Dosje javnega naročila 006627/2021
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.322.462,46 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006627/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.09.2021
JN006627/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2021
JN006627/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.01.2022
JN006627/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2022
JN006627/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006627/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 189-491131
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Kandijska cesta 4
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Katja Klobčar
katja.klobcar@zd-nm.si
+386 73916703
+386 73322116

Internetni naslovi
https://zd-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://zd-nm.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6909
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala
Referenčna številka dokumenta: JN-6909
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala za Zdravstveni dom Novo mesto, za obdobje 48 mesecev
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.814.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: A1 OBVEZILNI MATERIAL
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33140000
33141100
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM, KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 50.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: A2 OSTALI SANITETNI MATERIAL
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33140000
33141100
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM, KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 215.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: A3 RTG MATERIAL
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33140000
33141100
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM, KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: A4 MATERIAL ZA UZ IN EKG
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33140000
33141100
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 35.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: A5 RAZKUŽILA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33140000
33141100
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 105.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: A6 MATERIAL ZA NEGO RAN
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33140000
33141100
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: A7 MATERIAL STERILIZACIJO
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33140000
33141100
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: A8 OSTALI SANITETNI MATERIAL - BRIZGE, IGLE, ROKAVICE,..
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33140000
33141100
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 170.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: A9 OSTALI SANITETNI MATERIAL - FILTRI, TESTNI SENZORJI, ŽARNICE,..
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33140000
33141100
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: B1 MATERIAL ZA ANALIZATOR ADVIA 2120i
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 135.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: B2 material za aparat COAGUCHEK in glukometer
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 135.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: B3 material za analizator SYSMEX XN-550
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 45.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: B4 material za aparat QUICK READ
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: B5 material za vakumski in kapilarni odvzem
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 110.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: B6 material za DIMENSION EXL in CENTAUR XP
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 450.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: B7 material za ročno delo in hitri testi
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 65.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: B8 ostali laboratorijski material
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: B9 material za aparat za analizator TEST 1
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: B10 material za destilator AFS 3D
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: B11 material za urinski analizator SYSMEX UC-3500 in UF- 4000
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: B12 material za analizator SYSMEX CA 600
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 80.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: B13 raztopine za ročno analizo urina in blata
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: B14 alergološki testi
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33192500
33696000
33790000
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: C1 plombirni material
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 260.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: C2 materiali za odtiskovanje
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 135.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: C3 endodontija, anestezija in kirurški material
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 130.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: C4 ostali materiali
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: C5 potrošni material za zobozdravstvo
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 50.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: C6 dentalne in žlahtne zlitine
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: C7 svedri
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 70.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: C8 TEHNIKA- keramika
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: C9 TEHNIKA- vložne mase
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: C10 TEHNIKA- mavci
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 7.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: C11 TEHNIKA- pomožni material
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: C12 TEHNIKA- voski
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: C13 TEHNIKA- akrilati
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: C14 TEHNIKA- peskanje in poliranje
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: C15 TEHNIKA- porcelan na leucitni osnovi
Številka sklopa: 38
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 13.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: C16 Zobje
Številka sklopa: 39
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: C17 TEHNIKA-polzila
Številka sklopa: 40
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33130000
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD NM
II.2.4 Opis javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2021   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2021   08:15
Kraj: SPLETNI PORTAL EJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
SKLADNO S SKLEPOM, KOMISIJAOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Kandijska cesta 4
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.09.2021   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pravilno povezavo do razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, kdaj bo dostopna razpisna dokumentacija.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

razpisna dokumentacija bo objavljena v roku največ ene ure, na spletni strani naročnika ZD NM https://zd-nm.si/javna-narocila.

S spoštovanjem.

Datum objave: 29.09.2021   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predvidevamo, da je v razpisni dokumentaciji (2. člen - pojasnila razpisne dokumentacije) prišlo do napake in je pravilni rok za oddajo vprašanj 20.10.2021 do 10.ure, kot je tudi navedeno na Portalu javnih naročil.

ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za opozorilo. Seveda, ROK ZA POSTAVITEV VPRAŠANJ glede razpisne dokumentacije je 20.10.2021, do 10.00 ure.

S spoštovanjem.Datum objave: 29.09.2021   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 5. členu 4. točka razpisne dokumentacije za popolnost ponudbe zahtevate "Predračun specifikacija artiklov (OBR-4) vključno z excel datotekami na elektronskem mediju (CD ali USB ključ)". Prosimo, da potrdite, da lahko excel datoteke priložimo svoji ponudbi na portalu eJN pod razdelek "Drugi dokumenti", kot je to ustaljena praksa v današnjih časih.

ODGOVOR
Spoštovani,

potrjujemo, da se excel datoteke - Predračun specifikacije artiklov (OBR-4) predložijo preko portala eJN, vendar pa naročnik zahteva tudi, da se excel datoteke predložijo TUDI na elektronskem mediju (CD ali USB ključku).

S spoštovanjem.Datum objave: 29.09.2021   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

če prav razumemo je dovolj, da v ponudbi priložimo podpisan in žigosan OBR-7 in OBR-7A, ne potrebujemo pa prilagati izjave banke oz. zavarovalnice, da bo ponudnik dobil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ODGOVOR
Spoštovani,

tako je, drži.

S spoštovanjem.


Datum objave: 29.09.2021   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji navajate, da moramo cene podati le na 2 decimalni mesti. V praksi se vedno oddaja na 4 decimalna mesta, saj vam moramo v nasprotnem primeru ponudit višje cene, kot bi bile sicer. Prosimo za vpis na 4 decimalna mesta, vrednosti pa vam podamo na 2 decimalni mesti.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik dovoljuje, da se vpišejo vrednosti posameznih artiklov na 4 decimalna mesta. Končna vrednost pa naj bo obvezno navedena na 2 decimalni mesti.

S spoštovanjem.Datum objave: 29.09.2021   13:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je pod točko Ekonomska in finančna sposobnost navedeno, da moramo v ponudbi priložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika. Ali kot dokazilo za to točko lahko priložimo BON-2 obrazec?

ODGOVOR

Spoštovani,

priložite izjavo OBR-2 in BON-2 .

S spoštovanjem.


Datum objave: 29.09.2021   13:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da potrdite, da pravilno razumemo določila v razpisni dokumentaciji, da se okvirni sporazum sklepa za čas 4 let, vsako leto pa boste odpirali konkurenco, pri čemer nas boste vi pozvali k oddaji predračunov za naslednje obdobje.

ODGOVOR
Spoštovani,

kot je zapisno v razpisni dokumentaciji. Okvirni sporazum se sklepa za 48 mesecev, pri čemer imajo ponudniki možnost predložiti cenike po poteku obdobja enega leta (naročnik ponudnikov k dostavi novih cenikov ne bo posebaj pozival).

S spoštovanjem.Datum objave: 29.09.2021   14:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo vprašanje glede zavarovanja za resnost ponudbe: Ali prav razumemo, da upoštevamo zneske v višini 3% vaše ocenjene vrednosti in ne naše ponudbene vrednosti? Menice predložimo za vsak podsklop posebej?

ODGOVOR
Spoštovani,

kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, pri opredelitvi zneska na menični izjavi za resnost ponudbe, opredelite znesek v vrednosti 3% ocenjene vrednosti podsklopa na katerega oddajate ponudbo. Ocenjeno vrednost posameznega podsklopa smo opredelili z razpisno dokumentacijo. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da se menice predloži za vsak podsklop posebaj.

S spoštovanjem.Datum objave: 29.09.2021   14:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da za potrebe priprave tabel za našo evidenco in lažje izpolnjevanje odklenete predračune. Predračune lahko oddamo v zaklenjeni verziji. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je na spletni strani ZD NM objavil mapo z imenom DELOVNI LISTI. V njej so excelovi dokumenti Predračuni- odklenjene celice z identično vsebino kot smo jih že objavili. Excelovi dokumenti z odklenjenimi celicami vam služijo zgolj za lažjo pripravo in obdelavo podatkov. Ponudniki morate oddati ponudbo izključno na prvotno objavljenih excelovih datotekah, ki so zaklenjene. V primeru oddaje excel datotek - Predračunov kot delovnih listov, naročnik le te teh ne bo upošteval kot »ustrezne« in bo ponudbo izločil iz postopka ocenjevanja ponudb.

Končna ponudba, ki jo boste ponudniki oddali preko portala eJN mora biti obvezno oddana v zaklenjenih excel datotekah in NE na delovnih verzijah excel datotek.

S spoštovanjem.Datum objave: 30.09.2021   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da dovoli le predložitev obrazca OBR-8 - seznam referenčnih potrdil, saj naročnik lahko sam pridobi potrjene reference v primeru dvoma izjave.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštoveni,

naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem.Datum objave: 01.10.2021   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate: »Predračun specifikacije artiklov (OBR-4) predložijo preko portala eJN, vendar pa naročnik zahteva tudi, da se excel datoteke predložijo TUDI na elektronskem mediju (CD ali USB ključku).«

Z navedenim se ne strinjamo. Oddaja ponudbe bi morala biti samo preko portala eJN. V nasprotnem primeru obstaja možnost, da se ponudbe, ki jih pošljemo po pošti na elektronskem mediju, odprejo pred rokom za oddajo ponudbe. Naročnika pozivamo, da omenjeno zahtevo umakne ter omogoči možnost, da se lahko ponudbe na elektronskem mediju pošljejo tudi po roku za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vašo opombo in predlog. Naročnik dopušča, da se elektronski mediji (CD ali USB) oddajo priporočeno po navadni pošti, s pripisom "NE ODPIRAJ - JN!", do najkasneje srede, 3.11.2021, do 12:00 ure.

S spoštovanjem.


Datum objave: 01.10.2021   08:29
VPRAŠANJE
Predlagamo vam, da izdelek pod številko 23. Hitri test za sars-cov-2 v sklopu 16 (B7) prestavite v svoj sklop, saj boste na ta način najverjetneje dosegli boljšo ceno. Z zahtevo, da ponudnik mora ponuditi vse izdelke iz posameznega podsklopa omejujete konkurenco.


ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za predlog, ampak naročnik ostaja pri razpisni dokumentaciji.

S spoštovanjem.Datum objave: 01.10.2021   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

artikla v podsklopu A2 z zaporednimi številkami: 139 in 140 (vaši interni šifri: 203586, 203587) nimata opisov. Prosim za obrazložitev za katere izdelke gre oz. za več podatkov.

-zap. št. 139: Tyvek XL VISOKA STOPNJA
-zap. št. 140: Tyvek XXL VISOKA STOPNJA

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Zap.št.139
XL Kombinezon s kapuco za zaščito pred kemikalijami, kategorija III. Zaščita pred različnimi vrstami organskih in visoko koncentriranimi anorganskimi kemikalijami. Odpornost proti razprševanju tekočine pri pritisku do 5 barov. Material neprepusten za delce. Biološka zaščita- izpolnjuje pogoje standarda EN 14126 v najvišjem razredu. Zaščita pred radioaktivnimi delci. Lahek za nošenje. Ne vsebuje halogenih spojin, tako da se lahko odloži na odlagališče na običajen način. Kot npr. Tychem F CHA5

Zap. št.140
XXL Kombinezon s kapuco za zaščito pred kemikalijami, kategorija III. Zaščita pred različnimi vrstami organskih in visoko koncentriranimi anorganskimi kemikalijami. Odpornost proti razprševanju tekočine pri pritisku do 5 barov. Material neprepusten za delce. Biološka zaščita- izpolnjuje pogoje standarda EN 14126 v najvišjem razredu. Zaščita pred radioaktivnimi delci. Lahek za nošenje. Ne vsebuje halogenih spojin, tako da se lahko odloži na odlagališče na običajen način. Kot npr. Tychem F CHA5

S spoštovanjem.Datum objave: 06.10.2021   09:04
VPRAŠANJE
Prosimo vas o ponovnemu razmisleku zakaj potrebujete CD ali USB, če lahko preko portala dobite datoteko v excell obliki, za vedno in si jo lahko sami shranite na USB ali CD ponudnikom ustvarjate dodatno delo, saj imajo nekatera podjetja zaradi situacije Covid 19 svoje pisarne ODGOVORNO zaprte in v celoti poslujejo elektronsko, kar portal E-JN v RS tudi omogoča.

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vašo opombo in predlog. Naročnik dopušča, da se elektronski mediji (CD ali USB) oddajo priporočeno po navadni pošti, s pripisom "NE ODPIRAJ - JN!", do najkasneje srede, 3.11.2021, do 12:00 ure.

S spoštovanjem.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Prosimo da nesmisel o dostavi USB ključka namudemo umaknete saj ni v skladu z zakonom še manj pa v duhu časa "čimveč brezstičnega poslovanja" obveščamo vas in vas pozivamo k razmisleku, da ta očitek smatrate kot očitek pred vložitvijo revizije.ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

dobrodošli v novi dobi javnega naročanja 21 stoletje, ki pa ni več birokratska kot nekoč. Toplo priporočamo obisk kakšnega osvežitvenega seminarja kjer boste dobili uvid k svežemu pristopu
prosimo vas da se osredotočite na iskanje kvalitetnih produktov in ne popolne birokratke ponudbe.

Reference podpisujejo direktorji zavodov, mar res želite da za vrednost 1.000,00 eurov pošljemo refernco v podpis, če se v vašem zavodu ukvarjate s takšnimi birokratskimi prijemi so jih drugi že davno opustili.
ODGOVOR
Spopštovani,

naročnik umika zahtevo iz razpisne dokumentacije, kjer zahteva dostavo USB kključka ali CD. Ponudniki ne rabite dostaviti niti USB niti CD.

S spoštovanjem.Datum objave: 06.10.2021   09:10
Naročnik v zvezi z obrazci excel - predračuni s cenami zahteva, da se le ti na portalu e-JN, pri oddaji ponudbe, predložijo v izvorni excel obliki (ne samo pdf obliki), zaradi lažje analize podatkov.


Datum objave: 06.10.2021   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zastavljamo vam vprašanje za sklop A: SANITETNI MATERIAL, podsklop A8: O.S. MATER. BRIZGE, IGLE, ROKAVICE,...
V omenjenem sklopu imate razpisan širok spekter artiklov, ki vam jih lahko v zaprtem sklopu ponudi le ena veledrogerija. Verjamemo, da ne želite omejevati konkurence, zato vas prosimo, da zaprt sklop razdelite na posamezne podsklope ali odprete sklop ter tako omogočite prijavo več različnim ponudnikom. Predlagamo vam, da sklop odprete in tako omogočite prijavo na posamezne artikle ali pa da sklop razdelite na podsklope, kot na primer podsklop za brizge in igle, podsklop za i.v. dostop, podsklop za rokavice
Hvala in lep pozdravODGOVOR
Spoštovani,

hvala za predlog, ampak naročnik ostaja pri razpisni dokumentaciji. Artikle posameznega podsklopa lahko, po naših informacijah, ponudi več ponudnikov.

S spoštovanjem.Datum objave: 11.10.2021   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri referencah zahtevate tudi "Skupno pogodbeno vrednost v EUR brez DDV" ter časovni termin izvedbe referenčnega posla. Prosimo za podatek za kakšno pogodbeno vrednost ter za kateri čas zahtevate referenčna potrdila?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je v poglavju "OBVEZNI POGOJI", v 8.členu, pod 11.točko (stran 12) navedeno:
".. da je ponudnik v zadnjih treh letih opravil vrednostno (pogodbeno) enakovredne dobave blaga oziroma artiklov katerih ponudbo oddaja na ta javni razpis v vsaj tri javne zavode."

Naročnik torej zahteva tri referenčne posle, ki jih je ponudnik v preteklih treh letih (september 2018 - septembr 2021) opravil za vsaj tri javne zavode, in sicer v vrednosti, ki je primerljiva vrednosti posla (ponudbeni/pogodbeni vrednosti posameznega podsklopa), ki jo ponudnik ponuja za ta javni razpis.

S spoštovanjem.Datum objave: 11.10.2021   08:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da ste iz razpisne dokumentacije brisali zahtevo po referencah?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

zahteve po referencah nismo brisali iz razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem.Datum objave: 11.10.2021   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP A_2:
Zap.št. 10:

Žal proizvajalec Mob vrečke ne proizvaja več. Prosimo vas, da artikel umaknete iz predračuna.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za opozorilo. Naročnik ne zahteva ponudbe za predmetni artikel. Ponudniki lahko vrstico za predmetni artikel ( SKLOP A2, artikel zap. št. 10, Mob vrečke) pustijo prazno ali ponudijo vrednost 0.

S spoštovanjem.Datum objave: 11.10.2021   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko sklop B7 razdelite na 2 smiselna sklopa in sicer teste skupaj, ostali potrošni material pa skupaj. Z navedenim boste pridobili več ponudb različnih ponudnikov in s tem nižje cene.

Hvala za vaše razumevanje.


ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za predlog, ampak naročnik ostaja pri razpisni dokumentaciji.

S spoštovanjem.Datum objave: 11.10.2021   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zastavljamo vam vprašanje za sklop B8:
8. zap. št - ali vam lahko ponudimo željeni izdelke pakiran po 100 kosov.
9. zap. št - predvidevamo, da želite urinsko epruveto z lulčkom za sediment - zanima nas ali vam lahko ponudimo navedene urinske epruvete s širšim vratom za lažje odlivanje.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

PODSKLOP B8:
8. zap. št - DA, lahko ponudite pakiranje po 100 kosov.
9. zap. št - NE, saj naročnika skrbi kompatibilnost.

S spoštovanjem.Datum objave: 11.10.2021   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

rok za dobavo nekaterih artiklov (največ 3 dni od prejema naročila s strani naročnika ) je prekratek. Vseh artiklov namreč ne moremo imeti ves čas na zalogi. Naročnika prosimo, da ga spremeni vsaj na 10 dni od prejema naročila s strani naročnika.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za vaš predlog, ampak naročnik ostaja pri razpisi dokumentaciji.

S spoštovanjem.Datum objave: 14.10.2021   08:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dne 11.10.2021 ste podali odgovor: Naročnik torej zahteva tri referenčne posle, ki jih je ponudnik v preteklih treh letih (september 2018 - septembr 2021) opravil za vsaj tri javne zavode, in sicer v vrednosti, ki je primerljiva vrednosti posla (ponudbeni/pogodbeni vrednosti posameznega podsklopa), ki jo ponudnik ponuja za ta javni razpis.

Vrednost posla, ki jo ponujamo za ta razpis bomo imeli pripravljeno le nekaj dni pred oddajo ponudbe. Potrjenih referenc pa v tako kratkem času žal ni mogoče pridobiti. Naročnika zato prosimo, da omogoči, da reference v tej fazi samo naštejemo, naročnik pa jih lahko kasneje po potrebi preveri.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

razpisna dokumentacija je jasna: naročnik zahteva tako obrazec, kjer se navedejo referenčni posli (seznam referenc (OBR-8)), kot tudi obrazec, kjer so referenčni posli potrjeni s strani naročnikov (referenčna potrdila (OBR-8)).

S spoštovanjem.


Datum objave: 18.10.2021   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponudniki imamo različna pakiranja za artikle. Zanima nas ali preračunamo ceno za določen artikel, za katerega je merska enota SC, na število kosov za SC, ki je v opisu? Drugače bodo ponudniki, ki ponujajo artikle v večjem pakiranju od tistega v opisu, obravnavani neenakovredno.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Da.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu C8 ZOBOZDRAVSTVO,
artikli od zaporedne številke 2-43 niso več v proizvodnji in zato niso dobavljivi.
Prosimo, da jih izločite iz razpisa.

Lp


ODGOVOR

Za navedene postavke vnesite vrednost 0.


Datum objave: 18.10.2021   13:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponudniki imamo različna pakiranja za artikle. Zanima nas ali preračunamo ceno za določen artikel, za katerega je merska enota SC, na število kosov za SC, ki je v opisu? Drugače bodo ponudniki, ki ponujajo artikle v večjem pakiranju od tistega v opisu, obravnavani neenakovredno.

Lep pozdrav.ODGOVOR

DA.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu A7 razpisujete 2 biološka indikatorja (zap. št. 12 in 18). Iz opisa se ne da razbrati, kakšna indikatorja želite. Prosimo za bolj natančno specifikacijo artiklov.

Hvala in ep pozdrav.

ODGOVOR

Zap. št. 12 SCBI Biološki indikator s takojšnjim odčitavanjem 10-5, 134C Kot npr.Indikator ATTEST BIOL.parne ster. a 100

Zap. št. 18 SCBI Biološki indikator za takojšnje odčitavanje 10-5 121C kot npr.INDIKATOR BIOLOŠKI ZA KON. PAR.ST. 121C A1Datum objave: 18.10.2021   13:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponudniki imamo različna pakiranja za artikle. Zanima nas ali preračunamo ceno za določen artikel, za katerega je merska enota SC, na število kosov za SC, ki je v opisu? Drugače bodo ponudniki, ki ponujajo artikle v večjem pakiranju od tistega v opisu, obravnavani neenakovredno.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Da.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu A7 pod zap. št. 16 razpisujete trivrstične nalepke. Zanima nas ali je merska enota KOM mišljena za posamezno nalepko ali kolut nalepk?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Komad je koluta 750 etiket.


Datum objave: 18.10.2021   14:01


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.2: Ali vam lahko ponudimo ustrezno kompreso dimenzije 37,5x45cm, a180?

ODGOVOR

NE.


Datum objave: 18.10.2021   14:03

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.6: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki pa je 12 slojen, enako, kot imate zahtevo pri drugih dveh dimenzijah?

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 18.10.2021   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.24: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je navit v kolutu 50m in preračunamo ceno na 25m zaradi enakovrednosti ponudbe?

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 18.10.2021   14:04

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.25 in 26: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je navit v kolutu 50m in preračunamo ceno na 25m zaradi enakovrednosti ponudbe?

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 18.10.2021   14:05

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.33: Artikel Steri Strip proizvajalca 3M in podobno ne obstaja v dimenziji 3mmx100mmm. Ali vam lahko ponudimo dimenzijo, ki obstaja 3mmx75mm Steri Strip, a5 trakov, 3M?

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 18.10.2021   14:05

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.43: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 7,5CMX4,5M?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:06

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.44: Ali vam lahko ustrezno operacijsko kompreso dimenzije 75x90cm A38 in ceno preračunamo na vaše pakiranje?

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 18.10.2021   14:07

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.5: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je za 1cm manjši v dolžini (kot npr. 8cmx15cm)?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:08

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.6: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je za 1cm večji v dolžini (kot npr. 10cmx20cm)?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:25

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.7: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je za 1cm manjši v dolžini (kot npr. 5cmx7cm)?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:26

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.8: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je za +/-1cm drugačne dimenzije (kot npr. 8cmx10cm ali 10cmx10cm)?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:27


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.9: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je za 1cm večji v dolžini (kot npr. 10cmx30cm)?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:27

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.10: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je za 1cm večji v dolžini (kot npr. 10cmx25cm)?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:28


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.14: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 8cmx15cm - film z blazinico?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:28

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.21: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 10cmx8cm - film z blazinico?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:30

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.22: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 5cmx7cm - film z blazinico?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:30

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.46: Ali lahko ponudimo alginatno oblogo s kostanjevim medom (kot npr Vivamel alginat 10x10cm)?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:32


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.47: Ali lahko ponudimo kostanjev med v tubi pakiran po 21g (kot npr. Vivamel medicinski med v tubi 21g) in ceno preračunamo na 25g zaradi enakovrednosti ponudb?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:33

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.55: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel v pakiranju 10 kos/sc?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:34

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.62: Katero dimenzijo, od naštetih obstoječih artikla, razpisujete?

ODGOVOR

10X10 CM.


Datum objave: 18.10.2021   14:35

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.64: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je dimenzije 195mmx105mm in je pakiran po 240 kos (kot npr. Clinell CHG 2% MD) in ceno preračunamo na A100?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   14:37

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.65: Katero obliko artikla razpisujete - obstaja namreč olje v sprayu, 100ml olje v steklenički in 250 ml olje v steklenički ter 50 ml steklenička s kapalko? Kakšno količino artikla razpisujete?

ODGOVOR
Steklenička s kapalko a50ml. Razpisujemo 20 pak.Datum objave: 18.10.2021   14:38

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.66: Kakšno količino artikla razpisujete?

ODGOVOR
20 kos.Datum objave: 18.10.2021   14:40

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.31: Ali vam lahko ponudimo Steri Strip 12x100 mm, A6 trakov, proizvajalca 3M in ceno preračunamo na A10 trakov?

ODGOVOR
Da. Ponudite ceno za A6.Datum objave: 18.10.2021   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Dne 11.10.2021 08:11 ste podali odgovor
v razpisni dokumentaciji je v poglavju "OBVEZNI POGOJI", v 8.členu, pod 11.točko (stran 12) navedeno:
".. da je ponudnik v zadnjih treh letih opravil vrednostno (pogodbeno) enakovredne dobave blaga oziroma artiklov katerih ponudbo oddaja na ta javni razpis v vsaj tri javne zavode."

Naročnik torej zahteva tri referenčne posle, ki jih je ponudnik v preteklih treh letih (september 2018 - septembr 2021) opravil za vsaj tri javne zavode, in sicer v vrednosti, ki je primerljiva vrednosti posla (ponudbeni/pogodbeni vrednosti posameznega podsklopa), ki jo ponudnik ponuja za ta javni razpis.
NAŠE VPRAŠANJE:
Glede na to, da imate nekatere sklope zelo obširne (142 izdelkov) drugi zavodi imajo recimo izdelke, ki jih imate vi v enem sklopu razdeljene lahko tudi v štiri sklope, vas prosimo, da nam dovolite izkazati reference z večimi sklopi, ki se nanašajo na izdelke, ki jih imate vi združene v en sklop in s tem doseči vrednost vašega sklopa.

Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik dovoljuje izkaz referenc v tej obliki, vendar pa mora biti pogodbena vrednost posla primerljiva z vrednostjo sklopa za katerega oddaja ponudbo.Datum objave: 18.10.2021   14:44


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop B8
2 in zap. Št. ali vam lahko ponudimo pakiranje 100kosov preračun pa pripravimo na vase željeno pakiranje?


Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
DA.Datum objave: 18.10.2021   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;
SKLOP B7

5. Mikrocentrifugirka standardna 0,5 mL a 500-ali lahko ponudimo pak. 1000kosov, preračun pa pripravimo na vašo paki. enoto

6.-9. Nastavki za pipete Eppendorf ali vam lahko ponudimo enakovredne nastavke, ki so kompatibilni z vašimi pipetami.

10. Nastavki za pipeto Sartorius 200µL a 960 prosimo za navedbo šifre željenega izdelka za ustrezno prijavo izdelka

12. Posodice za blato PVC z žličko a 1000-ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 250kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

13. Sterilne PVC posodice prozorne z navojnim pokrovom, posamično pakiranje, 120-200ml a 500-ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 250kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

14. Imerzijsko olje s kapalko, a10ml ali tukaj mislite pod kapalko, da je na pokrovčku narejen izliv skozi navpični lijak, ki ima pokrovček

15. Predmetna stekla 76x26mm matirana a50 - ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 75kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

16. Predmetna stekla 76x26mm navadna a50 - ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 75kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

17. Krovno steklo 24x24 a 100- ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 20kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

22. Test na okultno kri v blatu s poz. kontrolo a 25-ali vam lahko ponudimo pakiranje 20 kos preračun naredimo na vašo pakiranje

23. Sars CoV-2 AG hitri test s poz. in neg. kontrolo a 25- ali vam lahko ponudimo pakiranje 20 kos preračun naredimo na vašo pakiranje

Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

5. Mikrocentrifugirka standardna 0,5 mL a 500-ali lahko ponudimo pak. 1000kosov, preračun pa pripravimo na vašo paki. enoto

Lahko je ponudba za 1000 kosov.

6.-9. Nastavki za pipete Eppendorf ali vam lahko ponudimo enakovredne nastavke, ki so kompatibilni z vašimi pipetami.

Kompatibilnost bi želeli preveriti.

10. Nastavki za pipeto Sartorius 200µL a 960 prosimo za navedbo šifre željenega izdelka za ustrezno prijavo izdelka

Šifra izdelka? Ali je to REF: LH-B790204?

12. Posodice za blato PVC z žličko a 1000-ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 250kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

Lahko je ponudba za 250 kosov.

13. Sterilne PVC posodice prozorne z navojnim pokrovom, posamično pakiranje, 120-200ml a 500-ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 250kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

Lahko je ponudba za 250 kosov.

14. Imerzijsko olje s kapalko, a10ml ali tukaj mislite pod kapalko, da je na pokrovčku narejen izliv skozi navpični lijak, ki ima pokrovček

Da, pokrovček, ki omogoča kapljanje.

15. Predmetna stekla 76x26mm matirana a50 - ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 75kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

Lahko je ponudba za 75 kosov.

16. Predmetna stekla 76x26mm navadna a50 - ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 75kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

Lahko je ponudba za 75 kosov.

17. Krovno steklo 24x24 a 100- ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 20kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.

Lahko je ponudba za 20 kosov.

22. Test na okultno kri v blatu s poz. kontrolo a 25-ali vam lahko ponudimo pakiranje 20 kos preračun naredimo na vašo pakiranje

Lahko je ponudba za 20 kosov.

23. Sars CoV-2 AG hitri test s poz. in neg. kontrolo a 25- ali vam lahko ponudimo pakiranje 20 kos preračun naredimo na vašo pakiranje

Lahko je ponudba za 20 kosov.


Datum objave: 18.10.2021   15:01

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap. št. 1: Ceno podamo na zavitek=A1?

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 18.10.2021   15:02

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.2: Ali vam lahko ponudimo ustrezno kompreso dimenzije 37,5x45cm, A180 in ceno preračunamo na vaše pakiranje A80?


ODGOVOR
NE.Datum objave: 18.10.2021   15:04

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP A9
1. Lancete sterilne za 1xuporabo s sprožilno napravo a 25, kot npr. Microlet ROSIMO ZA NAVEDBO DIMENZIJE.

Hvala.

ODGOVOR

Razpisujemo artikel kot npr. 84505634.


Datum objave: 18.10.2021   15:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;
SKLOP B7
5. Mikrocentrifugirka standardna 0,5 mL a 500-ali lahko ponudimo pak. 1000kosov, preračun pa pripravimo na vašo paki. enoto
6.-9. Nastavki za pipete Eppendorf ali vam lahko ponudimo enakovredne nastavke, ki so kompatibilni z vašimi pipetami.
10. Nastavki za pipeto Sartorius 200µL a 960 prosimo za navedbo šifre željenega izdelka za ustrezno prijavo izdelka
12. Posodice za blato PVC z žličko a 1000-ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 250kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.
13. Sterilne PVC posodice prozorne z navojnim pokrovom, posamično pakiranje, 120-200ml a 500-ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 250kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.
14. Imerzijsko olje s kapalko, a10ml ali tukaj mislite pod kapalko, da je na pokrovčku narejen izliv skozi navpični lijak, ki ima pokrovček
15. Predmetna stekla 76x26mm matirana a50 - ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 75kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.
16. Predmetna stekla 76x26mm navadna a50 - ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 75kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.
17. Krovno steklo 24x24 a 100- ali vam lahko ponudimo pakirno enoto 20kos preračun naredimo na vašo željeno pak. Enoto.
22. Test na okultno kri v blatu s poz. kontrolo a 25-ali vam lahko ponudimo pakiranje 20 kos preračun naredimo na vašo pakiranje
23. Sars CoV-2 AG hitri test s poz. in neg. kontrolo a 25- ali vam lahko ponudimo pakiranje 20 kos preračun naredimo na vašo pakiranje
Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Je bilo že odgovorjeno.


Datum objave: 18.10.2021   15:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap.št.33: Artikel Steri Strip proizvajalca 3M in podobno ne obstaja v dimenziji 3mmx100mmm. Ali vam lahko ponudimo dimenzijo, ki obstaja 3mmx75mm Steri Strip, A5 trakov, 3M, ceno pa preračunamo na PAK=A10?


ODGOVOR

Da. Ponudite ceno pakiranja A5.


Datum objave: 18.10.2021   15:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A1, zap. št. 36: Ceno podamo na zavitek=A1?


ODGOVOR

DA.


Datum objave: 18.10.2021   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP A8
ZAP. ŠT OD 20-23 ali vam lahko ponudimo kanile pakirane po 100 kosov, preračun naredimo na vašo željeno pakirno enoto.
ZAP. ŠT 24-ali vam lahko ponudimo iglo dimenzije 0,45×13mm


Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
ZAP. ŠT OD 20-23 ali vam lahko ponudimo kanile pakirane po 100 kosov, preračun naredimo na vašo željeno pakirno enoto.

NE.

ZAP. ŠT 24-ali vam lahko ponudimo iglo dimenzije 0,45×13mm

NE.

Datum objave: 18.10.2021   15:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vam lahko v sklopu A7 na poziciji 19 ponudimo tudi Bowie&Dick test skladen z ISO 11140-1 in 11140-4, torej evropskimi standardi za za nadzor penetracije pare? Test v opisu pozicije 19 je test za nadzor izčrpavanja zraka (ISO 11140-1+5), ki ga tehnični odbor CEN/TC 102 ni uvrstil med evropske standarde, pač pa zadošča le ameriškim smernicam?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 18.10.2021   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu A7 je enota mere za pozicijo 13 SC. Ker imamo ponudniki različna pakiranja, nas zanima koliko kosov naj bi bilo v SC oz. koliko kosov potrebujete?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Razpisujemo artikel kot npr. GKE CH 211-255 A500.


Datum objave: 18.10.2021   15:21
VPRAŠANJE
V skupini A so pri nekaterih artiklih zaklenjene celice...

ali lahko potem podamo ponudbo na delovnih listih?

ODGOVOR

Naročnik je že podal odgovor na tovrstno vprašanje. Napaka odpravljena.


Datum objave: 18.10.2021   15:21
VPRAŠANJE
Končna ponudba, ki jo boste ponudniki oddali preko portala eJN mora biti obvezno oddana v zaklenjenih excel datotekah in NE na delovnih verzijah excel datotek.

v zaklenjenih excel datotekah so zaklenjene tudi vrstice za vnos artiklov ipd...
prosimo odklenite ta del excela ....

ODGOVOR

Naročnik je že podal odgovor na tovrstno vprašanje. napaka odpravljena.


Datum objave: 18.10.2021   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročniku predlagamo, da glede na vsebino blaga, ki se nahaja v skupini LABORATORIJSKI MATERIAL - SKUPINA B B/2 B /2 MAT. ZA APARAT COAGUCHEK IN GLUKOMETER, smiselno razdeli v dva ločena sklopa in si s tem pridobi več konkurenčnih ponudb.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani.

Sklop ostane tako, kot je že navedeno v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 19.10.2021   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

razpisna dokumentacija, excelova datoteka ne omogoča sumiranja posameznega sklopa, prav tako ne dovoljuje razširitve stolpcev kar onemogoča, da datoteko pravilno izpolnimo kot tudi ne, da jo natisnemo v obliki, ki bo imela izpisane vse podatke. Zaradi ne zmožnosti razširjanja stolpcev tako ni mogoče videtu "Vrednsot z DDV - stolpec J).
Naročnika prosim, da dovoli, da posredujemo odklenjeno verzijo oziroma posreduje novo verzijo, ki bo v naprej pripravljena na način, da bo omogočala vpisovanje podatkov, vpis formul in pravilen izpis.
Prav tako t.i. "delovna verzija" ne omogoča navedenega.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je pomanjkljivost že odpravil.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.10.2021   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop B5:
- Zaporedni številki 12 in 13 Epruveta plazma Li heparin: prosimo za dodaten opis epruvete ali želite brez gela oziroma s separatorjem?
- Zaporedni številki 23 in 24 Metuljčki 23G; ali lahko ponudimo metuljčke z iglo, ki je namenjena težjim odvzemom (stanjšana stena igle, brušena večkotno za atravmatski odvzem) ali ponudimo običajno iglo?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

- Zaporedni številki 12 in 13 Epruveta plazma Li heparin: prosimo za dodaten opis epruvete ali želite brez gela oziroma s separatorjem?

Prosimo za ponudbo epruvet s mehanskim separatorjem.

- Zaporedni številki 23 in 24 Metuljčki 23G; ali lahko ponudimo metuljčke z iglo, ki je namenjena težjim odvzemom (stanjšana stena igle, brušena večkotno za atravmatski odvzem) ali ponudimo običajno iglo?


Prosimo za ponudbo metuljčkov s stanjšano iglo in ne z navadno iglo.

Datum objave: 19.10.2021   09:19
VPRAŠANJE
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

če je vrednost pod 50.000 ali lahko predložimo menico in ne zavarovanja, tako kot je bilo to v prejšnjem JN?

lepo prosimo, da nam dovolite menico, saj so z zavarovanjem veliki stroški ....

lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik zahteva finančna zavarovanja, ki so navedena v razpisni dokumentacji.

S spoštovanjem.

Datum objave: 21.10.2021   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop C_1, zaporedna št. 23, prosimo za več informacij, naziv, kataloška šifra?

Sklop C_1, zaporedna št. 24, prosimo za več informacij, naziv, kataloška šifra?

Sklop C_1, zaporedna št. 25, prosimo za več informacij, naziv, kataloška šifra?

Sklop C_1, zaporedna št. 54, prosimo za več informacij, kataloška šifra?

Sklop C_1, zaporedna št. 55, prosimo za več informacij, kataloška šifra?

Sklop C_1, zaporedna št. 56, prosimo za več informacij, kataloška šifra?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Sklop C_1, zaporedna št. 23, prosimo za več informacij, naziv, kataloška šifra?

Odgovor: Matrice z integriranim sistemom za zatezanje in odpiranje, ne potrebuje držala, debeline 0,038mm, velikost medium, a 50 kom


Sklop C_1, zaporedna št. 24, prosimo za več informacij, naziv, kataloška šifra?

Odgovor: Matrice z integriranim sistemom za zatezanje in odpiranje, ne potrebuje držala, debeline 0,038mm, velikost small, a 50 kom


Sklop C_1, zaporedna št. 25, prosimo za več informacij, naziv, kataloška šifra?

Odgovor: Matrice z integriranim sistemom za zatezanje in odpiranje, ne potrebuje držala, debeline 0,038mm, velikost large, a 50 kom


Sklop C_1, zaporedna št. 54, prosimo za več informacij, kataloška šifra?

Odgovor: Interdentalne zagozde s perforiranim, okroglim prijemališčem za klešče, dobavljive v treh velikostih, MALA 4,5mm, a 100


Sklop C_1, zaporedna št. 55, prosimo za več informacij, kataloška šifra?

Odgovor: Interdentalne zagozde s perforiranim, okroglim prijemališčem za klešče, dobavljive v treh velikostih, SREDNJA 5,5 mm, a 100


Sklop C_1, zaporedna št. 56, prosimo za več informacij, kataloška šifra?

Odgovor: Interdentalne zagozde s perforiranim, okroglim prijemališčem za klešče, dobavljive v treh velikostih, VELIKA 6,5 mm, a 100


Datum objave: 21.10.2021   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še enkrat zastavljamo vprašanje za podsklop A7, pozicijo 13 Indikator - trak za k.p.s. v kolutu. Enota mere za pozicijo 13 je SC. Ker imamo ponudniki različna pakiranja, nas zanima koliko kosov naj bi bilo v SC oz. koliko kosov potrebujete?
Na to vprašanje ste sicer že odgovorili, vendar se nam zdi, da se odgovor nanaša na pozicijo 14 in ne na 13 ( odg: Razpisujemo artikel kot npr. GKE CH 211-255 A500).

Lep pozdrav
ODGOVOR


500 kos.

Datum objave: 21.10.2021   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas katere biološke indikatorje uporabljate sedaj v podsklopu A7 na pozicijah 12 in 18? V kakšnem časovnem okviru pričakujete odčitavanje rezultatov? Katere inkubatorje uporabljate?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozicija 12. Biološki indikator SCBI s takojšnjim odčitavanjem 134 C
Pozicija 18. Biološki indikator SCBI s takojšnjim odčitavanjem 121 C
Odčitavanje 1-3 h z 97% verjetnostjo. Uporabljamo inkubator GKE-STERI-RECORD INCUBATOR.Datum objave: 21.10.2021   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop A6, zap. št. 3; Ali vam lahko ponudimo enakovreden artikel dimenzije 10x10 cm?
Sklop A6, zap. št. 5-10; Zahtevane dimenzije so dimenzije obliža Mepore. Ali zahtevate da ponudimo samo Mepore, ali dopuščate ponudbo ustreznih obližev drugih proizvajalcev? V kolikor dopuščate ponudbo drugih proizvajalcev, prosimo za odstopanje od dimenzij obližev +/- 1 cm in posledično ustrezno odstopanje dimenzij blazinice, saj ima zahtevane dimenzije le obliž Mepore.
Sklop A6, zap. št. 14, 21, 22; Ali lahko ponudimo enakovredne obliže z odstopanjem dimenzij +/- 1cm?
Sklop A6, zap. št. 30; Ali lahko ponudimo enakovreden artikel dimenzije 10x20 cm?
Sklop A6, zap. št. 33; Ali lahko ponudimo enakovreden artikel dimenzije 6,5x10 cm?
Sklop A6, zap. št. 34; Ali lahko ponudimo enakovreden artikel dimenzije 20x20 cm?
Sklop A6, zap. št. 62; Pod isto postavko navajate različne dimenzije obloge. Različne dimenzije imajo različne cene, zato prosimo navedite dimenzijo, ki naj jo ponudimo. V kolikor želite vse dimenzije, prosimo, spremenite predračun, tako da bo vsaka dimenzija svoja postavka.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Sklop A6, zap. št. 3; Ali vam lahko ponudimo enakovreden artikel dimenzije 10x10 cm?

Odgovor: Da.

Sklop A6, zap. št. 5-10; Zahtevane dimenzije so dimenzije obliža Mepore. Ali zahtevate da ponudimo samo Mepore, ali dopuščate ponudbo ustreznih obližev drugih proizvajalcev? V kolikor dopuščate ponudbo drugih proizvajalcev, prosimo za odstopanje od dimenzij obližev +/- 1 cm in posledično ustrezno odstopanje dimenzij blazinice, saj ima zahtevane dimenzije le obliž Mepore.

Odgovor: Dopuščamo enakovreden izdelek +/- 1 cm.

Sklop A6, zap. št. 14, 21, 22; Ali lahko ponudimo enakovredne obliže z odstopanjem dimenzij +/- 1cm?

Odgovor: DA.

Sklop A6, zap. št. 30; Ali lahko ponudimo enakovreden artikel dimenzije 10x20 cm?

Odgovor: DA.

Sklop A6, zap. št. 33; Ali lahko ponudimo enakovreden artikel dimenzije 6,5x10 cm?

Odgovor: DA.

Sklop A6, zap. št. 34; Ali lahko ponudimo enakovreden artikel dimenzije 20x20 cm?

Odgovor: DA.

Sklop A6, zap. št. 62; Pod isto postavko navajate različne dimenzije obloge. Različne dimenzije imajo različne cene, zato prosimo navedite dimenzijo, ki naj jo ponudimo. V kolikor želite vse dimenzije, prosimo, spremenite predračun, tako da bo vsaka dimenzija svoja postavka.

Odgovor: Ponudite dimenzijo 10x10 cm.Datum objave: 21.10.2021   11:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop A/8, zap.št.24: V opisu navajate iglo dimenzije 0,5x19mm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezno iglo dimenzije 0,5x 20mm.
Sklop A/2, zap.št. 27: V opisu navajate kontejner volumna 2,9l. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo zbiralnik volumna 3l.
Sklop A/6, zap.št. 5: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 15x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 15x8cm.
Sklop A/6, zap.št. 6: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 20x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 20x10cm.
Sklop A/6, zap.št. 7: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 6x7cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 7x5cm.
Sklop A/6, zap.št. 8: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 10x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 10x8cm.
Sklop A/6, zap.št. 9: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 30x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 30x10cm.
Sklop A/6, zap.št. 10: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 25x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 25x10cm.
Sklop A/1, zap.št. 6: V opisu navajate Komprese - zloženci so iz beljene bombažne-hidrofilne gaze, ki je 17 ali 20 nitna, mehka vpojna. Lahko se sterilizira nester. 5 x 5, 16 slojni. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo kompreso zložence ki so iz beljene bombažne-hidrofilne gaze 17 nitna, 5x5 cm, 12 slojna.
Sklop A/1, zap.št. 29: V opisu navajate sanitetno mrežico št.10. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel št. 9.
Sklop A/1, zap.št. 43. V opisu navajate samosprijemljiv povoj dimenzije 7,5 cmx 4,6m. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen povoj dimenzije 7,5cm x 4,5m?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Sklop A/8, zap.št.24: V opisu navajate iglo dimenzije 0,5x19mm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezno iglo dimenzije 0,5x 20mm.

Odgovor: Da.

Sklop A/2, zap.št. 27: V opisu navajate kontejner volumna 2,9l. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo zbiralnik volumna 3l.

Odgovor: Da.

Sklop A/6, zap.št. 5: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 15x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 15x8cm.

Odgovor: Da.

Sklop A/6, zap.št. 6: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 20x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 20x10cm.

Odgovor: Da.

Sklop A/6, zap.št. 7: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 6x7cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 7x5cm.

Odgovor: Da.

Sklop A/6, zap.št. 8: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 10x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 10x8cm.

Odgovor: Da.

Sklop A/6, zap.št. 9: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 30x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 30x10cm.

Odgovor: Da.

Sklop A/6, zap.št. 10: V opisu navajate samolepilni obliž dimenzije 25x9cm. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 25x10cm.

Odgovor: Da.

Sklop A/1, zap.št. 6: V opisu navajate Komprese - zloženci so iz beljene bombažne-hidrofilne gaze, ki je 17 ali 20 nitna, mehka vpojna. Lahko se sterilizira nester. 5 x 5, 16 slojni. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo kompreso zložence ki so iz beljene bombažne-hidrofilne gaze 17 nitna, 5x5 cm, 12 slojna.

Odgovor: Da.

Sklop A/1, zap.št. 29: V opisu navajate sanitetno mrežico št.10. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen artikel št. 9.

Odgovor: Da, v kolikor je enakovreden.

Sklop A/1, zap.št. 43. V opisu navajate samosprijemljiv povoj dimenzije 7,5 cmx 4,6m. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo ustrezen povoj dimenzije 7,5cm x 4,5m?

Odgovor: Da.


Datum objave: 22.10.2021   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na material za vakuumski in kapilarni odvzem.
Celoten sklop je dokaj vezan na material, ki ga sedaj uporabljate, kar je povsem razumljivo. Nekateri artikli so pa v ponudbi izključno pri trenutnem uporabniku, in sicer na način, ki ste ga dokaj podrobno opisali.
Ali vam lahko ponudbo sestavimo z enakovrednimi artikli s katerimi lahko zapolnimo sklop? Vsi artikli ustrezajo novi direktivi in seveda imajo prav tako certifikate, reference,..v nasprotnem primeru boste prejeli le eno ponudbo, ki povsem ustreza vašim opisom tega sklopa.
Artikle še vedno lahko preverite na koncu z vzorci.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovor,
lep dan.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik dopušča, da ponudite enakovredne artikle. V kolikor naročnik podvomi v kompatibilnost ponujenih artiklov, bo ponudnika zaprosil za brezplačne vzorce.

S spoštovanjem.


Datum objave: 22.10.2021   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

18. Beauty pink vosek, zelo trd, za registracijo ugriza, plošče velikosti 14,5 x 7,2cm a 454 g
Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga iz razpisa.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

v kolikor je šel artikel iz proizvodnje, ponudite ceno 0.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2021   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam v podsklopu A_2, pri postavki 49-55 ponudimo endotrahealne tubuse z ali brez nizkotlačnega mešička?

Ali Vam lahko v podsklopu A_2 pri postavki 77, ponudimo pakiranje A25, ter ceno preračunamo?

V podsklopu A_2 imate pod postavko 104 razpisan artikel z opisom: Cevka za aspirator; prosim Vas za podrobnejši opis in dimenzije želenega artikla.

Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


ali vam v podsklopu A_2, pri postavki 49-55 ponudimo endotrahealne tubuse z ali brez nizkotlačnega mešička?

Odgovor: Ponudite tubus z mešičkom.

Ali Vam lahko v podsklopu A_2 pri postavki 77, ponudimo pakiranje A25, ter ceno preračunamo?

Odgovor: Da.

V podsklopu A_2 imate pod postavko 104 razpisan artikel z opisom: Cevka za aspirator; prosim Vas za podrobnejši opis in dimenzije želenega artikla.

Odgovor: Kot npr. aspiracijska cevka za aspirator CH18, fi 6mm dolžine 530mm.

Datum objave: 22.10.2021   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop C_1, zaporedna št.202, artikel ni več dobavljiv, izločite ga.

Sklop C_1, zaporedna št.203, artikel ni več dobavljiv, izločite ga.

Sklop C_1, zaporedna št.204, artikel ni več dobavljiv, izločite ga.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

v kolikor artikel dejansko ni več dobavljiv, ponudite ceno 0.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2021   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali bo naročnik upošteval priložena potrdila o nekaznovanosti, ki niso starejša od 30 dni?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Ne. Naročnik vztraja, da ponudnik izpolni priložene obrazce.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.10.2021   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko priložimo že pridobljene reference, ki smo jih pridobili za potrebe drugih javnih razpisih?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Ne.

Datum objave: 22.10.2021   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP A8

ZAP. ŠT 24 (Igle inj. 0,5 x 19 a 100, kvalitete kot npr. BD) ali vam lahko ponudimo iglo dimenzije 0,4×19mm?


Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Da.


Datum objave: 22.10.2021   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podsklop A6, zap.št.60: Dobavitelj ukinja pakiranje omenjene obloge. Vam lahko ponudimo ustrezno oblogo pakirano po A5 (kot npr. StopBac sterile comprese 10x15 )?

ODGOVOR


Da.

Datum objave: 25.10.2021   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

C_2:
53. Dvojno strjujoč kompozitni cement za cementiranje keramičnih in kompozitnih restavracij, naravna fluorescentnost, dobro viden na RTG, 2 različni konzistenci in 2 različni barvi (rumena, transparenta); 2g
50. Kondenzacijski silikon, odtisni material, dimenzijsko stabilen do 7 dni, natančen, enostavna uporaba, latex ne vpliva na polimerizacijo, baza, 900 ml
51. Kondenzacijski silikon, odtisni material, dimenzijsko stabilen do 7 dni, natančen, enostavna uporaba, latex ne vpliva na polimerizacijo, baza, a 2x50ml
44. Tekoči kompozit za prekrivanje vidnih kovinskih povšin, svetlobno strjujoč, radioopačen, velikost delcev 0,7 µm, 2 X 1,2 ml
23. Kompozitni material za začasne krone in mostičke, nano tehnologija, odporen na prelome, visoko estetski, gladka površina, naravna fluorescenca, barvno obstojen, v kartušah 50 ml, z mešalnimi nastavki
24. Kompozitni material za začasne krone in mostičke, nano tehnologija, odporen na prelome, visoko estetski, gladka površina, naravna fluorescenca, barvno obstojen, v kartušah 50 ml, z mešalnimi nastavki
Prosimo za več podatkov, kataloško ali proizvajalca.

Sklop C_2, zap.št. 4., prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca?

Sklop C_2, zaporedna št.11, prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca?

Sklop C_2, zaporedna št.12, prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca?

Sklop C_2, zaporedna št.13, prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca?

Sklop C_2, zaporedna št.14, prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca?

LP.

ODGOVOR
Spoštovani,

podajamo odgovore na naslednja vprašanja:

C_2:
53. Dvojno strjujoč kompozitni cement za cementiranje keramičnih in kompozitnih restavracij, naravna fluorescentnost, dobro viden na RTG, 2 različni konzistenci in 2 različni barvi (rumena, transparenta); 2g PONUDITE KOT NPR. VARIOLINK ESTHETIC
50. Kondenzacijski silikon, odtisni material, dimenzijsko stabilen do 7 dni, natančen, enostavna uporaba, latex ne vpliva na polimerizacijo, baza, 900 ml PONUDTE KOT NPR. OPTOSIL COMFORT PUTTY
51. Kondenzacijski silikon, odtisni material, dimenzijsko stabilen do 7 dni, natančen, enostavna uporaba, latex ne vpliva na polimerizacijo, baza, a 2x50ml PONUDITE KOT NPR. XANTOPREN CPMFORT LIGHT (L BLUE)
44. Tekoči kompozit za prekrivanje vidnih kovinskih povšin, svetlobno strjujoč, radioopačen, velikost delcev 0,7 µm, 2 X 1,2 ml PONUDITE KOT NPR. PERMAFLO DENTIN OPAQUER
23. Kompozitni material za začasne krone in mostičke, nano tehnologija, odporen na prelome, visoko estetski, gladka površina, naravna fluorescenca, barvno obstojen, v kartušah 50 ml, z mešalnimi nastavki PONUDITE KOT NPR. PROTEMP4 GARANT KARTUŠE A3
24. Kompozitni material za začasne krone in mostičke, nano tehnologija, odporen na prelome, visoko estetski, gladka površina, naravna fluorescenca, barvno obstojen, v kartušah 50 ml, z mešalnimi nastavki - PONUDITE KOT NPR. PROTEMP4 GARANT KARTUŠE B3

Sklop C_2, zap.št. 4., prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca? PONUDITE KOT NPR. FUJI PLUS

Sklop C_2, zaporedna št.11, prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca? PONUDITE KOT NPR. EXAFAST NDS REGULAR TYPE 2X48 ML

Sklop C_2, zaporedna št.12, prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca? PONUDITE KOT NPR. EXAFAST NDS INJECTION TYPE 2X48 ML

Sklop C_2, zaporedna št.13, prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca? PONUDITE KOT NPR. EXAMIX NDS REGULAR TYPE KART. 2X48 ML

Sklop C_2, zaporedna št.14, prosim za več informacij, kataloška št., ime proizvajalca? PONUDITE KOT NPR. EXAMIX NDS INJECTION TYPE 2X48 ML

S spoštovanjem.


Datum objave: 25.10.2021   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na material za vakuumski in kapilarni odvzem.
Celoten sklop je dokaj vezan na material, ki ga sedaj uporabljate, kar je povsem razumljivo. Nekateri artikli so pa v ponudbi izključno pri trenutnem uporabniku, in sicer na način, ki ste ga dokaj podrobno opisali.
Ali vam lahko ponudbo sestavimo z enakovrednimi artikli s katerimi lahko zapolnimo sklop? Vsi artikli ustrezajo novi direktivi in seveda imajo prav tako certifikate, reference,..v nasprotnem primeru boste prejeli le eno ponudbo, ki povsem ustreza vašim opisom tega sklopa.
Artikle še vedno lahko preverite na koncu z vzorci.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovor,
lep dan.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik dopušča, da ponudite enakovredne artikle. V kolikor bomo podvomili v kompatibilnost ponujenih artiklov bomo zaprosili za brezplačne vzorce.

S spoštovanjem.Datum objave: 25.10.2021   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravjeni,

SKLOP C1 - imate ogromno podvajanj artiklov - prosimo zbrišite podvajanja ali pa zraven navedite po barvah oz velikostih, ki jih želite.
Prav tako so podvajanja tudi v ostalih skopih - primeri spodaj so za sklop C1.

7. Poliesterski trakovi za izdelavo plomb iz svetlobno strjujočih materialov, širina 8 mm, pakirano v škatlici a 100 kosov
9. Poliesterski trakovi za izdelavo plomb iz svetlobno strjujočih materialov, širina 8 mm, pakirano v škatlici a 100 kosov


12. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
13. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
14. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
15. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
16. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
17. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16


18. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX
19. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX
20. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX
21. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX
22. Poliesterska matrica brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; a 48kos, kot npr. OMNI-MATRIX
23. Poliesterska matrica s krilci; za enkratno uporabo, za vse sektorje; a 48kos, kot npr. OMNI-MATRIX


37. Polirni/brusni trak iz visokoodpornega poliestra, širina traka 4 mm, dolžina 10 m, 3 zrnatosti (30, 40 in 60 mikronov) v dispenzerju z rezilom
38. Polirni/brusni trak iz visokoodpornega poliestra, širina traka 4 mm, dolžina 10 m, 3 zrnatosti (30, 40 in 60 mikronov) v dispenzerju z rezilom
39. Polirni/brusni trak iz visokoodpornega poliestra, širina traka 4 mm, dolžina 10 m, 3 zrnatosti (30, 40 in 60 mikronov) v dispenzerju z rezilom


40. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, obojestranski nanos, možnost sterilizacije, 3 debeline: 4, 6 in 8 mm, 12 kosov
41. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, obojestranski nanos, možnost sterilizacije, 3 debeline: 4, 6 in 8 mm, 12 kosov
42. trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz neravnega jekla, obojestranski nanos, možnost sterilizacije, 3 debelini: 4, 6 in 8 mm, 12 kosov


43. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, diamantni, možnosti sterilizacije, 4 in 6 mm, z ali brez žagice, različne grobosti, kot npr. Diamantni polirni trak F, M, SF grobosti
44. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, diamantni, možnosti sterilizacije, 4 in 6 mm, z ali brez žagice, različne grobosti, kot npr. Diamantni polirni trak F, M, SF grobosti
45. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, diamantni, možnosti sterilizacije, 4 in 6 mm, z ali brez žagice, različne grobosti, kot npr. Diamantni polirni trak F, M, SF grobosti


47. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDS3, DS2, DS3, A 10
48. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDS3, DS2, A 10
49. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDXS3, DS2, A 10
50. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDS3, DS2, A10
51. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDS3, DS2, A10


80. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
81. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
82. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
83. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
84. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
85. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
86. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
87. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
106. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
107. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
108. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
109. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
110. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
111. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
112. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
113. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
114. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
115. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
116. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
117. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
118. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g
119. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g88. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
89. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
90. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
91. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
92. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g


93. Svetlobno strjujoč nano-hibridni kompozit s fotoiniciatorjem Ivocerinom za TKS predel, majhen skrček in manjši stres ob krčenju kot napr. TETRIC EVOCERAM BULK FILL, brizga, A 3g, vseh barv
94. Svetlobno strjujoč nano-hibridni kompozit s fotoiniciatorjem Ivocerinom za TKS predel, majhen skrček in manjši stres ob krčenju kot napr. TETRIC EVOCERAM BULK FILL, brizga, A 3g, vseh barv
96. Svetlobno strjujoč nano-hibridni kompozit s fotoiniciatorjem Ivocerinom za TKS predel, majhen skrček in manjši stres ob krčenju kot napr. TETRIC EVOCERAM BULK FILL, brizga, A 3g, vseh barv

97. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
98. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
99. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
100. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
101. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
102. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
103. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
104. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g
105. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g120. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia ant. vse barve
121. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve
122. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia ant. vse barve
123. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve
124. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve
125. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve
126. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve
127. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve
128. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve
129. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve


Lep pozdrav
ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik podaja odgovore na vaša spodnja vprašanja, ki se nanašajo na podsklop C1:

7. Poliesterski trakovi za izdelavo plomb iz svetlobno strjujočih materialov, širina 8 mm, pakirano v škatlici a 100 kosov PONUDITE TOČNO TO KAR OD VAS ZAHTEVA ZAPIS. POD POSTAVKO 6 JE 8MM, POD POSTAVKO 7 PA 6MM
9. Poliesterski trakovi za izdelavo plomb iz svetlobno strjujočih materialov, širina 8 mm, pakirano v škatlici a 100 kosov TA ZAPIS JE NAVEDEN POD POZICIJO 8 IN NE 9. GRE ZA TIPKARSKO NAPAKO ZA KATERO SE OPRAVIČUJEMO. PONUDITE ŠIRINO 10 MM.

12. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16 OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 11. PONUDITE KOT NPR. MATRICA IVORY-MOLAR OZKA ŠT. 14, A12
13. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 12. PONUDITE KOT NPR. MATRICA IVORY-MOLAR SREDNJA ŠT. 15, A12
14. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 13. PONUDITE KOT NPR. MATRICA IVORY-MOLAR ŠIROKA ŠT. 16, A12
15. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 14. PONUDITE KOT NPR. MATRICA IVORY-MOLAR OZKA ŠT. 11, A12
16. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 15. PONUDITE KOT NPR. MATRICA IVORY-MOLAR SREDNJA ŠT. 12, A12
17. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 16. PONUDITE KOT NPR. MATRICA IVORY-MOLAR ŠIROKA ŠT. 13, A12

18. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 17. PONUDITE KOT NPR. MATRICE OMNI-MATRIX KOVINSKE 6X0,04MM ZELENE, A48
19. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 18. PONUDITE KOT NPR. MATRICE OMNI-MATRIX KOVINSKE 6X0,04MM VIJOLIČNE, A48

20. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 19. PONUDITE KOT NPR. MATRICE OMNI-MATRIX KOVINSKE 6X0,04MM ORANŽNE, A48
21. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 20. PONUDITE KOT NPR. MATRICE OMNI-MATRIX KOVINSKE 6X0,04MM RDEČE, A48
22. Poliesterska matrica brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; a 48kos, kot npr. OMNI-MATRIX - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 21. PONUDITE KOT NPR. MATRICE OMNI-MATRIX KOVINSKE 6X0,04MM RDEČE BREZ KRILC, A48

23. Poliesterska matrica s krilci; za enkratno uporabo, za vse sektorje; a 48kos, kot npr. OMNI-MATRIX - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 22. PONUDITE KOT NPR. MATRICE OMNI-MATRIX KOVINSKE 6X0,04MMRDEČE S KRILCI, A48

37. Polirni/brusni trak iz visokoodpornega poliestra, širina traka 4 mm, dolžina 10 m, 3 zrnatosti (30, 40 in 60 mikronov) v dispenzerju z rezilom OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 36. PONUDITE KOT NPR. POLIRNI TRAK RUEKO 30 MICRON
38. Polirni/brusni trak iz visokoodpornega poliestra, širina traka 4 mm, dolžina 10 m, 3 zrnatosti (30, 40 in 60 mikronov) v dispenzerju z rezilom - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 37. PONUDITE KOT NPR. POLIRNI TRAK RUEKO 40 MICRON
39. Polirni/brusni trak iz visokoodpornega poliestra, širina traka 4 mm, dolžina 10 m, 3 zrnatosti (30, 40 in 60 mikronov) v dispenzerju z rezilom - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 38. PONUDITE KOT NPR. POLIRNI TRAK RUEKO 60 MICRON

40. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, obojestranski nanos, možnost sterilizacije, 3 debeline: 4, 6 in 8 mm, 12 kosov OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 39. PONUDITE KOT NPR. TREK POLIRNI JEKLENI DVOSTRANSKI 4MM
41. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, obojestranski nanos, možnost sterilizacije, 3 debeline: 4, 6 in 8 mm, 12 kosov - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 40. PONUDITE KOT NPR. TREK POLIRNI JEKLENI DVOSTRANSKI 6MM
42. trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz neravnega jekla, obojestranski nanos, možnost sterilizacije, 3 debelini: 4, 6 in 8 mm, 12 kosov - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 41. PONUDITE KOT NPR. TREK POLIRNI JEKLENI DVOSTRANSKI 8MM

43. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, diamantni, možnosti sterilizacije, 4 in 6 mm, z ali brez žagice, različne grobosti, kot npr. Diamantni polirni trak F, M, SF grobosti OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 42. PONUDITE KOT NPR. DIAMANTNI POLIRNI TRAK RDEČ EFDS2, A10
44. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, diamantni, možnosti sterilizacije, 4 in 6 mm, z ali brez žagice, različne grobosti, kot npr. Diamantni polirni trak F, M, SF grobosti - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 43. PONUDITE KOT NPR. DIAMANTNI POLIRNI TRAK RUMEN ECDS3, A10
45. Trak za obdelavo aproksimalnega dela restavracije iz nerjavečega jekla, diamantni, možnosti sterilizacije, 4 in 6 mm, z ali brez žagice, različne grobosti, kot npr. Diamantni polirni trak F, M, SF grobosti - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 44. PONUDITE KOT NPR. DIAMANTNI POLIRNI TRAK MODER EPXDS3, A10

47. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDS3, DS2, DS3, A 10 OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 46. PONUDITE KOT NPR. TRAK POLIRNI DIAMANTNI DVOSTRANSKI MODRI
48. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDS3, DS2, A 10 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 47. PONUDITE KOT NPR. TRAK POLIRNI DIAMANTNI DVOSTRANSKI RDEČI FDS2
49. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDXS3, DS2, A 10 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 48. PONUDITE KOT NPR. TRAK POLIRNI DIAMANTNI DVOSTRANSKI RDEČI FDS3
50. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDS3, DS2, A10 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 49. PONUDITE KOT NPR. TRAK POLIRNI DIAMANTNI DVOSTRANSKI RUMENI CDS2
51. Diamantni trak za dokončno oblikovanje in poliranje aproksimalnih restavracij, avtoklavabilen, obojestranski nanos, vse debeline, kot npr. Edenta Diamond Strip CDS2, CDS3, FDS2, FDS3, DS2, A10 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 50. PONUDITE KOT NPR. TRAK POLIRNI DIAMANTNI DVOSTRANSKI RUMENI CDS3
80. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 79. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. A3,5
81. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 80. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. A1
82. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 81. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. A2
83. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 82. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. A3
84. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 83. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. A4
85. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 84. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. B2
86. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 85. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. C1
87. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 86. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. C3
106. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 105. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. B1
107. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 106. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. B3
108. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 107. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. C2
109. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 108. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. D2
110. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 109. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. D3
111. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 110. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. A2 DENTIN
112. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 111. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. A3,5 DENTIN
113. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 112. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. A4 DENTIN
114. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 113. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. B2 DENTIN
115. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3 - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 114. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. TRANSPARENT
116. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 115. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. BLEACH I
117. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 116. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. BLEACH L
118. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 117. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. BLEACH M
119. Univerzalni nanohibridni kompozit, ki se strjuje na svetlobi, kameleonski učinek, je trden in zelo dobro se ga da modelirati, kot npr. Tetric Evo Ceram več barv, a 3g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 118. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BRIZG. POS. BAR. BLEACH XL
88. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 87. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW BRIZGA A3,5
89. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 88. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW BRIZGA A2
90. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 89. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW BRIZGA A3
91. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 90. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW BRIZGA B3
92. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 91. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW BRIZGA A4
93. Svetlobno strjujoč nano-hibridni kompozit s fotoiniciatorjem Ivocerinom za TKS predel, majhen skrček in manjši stres ob krčenju kot napr. TETRIC EVOCERAM BULK FILL, brizga, A 3g, vseh barv - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 92. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BULK FILL IVW
94. Svetlobno strjujoč nano-hibridni kompozit s fotoiniciatorjem Ivocerinom za TKS predel, majhen skrček in manjši stres ob krčenju kot napr. TETRIC EVOCERAM BULK FILL, brizga, A 3g, vseh barv - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 93. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BULK FILL IVA
96. Svetlobno strjujoč nano-hibridni kompozit s fotoiniciatorjem Ivocerinom za TKS predel, majhen skrček in manjši stres ob krčenju kot napr. TETRIC EVOCERAM BULK FILL, brizga, A 3g, vseh barv - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 95. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOCERAM BULK FILL IVB
97. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 96. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW A1
98. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 97. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW B1
99. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 98. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW A2 DENTIN
100. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 99. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW A3,5 DENTIN
101. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 100. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW B2 DENTIN
102. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 101. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW TRANSPARNET
103. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 102. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW BLEACH M
104. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 103. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW BLEACH L
105. Nano-optimiziran tekoči kompozit, uporaben tudi za razširjena zalitja fisur in adhezivno tehniko cementiranja, v 14 barvah, v brizgi a 2g, kot Tetric evoflow brizga a 2g - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 104. PONUDITE KOT NPR. TETRIC EVOFLOW BLEACH XL
120. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia ant. vse barve OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 119. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR BRIZGA A3,5
121. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve . OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 120. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR OPAČ. BRIZGA AO3
122. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia ant. vse barve - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 121. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR BRIZGA A1
123. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 122. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR BRIZGA A2
124. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 123. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR BRIZGA A3
125. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 124. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR BRIZGA A4
126. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 125. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR BRIZGA B1
127. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 126. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR BRIZGA B2
128. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 127. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR BRIZGA B3
129. Mikropolnjen hibridni kompozit, svetlobno strujoč, enostavno poliranje, prilagodljivost barvi zoba, visoka estetika, za sprednje zobe, brizga a 4g, kot Gradia anterior vse barve - OPIS JE ZAPISAN POD POSTAVKO 128. PONUDITE KOT NPR. GRADIA DIRECT ANTERIOR BRIZGA C3

S spoštovanjem.


Datum objave: 25.10.2021   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skupina C, podskupina C15
60. Tekočina, enostavna in hitra keramika, ki je sestavljena iz naravnih surovin in vsebuje leucit. Leucit kristali, vgrajeni v stekleni matrici, povečujejo moč keramike in zagotovijo optimalno uravnoteženo toplotno razteznost. Posebna sestava keramike omogoča visoko odpornost proti abraziji.IPS InLine keramika je primerna za vse plemenite in neplemenite kovine. Uporabljamo jo za konvencionalno tehniko nanašanja v plasteh. Kot npr. IPS INLINE BUILD-UP TEKOČINA, a 15ML
Artikel ima pakiranje 60ml, prosimo popravite opis.

220. Premazni material na osnovi fosfata za metodo hitrega segrevanja. Zagotavlja visoko kakovostne, natančno prilegajoče rezultate tiskanja v kratkem času. A 50x100g + 1l, kot npr. IPS PRESS VEST SPEED VL. MASA + tekočina
Artikel se ne proizvaja več.

C14:
1. Pasta polirna univerzal a 150 ml, kot npr. IVOCLAR
Želena pasta ima originalno pakiranje 100ml. Prosim popravite opis.

C11: 36. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za ortodotske aparate,folije. kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
37. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za kirurška vodila, kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
38. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za modele, kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
39. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za funkcijske žlice, kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
Prosimo za več podatkov, željenega proizvajalca ali ref.

C_8
1. Adoro link 5 ml
2. Adoro add - on 3 g neutral
3. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dep dentin barva 510
4. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 220
5. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 230
6. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 320
7. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 410
8. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 430
9. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 510
10. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 120
11. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 130
12. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, vse barve
13. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 110
14. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 140
15. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 210
16. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 310
17. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 330
18. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barava 340
19. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 420
20. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 520
21. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 530
22. Fasetirni material a 3gr, kot npr.SR Adoro gingiva
23. Adoro neck a 3g vse barve
24. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro incizal, barva S2
25. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro incizal, barva S3
26. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro incizal, barva S1
27. Fasetirni material a 2 x 11g izo. p. kot npr.SR Adoro intenziv opaquer a 2ml
28. Fasetirni material a 2 x 11g izo. p. kot npr.SR Adoro intenziv opaquer a 2ml
29. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro liner
30. Adoro opal effect 2 a 3g
31. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 120
32. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 140
33. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 210
34. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 320
35. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 410
36. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 510
37. SR ADORO STAINS CLEAR
38. SR ADORO THERMO GUARD 2X11G IZO.P.
39. SR ADORO TRANSPARENT CLEAR a 3g
Linija izdelkov Adoro se ne proizvaja več. Prosim izločite artikle.

C_5
41. Zaščitna maska iz umetnega materiala, ki se lahko prevesi in se ne rosi, na glavo se natakne z elastičnim trakom, na čelo pride pena, tudi za osebe, ki nosijo očala, vizir in nadomestna stekla
Žal nimajo vsi primerljivi vizirji rezervna stekla ali pa se ne prodajajo v kompletu. Prosimo da razdelite opis in razpišete vizir ter rezervna stekla posebej ali pa dopustite, da ponudimo kvaliteten vizir brez rezervnih stekel.

53. Kosmati mini aplikatorji z upogljivim plastičnim držalom, za natančno nanašanje tekočin in gelov (premazov, podlog, zdravil, adhezivov), plastična škatla z drsnim pokrovom a 100, flat
54. Kosmati mini aplikatorji z upogljivim plastičnim držalom, na natančno nanašanje tekočin in gelov (premazov, podlog, zdravil, adhezivov), plastična škatla z drsnim pokrovom a 100, pointed
Prosimo za več informacij, kataloško ali vsaj proizvajalca.

63. Mešalni blok iz enostansko prevlečenega papirja, obstojen proti obrabi, dvostransko vezan v blok, 50 listov, 190 x 120mm
Prosimo, da dopustite odstopanje v dimenziji lističev, oz dopustite dimenzijo 125X180 MM.

72. Gutta Cut rezalni nastavki, 4x.
Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.

76. Učinkovito odstranjuje zobne obloge in zabarvanja, vsebuje natrijev hidrogenkarbonat, velikost delcev 45 µm; 300g.
77. Učinkovito odstranjuje zobne obloge in zabarvanja, vsebuje natrijev hidrogenkarbonat, velikost delcev 29 µm; 300g.
Prosimo za več podatkov, kataloško in proizvajalca.

78. Je inštrument s fleksibilnim adhezivnim koncem, ki omogoča dvig, prenos in namestitev inlejev, onlejev, prevlek, lusk, pakirano po 48.
Prosimo za več podatkov, vsaj kataloško številko in proizvajalca.

22. Kamenčki iz kristalnega stekla, fi1,9mm, transparenti.
Prosimo dopustite fi 1,8mm.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

spodaj naročnik odgovarja na vaša vprašanja:

Skupina C, podskupina C15
60. Tekočina, enostavna in hitra keramika, ki je sestavljena iz naravnih surovin in vsebuje leucit. Leucit kristali, vgrajeni v stekleni matrici, povečujejo moč keramike in zagotovijo optimalno uravnoteženo toplotno razteznost. Posebna sestava keramike omogoča visoko odpornost proti abraziji.IPS InLine keramika je primerna za vse plemenite in neplemenite kovine. Uporabljamo jo za konvencionalno tehniko nanašanja v plasteh. Kot npr. IPS INLINE BUILD-UP TEKOČINA, a 15ML
Artikel ima pakiranje 60ml, prosimo popravite opis.
Odgovor: Ponudite ceno za A60ml.

220. Premazni material na osnovi fosfata za metodo hitrega segrevanja. Zagotavlja visoko kakovostne, natančno prilegajoče rezultate tiskanja v kratkem času. A 50x100g + 1l, kot npr. IPS PRESS VEST SPEED VL. MASA + tekočina
Artikel se ne proizvaja več.
Odgovor: V kolikor artikel dejansko ni več dobavljiv ponudite ceno 0.

C14:
1. Pasta polirna univerzal a 150 ml, kot npr. IVOCLAR
Želena pasta ima originalno pakiranje 100ml. Prosim popravite opis.
Odgovor: Ponudite ceno za A100ml.

C11: 36. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za ortodotske aparate,folije. kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
Odgovor: Ponudite kot npr. KeySplint soft 405nm - 1372758

37. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za kirurška vodila, kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
Odgovor: Ponudite kot npr. Dreve FotoDent guide 405nm - D35600


38. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za modele, kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
Odgovor:Ponudite kot npr. Asiga DentaMODEL 405nm - PN/03000 Detax Freeprint model 2.0 405nm 02128 (peščena barva) in 02177 (siva barva)


39. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za funkcijske žlice, kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
Odgovor: Ponudite kot npr. Freeprint Tray 2.0 405nm 02505 Dreve FotoDent Tray 405nm D35300


C_8
1. Adoro link 5 ml
2. Adoro add - on 3 g neutral
3. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dep dentin barva 510
4. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 220
5. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 230
6. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 320
7. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 410
8. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 430
9. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 510
10. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 120
11. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 130
12. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, vse barve
13. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 110
14. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 140
15. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 210
16. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 310
17. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 330
18. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barava 340
19. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 420
20. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 520
21. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 530
22. Fasetirni material a 3gr, kot npr.SR Adoro gingiva
23. Adoro neck a 3g vse barve
24. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro incizal, barva S2
25. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro incizal, barva S3
26. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro incizal, barva S1
27. Fasetirni material a 2 x 11g izo. p. kot npr.SR Adoro intenziv opaquer a 2ml
28. Fasetirni material a 2 x 11g izo. p. kot npr.SR Adoro intenziv opaquer a 2ml
29. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro liner
30. Adoro opal effect 2 a 3g
31. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 120
32. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 140
33. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 210
34. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 320
35. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 410
36. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 510
37. SR ADORO STAINS CLEAR
38. SR ADORO THERMO GUARD 2X11G IZO.P.
39. SR ADORO TRANSPARENT CLEAR a 3g
Linija izdelkov Adoro se ne proizvaja več. Prosim izločite artikle.

Odgovor: V kolikor posamezni artikel dejansko ni več dobavljiv ponudite ceno 0.


C_5
41. Zaščitna maska iz umetnega materiala, ki se lahko prevesi in se ne rosi, na glavo se natakne z elastičnim trakom, na čelo pride pena, tudi za osebe, ki nosijo očala, vizir in nadomestna stekla
Žal nimajo vsi primerljivi vizirji rezervna stekla ali pa se ne prodajajo v kompletu. Prosimo da razdelite opis in razpišete vizir ter rezervna stekla posebej ali pa dopustite, da ponudimo kvaliteten vizir brez rezervnih stekel.

Odgovor: Ponudite kot želimo.

53. Kosmati mini aplikatorji z upogljivim plastičnim držalom, za natančno nanašanje tekočin in gelov (premazov, podlog, zdravil, adhezivov), plastična škatla z drsnim pokrovom a 100, flat PONUDITE KOT NPR. MIRABRUSH BLUE FLAT
54. Kosmati mini aplikatorji z upogljivim plastičnim držalom, na natančno nanašanje tekočin in gelov (premazov, podlog, zdravil, adhezivov), plastična škatla z drsnim pokrovom a 100, pointed PONUDITE KOT NPR. MIRABRUSH YELLOW POINTED


63. Mešalni blok iz enostansko prevlečenega papirja, obstojen proti obrabi, dvostransko vezan v blok, 50 listov, 190 x 120mm
Prosimo, da dopustite odstopanje v dimenziji lističev, oz dopustite dimenzijo 125X180 MM.

Odgovor: Dopuščamo ponujeno dimenzijo.

72. Gutta Cut rezalni nastavki, 4x.
Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.

Odgovor: V kolikor artikel dejansko ni več dobavljiv ponudite ceno 0.

76. Učinkovito odstranjuje zobne obloge in zabarvanja, vsebuje natrijev hidrogenkarbonat, velikost delcev 45 µm; 300g. - PONUDITE KOT NPR. AIR FLOW PESEK ZA PROFILAKSO 45 MICRONSKI
77. Učinkovito odstranjuje zobne obloge in zabarvanja, vsebuje natrijev hidrogenkarbonat, velikost delcev 29 µm; 300g. - PONUDITE KOT NPR. AIR FLOW PESEK ZA PROFILAKSO 29 MICRONSKI

78. Je inštrument s fleksibilnim adhezivnim koncem, ki omogoča dvig, prenos in namestitev inlejev, onlejev, prevlek, lusk, pakirano po 48. PONUDITE KOT NPR. OPTRA STICK

22. Kamenčki iz kristalnega stekla, fi1,9mm, transparenti.
Prosimo dopustite fi 1,8mm.
Odgovor: Dopuščamo ponujeno dimenzijo.

Datum objave: 25.10.2021   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skupina C, podskupina C15
60. Tekočina, enostavna in hitra keramika, ki je sestavljena iz naravnih surovin in vsebuje leucit. Leucit kristali, vgrajeni v stekleni matrici, povečujejo moč keramike in zagotovijo optimalno uravnoteženo toplotno razteznost. Posebna sestava keramike omogoča visoko odpornost proti abraziji.IPS InLine keramika je primerna za vse plemenite in neplemenite kovine. Uporabljamo jo za konvencionalno tehniko nanašanja v plasteh. Kot npr. IPS INLINE BUILD-UP TEKOČINA, a 15ML
Artikel ima pakiranje 60ml, prosimo popravite opis.

220. Premazni material na osnovi fosfata za metodo hitrega segrevanja. Zagotavlja visoko kakovostne, natančno prilegajoče rezultate tiskanja v kratkem času. A 50x100g + 1l, kot npr. IPS PRESS VEST SPEED VL. MASA + tekočina
Artikel se ne proizvaja več.

C14:
1. Pasta polirna univerzal a 150 ml, kot npr. IVOCLAR
Želena pasta ima originalno pakiranje 100ml. Prosim popravite opis.

C11: 36. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za ortodotske aparate,folije. kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
37. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za kirurška vodila, kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
38. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za modele, kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
39. Tekoči akrilat za svetlobno polimerizacijo za 3D printer za funkcijske žlice, kompatibilen s tiskalnikom KULZER CERA PRINT 4.0
Prosimo za več podatkov, željenega proizvajalca ali ref.

C_8
1. Adoro link 5 ml
2. Adoro add - on 3 g neutral
3. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dep dentin barva 510
4. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 220
5. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 230
6. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 320
7. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 410
8. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 430
9. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 510
10. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 120
11. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 130
12. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, vse barve
13. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 110
14. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 140
15. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 210
16. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 310
17. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 330
18. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barava 340
19. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 420
20. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 520
21. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro dentin, barva 530
22. Fasetirni material a 3gr, kot npr.SR Adoro gingiva
23. Adoro neck a 3g vse barve
24. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro incizal, barva S2
25. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro incizal, barva S3
26. Fasetirni material a 3g, kot npr.SR Adoro incizal, barva S1
27. Fasetirni material a 2 x 11g izo. p. kot npr.SR Adoro intenziv opaquer a 2ml
28. Fasetirni material a 2 x 11g izo. p. kot npr.SR Adoro intenziv opaquer a 2ml
29. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro liner
30. Adoro opal effect 2 a 3g
31. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 120
32. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 140
33. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 210
34. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 320
35. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 410
36. Fasetirni material a 2 ml, kot npr.SR Adoro opaquer 510
37. SR ADORO STAINS CLEAR
38. SR ADORO THERMO GUARD 2X11G IZO.P.
39. SR ADORO TRANSPARENT CLEAR a 3g
Linija izdelkov Adoro se ne proizvaja več. Prosim izločite artikle.

C_5
41. Zaščitna maska iz umetnega materiala, ki se lahko prevesi in se ne rosi, na glavo se natakne z elastičnim trakom, na čelo pride pena, tudi za osebe, ki nosijo očala, vizir in nadomestna stekla
Žal nimajo vsi primerljivi vizirji rezervna stekla ali pa se ne prodajajo v kompletu. Prosimo da razdelite opis in razpišete vizir ter rezervna stekla posebej ali pa dopustite, da ponudimo kvaliteten vizir brez rezervnih stekel.

53. Kosmati mini aplikatorji z upogljivim plastičnim držalom, za natančno nanašanje tekočin in gelov (premazov, podlog, zdravil, adhezivov), plastična škatla z drsnim pokrovom a 100, flat
54. Kosmati mini aplikatorji z upogljivim plastičnim držalom, na natančno nanašanje tekočin in gelov (premazov, podlog, zdravil, adhezivov), plastična škatla z drsnim pokrovom a 100, pointed
Prosimo za več informacij, kataloško ali vsaj proizvajalca.

63. Mešalni blok iz enostansko prevlečenega papirja, obstojen proti obrabi, dvostransko vezan v blok, 50 listov, 190 x 120mm
Prosimo, da dopustite odstopanje v dimenziji lističev, oz dopustite dimenzijo 125X180 MM.

72. Gutta Cut rezalni nastavki, 4x.
Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.

76. Učinkovito odstranjuje zobne obloge in zabarvanja, vsebuje natrijev hidrogenkarbonat, velikost delcev 45 µm; 300g.
77. Učinkovito odstranjuje zobne obloge in zabarvanja, vsebuje natrijev hidrogenkarbonat, velikost delcev 29 µm; 300g.
Prosimo za več podatkov, kataloško in proizvajalca.

78. Je inštrument s fleksibilnim adhezivnim koncem, ki omogoča dvig, prenos in namestitev inlejev, onlejev, prevlek, lusk, pakirano po 48.
Prosimo za več podatkov, vsaj kataloško številko in proizvajalca.

22. Kamenčki iz kristalnega stekla, fi1,9mm, transparenti.
Prosimo dopustite fi 1,8mm.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop C_1, zaporedna št. 143, artikel ni več dobavljiv. Prosimo, da ga izločite.

Sklop C_1, zaporedna št. 145, prosimo za več informacij, kataloška št., proizvajalec?

Sklop C_1, zaporedna št. 148, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 149, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 150, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 151, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 152, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 153, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 154, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 155, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 156, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 157, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 158, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 159, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 160, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Sklop C_1, zaporedna št. 161, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik odgovarja na vaša vprašanja:

Sklop C_1, zaporedna št. 143, artikel ni več dobavljiv. Prosimo, da ga izločite.
Odgovor : V kolikor artikel dejansko ni več dobavljiv ponudite ceno 0.

Sklop C_1, zaporedna št. 145, prosimo za več informacij, kataloška št., proizvajalec? POD ZAPOREDNO ŠT. 145 PONUDITE KOT NPR. FERMIT OZIROMA TELIO CS

Sklop C_1, zaporedna št. 148, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 149, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 150, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 151, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 152, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 153, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 154, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 155, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 156, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 157, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 158, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 159, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 160, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?
Sklop C_1, zaporedna št. 161, pakiranje 4 g ne obstaja, lahko vam ponudimo 2 ml (3,4g)?

Odgovor : Za artikle sklopa C1 zap. Št 148-161 dovoljujemo, da ponudite 3,4g.

S spoštovanjem.

Datum objave: 25.10.2021   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop C1:
Opisi se vam ponavljajo - prosim popravite, da boste imeli vsak opis za posamezno obliko oz barvo : vijolična, rdeča, oranžna)

18. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX
19. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX
20. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX
21. Kovinska matrica z ali brez krilc; za enkratno uporabo, za vse sektorje; 6,5mm; a 48kos, vse velikosti(vijolične, oranžne, rdeče), kot npr. OMNI-MATRIX


prav tako se vam ponavlja:
7. Poliesterski trakovi za izdelavo plomb iz svetlobno strjujočih materialov, širina 8 mm, pakirano v škatlici a 100 kosov
9. Poliesterski trakovi za izdelavo plomb iz svetlobno strjujočih materialov, širina 8 mm, pakirano v škatlici a 100 kosov

12. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
13. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
14. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
15. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
16. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16
17. Ivory matrice, iz nerjavnega jekla, debelina 0.04 mm, z okroglimi luknjami, premolarske in molarske, številke 11, 12, 13, 14, 15 in 16

Hvala,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je odgovor na vaša vprašanja vsebinsko že podal pri odgovorih na predhodno odgovorjena vprašanja.

S spoštovanjem.Datum objave: 25.10.2021   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kako bo naročnik postopal v primeru, če bo ponudbena vrednost presegala vašo navedeno ocenjeno vrednost sklopa?
Opazili smo namreč, da je naročnik povečal okvirno količino artiklov, tudi če ponudimo ceno kot ste do sedaj kupovali presežemo ocenjeno vrednost sklopa.

Hvala za odgovor.ODGOVOR
Spoštovani,

ocenjena vrednost je pomembna predvsem za pravilno izbiro postopka javnega naročanja. Pomembno je, da ponudbena vrednost ne preseže zagotovljenih sredstev naročnika, namenjenihza predmet javnega naročila.

S spoštovanjemDatum objave: 25.10.2021   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vam moramo pošiljati reference, tudi v primeru če smo v prejšnjem JN bili izbrani za sklop, za katerega se prijavljamo?

če ne, ali lahko vas navedemo kot referenco?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

da, prosimo za reference tudi v tem primeru. Lahko nas navedete kot referenco.

S spoštovanjem.