Dosje javnega naročila 006542/2021
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.937.509,12 EUR

JN006542/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.09.2021
JN006542/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2021
JN006542/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2021
JN006542/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006542/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 187-486890
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Petra Hromc
sjn@onko-i.si
+386 15879028
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.onko-i.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6843
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav
Referenčna številka dokumenta: JN-0035/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85145000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav (sklop 1 in sklop 2)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav (sklop 1)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85145000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: pri ponudniku storitev
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav (sklop 2)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85145000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: pri ponudniku storitev
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.10.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.10.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.10.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2021   09:43
Pozdravljeni.

Kot je navedeno v tč. 1.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali oba sklopa.
Javno naročilo je sestavljeno iz dveh sklopov. Vsak izmed sklopov vsebuje nabor preiskav, ki je razviden iz obrazca št. 2B - podroben ponudbeni predračun.
Ponudnik mora ponuditi izvajanje vseh raziskav za posamezni sklop.

Datum objave: 27.09.2021   09:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me, če se lahko odda ponudbo za določene storitve, ali je potrebno oddati cene za vse storitve?

hvala za odgovor

lp

ODGOVOR


Kot je navedeno v tč. 1.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali oba sklopa.
Javno naročilo je sestavljeno iz dveh sklopov. Vsak izmed sklopov vsebuje nabor preiskav, ki je razviden iz obrazca št. 2B - podroben ponudbeni predračun.
Ponudnik mora ponuditi izvajanje vseh raziskav za posamezni sklop.