Dosje javnega naročila 006473/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup potrošnega materiala in vzdrževanje opreme proizvajalcev Agilent in LCTech
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.630,53 EUR

JN006473/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.09.2021
JN006473/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2021
JN006473/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.11.2021
JN006473/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006473/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Lamot
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416619/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6837
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup potrošnega materiala in vzdrževanje opreme proizvajalcev Agilent in LCTech
Referenčna številka dokumenta: 43017-14/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup potrošnega materiala in vzdrževanje opreme proizvajalcev Agilent in LCTech.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
38344000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup potrošnega materiala in vzdrževanje opreme proizvajalcev Agilent in LCTech, in sicer:
- Agilent ICP-MS 7900;
- Agilent GC-MS: GC-7890B, MS-5977A;
- LCTech Freestyle.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Rok dobave10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2021   12:15
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2021   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V razpisni dokumentaciji zahtevate:
1. Gospodarski subjekt mora zagotoviti, da je ponujeni predmet naročila v celoti skladen z
zahtevanimi tehničnimi specifikacijami javnega naročila.
Dokazila: ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost:
Za naročila blaga: vzorci, opisi ali fotografije brez potrdila o pristnosti.
IN
Tehnična dokumentacija proizvajalca z opisi in fotografijami (npr. prospekti, katalogi),
iz katere mora biti razvidno, da ponujeni predmet naročila v celoti ustreza opisom,
zahtevam in karakteristikam iz tehničnih specifikacij.

Ponudili vam bomo original rezervne dele in potrošni material, ki ga uporabnik pozna. Ali v tem primeru lahko naknadno na poziv uporabnika pošljemo opis, fotografijo ali prospekt?
Namreč v kolikor bi želeli priložiti vse prospekte za ves material bi le to pomenilo prilogo preko 500 strani, kar pa vrjetno ni smiselno.
Hvala.
Lep dan

ODGOVOR
Spoštovani,

v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je določeno, da bo naročnik ob predložitvi ponudbe kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki vključuje uradno izjavo gospodarskega subjekta, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Naročnik pred oddajo javnega naročila od izbranega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila kot dokaz izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam.

Lep pozdrav.