Dosje javnega naročila 006384/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV II
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.373.844,44 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006384/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2021
JN006384/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.09.2021
JN006384/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2021
JN006384/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.03.2022
JN006384/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2022
JN006384/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006384/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 182-473073
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo med. materiala in storitev
dragan.selakovic@ukc-mb.si
+386 023212566

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6626
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV II
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-598/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava reagentov in potrošnega materiala za izvajanje imunokemijskih preiskav.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava reagentov in potrošnega materiala za izvajanje imunokemijskih preiskav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 1. točko 95. člena ZJN-3 lahko stranki okvirnega sporazuma/pogodbe sporazumno podaljšata trajanje okvirnega sporazuma/pogodbe s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu/pogodbi. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma/pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Naročnik je v predhodno izvedenem postopku zavrnil prejeto ponudbo, zato ponavlja postopek. Naročnik je iz tega razloga skrajšal rok za predložitev ponudb.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2021   11:35
VPRAŠANJE
Prosimo vas da objavite razpisno dokumentacijo ki je še vedno ni na vaši speltni strani.
hvala

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na naročnikovi spletni strani.Datum objave: 27.09.2021   09:51
VPRAŠANJE
Prosimo vas za dodatna pojasnila na spodnja vprašanja:

- Ali za preiskavo S-betaHCG lahko ponudimo test za določanje HCG v serumu?

- Ali ponudnik lahko za zahtevo ".y. Ponudnik mora zagotoviti navodila za delo ter varnostne liste v slovenskem jeziku." slovenska navodila za delo predloži ob primopredaji analizatorja, za dokazilo izpolnjevanja te zahteve pa predloži izjavo ponudnika?

- Ali lahko ponudnik za zahtevo "t." kot dokazilo predloži posnetke zaslona iz ponujene programske opreme, ki omogoča zahtevano pod zahtevo t.

Hvala

ODGOVOR
Ad1) Da, lahko. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad2) Da, lahko.

Ad3) Da, lahko.