Dosje javnega naročila 006392/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča sanacija ogrevalno hladilnega sistema GFU (Generalni finančni urad)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 339.037,78 EUR

JN006392/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2021
JN006392/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2021
JN006392/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2021
JN006392/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.12.2021
JN006392/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006392/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6745
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča sanacija ogrevalno hladilnega sistema GFU (Generalni finančni urad)
Referenčna številka dokumenta: NMVSAN-10/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45331000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča sanacija ogrevalno hladilnega sistema GFU (Generalni finančni urad)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45331000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoča sanacija ogrevalno hladilnega sistema GFU (Generalni finančni urad)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2021   13:00
Kraj: V sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2021   10:00

Dodatne informacije:
Neobvezna ogleda bosta potekala v naslednjih terminih: 27. 9. 2021 ob 13.00 uri in 28. 9. 2021 ob 13.00 uri. Zainteresirani ponudniki se zglasite na recepciji, pri glavnem vhodu Generalnega finančnega urada na naslovu Šmartinska cesta 55, Ljubljana. Za ogled se zahteva dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2021   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšna je ocenjena vrednost javnega naročila?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

ocenjena vrednost naročila je 279.349,24 EUR brez DDV.Datum objave: 29.09.2021   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za predmet javnega naročila »Okoljsko manj obremenjujoča sanacija ogrevalno hladilnega sistema GFU (Generalni finančni urad)« smo ugotovili, da med merili navajate ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki jo določate s formulo v kateri se vrednoti tudi certifikat »družini prijazno podjetje«.
Sporočamo vam, da je takšno postavljanje meril za izbiro najugodnejše ponudbe nepravilno in v neskladju z zahtevami Zakona o javnem naročanju zato, ker certifikat »družini prijazno podjetje« nima nobene zveze s predmetom ponudbe in tudi v nobenem primeru ne more vplivati na kakovost izvajalca predmeta javnega naročila.
8. člen ZJN-3 namreč določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.
84. člen ZJN-3 pa še določa, da mora naročnik javno naročilo oddati na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe ter, da se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi, kot ga določa ta zakon, in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane s predmetom javnega naročila. Takšna merila lahko na primer vključujejo:
a) kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetske in funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti ter trgovanje in pogoje v zvezi z njim;
b) organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila;
c) poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave ali dokončanja del, postopek dobave ali izvedbe in trajanje dobav ali del.
V petem odstavku istega člena je še določeno, da morajo biti merila za oddajo javnega naročila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila. Šteje se, da so merila povezana s predmetom javnega naročila, če se nanašajo na gradnje, blago ali storitve, ki jih je treba zagotoviti v skladu z javnim naročilom, in sicer v katerem koli pogledu in na kateri koli stopnji njihove življenjske dobe, vključno z dejavniki, povezanimi s posebnim postopkom proizvodnje, zagotavljanja ali trženja teh gradenj, blaga ali storitev, ali s posebnim postopkom za drugo stopnjo njihove življenjske dobe, tudi če takšni dejavniki vsebinsko niso del njih.
Z zahtevanim certifikatom »družni prijazno podjetje«, ki ste ga ovrednotili na 5 % vrednosti znotraj ekonomsko najugodnejše ponudbe pa ste kršili oba zgoraj navedene člena ZJN-3 zato, ker navedeno merilo nima popolnoma nobene zveze s sanacija ogrevalno hladilnega sistema in tudi ne dokazuje, da bi podjetje z navedenim certifikatom lahko kakovostnejše ali strokovnejše izvede sanacijo ogrevalno hladilnega sistema.
Ker z vaše strani postavljeno merilo ni sorazmerno predmetu javnega naročila in z njim ni v ničemer povezano vas zato pozivamo, da spremenite razpisno dokumentacijo tako, da navedeno merilo črtate in v okviru ekonomsko najugodnejše ponudbe postavite kot edino merilo določite skupno ponudbeno ceno.
V nasprotnem primeru pa bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo. V pričakovanju vašega pozitivnega odgovora, ki bo tudi preprečil dodatne stroške in zaplete vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je določil merilo v skladu z določili ZJN-3. Kljub temu, da je merilo skladno z določili predmetnega zakona, bo naročnik objavil spremembo v tem delu ter ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb in prejem vprašanj.
Datum objave: 30.09.2021   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
skladno z razmerami na trgu predlagamo spremembo drugega odstavka 6. člena, ki se glasi:
»Cena na enoto iz ponudbenega predračuna z DDV je fiksna za obdobje veljavnosti pogodbe in vključujejo vsa dela in material, vse dajatve v zvezi z izvedbo naročila ter vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila.«
Sprememba, ki jo predlagamo, se glasi:
»Cena na enoto iz ponudbenega predračuna z DDV vključujejo vsa dela in material, vse dajatve v zvezi z izvedbo naročila ter vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila.«

Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,
dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena.
Datum objave: 08.10.2021   10:56
VPRAŠANJE
Glede na to, da nismo ravno vešči z oddajanjem ponudb po e-naročanju nas zanima. kako je z izpolnitvijo Obrazca za zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku? Ali ga je potrebno izpolniti pred oddajo...? in
kako je s predlogom pogodbe, se ga parafira za oddajo ponudbe?
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Pozdravljeni,
vzorca finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku in vzorca pogodbe ni potrebno predložiti v ponudbeni dokumentaciji. Ponudnik mora predložiti dokumente, ki so v navodilih gospodarskim subjektom navedeni v točki 11.1: Ponudbena dokumentacija.