Dosje javnega naročila 006532/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Posodobitev dovodov nizkonapetostnega dela pri zamenjavi transformatorjev na MJU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 165.685,69 EUR

JN006532/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2021
JN006532/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2021
JN006532/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2022
JN006532/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.03.2022
JN006532/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006532/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5079
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Posodobitev dovodov nizkonapetostnega dela pri zamenjavi transformatorjev na MJU
Referenčna številka dokumenta: NMVTRANS-9/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posodobitev dovodov nizkonapetostnega dela pri zamenjavi transformatorjev na MJU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Posodobitev dovodov nizkonapetostnega dela pri zamenjavi transformatorjev na MJU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2021   13:00
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2021   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v členu 19 vzorca pogodbe je zapisano:

Ponudnik zagotavlja:
- garancijski rok 24 mesecev od primopredaje,
- da bo v času garancijskega roka (24 mesecev od primopredaje) redno 1x mesečno (izven rednega delovnega časa, med vikendom termine določi investitor) izvajal redne preglede, kjer bo zagotovil prisotnost serviserja.
- da bo v času garancijskega roka zagotavljal odzivni čas za odpravo okvar na opremi, 2 uri v delovnih dneh in 4 ure v dela prostih dneh. Odzivni čas (2 oz. 4 ure) se razume, kot čas od prijave napake do pričetka del na opremi. Izvajalec jamči, da bo odpravil kritično napako najkasneje v roku 4 ur od pričetka del na opremi.

Naročnika prosimo za pojasnilo/odgovor, ali moramo ponudniki že v fazi ponudbe upoštevati strošek rednega pregleda, odzivnega časa, odprave napak, ali se ta znesek ovrednoti po primopredaji z novo pogodbo/ponudbo za izvedbo vzdrževanja v času garancije?


ODGOVOR
Ponudnik že v fazi ponudbe upošteva omenjene stroške.Datum objave: 28.09.2021   10:42
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti naročila. Hvala.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost naročila je 138.535,63 EUR brez DDV.Datum objave: 04.10.2021   15:22
VPRAŠANJE
Izvedba del zajema predelave/priključitve na obstoječ sistem,... zato moramo v samo ponudbo vključiti podizvajalce in od njih pridobiti zahtevano dokumentacijo/obrazce.
Ker je rok za oddajo ponudbe izredno kratek, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb do torka 12.10.2021.ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja in oddajo ponudb.Datum objave: 07.10.2021   11:18
VPRAŠANJE
V pogodbi ni nikjer zavezanosti za plačila, tako kot je to običajno zapisano v pogodbi.

ODGOVOR
V primeru da bo pogodba podpisana po 1. 11. 2021, se doda v pogodbo naslednji člen:
Posamezni naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31. 12. 2021, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice, nastale do dne razveze pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.
Datum objave: 07.10.2021   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je v predračunu (»NMVTRANS-9_2021 - 5 Predračun.xls«) pod pozicijo 2.4.2 zahtevana uporaba namenskega krmilnika točno določenega proizvajalca, na osnovi česar naročnik v razpisnih pogojih 9.1.2 (»NMVTRANS-9_2021 - 5 Predračun.pdf«) razpisuje tudi zahtevano kadrovsko usposobljenost.

Naročnika pozivamo, da pogoj kadrovske usposobljenosti umakne, saj je diskriminatoren do ostalih potencialnih ponudnikov. Projektno rešitev je namreč mogoče izvesti tudi na drugačen način z napravami drugih proizvajalcev, ki so ekvivalentne ali boljše razpisani opremi in zagotavljajo popolnoma enako funkcijsko delovanje.


LP


ODGOVOR
Zahtevana oprema se povezuje v naš obstoječ sistem, kjer sta že vgrajena dva krmilnika (krmiljenje dizel električnih agregatov za SP) predmetnega proizvajalca. Predmetni krmilnik se vgrajuje za potrebe krmiljenja veznega polja med obema agregatoma, zato se oprema komunikacijsko povezuje na obstoječa krmilnika. S projektom se načrtuje povezavo vseh ključnih sistemov v celoto, ki bo zagotavljala zahtevano zanesljivost kritične infrastrukture (TIER 3 ali več), zato na tem mestu ni možna vgradnja alternative.

Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminja.