Dosje javnega naročila 006517/2021
Naročnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Blago: Nakup motornih vozil za posebne namene
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 594.384,00 EUR

JN006517/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.09.2021
JN006517/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2021
JN006517/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.01.2022
JN006517/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2022
JN006517/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006517/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 186-481628
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Tanja Vintar
tanja.vintar@komunala-slb.si
+386 28055402
+386 28055410

Internetni naslovi
https://www.komunala-slb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416297/8_Dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6741
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup motornih vozil za posebne namene
Referenčna številka dokumenta: JN-B-0043/21-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sklop 1: Nakup dveh vozil za odvoz odpadkov, namenjenih odvozu odpadnega papirja in embalaže
Sklop 2: Nakup vozila za vzdrževanje cest tovornega vozila s prekucnikom
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 504.980,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vozilo za odvoz odpadkov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144510
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Vozilo za odvoz odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 392.200,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo se lahko podaljša v primeru utemeljenih razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19 ali v primeru višje sile. Utemeljenost razlogov presoja naročnik.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vozilo za vzdrževanje cest
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Vozilo za vzdrževanje cest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 112.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo se lahko podaljša v primeru utemeljenih razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19 ali v primeru višje sile. Utemeljenost razlogov presoja naročnik.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2021   12:00
Kraj: Sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
Slovenska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.10.2021   13:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prosim za pojasnitev ali je potrebno priložiti samo bančno garancijo ali samo menico ali oboje?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

K ponudbeni dokumentaciji je potrebno priložiti na vsaki strani parafiran VZOREC finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Ta zahteva je opredeljena v poglavju 2.4.
Finančna zavarovanja, ki bi jih bilo treba prilagati k ponudbi, niso zahtevana.

Samo finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral v roku 30 dni PO PODPISU POGODBE predložiti IZBRANI ponudnik (gl. poglavje 2. 1. 11.). To zavarovanje je v principu sestavljeno iz dveh delov. Prvi del (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) se nanaša na zavarovanje dobave posebnega vozila, drugi del (menica z menično izjavo) pa na zavarovanje servisnih storitev. Namen takšne rešitve je, da se dobavitelja ne obremenjuje s stroški banke/zavarovalnice za čas po dobavi vozila in do konca izvajanja pogodbe.

Lep pozdrav.
Datum objave: 14.10.2021   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1.
v tehničnih zahtevah za celotno vozilo z nadgradnjo imate zahtevo, da je max. dovoljena dolžina 8.200 mm. Vljudno prosimo, da se lahko zahteva spremeni na 8.300 mm, kar ne predstavlja bistvenega odstopanja.

2.
v tehničnih zahtevah za celotno vozilo z nadgradnjo imate zahtevo, da je max. dovoljena višina 3.550 mm. Vljudno prosimo, da se lahko zahteva spremeni na 3.600 mm, kar ne predstavlja bistvenega odstopanja.

3.
tehnična zahteva je prav tako "vertikalni izpuh za kabino desno". Vljudno prosimo, da se dovoli varianto z izpuhom obrnjenim navzdol.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Zahtevate centralno samodejno mazanje nadgradnje s črpalko za mazanje (tudi zobnika vrtljivega bobna). Glede na priporočila različnih proizvajalcev naj bi se za zobnik vrtljivega bobna uporabljala maziva, ki so odporna na višje temperature in zato so priporočila, da se zobnik ne vključuje v isti sistem centralnega mazanja. Sicer je to izvedljivo in ne predstavlja problema vendar bi vseeno predlagali ločeno centralno avtomatsko mazanje za zobnik s posebnim mazivom.

2. Pri nadgradnji naročnik zahteva debelino stene sprednjega dela bobna (kjer je zobnik) najmanj 8 mm, zadaj pa najmanj 4 mm. Standardno so bobni izdelani iz debeline pločevine pri zobniku 6mm in zadaj 4mm, kar se je skozi več desetletij izdelave izkazalo za optimalno tako glede kvalitete, zanesljivosti kot tudi same porazdelitve teže. Večja debelina namreč vpliva samo na povečanje teže ter posledično manjše nosilnosti in ne na kvaliteto, saj še nikoli tudi pri manjših debelinah kot je 4 in 6mm ni prihajalo do popolnoma nobenih težav. Prav tako pa je ta zahteva izključujoča za ponudnike.
Zato bi vprašali ali naročnik dovoli debelino stene sprednjega dela bobna (kjer je zobnik) najmanj 6 mm, zadaj pa najmanj 4 mm?

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zahteva se kapaciteto nadgradnje min. 16 m3 računano skladno s SIST EN 1501-1. Mislimo da glede na to, da zahtevate dvoosno vozilo je zahteva po kapaciteti nadgradnje min. 16 m3 nesmiselna, saj sama zakonska nosilnost vozila ne dovoljuje polne uporabe takšnih volumnov saj obstaja velika verjetnost prekoračitve zakonskih obremenitev vozila.
Vprašali bi ali naročnik dovoljuje kapaciteto nadgradnje min. 14 m3 računano skladno s SIST EN 1501-1?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Datum objave: 14.10.2021   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zahteva se kapaciteto nadgradnje min. 16 m3 računano skladno s SIST EN 1501-1. Mislimo da glede na to, da zahtevate dvoosno vozilo je zahteva po kapaciteti nadgradnje min. 16 m3 nesmiselna, saj sama zakonska nosilnost vozila ne dovoljuje polne uporabe takšnih volumnov saj obstaja velika verjetnost prekoračitve zakonskih obremenitev vozila.
Vprašali bi ali naročnik dovoljuje kapaciteto nadgradnje min. 14 m3 računano skladno s SIST EN 1501-1?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,

Vztrajamo pri kapaciteti 16 m3. Kot smo navedli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bosta smetarski vozili namenjeni odvozu odpadnega papirja in embalaže. Naša zahteva temelji na zelo razgibanem terenu, na katerem izvajamo GJS, ko moramo čim bolj optimizirati relativno dolge logistične poti. Slednje pomeni, da moramo na posameznih rutah zagotoviti zbiranje čim večjega volumna predmetnih odpadkov, da se izognemo logističnim stroškom zaradi nujnosti dodatnega vmesnega praznjenja bobna.

Hvala za razumevanje in lepo pozdrav.
Datum objave: 14.10.2021   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Zahtevate centralno samodejno mazanje nadgradnje s črpalko za mazanje (tudi zobnika vrtljivega bobna). Glede na priporočila različnih proizvajalcev naj bi se za zobnik vrtljivega bobna uporabljala maziva, ki so odporna na višje temperature in zato so priporočila, da se zobnik ne vključuje v isti sistem centralnega mazanja. Sicer je to izvedljivo in ne predstavlja problema vendar bi vseeno predlagali ločeno centralno avtomatsko mazanje za zobnik s posebnim mazivom.

2. Pri nadgradnji naročnik zahteva debelino stene sprednjega dela bobna (kjer je zobnik) najmanj 8 mm, zadaj pa najmanj 4 mm. Standardno so bobni izdelani iz debeline pločevine pri zobniku 6mm in zadaj 4mm, kar se je skozi več desetletij izdelave izkazalo za optimalno tako glede kvalitete, zanesljivosti kot tudi same porazdelitve teže. Večja debelina namreč vpliva samo na povečanje teže ter posledično manjše nosilnosti in ne na kvaliteto, saj še nikoli tudi pri manjših debelinah kot je 4 in 6mm ni prihajalo do popolnoma nobenih težav. Prav tako pa je ta zahteva izključujoča za ponudnike.
Zato bi vprašali ali naročnik dovoli debelino stene sprednjega dela bobna (kjer je zobnik) najmanj 6 mm, zadaj pa najmanj 4 mm?

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

v nadaljevanju podajamo odgovore na vaši vprašanji, kot sledi:

K 1: Na podlagi preteklih izkušenj mazalnih sistemov na rotopres nadgradnji in kadrovskega rokovanja z njimi moramo vztrajati pri zahtevi za generalno centralno in samodejno (avtomatsko ) mazanje, ker je to edini način, da lahko zagotavljamo standard vzdrževanja.

K 2: Dovoljujemo predlagano odstopanje, če ustreza standardu proizvajalca in zagotavlja zahtevano trajnost.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.10.2021   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1.
v tehničnih zahtevah za celotno vozilo z nadgradnjo imate zahtevo, da je max. dovoljena dolžina 8.200 mm. Vljudno prosimo, da se lahko zahteva spremeni na 8.300 mm, kar ne predstavlja bistvenega odstopanja.

2.
v tehničnih zahtevah za celotno vozilo z nadgradnjo imate zahtevo, da je max. dovoljena višina 3.550 mm. Vljudno prosimo, da se lahko zahteva spremeni na 3.600 mm, kar ne predstavlja bistvenega odstopanja.

3.
tehnična zahteva je prav tako "vertikalni izpuh za kabino desno". Vljudno prosimo, da se dovoli varianto z izpuhom obrnjenim navzdol.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,

v nadaljevanju podajamo odgovore na vaši vprašanji, kot sledi:

K 1: Dovoljujemo predlagano odstopanje.

K 2: Dovoljujemo predlagano odstopanje.

K 3: Dovoljujemo predlagano odstopanje.

Lepo pozdrav.