Dosje javnega naročila 006617/2021
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Blago: SKS VODNIKI, OBESNI IN SPOJNI PRIBOR
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 825.284,55 EUR

JN006617/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.09.2021
JN006617/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2021
JN006617/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2021
JN006617/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.01.2022
JN006617/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2022
JN006617/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2022
JN006617/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006617/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 189-492806
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
danijel.stranjsak@elektro-maribor.si
danijel.stranjsak@elektro-maribor.si
+386 22200292
+386 22200107

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6907
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SKS VODNIKI, OBESNI IN SPOJNI PRIBOR
Referenčna številka dokumenta: JN-6907
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SKS VODNIKI, OBESNI IN SPOJNI PRIBOR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKS vodniki do 1 kV
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKS vodniki do 1 kV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obesni pribor za SKS vodnike do 1 kV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obesni pribor za SKS vodnike do 1 kV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Spojni material za SKS vodnike do 1 kV
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Spojni material za SKS vodnike do 1 kV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2021   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2021   06:55
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Ali zadostujejo tudi reference proizvajalca blaga? oz. se znižajo reference ponudnika?

ODGOVOR
Reference proizvajalca ne zadostujejo. Naročnik zahtevanih referenc ne zniža.Datum objave: 19.10.2021   07:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali zadovoljuje samo VDE certifikat HD 626 S1?

ODGOVOR
Ponudnik mora za vodnike v ponudbi priložiti:
- certifikat o skladnosti z navedenimi standardi (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU) ali
- proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. enakovrednimi) in poročilo o opravljenih tipskih preizkusih v skladu z navedenimi standardi (izdano pri akreditiranem organu za preskušanje priznanemu v EU).
Datum objave: 20.10.2021   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na trenutne razmere cen surovin na svetovnem trgu , ki se dnevno spreminjajo, vas prosim da naredite JN za krajše obdobje . Za obdobje treh let trenutno težko predvidevamo kakšna bo rast surovin. Na osnovi napisanega predlagam , da se pogodba z najugodnejšim ponudnikom sklene za eno leto.
Hvala za odgovor in pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je obdobje pogodbe skrajšal na 18 mesecev. Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na naročnikovi spletni strani.Datum objave: 21.10.2021   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani ,

Prosimo , da naročnik sprejme kot veljavne tudi reference za druge vrste podobnega blaga / npr. NN kabli / .
Sama izvedba dobav ter manipulacija z blagom je sorodna in bi v tem primeru zagotovili večji krog potencialno sposobnih dobaviteljev .
Tehnična ustreznost blaga se v vsakem primeru dokazuje s certifikati in drugimi potrdili ...
Prosimo naročnika za razmislek in popravek zahtev .ODGOVOR
Naročnik bo upošteval referenčna potrdila za NN kableDatum objave: 21.10.2021   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali je treba tudi za sklop B in C priložiti proizvajalčevo izjavo o skladnosti in poročilo o tipskih preizkusih?
Hvala za odgovor in
lep pozdrav.

ODGOVOR
Za sklop B in C ni potrebno priložiti proizvajalčevo izjavo o skladnosti.
Obesni in spojni material mora ustrezati tehnični specifikaciji iz razpisa.
Datum objave: 25.10.2021   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali je treba tehnične podatke prilagati tudi v papirni obliki?
Hvala.

ODGOVOR
Tehnične podatke oziroma opis ter zahteve iz tehnične specifikacije se odda v elektronski obliki.Datum objave: 26.10.2021   07:00
VPRAŠANJE
Spoštovani ,

Zahteva po fiksnosti cen za obdobje 18 mesecev je sploh v trenutni situaciji zelo težavna . Prosimo naročnika za razmislek o oblikovanju cen na podoben način kot pri drugih vrstah kablov - drsno z upoštevanjem borzne cene kovin , kar je stalna praksa pri teh vrstah blaga . Na ta način bo lahko osnovna cena postavljena bolj konkurenčno brez morda nepotrebne in prevelike rezerve ter bo prav tako cena podvržena nižanju v primeru nižanja borznih cen .
V primeru fiksnih cen je težko zagotoviti interes proizvajalcev sodelovati na takšnem razpisu . Upamo na popravek razpisnih zahtev .


ODGOVOR
Naročnik je iz navedenega razloga veljavnost pogodbe iz 36 mesecev že znižal na 18 mesecev.