Dosje javnega naročila 006525/2021
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica
Gradnje: OBNOVA KANALIZACIJE PODGRČNA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006525/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2021
JN006525/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.09.2021
JN006525/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2021
JN006525/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006525/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Cesta 25. junija 1B
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
darja.nemec@vik-ng.si, Darja Nemec
darja.nemec@vik-ng.si
+386 53391106
+386 53391128

Internetni naslovi
https://www.vik-ng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416851/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6904
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA KANALIZACIJE PODGRČNA
Referenčna številka dokumenta: JNMV-3G/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je OBNOVA KANALIZACIJE PODGRČNA po postopku oddaje naročila male vrednosti za gradnjo objekta s sklenitvijo pogodbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je OBNOVA KANALIZACIJE PODGRČNA po postopku oddaje naročila male vrednosti za gradnjo objekta s sklenitvijo pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.09.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2021   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
KAJ POPISOV ZA KANALIZACIJO NI.
LP

ODGOVOR
Popis obsega vsa dela, ki jih zajema predmetno javno naročilo.
_________________

Datum objave: 29.09.2021   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je v navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe zahteval v poglavju Tehnična in strokovna sposobnost:
4.2.2 Reference
Ponudnik je dolžan predložiti vsaj eno potrjeno referenco za zaključen referenčni posel, ki se nanaša na
gradnjo v največ zadnjih petih letih šteto pred dnevom odpiranja ponudb za :
1. Vgradnja podzemne cevne infrastrukture (gradbena, zemeljska in montažna dela vključno s
asfaltacijo) po eni pogodbi v vrednosti najmanj 200. 000,00 eur brez DDV.
2. Dobava in vgradnja najmanj 100 m kanalizacije DN 700 mm v cestno telo.

Kot zainteresiran ponudnik ugotavljamo, da so reference pod točko 2. (100 m kanalizacije DN 700 mm v cestnem telesu v zadnji petih letih) zelo omejujoče, ker takšnih projektov v Sloveniji v zadnjem času ni bilo, oziroma jih je bilo malo.

Naročnik prosimo, da razširi pogoj na tak način, da ponudniki to referenčno zahtevo lahko dokazujemo z zgrajenimi objekti v zadnjih sedmih letih letih. S tem bo povečal konkurenčnost prejetih ponudb in s tem zagotovil temeljno načelo ZJN.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevan pogoj za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti na način, da podaljšuje referenčno obdobje s petih na sedem let.
_________________Datum objave: 29.09.2021   10:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, da sprejme naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4.2.2 Reference tudi referenčna potrdila iz predhodnih postopkov in ne le potrdila potrjena na obrazcih iz Razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudniki lahko predložijo referenčno potrdilo tudi na drugem obrazcu, pri čemer naj bo iz potrdila razvidno izpolnjevanje zahtevanega pogoja.
_____________Datum objave: 01.10.2021   12:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo naj uskladi obrazca REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA št. 1 in REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA št. 2 z zahtevami iz Razpisne dokumentacije navedenimi v točki 4.2.2 Reference.


ODGOVOR
Ponudniki naj oddajo referenčno potrdilo na pripravljenem obrazcu oziroma drugem obrazcu.
______________