Dosje javnega naročila 006354/2021
Naročnik: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup klimatskih naprav OE Kranj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.808,48 EUR

JN006354/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2021
JN006354/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2021
JN006354/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2021
JN006354/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.11.2021
JN006354/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006354/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Poljanska cesta 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marko Šerbel
marko.serbel@zvkds.si
+386 12343115

Internetni naslovi
http://www.zvkds.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416007/430-01-16-2021_Nakup_klimatskih_naprav_OE_KR.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6644
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup klimatskih naprav OE Kranj
Referenčna številka dokumenta: JN-6644
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42512000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega javnega naročila male vrednosti je nakup klimatskih naprav za OE Kranj.

Natančnejši opis predmeta javnega naročila je opisan v poglavju Tehnične specifikacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega javnega naročila male vrednosti je nakup klimatskih naprav za OE Kranj.

Natančnejši opis predmeta javnega naročila je opisan v poglavju Tehnične specifikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.09.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.09.2021   11:10
Kraj: Irena Vesel, Marko Šerbel, Nadja Zapušek, Špela Prah


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2021   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.09.2021   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zunanja multi enota MXZ-5F102VF v 1. točki tehnične specifikacije naj bi imela nazivno moč gretja vsaj 10,8 kW. Proizvajalec tovrstne opreme pa zagotavlja 10,5kW.
Zunanja multi enota MXZ-4F80VF3 v 4. točki tehnične specifikacije naj bi se uvršala v energetski razred SEER največ 7,55 in SCOP največ 4.07. Proizvajalec tovrstne opreme zagotavlja SEER 7,6 in SCOP 4.1.
Notranja stenska enota MSZ-AP25VGK v 5. točki tehnične specifikacije naj bi dosegala nivo hrupa (SPL) za gretje največ 5 dB(A). Proizvajalec tovrstne opreme pa zagotavlja med 19-45 dB.
Prosimo, da preverite navedene zahtevane tehnične specifikacije v tehnični dokumentaciji, da bomo lahko ponudili ustrezne naprave, ki bodo izpolnjevale vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.

V točki 3.2.2. Tehnična in kadrovska sposobnost navajate, da je kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja treba priložiti:
- izpolnjen obrazec 9 Dokazila in reference. V razpisni dokumentaciji je obrazec 9 Soglasje podizvajalcev
- izpolnjen in potrjen obrazec 10 Potrdilo o referenčnem delu ponudnika. V razpisni dokumentaciji je obrazec 10 Izjava o predložitvi kopije zavarovalne police za splošno odgovornost in o opravljenem tečaju iz varstva pri delu.

Predvidevamo, da je prišlo do tiskarske napake in sta ustrezni dokazili k točki 3.2.2. obrazec 12 in obrazec 13.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

glede drugega dela vašega vprašanja ste pravilno ugotovili, da je prišlo do tipkarske napake.

Na prvi sklop vprašanj pa odgovorimo tako ko dobimo informacije s strani skrbnika.

Lep pozdrav!

ZVKDS


Datum objave: 24.09.2021   06:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zunanja multi enota MXZ-5F102VF v 1. točki tehnične specifikacije naj bi imela nazivno moč gretja vsaj 10,8 kW. Proizvajalec tovrstne opreme pa zagotavlja 10,5kW.
Zunanja multi enota MXZ-4F80VF3 v 4. točki tehnične specifikacije naj bi se uvršala v energetski razred SEER največ 7,55 in SCOP največ 4.07. Proizvajalec tovrstne opreme zagotavlja SEER 7,6 in SCOP 4.1.
Notranja stenska enota MSZ-AP25VGK v 5. točki tehnične specifikacije naj bi dosegala nivo hrupa (SPL) za gretje največ 5 dB(A). Proizvajalec tovrstne opreme pa zagotavlja med 19-45 dB.
Prosimo, da preverite navedene zahtevane tehnične specifikacije v tehnični dokumentaciji, da bomo lahko ponudili ustrezne naprave, ki bodo izpolnjevale vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.

V točki 3.2.2. Tehnična in kadrovska sposobnost navajate, da je kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja treba priložiti:
- izpolnjen obrazec 9 Dokazila in reference. V razpisni dokumentaciji je obrazec 9 Soglasje podizvajalcev
- izpolnjen in potrjen obrazec 10 Potrdilo o referenčnem delu ponudnika. V razpisni dokumentaciji je obrazec 10 Izjava o predložitvi kopije zavarovalne police za splošno odgovornost in o opravljenem tečaju iz varstva pri delu.

Predvidevamo, da je prišlo do tiskarske napake in sta ustrezni dokazili k točki 3.2.2. obrazec 12 in obrazec 13.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

prilagamo še ostale odgovore na prvi del vašega vprašanja:

Odgovor: Naročnik popravlja zahtevo glede nazivne moči: vsaj 10,5 kW.
Odgovor: Tovrstno zahtevo je naročnik že korigiral z objavo popravkov dne 23.9.2021.
Odgovor: Tukaj je prišlo do tipkarske napake. Naročnik popravlja zahtevo glede nivoja hrupa: do največ 45dB..


Lp

Zvkds