Dosje javnega naročila 006413/2021
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Meritve podvodnega hrupa v luškem akvatoriju
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.476,00 EUR

JN006413/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.09.2021
JN006413/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2021
JN006413/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 21.12.2021
JN006413/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006413/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 183-477353
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Katarina Hrovat
katarina.hrovat@luka-kp.si
+386 56656597

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6672
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Meritve podvodnega hrupa v luškem akvatoriju
Referenčna številka dokumenta: JN 176/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90740000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so meritve podvodnega hrupa v luškem akvatoriju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90740000
90742000
71313100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper (glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so meritve podvodnega hrupa v luškem akvatoriju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2021   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2021   12:45
Naročnik je na spletni strani objavil dopolnjeno verzijo razpisne dokumentacije, sprememba je označena z rumeno barvo.

Datum objave: 05.10.2021   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

želimo oddati ponudbo za omenjeni javni razpis, vendar imamo težave z ESPD obrazcem (xml oblika). Ko datoteko prenesemo in potem poskusimo uvozit na https://www.enarocanje.si/ESPD/, javlja napako pri nalaganju datoteke.
Prosimo vas, če lahko na bernardka.bozic@zvd.si pošljete verzijo, ki bo delovala.

Hvala vnaprej in lp,
Bernardka Božič
tajnica
Center za fizikalne meritve

E: bernardka.bozic@zvd.si | T: +386 1 585 51 73 | F: +386 1 585 51 01
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. | Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje, Slovenija
T: +386 1 585 51 00 | F: +386 1 585 51 01 | E: info@zvd.si | www.zvd.si


ODGOVOR
Spoštovani.

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji je potrebno ESPD izpolniti preko spletne povezave https://espd.eop.bg/espd-web/. Poglejte točko I. 3.1. na strani 10 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. razpisne dokumentacije.

V kolikor odpiranje ESPD ne bo mogoče nas o tem obvestite.