Dosje javnega naročila 006411/2021
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Kompozitni in litoželezni zavornjaki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.809.942,00 EUR

JN006411/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.09.2021
JN006411/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
JN006411/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2021
JN006411/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 21.01.2022
JN006411/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2022
JN006411/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006411/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 183-477276
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Emir Kambur
emir.kambur@slo-zeleznice.si
+386 12914324
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/415994/Kompozitni_in_litozelezni_zavornjaki.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6641
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kompozitni in litoželezni zavornjaki
Referenčna številka dokumenta: JN-6641
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sklop 1: Kompozitni zavornjaki »LL«
Sklop 2: Kompozitni zavornjaki »K«
Sklop 3: Litoželezni zavornjaki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kompozitni zavornjaki »LL«
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kompozitni zavornjaki »LL«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kompozitni zavornjaki »K«
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kompozitni zavornjaki »K«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Litoželezni zavornjaki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Litoželezni zavornjaki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2021   12:05
Kraj: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.10.2021   10:00

Dodatne informacije:
Dodatne informacije: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-Jn dne 22.10.2021 ob 12.05 uri.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2021   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sprašujemo ali je napaka v Obrazcu 2 - predračun, Sklop 1, 2. alineja. Napisana je ista dolžina (320 mm) zavornjaka, kot v alineji 2.
V tehničnih zahtevah je dolžina 250 mm. Ali je pravilna dolžina v 2. alineji 250 mm?

Obrazec 2
Ponudnik:
__________________
__________________

PONUDBENI PREDRAČUN
Številka predračuna:
Datum:
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila za: »Kompozitni in litoželezni zavornjaki« za potrebe naročnika SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana, številka javnega naročila JN , poslanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS, dne., dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti):
a) samostojno
b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev:_________________________________

Zap. št. PD Naziv EM Količina Cena v EUR/kos brez DDV Skupna vrednost v EUR brez DDV
SKLOP 1 - Kompozitni zavornjaki LL
1 207546 Zavornjak kompozitni LL IB116; dimenzija 560 x 320 mm kos 10.000
2 207547 Zavornjak kompozitni LL IB116; dimenzija 560 x 320 mm kos 12.000
ODGOVOR
Pozdravljeni,

tako je, v drugi poziciji prvega sklopa obrazca 2- ponudbeni predračun je napaka (hvala za opozorilo). Pravilen naziv za drugo pozicijo prvega sklopa je: Zavornjak kompozitni LL IB116*, 560 x 250 mm. Naročnik bo objavil popravljen obrazec 2- ponudbeni predračun.

lep pozdravDatum objave: 12.10.2021   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v nadaljevanju pošiljamo vprašanja v zvezi z javnim naročilom.

1. Potrdilo o nekaznovanosti in druga potrdila:

Zanima nas, ali obstaja zahteva, koliko je lahko staro potrdilo o nekaznovanosti fizičnih oseb in druga uradna dokumentacija? Ali lahko ponudnik predloži starejša dokazila in v primeru, da je izbran, kasneje na zahtevo naročnika predloži nova potrdila? Če so določeni roki od kdaj se šteje takšen rok od oddaje naročila ali od roka za vložitev ponudbe?

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ali izpisek iz registra, kjer so navedene dejavnosti podjetja, zadošča?

Hvala in lep pozdrav

Odvetniška pisarna Mrva


ODGOVOR
Pozdravljeni,

V kolikor se vprašanja nanašajo na dokazila, ki so v razpisni dokumentaciji zahtevana za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
1. Če v razpisni dokumentaciji ni zahtevana točna starost posameznih dokazil, potem mora biti predloženo dokazilo, ki odraža aktualno stanje ne glede na
samo starost, pri čemer je ključno, da dokazilo izkazuje zahtevano vsebino, ki je določena v razpisni dokumentaciji.
V zvezi s poznejšo predložitvijo novih dokazil pojasnjujemo, da naročnik lahko skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahteva, da v
zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni.

2. Da, v zvezi s pogojem za sodelovanje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti se v ponudbi lahko predloži izpisek iz registra z navedenimi
dejavnosti podjetja.

Lep pozdrav

Datum objave: 13.10.2021   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, ali morajo tujci sami predložiti dokazilo, da niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v Republiki Sloveniji, ali bo tudi v primeru tujcev naročnik izpolnjevanje pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu po uradni dolžnosti in tako tega dokazila za Republiko Slovenijo tujcem ni treba predložiti (stran 8 razpisne dokumentacije)?

Iz seznama gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na spletni strani Direktorata za javno naročanje so razvidni gospodarski subjekti z negativnimi referencami.

Hvala in lep pozdrav,

Odvetniška pisarna Mrva


ODGOVOR
Pozdravljeni,

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo ustrezno dokazilo, da niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v državi, v kateri imajo sedež. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v Republiki Sloveniji pa bo naročnik preveril sam.

lep pozdrav