpisni dokumentaciji.