Dosje javnega naročila 006368/2021
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za IP telefonijo, telefonski odzivnik, kontaktne centre in glasovno odzivne storitve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 259.850,04 EUR

JN006368/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2021
JN006368/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.10.2021
JN006368/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.11.2021
JN006368/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2021
JN006368/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006368/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katja Zakrajšek
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745152

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416170/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_S_PRILOGAMI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6697
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za IP telefonijo, telefonski odzivnik, kontaktne centre in glasovno odzivne storitve
Referenčna številka dokumenta: 430-19/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmetno javno naročilo vključuje:
1. Nadgradnjo sistema za IP telefonijo, telefonski odzivnik, kontaktne centre in glasovno odzivne storitve,
2. Vzdrževanje sistema za IP telefonijo, telefonski odzivnik, kontaktne centre in glasovno odzivne storitve,
3. Dodatne storitve.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ponudnik bo storitve izvajal v svojih prostorih preko oddaljenega dostopa do naročnikovega sistema, po potrebi in dogovoru pa tudi na sedežu naročnika: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja in vzdrževanje sistema za IP telefonijo, telefonski odzivnik, kontaktne centre in glasovno odzivne storitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v osnutku pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2021   12:01
Kraj: Elektronsko preko sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.09.2021   08:12
1. pojasnilo razpisne dokumentacije

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-19/2021 za
nadgradnjo in vzdrževanje sistema za IP telefonijo, telefonski odzivnik, kontaktne centre
in glasovno odzivne storitve, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave
JN006368/2021-W01 dne 17. 9. 2021, daje pojasnilo razpisne dokumentacije, kot je
razvidno v nadaljevanju:

Vprašanje 1:
Datum prejema: 20. 9. 2021 ob 15:39 uri preko Portala JN
Ali je naročnik razmišljal v smeri, da bi lahko ponudili kompletno novo platformo in če bi
bili s tem cenejši od omenjenih nadgradenj ali bi bilo to za naročnika sprejemljivo?
Smatramo, da gre za izjemno pomemben sistem (ZPIZ), ki mora odražati sodobne trende
v razvoju IP komunikacij. Vsekakor smo pripravljeni ponuditi sodobno, zmogljivo okolje
po konkurenčnih cenah, za katere smatramo, da so primerljive ali celo nižje od stalnih
"nadgradenj zastarelih sistemov".

Odgovor:
Pretežni del naročila se nanaša na vzdrževanje sistema za IP telefonijo, telefonski
odzivnik, kontaktne centre in glasovno odzivne storitve, zato naročnik v okviru naročila ni
predvidel možnosti prehoda na v celoti nov sistem. Prav tako v naročilu opredeljene
nadgradnje sistema ne predstavljajo znatnega dela v primerjavi s funkcionalnostmi, ki jih
sistem omogoča in naročnik že uporablja. Iz točke '2.2.1 Opis informacijskega okolja
naročnika' je poleg funkcionalnosti razviden tudi obseg integracij obstoječega sistema z
zalednimi sistemi naročnika. Funkcionalnosti so integrirane v naročnikove poslovne
procese. Zamenjava celotnega sistema bi tako poleg dodatnega vložka ponudnika za
vpeljavo in integracijo sistema, ki v vprašanju ni omenjen, pomenila tudi dodaten velik
vložek naročnika pri sodelovanju ob razvoju funkcionalnosti in integracij specifičnih za
naročnika ter njihovem testiranju in uvedbi v produkcijsko delovanje. Zato naročnik
zamenjave celotnega obstoječega sistema, s katerim pokriva svoje poslovne potrebe in
sledi razvoju in potrebam na tem področju, ni opredelil kot smotrno opcijo.

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo
ponudniku upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.