Dosje javnega naročila 006538/2021
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Gradnje: PREKRITJE ODLAGALIŠČA INERTNIH ODPADKOV SUHADOLE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006538/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2021
JN006538/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006538/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar, Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416983/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6935
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREKRITJE ODLAGALIŠČA INERTNIH ODPADKOV SUHADOLE
Referenčna številka dokumenta: 430-0027/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prekritje odlagališča inertnih odpadkov Suhadole.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prekritje odlagališča inertnih odpadkov Suhadole.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2021   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2021   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2021   13:21
Pozdravljeni,

popisa v projektu zapiranja ni. Je pa razpisu priložen ta projekt, iz katerega so razvidne površine in način (sloji) prekrivanja.

Datum objave: 27.09.2021   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kje je objavljen ponudeni popis? V priloženi stisnjeni datoteki vidim samo navodila za oddajo, načrte, obrazce in ESPD.

ODGOVOR
Popisov v projektu zapiranja, ki ga je po naročilu ARSO izdelalo podjetje ALBERO, d. o. o., ni. Je pa razpisu ta projekt priložen iz njega se vidijo tako površine kot tudi način (sloji) prekrivanja.
_____________Datum objave: 27.09.2021   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kje je objavljen ponudeni popis? V priloženi stisnjeni datoteki vidim samo navodila za oddajo, načrte, obrazce in ESPD.

ODGOVOR
Popisov v projektu zapiranja, ki ga je po naročilu ARSO izdelalo podjetje ALBERO, d. o. o., ni. Je pa razpisu ta projekt priložen iz njega se vidijo tako površine kot tudi način (sloji) prekrivanja.
_____________Datum objave: 29.09.2021   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kako pričakujete primerljive ponudbe, če popisa del ni?

ODGOVOR
Obseg del je točno določen z načrtom zapiranja odlagališča in zahtevami naročnika. Dela se bodo izvajala na ključ. Vsi ponudniki imajo na voljo povsem enako dokumentacijo, s čimer so ustvarjeni pogoji za pripravo primerljivih ponudb.
______________Datum objave: 29.09.2021   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.

Iz proračuna občine izhaja, da imate za namen zapiranje deponijo na voljo 1.000.000 EUR. In za tak denar pričakujete ponudbo na ključ in to brez popisa????

ODGOVOR
Naročnik bo skladno z veljavno zakonodajo in dokumentacijo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo njegova ponudba glede na merila najugodnejša.
________________Datum objave: 05.10.2021   10:11
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali lahko dokazujemo izpolnjevanje pogoja z večimi referenčnimi projekti, npr. več naročnikov, ki skupaj dosegajo zahtevanih 500.000,00 EUR brez DDV.

ODGOVOR:
Da.
_______________