Dosje javnega naročila 006372/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-183/21; Sanacija vozišča G2-111/373 Ruda-Valeta, od km 1,195 do km 2,297 in G2-111/773 Ruda - Valeta od km 0,440 do km 2,324
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.777.219,60 EUR

JN006372/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2021
JN006372/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.12.2021
JN006372/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.01.2022
JN006372/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2022
JN006372/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006372/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000892/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6709
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-183/21; Sanacija vozišča G2-111/373 Ruda-Valeta, od km 1,195 do km 2,297 in G2-111/773 Ruda - Valeta od km 0,440 do km 2,324
Referenčna številka dokumenta: 43001-251/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija vozišča G2-111/373 Ruda-Valeta, od km 1,195 do km 2,297 in G2-111/773 Ruda - Valeta od km 0,440 do km 2,324
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija vozišča G2-111/373 Ruda-Valeta, od km 1,195 do km 2,297 in G2-111/773 Ruda - Valeta od km 0,440 do km 2,324
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2021   12:49
VPRAŠANJE
Na spletnem naslovu http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000892/narocilo.html ne moremo odpreti nobene datoteke (pri odpiranju javi da gre za nepodprte datoteke). Prosimo vas, da preverite ustreznost naloženih datotek.

ODGOVOR
Naročnik je odpravil tehnične težave.Datum objave: 20.09.2021   12:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na ponujeni povezavi ni mogoče prevzeti dokumentacije in ostalih dokumentov. Lepo prosimo za nemoten dostop.

ODGOVOR
Naročnik je odpravil tehnične težave.Datum objave: 29.09.2021   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko predloži garancija za resnost ponudbe kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta?

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se lahko priloži tudi kot varno elektronsko podpisan dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom garanta.Datum objave: 01.10.2021   08:39
VPRAŠANJE
Zaradi večjega števila ponudnikov naročnika pozivamo na spremembo referenc za ponudnika in vodjo del in sicer da so lahko referenčni posli izvedeni v zadnjih 10 letih.
Hvala.

ODGOVOR

Referenca za vodjo del je vezana na osebo, ki svoje strokovne sposobnosti in veščine nedvomno ohranja tudi daljše časovno obdobje, zato je zanj (zanjo) referenčno obdobje dolgo deset (10) let.

Pri gospodarskih subjektih-ponudnikih pa so spremembe v zasedbi in usposobljenosti strokovnih podpornih služb in stanje potrebne opreme tudi zaradi sprememb na tržišču bolj dinamične, obsežne in odločujoče, zato je primernejše referenčno obdobje pet (5) let.Datum objave: 05.10.2021   08:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Vezano na zahtevo iz popisa del: Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

prosimo, če objavite vse raziskave, projektno dokumentacijo vezano na to JN.
Zanima nas še kdo izvede PID-e?

lp

ODGOVOR
Vsa dokumentacija vezana na predmetno naročilo je objavljena na portalu.

Skladno z osnutkom pogodbe, ki je objavljena na portalu, izdelava PID ni predvidena.