Dosje javnega naročila 006449/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Blago: NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA ZA ČIŠČENJE V TERMODEZINFETORJU TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU
ZJN-3: Odprti postopek

JN006449/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.09.2021
JN006449/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2021
JN006449/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN006449/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006449/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 184-478309
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Anica Hribar
info@sb-brezice.si
+386 74668106

Internetni naslovi
https://www.sb-brezice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416114/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6674
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, POTROŠNEGA MATERIALA ZA ČIŠČENJE V TERMODEZINFETORJU TER VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKEM OBDOBJU
Referenčna številka dokumenta: 410-10/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava endoskopske opreme, potrošnega materiala za čiščenje v termodezinfektorju ter pogarancijsko vzdrževanje
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 420.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ENDOSKOPSKA OPREMA S TEHNOLOGIJO UMETNE INTELIGENCE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ENDOSKOPSKA OPREMA S TEHNOLOGIJO UMETNE INTELIGENCE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ENDOSKOPSKA PERIFERNA OPREMA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ENDOSKOPSKA PERIFERNA OPREMA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ENDOSKOPSKI STATIV
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ENDOSKOPSKI STATIV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PREGLEDNA DIAGNOSTIČNA LED LUČ
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PREGLEDNA DIAGNOSTIČNA LED LUČ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: DOKUMENTACIJSKI SISTEM ZA ENDOSKOPIJE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOKUMENTACIJSKI SISTEM ZA ENDOSKOPIJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: OPREMA ZA SHRANJEVANJE ENDOSKOPOV
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OPREMA ZA SHRANJEVANJE ENDOSKOPOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 70.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2021   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

V razpisni dokumentaciji navajate zahtevo za pogarancijsko vzdrževanje »ALL INCLUSIVE« endoskopske opreme in sicer: rutinski, terapevtski videogastroskopi in rutinski videokolonoskopi oz. tekoče vzdrževanje vse ostale opreme iz sklopov 1,2,3,4,5 in 6, za celotno pogarancijsko obdobje petih let. Prosim vas da definirate, kaj za vas pomeni »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje in kaj tekoče vzdrževanje? Običajno ALL INCLUSIVE pomeni preventivno in kurativno vzdrževanje opreme, kjer sta strojelom (nepravilna, malomarna uporaba) in škoda nastala zaradi višje sile izvzeta, saj je zavarovanje kupljene opreme vedno na strani naročnika, poleg tega pa takih škodnih dogodkov ni mogoče predvideti.

Prav tako je običajno, da je strojelom izvzet v času garancije iz enakih razlogov, vendar tudi to niste navedli. Prosim za potrditev, da strojelomno škodo oz. škodo nastalo, zaradi višje sile, v času garancije krije naročnik.ODGOVOR

Drži, "ALL INCLUSIVE" vzdrževanje pomeni kompletno vzdrževanje opreme z zagotavljanjem vseh rezervnih delov za delovanje naprav. To pomeni, da naročnik v zvezi s tem nima nikakršnih stroškov, tudi, če preide do okvare katerega od vitalnih delov aparature. Seveda pa v to vrsto vzdrževanje niso vštete okvare, ki nastanejo zaradi strojeloma oz. nepravilne in malomarne uporabe in ravno tako tudi ne okvare, nastale ne zaradi višje sile (strele ipd.).

Seveda strojelom oz. drugo zunanje dejstvo, nastalo zaradi višje sile, ki vpliva na delovanje aparata, ne more biti predmet garancijskega zahtevka, kar pa je že tako splošno znano dejstvo, zaradi česar tega tudi nismo navajali v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 06.10.2021   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD je zahtevana podpisana referenca s strani naročnika. Ali moramo predložiti referecno samo za sistem za dokumentiranje? Ker v obrazcu reference se opis nanaša samo na sistem za dokumentiranje sledenja čiščenja, sušenja in uporabe endoskopov.

V kolikor želite reference za vse sklope prosimo utrezno dopolnite referenco s praznim poljem za vpis predmeta javnega naročila. Bolnišnice nam namreč nočejo potrditi reference, ker ne morejo nikamor vpisati podatka o vrsti kupljene opreme.ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.10.2021   13:51
Naročnik je dne 6. 10. 2021 v objavo posredoval popravek razpisne dokumentacije v zvezi z izvedbo javnega naročila z nazivom "Nabava endoskopske opreme, potrošnega materiala za čiščenje v termodezinfektorju ter vzdrževanje v pogarancijskem obdobju." V razpisni dokumentaciji je popravljena priloga 5 - Referenčno potrdilo. Vsa ostala razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.

Datum objave: 08.10.2021   07:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko predložimo referenco naročnika, ki smo jo prejeli za prvi razpis, JN004987/2021 in bo ta spoznana za ustrezno?

ODGOVOR

Lahko, v kolikor ustreza vsem zahtevam naročnika iz tega javnega naročila.


Datum objave: 08.10.2021   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki V. a. Endoskopski procesor zahtevate v alineji DETEKCIJA PATOLOŠKIH SPREMEMB, citiramo " naj ima procesor vgrajene tehnologije, ki naj omogočajo lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu patoloških sprememb".
A) Zahteva je zapisana zelo splošno, ne definira nobene resnične tehnologije, ali načina, kako, na kakšen način naj te tehnologije pripomorejo k izboljšani diagnostiki. Na tržišču je veliko proizvajalcev endoskopske opreme, vsak ima nekakšno tehnologijo, vendar pa je velika razlika med njimi. Nekatere delujejo na način, da tkivo osvetljujejo s specifičnimi valovnimi dolžinami, nekateri procesorji pa imajo zgolj algoritme, ki spreminjajo barvno paleto na zajeti endoskopski slike in tako povečujejo kontrast. Ker je velika razlika med tehnologijami, ki resnično pripomorejo k boljši detekciji in karakterizaciji patoloških sprememb s pomočjo osvetljevanja s specifičnimi valovnimi dolžinami, kot so na primer NBI, BLI, I-SCAN.. ali pa tehnologijami, ki zgolj obarvajo sluznico drugače v večjem kontrastu, ne gre vse trenutne tehnologije enačiti. Nenazadnje, diagnostično vrednost tehnologij, ki osvetljujejo s specifičnimi valovnimi dolžinami zelene in modre potrjujejo tudi nove smernice, mednarodno uveljavljene klasifikacijske sheme polipov, kot so NICE, JNET,... za primerjavo, ostale tehnologije pač ne.
Naročnika pozivamo k vnovičnem premisleku in dopolni navedeno zahtevo in tako pridobi boljšo endoskopsko opremo, predvsem z vidika izboljšane in lažje diagnostike in karakterizacije patoloških sprememb npr na način "naj ima procesor vgrajene tehnologije, ki omogočajo optično kromoendoskpijo in z osvetljevanjem s specifičnimi valovnimi dolžinami omogočajo lažjo in enostavnejšo diagnostiko v smislu patoloških sprememb, kot so npr NBI, BLI.
B) Vezano na prvo vprašanje, naj naročnik spremeni tudi zahteve v točki V.b. Endoskopski izvor svetlobe LED , saj v prvi alineji zahteva zgolj 3 LED sijalke, za bolj natančno diagnostiko , torej detekcijo in karakterizacijo s tehnologijami NBI, BLI, i-SCAN pa so veliko bolj primerni viri z 4 LED sijalkami, saj se poleg barv rdeča, modra in zelena , tkivo osvetljuje tudi z modrovijolično LED. Naročnika pozivamo naj spremeni zahtevo iz prve alineje in in zahteva vsaj 4 LED sijalke.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik umika tehnično zahtevo iz točke V. Sklopa 1, ki se nanaša na detekcijo patoloških sprememb.Datum objave: 08.10.2021   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V sklopu 1. navajate zahtevo, da moramo potencialni ponudniki ponujati najsodobnejšo opremo, ki jo trenutno oglašujemo na tržišču. Navedeni sta seriji endoskopov Olympus 1100 ter Fujifilm Eluxeo 760.
Ker v svoji zahtevi niste navedli najsodobnejše opreme proizvajalca Olympus, to je serija endoskopov 1500, ki je na trgu že na voljo, vas prosimo, da svojo zahtevo spremenite, da bomo vsi ponudniki lahko enakovredni ter tudi vi kot naročnik prejeli najsodobnejšo opremo. Sprašujemo vas ali želite, da potencialni ponudniki ponujamo nasodobnejše serije endoskopov, kot so Olympus serija 1500 ter Fujifilm serija Eluxeo 760?ODGOVOR

Lahko ponudite, v kolikor oprema, ki jo ponujate, izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 08.10.2021   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali lahko oddamo ponudbo za posamičen sklop?
2. Ali naročnik zahteva referenco za vse sklope?

ODGOVOR


1. Lahko.
2. Za vsak sklop, za katerega ponudnik odda ponudbo.

Datum objave: 08.10.2021   10:44
VPRAŠANJE
V točki VII. zahtevate dezinfektor, katerega temperatura vode (zapisano je bode) naj bo med delovanjem max 45st. C (+/- 5%). Ker je zahteva dvoumna, vas prosimo za razjasnitev in sicer: temperatura vode oz. dezinf. sredstva naj med delovanjem ne presega več kot 45st.C (dovoljeno odstopanje + 5%)? kolikor je najnižja temperatura med delovanjem, verjamemo da ni sporno. Oz predlagamo, da zahtevo umaknete.

ODGOVOR

Temperatura delovanja je lahko največ 45°C.

Datum objave: 12.10.2021   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Postavljamo vprašanje za Sklop 6 Sistem prehodnih omar za sušenje in shranjevanje endoskopov

Naročnik je podal natančen opis omar za sušenje, prehodni tip, katero v kombinacij s preostalo opremo iz drugih sklopov lahko ponudi zgolj preferiran ponudnik. Ponuditi vam želimo omaro za sušenje in hrambo vodilnega proizvajalca v Evropi, ki v marsičem prekaša napisane zahteve ter omare preferiranega ponudnika, predvsem pa je zelo dobro prilagojena preostali opremi iz drugih sklopov, endoskopi, dokumentacijski sistem in sledljivost, za katere želimo oddati ponudbo.
V kolikor nam ne odgovorite pritrdilno ne bomo mogli oddati ponudbe, bolnišnica pa ne bo imela možnost pridobiti primerljive ponudbe
in s tem doseči znižanje vrednosti tega JN v dobrobit ustanove.

Omara ki vam jo želimo ponuditi zadosti vsem vašim zahtevam, le da ni prehodni tip, t.i. pass through model. Omara je izredno tiha, majhnega tlorisa in če se jo postavi v endoskopirnice, npr. na čisto stran, bistveno ne vpliva na zmanjšanje prostora, je tudi ožja od dimenzije standardne omare. Mesto kjer ste prvotno predvideli prehodni tip omare, pa naj služi za predajna vrata ali lino Naročnik lahko tako enakovredno zagotovi krožni tok poti endoskopa.
Navedeno rešitev lahko naročnik vidi v večih ustanovah v Sloveniji. Naročnika pozivamo k spremembi 5. alineje v tehničnih opisih, tako da dopušča oddajo ponudbe ponudnikom ki ponujajo prehodni tip omar, kot tudi ponudnikom, ki ponujajo klasične, neprehodne omare, z dvojnimi vrati.

lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil zahtev iz povabila k oddaji ponudbe.
Datum objave: 12.10.2021   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Radi bi kandidirali na tem JN in oddali ponudbo za več sklopov, saj oprema, ki jo ponujamo zadosti vašim zahtevam. Ponudili bi tudi dokumentacijski sistem, ki je prilagojen endoskopski opremi, ki jo želimo ponuditi v preostalih sklopih. V kolikor nam ne odgovorite pritrdilno ne bomo mogli oddati ponudbe, bolnišnica pa ne bo imela možnost pridobiti primerljive ponudbe in s tem doseči znižanje vrednosti tega JN v dobrobit ustanove.
Postavljamo vprašanje za sklop 5, Dokumentacijski sistem;
I. V segmentu Osnovne funkcionalnosti zahtevate v 8 alineji strukturirane izvide za Gastroskopijo, kolonoskopijo, ERCP. Po naših informacijah se ERCP v vaši ustanovi ne izvaja in se tudi ne bo, zatorej je zahteva sporna. Naročnik ne more zahtevati nekaj kar ne izvaja, in tudi v bližnji prihodnosti ne bo. Prosimo za črtanje zahteve po strukturiranem izvidu za ERCP.
II. V segmentu Osnovne funkcionalnosti zahtevate v 16 alineji oddaljen dostop do arhiva slik, oddaljeno pisanje ali diktiranje izvidov. Za natančno izdelavo ustrezne ponudbe pozivamo naročnika, naj jasno opredeli mesta kjer želi oddaljen dostop do arhiva slik ter oddaljeno pisanje.
III. v razdelku Integracija z BIS, zahtevate citiramo "preklic naročila preiskave v BIS", Zahteva je diskriminatorna saj ji lahko zadosti le en ponudnik. Prosimo za umik sporne zahteve.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
I. Črta se zahteva po strukturiranem izvidu za ERCP
II. Naročnik umika navedeno zahtevo.
III. Naročnik umika predmetno zahtevo, je pa opcija preklica naročila preiskave v BIS zaželena.


Datum objave: 12.10.2021   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Želeli bi oddati ponudbo na tem JN, vendar nam zaradi izključujočih tehničnih zahtev to ne bo uspelo v kolikor na naša vprašanja ne odgovorite pritrdilno. Smo podjetje in zastopamo enega največjih proizvajalcev endoskopske opreme na svetu. Postavljamo vprašanje za Sklop 1, točka VII. Stroj za dezinfekcijo endoskopov.
Naročnik je podal opis termodezinfektorja, za katerega lahko odda ponudbo le en ponudnik. V 6 alineji zahtevate naj ima sistem za testiranje prehodnosti kanalov, za vsak kanal posebej ter možnost vpogleda pretočnosti za vsak kanal endoskopa. Obstaja več načinov kako se meri pretočnost kanalov s primerljivim rezultatom, predvsem je pomembno zelo majhno tolerančno območje, da je sistem natančen. Ali lahko ponudimo termodezinfektor, ki vsem zahtevam zadosti, le merjenje pretočnosti in prikaz ima izvedeno drugače, torej pretočnost skozi kanale meri v celoti, ter posledično omogoča tudi drugačen prikaz od zahtevanega, ne za vsak kanal posebej.
Vnaprej se vam lepo zahvaljujemo


ODGOVOR

Lahko ponudite.


Datum objave: 12.10.2021   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Postavljamo vprašanje za Sklop 1, točka VII. Stroj za dezinfekcijo endoskopov.
Naročnik je podal opis termodezinfektorja, za katerega lahko odda ponudbo le en ponudnik.
Celoten razpis je poln neskladij in nasprotij in jasno kaže na preferiranje določenega
ponudnika. Npr.. zahteva po dezinfekciji endoskopskih priključkov za shranjevanje
endoskopov v sušilnih omarah je popolnoma nesmiselna, saj je opredeljena omara v lastnem sklopu in naročnik
ne more prejudicirati odločitve, predvsem pa tej zahtevi zadosti samo en ponudnik. Naročnik ne ve kateri ponudnik bo izbran in tudi tehnologije
proizvajalcev se razlikujejo.
Naročnika pozivamo k črtanju te zahteve in vseh navezujočih zahtev po dezinfekciji
priključkov od sušilnih omar v termodezinfektorju, prav tako ni nobene potrebe po dodatnem
termodezinfektorju za pranje tovrstnih priključkov, saj to ni nobena dodatna prednost. Priključki so namenjeni sušenju kanalov endoskopa, skozi njihovo notranjost se prepihava komprimiran zrak medicinske kvalitete, torej je čist in suh. Zunanjost teh priključkov pa se seveda lahko dezinficira s primernimi sredstvi.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik umika predmetno zahtevo.


Datum objave: 12.10.2021   14:33
VPRAŠANJE
Postavljamo vprašanje za Sklop 1, točka VI. Endoskopski monitor
Spoštovani, ponudbo želimo oddati za več sklopov ter naročniku zagotoviti najboljšo možno
tehnologijo, ki danes obstaja. Dejstvo je, da proizvajalci endoskopskih procesorjev navadno
le tem optimizirajo nastavitve na določen monitor z namenom zagotovitve najboljše možne
slike. In obratno, v kolikor proizvajalci ponujajo tudi monitor, le tega ravno tako optimizirajo za
delovanje z določenim tipom procesorja. Visoka svetilnost panela ni najbolj pomembna lastnost za
reprodukcijo kvalitetne HD slike.
Naročnika pozivamo naj dovoli da ponudniki, v kolikor ponujamo tudi endoskopski procesor,
ponudimo zanje najbolj primeren monitor, po priporočilih proizvajalca.
Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo 27' HD monitor, ki zagotovi zahtevano ločljivost, je
namenjen v medicinsko uporabo, ima svetilnost 300 cd/m2 in ima več vhodov in izhodov?
hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Lahko ponudite.


Datum objave: 12.10.2021   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vprašanje za sklop 2, točka III. Endoskopski CO2 Insuflator: v razdelku, kaj naj komplet vsebuje zahtevate citiramo; " grelec plina (1 kom)". Zahteva je
diskriminatorna za vse ponudnike razen za preferiranega. Sprašujemo ali lahko ponudimo CO2 insuflator brez te funkcije, ki ima možnost stopenjske nastavitve moči v kombinaciji s ponujenim endoskopskim procesorjem?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Lahko ponudite brez te funkcije, ki pa je sicer zaželena.

Datum objave: 12.10.2021   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentacije, v sklopu 1 - Endoskopska oprema, v točki V. Endoskopski
videoprocesor in izvor zahtevate v točki POVEZLJIVOST, zahtevate; "procesor naj zagotavlja
direktni DICOM izhod. Zagotovljena naj bo tudi možnost povezave videoprocesorja z
dokumentacijskim sistemom za dokumentiranje endoskopskih posegov ter prenos liste
pacientov (work list) na endoskopski monitor".
Ker je celotna zahteva izredno sporno zapisana, saj jasno nakazuje favoriziranje potencialnih
ponudnikov, kar poziva k vložitvi revizijskega postopka

A) Naročnika pozivamo naj celotno točko POVEZLJIVOST briše ALI preoblikuje na način, da naj
ponujeni videoprocesor zagotavlja povezljivost na dokumentacijski sistem iz sklopa št. 5, na
direktni ali indirektni način preko vmesnikov.
B)Enako naj velja tudi za prenos work liste na monitor. Opisan način je zgolj eden od možnih, npr preko direktne DICOM. Za uspešno dokumentacijo in navezavo specifičnega pacienta ter zajem slik, zadosti že da se zgolj zadnji(trenutni) pacient prenese iz dokumentacijskega sistema na endoskopski monitor, kar je dovolj da se poveže zajete slike s dotičnim pacientom na preiskavi. Prosimo, da se zahteva po prenosu work liste preoblikuje tako da naj bo omogočen prenos vsaj trenutnega pacienta, na endoskopski procesor, kateremu se bo izvajala endoskopska preiskava.
hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
A) Naročnik ne bo umaknil oz. spreminjal predmetne zahteve.
B) Naročnik ne bo umaknil oz. spreminjal zahteve.Datum objave: 12.10.2021   14:39
VPRAŠANJE

Spoštovani naročnik,
Želeli bi oddati ponudbo na tem JN, vendar nam zaradi izključujočih tehničnih zahtev to ne
bo uspelo v kolikor na naša vprašanja ne odgovorite pritrdilno. Smo podjetje in zastopamo
enega največjih proizvajalcev endoskopske opreme na svetu. Postavljamo vprašanje za
Sklop 1, točka III. Videokolonoskop, rutinski, 3 kom.
Naročnik z enim opisom želi 3 različne kolonoskope; standardni, pediatrični in daljši kolonoskop, kateri pa se vseeno bistveno razlikujejo med seboj. Naročnika sprašujemo;
A) Ali lahko ponudimo v prvi točki kolonoskop, standardne dolžine ki vsem zahtevam
zadostuje, odstopa le v dimenzijah in sicer premer distalnega dela tubusa meri 13,2 mm ter premer uvajalnega tubusa meri 12.8mm?
B) Ali lahko ponudimo v drugi točki pediatrični kolonoskop , standardne dolžine ki vsem
zahtevam zadostuje, odstopa le v dimenzijah in sicer premer delovnega kanala meri 3,2mm?
C) Ali lahko ponudimo v tretji točki kolonoskop, podaljšane dolžine ki vsem zahtevam
zadostuje, odstopa le v dimenzijah in sicer premer distalnega dela tubusa meri 13,2 mm , premer uvajalnega tubusa meri 12.8mm ter
dolžine 1680mm, namreč dimenzije se od proizvajalca do proizvajalca malenkostno
razlikujejo?
Vnaprej se vam lepo zahvaljujemo


ODGOVOR

A) Lahko ponudite
B) Lahko ponudite
C) Lahko ponuditeDatum objave: 12.10.2021   14:40
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pod točko III. zahtevate med drugim tudi pediatrični kolonoskop. Zanima nas sledeče - v
osnovi ima pediatrični kolonoskop premer del. kanala 3,2mm, ne glede, kdo je proizvajalec
endoskopa (Fujifilm, Olympus, Pentax). Ali lahko ponudimo pediatrični kolonoskop s
premerom del. kanala 3,2mm? Endoskop izpolnjuje vse ostale tehnične zahteve.


ODGOVOR

Lahko ponudite.


Datum objave: 12.10.2021   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 6 - shranjevanje endoskopov, nas zanima ali lahko ponudimo tehnično ustrezno napravo ampak z všino 209,3 cm in širino 110 cm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Lahko ponudite napravo predlagane višine 209,3 cm, v širino pa naprava zaradi že pripravljenih inštalacij in odprtine ne sme presegati 98 cm.


Datum objave: 14.10.2021   13:18
V zvezi z vprašanjem, podanim dne 7. 10. 2021 preko portala JN in se je glasilo:

"V razpisni dokumentacije, v sklopu 1 - Endoskopska oprema, v točki V. Endoskopski videoprocesor in izvor zahtevate v točki POVEZLJIVOST, zahtevate; "procesor naj zagotavlja
direktni DICOM izhod. Zagotovljena naj bo tudi možnost povezave videoprocesorja z dokumentacijskim sistemom za dokumentiranje endoskopskih posegov ter prenos liste pacientov (work list) na endoskopski monitor".
Ker je celotna zahteva izredno sporno zapisana, saj jasno nakazuje favoriziranje potencialnih ponudnikov, kar poziva k vložitvi revizijskega postopka

A) Naročnika pozivamo naj celotno točko POVEZLJIVOST briše ALI preoblikuje na način, da naj ponujeni videoprocesor zagotavlja povezljivost na dokumentacijski sistem iz sklopa št. 5, na
direktni ali indirektni način preko vmesnikov. "

je naročnik dne 12. 10. 2021 že podal odgovor, h kateremu pa podaja še naslednje dodatno pojasnilo:

Naročnik dopušča, da ponudnik ponudi endoskopski video procesor in izvor, ki zagotavlja povezljivost na dokumentacijski sistem iz sklopa št. 5 tudi na indirektni način (vmesnik), s tem, da mora vmesnik zagotavljati enako funkcionalnost kot direktni DICOM izhod.

Datum objave: 15.10.2021   08:34
Pojasnila naročnik vezano na razpisno dokumentacijo

Priloga 1 - Rekapitulacija predračuna:
- Postavka I.: Sklop 1: Endoskopska oprema s tehnologijo umetne inteligence:
Pravilna količina je 1 komplet. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva 1 komplet in ne 2 kompleta, kot je navedeno v obrazcu rekapitulacija predračuna - Priloga 1.

- Postavka IX.: Potrošni material za čiščenje endoskopske opreme v termodezinfektorju.
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva, da naročnik opravi cca. 2000 ciklov letno.Datum objave: 15.10.2021   09:13
Pojasnila naročnika vezano na razpisno dokumentacijo

Priloga 2a Specifikacija ponudbenega predračuna sklop1

- postavka: Endoskopski videoprocesor
Pravilna količina, ki jo naročnik zahteva sta 2 kompleta. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva 2 kompleta in ne 1 komplet, kot je navedeno v obrazcu.

- Postavka: Endoskopski izvor svetlobe LED:
Pravilna količina ki jo naročnik zahteva sta 2 kompleta. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva 2 kompleta in ne 1 komplet, kot je navedeno v obrazcu.

Priloga 3: Tehnične zahteve

Sklop 1 Endoskopska oprema s tehnologijo umetne inteligence:
- postavka V.: Endoskopski videoprocesor in izvor svetlobe (1kpl). Pravilna količina je 2 kompleta.
a) Endoskopski videoprocesor (1kpl). Pravilna količina je 2 kompleta
b) Endoskopski izvor svetlobe LED (1kpl). Pravilna količina je 2 kompleta.