Dosje javnega naročila 006511/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža reševalne opreme za izobraževanje in usposabljanje študentov FPP in dijakov GEPŠ za reševanje na morju
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.079.968,40 EUR

JN006511/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.09.2021
JN006511/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2021
JN006511/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2021
JN006511/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.02.2022
JN006511/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2022
JN006511/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.11.2022
JN006511/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006511/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 186-481639
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Sonja Parkelj
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418578

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6685
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža reševalne opreme za izobraževanje in usposabljanje študentov FPP in dijakov GEPŠ za reševanje na morju
Referenčna številka dokumenta: 401-19/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža reševalne opreme za izobraževanje in usposabljanje študentov in dijakov za reševanje na morju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža reševalne opreme za izobraževanje in usposabljanje študentov in dijakov za reševanje na morju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2021   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.10.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2021   13:02
VPRAŠANJE
Dear,
We are representative from a manufacturer of public tender equipment and would like to make an offer.
In order to check all the details and coordinate them with requested technical specification we need more time to ask important questions and have option to prepare or ask questions again if necessary. Because technical specification is written more or less on one manufacturer we need extra time to solve some details.
We are asking you to extend date for questions for 10 working days and date for submisson of a bid for 10 working days.
Thank you in advance.
Best regards!

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za postavljanje vprašanj in roka za prejem oziroma odpiranje ponudb za 7 dni. Sprememba bo na Portalu javnih naročil vidna po objavi obrazca EU-14 na TED.

Datum objave: 12.10.2021   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije so zelo specifične in v nekaterih točkah ne omogočajo odstopanj, kar pomeni, da lahko ustreza oprema samo enega proizvajalca. V tako tehnično zahtevnem segmentu javnega naročila pričakujemo, da z minimalnimi odstopanji omogočite možnost ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo ustrezne opreme ter s tem omogočite večjo konkurenčnost in posledično bolj racionalen nakup, kar je eno temeljnih načel ZJN-3.
V dobri nameri k razumevanju vam v nadaljevanju pošiljamo prošnjo za spremembo določenih zahtev, ki v ničemer ne bodo vplivale na predmet naročila po vsebinski in namenski plati. Sama uporabnost se ne bo spremenila in bo v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Zahteva:
3.1.2 Gravitacijska soha (Davit): Samostoječa nosilna konstrukcija :SWL 60 kN
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo gravitacijsko soho, ki ima SWL 59 kN in je povsem usklajena s plovilom iz točke 3.1.1.v vseh ostalih tehničnih parametrih pa ustreza in kot taka omogoča delovanje naprave v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije ter skladno z veljavno zakonodajo?

Zahteva:
3.2.2 Nagibna gravitacijska soha: (Gravity pivot davit) SWL: 60 kN
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo nagibno gravitacijsko soho, ki ima SWL 55 kN in je povsem usklajena s plovilom iz točke 3.2.1. v vseh ostalih tehničnih parametrih pa ustreza in kot taka omogoča delovanje naprave v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije ter skladno z veljavno zakonodajo?

Zahteva:
3.3.1 Hitro reševalno plovilo: dolžina: do 6,5m
Vprašanje:
Ali je plovilo, ki ima dolžino 6,5 m skupaj s cevno zaščito pa meri 6,7 m ustrezno, s tem da funkcionalno z ničemer ne ovira same uporabe na sohi?

Zahteva:
Pogon: motor vgradni diesel moči od 120 do 210 KM z water jet
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo motor vgradni diesel z water jet, ki ima maksimalno moč 212 KM in s tem minimalno odstopa od zahtev (manj kot 1%), omogoča pa tudi elektronsko nastavitev moči na zahtevano v primeru, da je to potrebno?

Zahteva:
3.3.2 Dvigalo: Tip: samostoječe popolnoma zaprto hidravlično dvigalo z ležiščem za čoln (Totaly enclosed davit with independent hydaulic system) SWL: do 35 kN
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo samostoječe *popolnoma zaprto hidravlično dvigalo z ležiščem za čoln, ki ima SWL 37,5 kN, torej še minimalno večjo nosilnost?

Zahteva:
Potrebna površina pomola (Deck space required): max. 4 m²
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo opremo, ki potrebuje površino pomola v izmeri 4,5 m2? Pri pregledu celotne posredovane dokumentacije (skice, načrti, izračuni) smo ugotovili, da to odstopanje (večja je samo širina - minimalno) ne vpliva na uporabnost in funkcionalnost opreme ter manipulacijo na pomolu. Zadevo smo preverili tudi z umestitvijo opreme v prostor (skica).
ODGOVOR

Zahteva:
3.1.2 Gravitacijska soha (Davit): Samostoječa nosilna konstrukcija :SWL 60 kN
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo gravitacijsko soho, ki ima SWL 59 kN in je povsem usklajena s plovilom iz točke 3.1.1.v vseh ostalih tehničnih parametrih pa ustreza in kot taka omogoča delovanje naprave v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije ter skladno z veljavno zakonodajo?

ODG: Da.

Zahteva:
3.2.2 Nagibna gravitacijska soha: (Gravity pivot davit) SWL: 60 kN
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo nagibno gravitacijsko soho, ki ima SWL 55 kN in je povsem usklajena s plovilom iz točke 3.2.1. v vseh ostalih tehničnih parametrih pa ustreza in kot taka omogoča delovanje naprave v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije ter skladno z veljavno zakonodajo?

ODG: Da.

Zahteva:
3.3.1 Hitro reševalno plovilo: dolžina: do 6,5m
Vprašanje:
Ali je plovilo, ki ima dolžino 6,5 m skupaj s cevno zaščito pa meri 6,7 m ustrezno, s tem da funkcionalno z ničemer ne ovira same uporabe na sohi?

ODG: Ne.

Zahteva:
Pogon: motor vgradni diesel moči od 120 do 210 KM z water jet
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo motor vgradni diesel z water jet, ki ima maksimalno moč 212 KM in s tem minimalno odstopa od zahtev (manj kot 1%), omogoča pa tudi elektronsko nastavitev moči na zahtevano v primeru, da je to potrebno?

ODG: Ne.

Zahteva:
3.3.2 Dvigalo: Tip: samostoječe popolnoma zaprto hidravlično dvigalo z ležiščem za čoln (Totaly enclosed davit with independent hydaulic system) SWL: do 35 kN
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo samostoječe *popolnoma zaprto hidravlično dvigalo z ležiščem za čoln, ki ima SWL 37,5 kN, torej še minimalno večjo nosilnost?

ODG: Ne.

Zahteva:
Potrebna površina pomola (Deck space required): max. 4 m²
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo opremo, ki potrebuje površino pomola v izmeri 4,5 m2? Pri pregledu celotne posredovane dokumentacije (skice, načrti, izračuni) smo ugotovili, da to odstopanje (večja je samo širina - minimalno) ne vpliva na uporabnost in funkcionalnost opreme ter manipulacijo na pomolu. Zadevo smo preverili tudi z umestitvijo opreme v prostor (skica).

ODG: Da.Datum objave: 14.10.2021   15:49
VPRAŠANJE
Dear,
we overlook the details for Free-fall lifeboat with launching appliances and notice that Free-fall lifeboat has capacity from 16 to 18 persons. Normally capacity is from 15 persons. Please change requirements for capacity from 15 to 18 persons.
Thank you in advance.
Best regards!ODGOVOR

Naročnik se strinja s predlagano spremembo. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 3.1.1 Prostopadajoč rešilni čoln: »št. oseb 15 do 18«.
The contracting authority agrees. 3.1.1 Free-fall lifeboat: »No. of people 1518.«Datum objave: 14.10.2021   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pregledu arhiva razpisnih dokumentacij in dodatnih vprašanj in odgovorov je razvidno, da ste v enem od predhodnih javnih naročil za tovrstno opremo dovolili za 3.3.1. hitro reševalno plovilo dolžino, ki odstopa od dimenzije 6,5m.
Skladno z že znano prakso po dopuščanju daljšega plovila, vas prosimo, da omogočite ponudbo čolna, ki v dolžino meri 6,7 m, saj daljši čoln v nobeni točki ne onemogoča uporabe samega čolna glede na pregledano celotno dokumentacijo tega javnega naročila.

ODGOVOR

Ponudnik lahko ponudi hitro reševalno plovilo (točka 3.3.1) v dolžini do 6,7 m.


Datum objave: 14.10.2021   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na odgovor za 3.3.1. Hitro reševalno plovila ste na prošnjo dopustnosti za maksimalno moč 212 KM odgovorili negativno. V izogib nesporazumu vam ponovno pošiljamo zapis, da lahko ponudimo motor, ki ima omogočeno elektronsko limitirano zmanjšanje maksimalne moči na 210 KM in s tem ne presega zahtevane moči. Prosim za potrditev možnosti ponudbe takega motorja.
Vezano na odgovor za 3.3.2. Dvigalo, da ne dopuščate dvigala, ki ima večjo nosilnost od zahtevane nas zanima zakaj ne sprejmete dvigala, ki je boljše (večja nosilnost pomeni boljša konstrukcija in ostalo) v delu varne delovne nosilnosti?
Skladno z zgornjima zapisom vas prosimo, da omogočite in potrdite omenjeni zahtevi.ODGOVOR
Moč motorja je omejena med spodnjo in zgornjo vrednost glede na potrebe naročnika. V kolikor lahko proizvajalec/ponudnik moč omeji znotraj zahtevanega območja, bo to štelo za deklarirano moč motorja.
Nosilnost dvigala je omejena navzgor, saj je nosilnost vezana na velikost čolna v zahtevanem območju dolžine in posledično mase. Želja naročnika ni dobava večjega čolna in dvigala, kot je predvideno v razpisu. (Naročnik meni, da manjše odstopanje sicer ne bo bistveno vplivalo na funkcionalnost opreme, vendar bi naročnik ustreznost ponujene opreme lahko ocenil, če bi poznal podatke o celotnem ponujenem sklopu FRB.)

Datum objave: 18.10.2021   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za pozicijo 3.3.2. Dvigalo ponujamo dvigalo proizvajalca, kateri je najmanjši model dvigala, ki ga uporabljajo za dviganje in spuščanje plovil, ter tudi plovil manjših dimenzij.
S ponudbo omenjenega dvigala, ki ima SWL 37,5 kN se za celotni sklop FRB ponudba v smislu ustreznosti tehničnih zahtev ne spremeni, zato vas prosimo za potrditev možnosti ponudbe dvigala, ki ima SWL 37,5kN.


ODGOVOR

Naročnik ohranja karakteristike opreme v območju, določenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.