Dosje javnega naročila 006378/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija kopalnic in sanitarnih prostorov v zavodih za prestajanje kazni zapora
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 473.160,56 EUR

JN006378/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2021
JN006378/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2021
JN006378/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.11.2021
JN006378/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2021
JN006378/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2021
JN006378/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.03.2022
JN006378/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.03.2022
JN006378/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.04.2022
JN006378/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.04.2022
JN006378/2021-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.07.2022
JN006378/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006378/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Babič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005670
+386 13005620

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416037/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416037/espd/Narocnik_ESPD_(51).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6649
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija kopalnic in sanitarnih prostorov v zavodih za prestajanje kazni zapora
Referenčna številka dokumenta: JN-6649
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216113
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova kopalnic, sanitarnih prostorov in bolniške sobe v zavodih za prestajanje kazni zapora
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija kopalnic v ZPKZ Dob
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPKZ Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija kopalnic v ZPKZ Dob
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so določena v razpisni dokumentaciji
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija kopalnic v ZPKZ Koper
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska 3, 6000 Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija kopalnic v ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so določena v razpisni dokumentaciji
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija sanitarnih prostorov in bolniške sobe V ZPMZKZ Celje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPMZKZ Celje, Linhartova 3, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija sanitarnih prostorov in bolniške sobe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so določena v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.10.2021   11:00
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb preko https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2021