Dosje javnega naročila 006355/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za javno upravo«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006355/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006355/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6497
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za javno upravo«
Referenčna številka dokumenta: NMVGOI-16/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za javno upravo«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
»Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za javno upravo«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2021   13:00
Kraj: V sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2021   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali je možno pridobiti sheme oken ali načrte objektov.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Gre za naročilo, pri katerem je seznam lokacij stanovanj zgolj informativne narave. Konkretne lokacije in tudi konkretni artikli se določijo tako, da naročnik za vsako konkretno stanovanjsko enoto pri svojem nadzornem organu naroči konkretiziran popis del, ki jih mora potem izvajalec tudi izvršiti. Artikli se vzamejo iz popisa, ki je priloga razpisa (popis del).

Okvirna pričakovanja, za kakšna okna gre je vidno iz dokumenta »Merila za ureditev in obnovo stanovanj«, ki je tudi priloga razpisa. Ker konkretne mikro-lokacije izvedbe del še niso znane, tudi shem oken in načrtov objektov v tej fazi ni smiselno posredovati. Popis del je pripravljen tako, da dejanska naročila ne odstopajo od izmer, ki so vidne iz popisa del.

Pred izvedbo del na konkretni lokaciji izvajalec opravi ogled in izmere.
Datum objave: 27.09.2021   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za predmet javnega naročila »Okoljsko manj obremenjujoča sanacija ogrevalno hladilnega sistema GFU (Generalni finančni urad)« smo ugotovili, da med merili navajate ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki jo določate s formulo v kateri se vrednoti tudi certifikat »družini prijazno podjetje«.

Sporočamo vam, da je takšno postavljanje meril za izbiro najugodnejše ponudbe nepravilno in v neskladju z zahtevami Zakona o javnem naročanju zato, ker certifikat »družini prijazno podjetje« nima nobene zveze s predmetom ponudbe in tudi v nobenem primeru ne more vplivati na kakovost izvajalca predmeta javnega naročila.

8. člen ZJN-3 namreč določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

84. člen ZJN-3 pa še določa, da mora naročnik javno naročilo oddati na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe ter, da se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi, kot ga določa ta zakon, in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane s predmetom javnega naročila. Takšna merila lahko na primer vključujejo:

a) kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetske in funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti ter trgovanje in pogoje v zvezi z njim;

b) organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila;

c) poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave ali dokončanja del, postopek dobave ali izvedbe in trajanje dobav ali del.

V petem odstavku istega člena je še določeno, da morajo biti merila za oddajo javnega naročila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila. Šteje se, da so merila povezana s predmetom javnega naročila, če se nanašajo na gradnje, blago ali storitve, ki jih je treba zagotoviti v skladu z javnim naročilom, in sicer v katerem koli pogledu in na kateri koli stopnji njihove življenjske dobe, vključno z dejavniki, povezanimi s posebnim postopkom proizvodnje, zagotavljanja ali trženja teh gradenj, blaga ali storitev, ali s posebnim postopkom za drugo stopnjo njihove življenjske dobe, tudi če takšni dejavniki vsebinsko niso del njih.

Z zahtevanim certifikatom »družni prijazno podjetje«, ki ste ga ovrednotili na 5 % vrednosti znotraj ekonomsko najugodnejše ponudbe pa ste kršili oba zgoraj navedene člena ZJN-3 zato, ker navedeno merilo nima popolnoma nobene zveze s sanacija ogrevalno hladilnega sistema in tudi ne dokazuje, da bi podjetje z navedenim certifikatom lahko kakovostnejše ali strokovnejše izvede sanacijo ogrevalno hladilnega sistema.

Ker z vaše strani postavljeno merilo ni sorazmerno predmetu javnega naročila in z njim ni v ničemer povezano vas zato pozivamo, da spremenite razpisno dokumentacijo tako, da navedeno merilo črtate in v okviru ekonomsko najugodnejše ponudbe postavite kot edino merilo določite skupno ponudbeno ceno.
V nasprotnem primeru pa bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo. V pričakovanju vašega pozitivnega odgovora, ki bo tudi preprečil dodatne stroške in zaplete vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Vprašanje ni naslovljeno na pravo javno naročilo, oz. ni v zvezi s tem naročilom.


Datum objave: 28.09.2021   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za predmet javnega naročila »Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za javno upravo« smo ugotovili, da med merili navajate ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki jo določate s formulo v kateri se vrednoti tudi certifikat »družini prijazno podjetje«.

Sporočamo vam, da je takšno postavljanje meril za izbiro najugodnejše ponudbe nepravilno in v neskladju z zahtevami Zakona o javnem naročanju zato, ker certifikat »družini prijazno podjetje« nima nobene zveze s predmetom ponudbe in tudi v nobenem primeru ne more vplivati na kakovost izvajalca predmeta javnega naročila.

8. člen ZJN-3 namreč določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

84. člen ZJN-3 pa še določa, da mora naročnik javno naročilo oddati na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe ter, da se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi, kot ga določa ta zakon, in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane s predmetom javnega naročila. Takšna merila lahko na primer vključujejo:

a) kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetske in funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti ter trgovanje in pogoje v zvezi z njim;

b) organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila;

c) poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave ali dokončanja del, postopek dobave ali izvedbe in trajanje dobav ali del.

V petem odstavku istega člena je še določeno, da morajo biti merila za oddajo javnega naročila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila. Šteje se, da so merila povezana s predmetom javnega naročila, če se nanašajo na gradnje, blago ali storitve, ki jih je treba zagotoviti v skladu z javnim naročilom, in sicer v katerem koli pogledu in na kateri koli stopnji njihove življenjske dobe, vključno z dejavniki, povezanimi s posebnim postopkom proizvodnje, zagotavljanja ali trženja teh gradenj, blaga ali storitev, ali s posebnim postopkom za drugo stopnjo njihove življenjske dobe, tudi če takšni dejavniki vsebinsko niso del njih.

Z zahtevanim certifikatom »družni prijazno podjetje«, ki ste ga ovrednotili na 5 % vrednosti znotraj ekonomsko najugodnejše ponudbe pa ste kršili oba zgoraj navedene člena ZJN-3 zato, ker navedeno merilo nima popolnoma nobene zveze s sanacija ogrevalno hladilnega sistema in tudi ne dokazuje, da bi podjetje z navedenim certifikatom lahko kakovostnejše ali strokovnejše izvede sanacijo ogrevalno hladilnega sistema.

Ker z vaše strani postavljeno merilo ni sorazmerno predmetu javnega naročila in z njim ni v ničemer povezano vas zato pozivamo, da spremenite razpisno dokumentacijo tako, da navedeno merilo črtate in v okviru ekonomsko najugodnejše ponudbe postavite kot edino merilo določite skupno ponudbeno ceno.
V nasprotnem primeru pa bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo. V pričakovanju vašega pozitivnega odgovora, ki bo tudi preprečil dodatne stroške in zaplete vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR
Že novela ZJN-3A je dopolnila četrti odstavek 84. člena ZJN-3, iz katerega izhaja, da pri javnem naročanju posameznih storitev iz prvega odstavka 67.a člena tega zakona naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike. Pri predmetnem naročilu so vsebovane posamezne postavke tudi iz teh storitev, kot npr. storitve popravila in vzdrževanja električnih in strojnih inštalacij pri gradnjah (priloga NMVGOI-16_2021 Tehnične specifikacije, točka 4. Inštalacijska dela). Pri teh storitvah gre tako za delovno intenzivne dejavnosti, ki jih praviloma izvajajo izključno delavci izbranega ponudnika, s svojo fizično prisotnostjo v stavbah in stanovanjih naročnika, tako ni dvoma, da bo kakovost izvajane storitve neposredno povezana s počutjem teh delavcev, njihovim odnosom do dela, njihovo motiviranostjo in zavzetostjo za delo ob upoštevanju potreb naročnika.

Predmetno merilo (certifikat »družini prijazno podjetje«) meri okoliščino, ki se nanaša na kakovost delovnega okolja delavcev, ki bodo izvajali javno naročilo, kakovost delovnega okolja pa lahko vpliva na motiviranost in zavzetost delavcev, s čimer je vzpostavljena povezava s kakovostjo izvajanja konkretnih storitev pri predmetu naročila, ki jih bo izvajal izbrani ponudnik.

Na podlagi navedenega je merilo sorazmerno ter izkazuje povezanost merila in predmeta naročila.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja nespremenjena.
Datum objave: 29.09.2021   10:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V popisu ni določen tip stekla. Troslojno 4-18-4 (sestava 2x 4 pomeni dve stekli) ug 1,0 - NI MOGOČE IZDELATI!

ODGOVOR
V popisu del je napisan napačen podatek, tako da naj ponudniki upoštevajo pri sestavljanju ponudbe podatke iz priloge »Tehnične specifikacije«, kjer je na strani 16. pod postavko 3.4.3. B zapisano, da je potrebno dobaviti termopan stekla: 4/16/4;kW=1,1W/m2K(RW=32 dB).Datum objave: 29.09.2021   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali bodo pogajanja?
Prosimo vas za podatek o višini zagotovljenih sredstev naročnika?

Lep pozdrav

ODGOVOR
V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 bodo izvedena pogajanja samo, če naročnik ne bo prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik bo povabil na pogajanja samo ponudnike, katerih ponudbe v celoti izpolnjujejo vse druge zahteve naročnika iz navodil (3. točka Navodil gospodarskim subjektom).

Ocenjena vrednost naročila znaša 497.664,36 z DDV.Datum objave: 29.09.2021   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zahvaljujemo se za poslan odgovor vendar se z navedbo ne strinjamo. Sami niste nosilec certifikata »Družini prijazno podjetje«, zato ne razumemo zakaj je certifikat merilo za pridobitev dela na predmetnem razpisu. Razumemo, da certifikat predstavlja boniteto nekega podjetja in se strinjamo, da ga lahko podjetje ima ali pa nima, vendar pa nima nobenega vpliva na samo pridobitev del in izvedbo na vašem objektu. Pri certifikatu so določene omejitve, kar pomeni da podjetje z manjšim številom zaposlenih certifikata ne more pridobiti, čeprav število delavcev zadostuje za izvedbo del, bo pa prikrajšano pri izboru, ker ne bo pridobilo določenega števila točk pri izboru izvajalca.

V kolikor zahtevate in želite imeti kvalitetnega izvajalca, bi bilo bolj primerno, da se poslužujete javnih inštitucij, npr. AJPES, ki podaja bonitetno oceno nekega podjetja, in je edino merilo državnega vira.

Še enkrat prosimo, da ponovno preučite vaš odgovor in spremenite merilo pod točko 10 v razpisni dokumentaciji tako, da bo edino merilo cena. V kolikor želite imeti kvalitetnega izvajalca, pa predlagamo drugo merilo in sicer boniteto oceno SB3, podeljeno s strani AJPES-a, kar predstavlja renomiranega, zanesljivega, kvalitetnega, plačilno sposobnega izvajalca.


ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja nespremenjena. Certifikat ni izločitveni pogoj in še vedno lahko oddate ponudbo. Glej tudi odgovor z dne 28. 9. 2021 ob jvljen ob 15:03 uri.Datum objave: 29.09.2021   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
skladno z razmerami na trgu predlagamo, da se črta 2. odstavek 5. člena pogodbe, ki se glasi »Cene na enoto mere iz Priloge 1 te pogodbe so nespremenljive do konca veljavnosti te pogodbe.« in da se črta drugi odstavek 36. člena, ki se glasi »Pogodbene stranke za predmetno pogodbeno razmerje izrecno izključujejo veljavnost Posebnih gradbenih uzanc.«
Hvala

ODGOVOR
Kljub temu, da je na trgu zaznati trend višanja cen gradbenega materiala, naročnik pogodbenih določil vezanih na možnosti spremembe cen pri predmetnem razpisu ne namerava spremeniti. Pogodba namreč za vprašanja, ki z le to niso urejena, predvideva uporabo določil Obligacijskega zakonika. Le ta v 656. členu predvideva možnost spremembe pogodbene cene v primeru, ko pride do več kot 10% zvišanja posameznih pogodbenih artiklov. Na ta način je ponudnik v zadostni meri zaščiten pred morebitnim čezmernim prikrajšanjem v primeru spremenjenih okoliščin glede cen posameznega materiala na trgu.Datum objave: 30.09.2021   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za podaljšanje roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje za nekaj dni, ker imamo "težave" s pridobivanjem cen od dobaviteljev.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.