Dosje javnega naročila 006513/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Priprava novih programov Dobrobiti živali, posodobitev programov DŽ, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 232.048,27 EUR

JN006513/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.09.2021
JN006513/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2021
JN006513/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.12.2021
JN006513/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006513/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 186-483437
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Aleš Jurič
ales.juric@gov.si
+386 14789371
+386 14789371
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416300/RD_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6742
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Priprava novih programov Dobrobiti živali, posodobitev programov DŽ, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2022
Referenčna številka dokumenta: JN-6742
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je priprava novih programov Dobrobiti živali, posodobitev programov DŽ, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2022, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-174/2021 s prilogami.

Storitev svetovanja obsega:
- pripravo celotnega programa DŽ in vnos podatkov v Centralni register prašičev (v nadaljevanju: CRPš) in Evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij (v nadaljevanju: EVIZO) za prejemnike svetovanja (nosilce KMG), ki bodo na novo vstopili v ukrep DŽ,
- pregled gospodarstev in vnos podatkov v CRPš in EVIZO ali posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš in EVIZO za tiste prejemnike svetovanja, ki so v predhodnem letu vstopili v ukrep DŽ ter
- izdelavo izjave zootehnika za prejemnike svetovanja, ki bodo v obdobju trajanja obveznosti za ukrep DŽ razširili oziroma dogradili hlevske kapacitete.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 153.150,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-6742

Predmet javnega naročila je priprava novih programov Dobrobiti živali, posodobitev programov DŽ, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2022, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-174/2021 s prilogami.

Storitev svetovanja obsega:
- pripravo celotnega programa DŽ in vnos podatkov v Centralni register prašičev (v nadaljevanju: CRPš) in Evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij (v nadaljevanju: EVIZO) za prejemnike svetovanja (nosilce KMG), ki bodo na novo vstopili v ukrep DŽ,
- pregled gospodarstev in vnos podatkov v CRPš in EVIZO ali posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš in EVIZO za tiste prejemnike svetovanja, ki so v predhodnem letu vstopili v ukrep DŽ ter
- izdelavo izjave zootehnika za prejemnike svetovanja, ki bodo v obdobju trajanja obveznosti za ukrep DŽ razširili oziroma dogradili hlevske kapacitete.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-14-0025
II.2.14 Dodatne informacije
Niso potrebne.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2021   12:15
Kraj: Elektronsko v e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Niso potrebne.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2021   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2021   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko pri tem javnem naročilu uporabimo pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence iz preteklih javnih naročil letošnjega leta.

S Spoštovanjem.


ODGOVOR

Da lahko uporabite navedena pooblastila. Ponudbi priložite dopis, v katerem navajate, da so bila dokazila že priložena ob oddaji ponudbe na javno naročilo,
s pripisom številke na PJN.